6 april 2017

S-Partikongress!

Socialdemokraternas partikongress närmar sig! På lördag kl 14.00 startar den i Göteborg. Över 2000 motioner ( 20-tal från Vallentuna 😀 ) som har inskickats från alla olika håll i Sverige ska tas ställning till. Partiets riktlinjer i olika politikområden (som skola, jobb, migration, sjukvård, kultur och mycket mer) ska fastställas för de kommande åren.

Det känns speciellt att få vara utvald bland de 350 socialdemokrater från hela landet som har ansvaret att fatta beslut som kommer att påverka vår vardag ett antal år framåt. Jag har varit kongressombud tidigare men denna gång känns det extra viktigt eftersom situationen i världen ser dystrare ut än tidigare, tycker jag.

Det finns många otroligt duktiga politiker i vår partitopp som också är kompetenta inom sina ansvarsområden och som drivs av viljan att skapa bättre livsvillkor för alla. OBS! för alla, inte enbart för en själv. Att ha förmågan att se vad som är det bästa för flertalet och kunna se saker utifrån rättviseaspekten och sedan orka fatta de rätta besluten kommer att krävas även under denna kongress. Och i allt detta har vi trots allt begränsade ekonomiska resurser och måste prioritera bland alla fina förslag.

Jag ser fram emot livliga debatter i vissa frågor!

3 april 2017

Husbygård

Det står bl.a. följande i kulturnämndens reglemente i  1. Övergripande uppgifter:

" Ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv."

" Verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller för den lokala miljön karakteristiska byggnader."

Husbygårdens museum är i ett akut behov av att byta till ett nytt VA-anläggning. Museet drivs av icke vinstdrivande stiftelse som har satsat sina sparade medel på att rusta upp huvudbyggnaden. Nu är pengakistan tom och kommunen hotar med vitesförläggning pga icke godkänd avloppsanläggning.

Stiftelsen har äskat ett bidrag på ca 150 000kr för kunna åtgärda detta. Tjänsteskrivelsen grundar sig på den strikta tolkningen av likvärdighetsprincipen där beviljandet i detta fall skulle tvinga kommunen att bekosta alla kommande förenings vatten- och avloppsanläggningar. Socialdemokraterna beslöt med alliansen att inte bevilja bidraget men uppdrag gavs samtidigt till kommundirektören att hjälpa stiftelsen att hitta andra finansieringsalternativ. Sådana har inte hittats.

I detta nya läge där museets öde står på spel ser vi att "sakliga skäl finns" att bevilja bidraget. Socialdemokraterna ser en stor potential i besöksnäringen i vår kommun. Husbygårds museum spelar där  en viktig roll. Gården med dess fina samlingar levandegör bygdens historia och kan locka mångdubbelt fler turister dit om viljan finns. Kommunen bör bevilja bidraget till Husbygården!

P.S. Vi har tidigare hjälp olika föreningar i nöd. Senast Saga bio i Ekskogen vilket har visat sig vara ett av de klokaste besluten kommunen har tagit.  Låt oss upprepa detta nu med Husbygård.31 mars 2017

Roslagsbanan!

Igår fick vi veta det glädjande resultatet av Sverigeförhandlingen att Roslagsbanans förlängning till T-centralen blir av. Förlängningen kommer att ge restidsnytta vilket  kommer säkerligen locka flera att ta  Roslagsbanan istället för bilen. Idag sker 79% av arbetspendlingen med bil och endast 21% med kollektivtrafik i Vallentuna vilket resulterar enorma bilköer och CO2-utsläpp.

Det är faktiskt 42 000 påstigande per dag sammanlagt på de tre olika grenarna av Roslagsbanan. (När det väl är igång ;) ) Det har ökat ganska kraftigt på senaste åren troligen pga ökad bostadsbyggnation i våra NO-kommuner.  Det är väldigt många människor som är beroende av Roslagsbanan för kunna komma  till arbete. Vallentuna är ju mer eller mindre en sovstad vilket har lett till att folk har sina arbetsplatser t.ex.  i Täby, Danderyd och i Stockholm.

Nu hoppas vi på att den pågående upprustningen av Roslagsbanan håller sin tidtabell och att planerna för förlängningen kommer snarast i gång. Vi i vår sida kommer att få det svettigt att leverera alla dessa bostäder vi lovat. Nu gäller det att satsa på ordentliga samråd så planerna inte fastnar i överklaganden.29 mars 2017

Företagandet!

Jag ser det mycket positivt att kommunalrådet lyfter fram företagarfrågorna.  (se Mitti) Vissa utbildningssatsningar har gjorts bland tjänstemän och allmän medvetenhet om vikten av att ha en bred bas av livskraftiga företag har ökat vilket gynnar hela kommunens utveckling. Kommunen har både näringslivschef och näringslivsstrateg. Dessa är viktiga funktioner för fortsatt arbete.

Socialdemokraterna jobbade fram ett eget näringslivspolitiska program för ca två år sedan i ren desperation av passiviteten som rådde då. Den delade vi ut även till kommunens näringslivsansvariga för att på detta sätt bidra till att påskynda processen med att bli en företagarvänligare kommun.

För oss är en företagarvänlig kommun mycket mer än enstaka studiebesök i lokala företag. Det är strukturerat arbete i samverkan och i dialog med företagare. Konkreta åtgärder och förbättringar som företagare märker i sin vardag. Där behövs det väldigt mycket mer arbete.

