11 mars 2015

Kvinnojouren!

Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna hade sitt årsmöte i kväll. Den är en ideell förening med Micaela Negert som ordförande. Sedan några år tillbaka driver de yngre kvinnorna i föreningen Tjejjour t.ex. med chattmöjlighet för stödsökande tjejer på måndagskvällar. Jag blev glad att se att en ny generation kvinnor engagerar sig i denna viktiga verksamhet. Det visar att föreningen är ytterst livskraftig och med breddat utbud når man ut till flera våldutsatta kvinnor och kan informera, stödja och hjälpa dem vidare.

Inga kommentarer: