20 mars 2016

Inget behov?

Jag ställde en fråga till socialnämndens ordförande Björn Furugren Beselin (C) på senaste kommunfullmäktigemöte om varför det är så svårt att få en plats i ett särskilt boende för de äldre som inte längre vill eller kan bo kvar i sin lägenhet eller villa.  Svaret jag fick var att det inte finns efterfrågan. Folk ute i kommunen påstår det motsatta. Familjemedlemmarna får strida hårt för att få plats i ett boende även om behovet finns.

 Särskilt boende kräver biståndsbedömning. Björn berättade också att den genomsnittliga tiden på ett  särskilt boende  är 6-8 månader innan man dör. Säger inte det hela sanningen istället?  Kommunen har så pass höga kriterier för att få plats i ett äldreboende att man hinner knappt dit innan man dör. Äldre och deras anhöriga som skulle vilja ha den tryggheten och vården som en plats i äldreboende innebär, får den alldeles för sent.

Kan serviceboenden var en lösning? Det tog även Björn upp i sitt anförande även om han inte gav några löften ännu. Insikten finns vilket är positivt.

19 mars 2016

Mötesplats ishall!

Vallentuna konståkningsklubben bjöd en fantastisk show igår kväll.  "Movies on ice" hette den och innehöll 19 olika inslag från Snövit och de sju dvärgarna till Zombieland och allt där i mellan.

Jag satt där på läktaren, njöt och kämpade mot tårarna. Jag är själv en "gammal" skridskomamma och kommer ihåg hur mycket jobb det finns bakom den årliga showen. Mammor (oftast) som har sytt kläderna, håret som skulle fixas, smink, blommor... och många timmars träningstid på isen.
Dräkterna tycktes vara vackrare än någonsin och åkare höll hög nivå. Men när de allra minsta åkare dök upp på isen och gjorde ballonger och tuppen och åkte även baklänges så förtrollades hela publiken. De var så duktiga och söta!!! Tack till er allihopa för en härlig kväll!

Naturligtvis väcktes många av mina egna minnen i liv under kvällen: hur mina döttrar var stolta när de hade avancerat på den nivån att de inte längre behövde använda hjälmen, de hundratals gångerna när jag knöt skridskosnören och kokta korven i kiosken efter träningen osv. Vilka fina minnen!

Ishallen är för många kommuninvånare en viktig mötesplats. Förutom de barn och ungdomar som tränar där varje vecka så träffas föräldrarna och även mor- och farföräldrar där.  Även ishallen så som flera av kommunala fastigheter har många år på nacken och behöver rustas upp för att motsvara dagens krav på funktionalitet och säkerhet. Underhållslistan är oroande lång måste jag säga.

24 februari 2016

Hyresrätter!

Dagen började verkligen inte bra idag. Jag höll på och läste lokaltidningen vid frukostbordet och speciellt artikeln om hyresrätter. Össebyhus, vårt kommunala bostadsbolag äger de 500kvm mark som en privat byggherre vill gärna köpa för att kunna tillsammans med grannfastigheten få tillräckligt mycket mark för att bygga ett bostadshus.
Alliansen vill villkora försäljningen så att han då också bygger hyresrätter. Mycket bra tanke! Problemet är att när han väl ha köpt vår mark så har vi ingen makt som helst att hindra honom bygga bostadsrätter. Eller att han bygger hyresrätter som han sedan om 5, 10 år  omförvandlar till bostadsrätter.
Vi Socialdemokraterna föreslog att vi skulle behålla marken och inleda förhandlingar om att köpa grannfastigheten och sedan själva bygga hyresrätter. Eftersom kommunens hyresrätter finns i samma område så skulle det ha varit ett naturligt steg att ta. Vi fick inte de andra partierna med.
Varför var inte morgonen bra då? Jag tog upp med journalisten om det som Elwe Nilsson (M) alltid påpekar nämligen om att kommunen ska inte subventionera hyresrätter och mark ska säljas till marknadsmässiga priser. Och i artikeln får man den uppfattningen att S enda intresse är att få marknadspris för tomten vilket inte stämmer. Vi har t.ex. i andra sammanhang även föreslagit möjligheten att hyra ut marken för att få flera hyresrätter.  
Vi välkomnar flera byggherrar som vill bygga hyresrätter. Då måste man upp till 200-250 bostäder så att det lönar sig att förvalta dem långsiktigt. Här kommer man inte ännu upp till de mängder vilket blir tuffare ekonomiskt. Den politiska skiljelinjen går där att S vill bygga hyresrätter i egen regi. Alliansen vill inte. Men vi välkomnar flera aktörer som vill bygga hyresrätter och bistår gärna med mark.