Vi socialdemokrater som sitter i kommunens NÄRINGSLIVS- och planarbetsutskottet har under de senaste åren undrat över varför finns det aldrig några näringslivspolitiska ärenden på dagordningen förutom några eviga planärenden om industrimark som aldrig blir färdiga. Vilka praktiska handlingar är på gång eller försöker man klättra i olika näringslivsrankingar med hjälp av fika och retorik? 

28 mars 2017

Sossemors återkomst!

Konstigt vad lokaltidningarna kan få för en effekt! Sossemor är här igen.

 När Mitti Vallentuna skrev om partierna på sociala medier nämnde de om det att jag brukade vara lokalpolitisk bloggare. Det tände en liten längtan efter  om att börja igen. Jag vet att det är "gammaldags" att blogga. Jag borde ju twittra och ta snapchats istället. Vem vet, det kanske bli det också. Just nu får jag återta vanan att skriva om det som tynger mitt sossehjärta.

Moderaterna har fattat beslut om att inrätta förste rektorer i Vallentuna. Fem kommunala rektorer och fem rektorer från de fristående skolorna ska  bilda denna skolutvecklingsgrupp. Fem kommunala rektorer blir utanför denna grupp. Fler än så är de inte sammanlagt. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet.

Skolutvecklingsarbete är enormt viktigt i ALLA skolor i Vallentuna och i alla andra kommuner likaså. Vallentunas skolresultat har länge legat lägre nivå än förväntat. Att i detta skede dela rektorsgruppen i förste och andre rektorer är mycket olyckligt. Alla rektorer måste ges praktiska och ekonomiska möjligheter att delta i skolutvecklingsarbetet. Jag tror inte en sekund på att vi får bättre måluppfyllelse genom att bygga upp hierarkier av olika slag i skolans värld.

Jag har följt reaktionerna inom lärarkåren efter förstelärarsatsningen och nu i höstas lärarlönelyftssatsningen. Sveriges lärarkår ska ha högre löner. De är värda det. Att dela lärarkåren i tre kategorier har lett till att lärarkåren mår dåligt idag. Jag är faktiskt också besviken på fackföreningarna som inte ha agerat mer kraftfullt att stå emot detta och jobba fram en generell löneökningsram för lärarkåren i sin helhet.

Nu ska Vallentuna gå i spetsen och göra samma misstag med rektorer. Det är inte lätt att rekrytera kompetenta och duktiga rektorer idag. Jag tror att denna försterektorsatsning kommer att öka rörligheten inom rektorsgruppen. Ingen vill bli stämplad som andre rektor. Sossemor yrkar avslag till detta förslag!

20 mars 2016

Inget behov?

Jag ställde en fråga till socialnämndens ordförande Björn Furugren Beselin (C) på senaste kommunfullmäktigemöte om varför det är så svårt att få en plats i ett särskilt boende för de äldre som inte längre vill eller kan bo kvar i sin lägenhet eller villa.  Svaret jag fick var att det inte finns efterfrågan. Folk ute i kommunen påstår det motsatta. Familjemedlemmarna får strida hårt för att få plats i ett boende även om behovet finns.

 Särskilt boende kräver biståndsbedömning. Björn berättade också att den genomsnittliga tiden på ett  särskilt boende  är 6-8 månader innan man dör. Säger inte det hela sanningen istället?  Kommunen har så pass höga kriterier för att få plats i ett äldreboende att man hinner knappt dit innan man dör. Äldre och deras anhöriga som skulle vilja ha den tryggheten och vården som en plats i äldreboende innebär, får den alldeles för sent.

Kan serviceboenden var en lösning? Det tog även Björn upp i sitt anförande även om han inte gav några löften ännu. Insikten finns vilket är positivt.

19 mars 2016

Mötesplats ishall!

Vallentuna konståkningsklubben bjöd en fantastisk show igår kväll.  "Movies on ice" hette den och innehöll 19 olika inslag från Snövit och de sju dvärgarna till Zombieland och allt där i mellan.

Jag satt där på läktaren, njöt och kämpade mot tårarna. Jag är själv en "gammal" skridskomamma och kommer ihåg hur mycket jobb det finns bakom den årliga showen. Mammor (oftast) som har sytt kläderna, håret som skulle fixas, smink, blommor... och många timmars träningstid på isen.
Dräkterna tycktes vara vackrare än någonsin och åkare höll hög nivå. Men när de allra minsta åkare dök upp på isen och gjorde ballonger och tuppen och åkte även baklänges så förtrollades hela publiken. De var så duktiga och söta!!! Tack till er allihopa för en härlig kväll!

Naturligtvis väcktes många av mina egna minnen i liv under kvällen: hur mina döttrar var stolta när de hade avancerat på den nivån att de inte längre behövde använda hjälmen, de hundratals gångerna när jag knöt skridskosnören och kokta korven i kiosken efter träningen osv. Vilka fina minnen!

Ishallen är för många kommuninvånare en viktig mötesplats. Förutom de barn och ungdomar som tränar där varje vecka så träffas föräldrarna och även mor- och farföräldrar där.  Även ishallen så som flera av kommunala fastigheter har många år på nacken och behöver rustas upp för att motsvara dagens krav på funktionalitet och säkerhet. Underhållslistan är oroande lång måste jag säga.