Det fanns flera felaktigheter i artikel: Össebyhus äger bara ca 100 lägenheter och vi har högst 3% hyresrätter av hela bostadsbeståndet. Vallentuna kommuns 8-9%hyresrätter innefattar även omsorgsboenden som inte är öppna för alla utan bara t.ex. för äldre som behöver den sortens boende. De siffror är alltså vilseledande och felaktiga.


14 februari 2016

Vad kan man egentligen lita på?

Torsdagens extra möte på Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden blev inställt. Beslutet om bygglov för paviljongerna tas nu på tisdag istället. Efter de två möten ang. paviljongerna  (en i Ekskogen och en i Karby) kan jag  lätt konstatera att det finns  mycket att önska när det gäller hanteringen och informationen i detta ärende. Vad det beror på är jag mycket osäker om.

Vem beslöt att just dessa två platser var de bästa? Vad begrundar sig de med det påståendet? Var finns beslutsunderlaget? Har tjänstemannakåren tillräckliga kunskaper och kompetens? Politikerna har inte i alla fall! Inte jag och inte de i alliansen. Och det behöver vi lekmän inte heller ha eftersom vi förutsätter att tjänstemännen klarar av sitt jobb med (med eller utan utomstående konsulthjälp). Om beslutsunderlaget är väl genomarbetat minskar obesvarade frågor avsevärt. Och VA-frågor och Natura 2000 frågor är utredda INNAN man kommer fram med ett förslag.

När vi Socialdemokrater lyfte fram alternativa placeringar svarade både tjänstemän och allians att de  inte var passande platser. Någon närmare fakta fick jag inte. Jag lämnade kartbilder över några av de möjliga alternativa fastigheterna i centrala Vallentuna till kommundirektören som sedan har delegerat uppgiften till tjänstemännen i samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det jag efterlyste var att få skriftligen veta varför dessa tomter inte passar till paviljonger. Jag har fortfarande inte fått svar eftersom det tar tid sades det. Alltså när alliansen sade till oss och till kommuninvånare att man har letat efter passande lokaliseringar i hela kommunen och hänvisade då till dessa två kritiserade placeringar i Ekskogen och i Karby  så innebär det INTE att de vet varför S-föreslagna placeringar inte var lämpliga eftersom tjänstemännen inte heller vet det ännu!!!möjliTjänstemännen har INTE tittat på alla möjliga placeringar i hela kommunen för annars skulle jag har fått svaren redan för länge sedan om varför centrala Vallentuna inte var lämpad.

Vem har styrt placeringarna? Och på vilka grunder? Oklart, otydligt, dåligt utredd, underkänd process från början.

Efter att jag var i kontakt med Länsstyrelsen har jag fått veta att även viss detaljplanelagd mark (ex. parkmark) är möjlig att använda för dessa TILLFÄLLIGA paviljonger om kommunen har en åtgärdsplan hur marken återställs efter användningen och har en plan hur bostadsbehovet tillgodoses på ett annat sätt på längre sikt. Allt går att lösa! Prata med folk, prata med myndigheter, prata med experter och fundera vad är bäst att göra i detta läge.

7 februari 2016

Objektiv nyhetsrapportering?

Kommunens informationsarbete kring paviljonger för ensamkommande barn och nyanlända vuxna är under all kritik. Man kan inte säga det snällare, tyvärr! Man vinner absolut ingenting med att utesluta dialog och samverkan med lokalbefolkningen i viktiga och i vissa fall känsliga ärenden. Här gjorde alliansen missbedömningen. Det ska inte behöva vara invånare i Ekskogen som kräver svar på frågor utan naturligtvis ska det vara kommunen som går ut med informationen i god tid före.
En annan fundering som har snurrat runt i mitt huvud under veckan är vad är egentligen lokaltidningarnas syfte. Har de sin egen agenda och målsättning med att ha sin egen vinkling och ton i texten? Vad tror de kan vinna med det? Mer motsättningar? Större rubriker? Vad? 
Jag säger det på klarspråk: Jag accepterar inte att bli felciterad!!! Jag har pratat om Ekskogen under mina inlägg i måndags, inte om Kårsta. Jag har inte sagt: Vad finns det i Kårsta? Den meningen hyser negativ inställning till Kårstabygden vilket är FEL! Kårsta är den orten i kommunen som har sin egen särställning i mitt hjärta. Kanske beror det på att där finns den andan som jag har vuxit upp med och viljan att utveckla sitt samhälle. Jag respekterar de personer där som driver och leder den kampen på sin fritid UTAN egen vinning! Ingen ska sätta ord i min mun att jag skulle ifrågasätta denna bygds kultur- och föreningsliv! Den bygden har mycket mer att ge än vi anar! 

Och när det gäller Ekskogen så sade jag att där finns det inte skolor, förskolor, ingen kommunal service och ingen annan service heller. Då är det mycket svårare att integrera sig när det inte finns naturliga mötespunkter att träffa folk att integrera sig med.  

Jag höll tappa hoppet om seriöst journalistik på lokalplan men då hittade denna tidning i min brevlåda. Det är inte pga att jag fick synas i bilden utan att texten förmedlar känslan av mötet på neutralt och informativt sätt. Jag känner att journalisten har haft "rena" öron eller kan anteckna snabbare och slipper förlita sig på minnet. Samma möte och så olika tolkningar. 16 januari 2016

Bedöma?

I kväll fick en anledning att fundera över vilka faktorer spelar in när vi bedömer om en människa är ok eller inte. Är det utseendet? Är det ålder? Ursprung? Religion? Eller  partipolitisk övertygelse? Borde det inte vara handling, vad den människan gör det som ska vara avgörande och ingenting annat?

Har du vänner som är äldre än du eller vänner som pratar ett annat språk eller ber till en annan gud? Umgås du gärna med människor som har en annan bakgrund än du? Eller är det lättare att bedöma mer eller mindre utifrån förutfattade fördomar innan man har mött personen i fråga?

Det finns dem som inte klarar av att en socialdemokrat delar ut reflexer, även om man inte pratar ett ord politik utan trafiksäkerhet. Blir reflexen sämre om du får den av en socialdemokrat än från en centerpartist eller en SD:are? Lyser det rött om dig om det är en socialdemokrat som har gett den till dig, grönt om det är centerpartist och blågult om det är en SD:are? Gör ett experiment och testa. 

6 januari 2016

Rädslan för politik!

Det råder en mycket konstig rädsla för politik bland alliansen, speciellt bland moderater. Det känns som moderater vill "skydda" allmänheten från politiken och från politiker. Politik ska inte enligt dem blandas med det normala livet i vår kommun. Separata tillställningar ska det vara, en för folket och en för politiker. Kulturhuset ska skonas från allt som har med politik att göra. Vid lokalbokningar står politiska evenemang längst ner på listan. Information om politiska möten eller evenemang ska inte annonseras i kulturkalender men religiösa tillställningar accepteras. Det ska vara svårt att nå politiker. Samrådsmöten och dialog med allmänheten ska minsann inte användas i viktiga beslut.

Det här har pågått minst under den tiden jag har varit politiskt aktiv. Senast under julmarknaden fick vi socialdemokrater höra arga kommentarer från moderater om varför vi var ute på marknaden och önskade god jul till kommuninvånare och bjöd på glögg. Jag blev så rasande så jag gick en extra timme runt folk bara för att lugna ner mig. Ska politiker gömma sig vid olika evenemang? Eller ska vi spela opolitiska? Eller är marknaderna reserverade enbart för moderater?

Politik är vardag.  Politik är att möta människor där de är. Politik är de problem och glädjeämnen folk har ute i byn. Så enkelt är det. Att vi olika partier har sedan olika sätt att lösa dessa problem eller olika prioriteringslistor hör till politiken. Politik ska inte skiljas från verkligheten, inte låsas in i kommunhuset eller döljas bakom fasader.

Moderater, jag kommer även i fortsättningen vistas alla de platser och evenemang jag själv önskar och vid de tider jag vill oavsett vad ni säger. Det finns inga överenskommelser och kommer inte att bli. Jag är förtroendevald politiker 24timmar i dygnet, året om. Det ska synas och höras på mig att jag är en socialdemokrat och mitt fina uppdrag är att berätta om våra idéer och lösningar när som helst och till vem som helst. Och jag gör det så gärna och med stort glädje! :)