1 september 2015

Rekrytering

I serien av Vallentunas kommundirektörer har turen kommit till Victor Kilén. Han valdes på kommunstyrelsemötet igår. Den genomsnittliga tjänstgöringstiden för de föregående direktörer har varit ca två år. Nu hoppas vi verkligen att Victor slår rekord på denna front.

Denna rekryteringsprocess hade sina brister vilket gjorde det omöjligt för oss socialdemokrater (och miljöpartister) att delta i beslutet.Under pågående process blev det plötsligt klart (Tack Jerri!) att det  inte är KSAU utan kommunstyrelsen som ska fatta beslut om vem som ska  anställas som kommundirektör. Då hade KSAU redan hunnit ha den första intervjurundan. Det betydde att jag ensam från hela S-gruppen  kunde vara med och gallra fram två toppkandidater. Ja, det fanns en "stund" då det fanns bara en kandidat tills fackföreningarna höjde sina röster och krävde få vara med "på riktigt". Det var tur att vi hade två duktiga kandidater att visa upp.

Fackföreningarna och ledningsgruppen bestående av förvaltningschefer intervjuade dessa två. De KS-ledamöter som inte sitter i KSAU fick inte denna möjlighet. De skulle alltså fatta beslut utifrån vad fem personer hade fått för uppfattning. KS ledamöterna hade inte fått skriftlig  information t.ex. via kallelsen om kandidater  (t.ex. CV).


För vår S-grupp var det ytterst viktigt att få veta hur både ledningsgruppen och fackföreningar hade upplevt kandidaterna INNAN vi kunde förorda någon ut av dessa två inför förhandlingen med facken. Den informationen fick vi vid sittande bord! Vi kände tidspressen på oss och ingen möjlighet fanns att resonera mer med facken.

Samma hände igår. Inga bilagor i kallelsen. Det var underligt att majoriteten i KS verkade inte ha något intresse om att fråga efter förhandlingsprotokollet från MBL-förhandlingarna. Ville de inte veta vad facken tyckte? Ing-Marie (S) frågade så klokt om inte alliansen förstod att de fackliga representanterna företrädde kommunens 1500 anställda. Deras röst väger ganska mycket tycker vi!

Jag frågade efter MBL-protokollet och vi fick dem igen vid sittande bord!!! 15-20 minuters ajournering för att läsa och fundera på vilken ut av kandidaterna skulle vi ställa oss bakom. Helt omöjligt uppdrag!  Då föreslog vi att beslutet skulle delegeras till dem som har träffat kandidaterna och kunde lättare bilda en uppfattning om lämplighet. Det tyckte inte alliansen om. Beslutet skulle tas nu och av personer som enligt vår uppfattning hade alldeles för lite bakgrundsinfo för kunna anställa kommunens högsta tjänsteman.

Då valde vi att inte delta i beslutet pga icke professionell rekryteringsprocess. Förhoppningsvis alla har lärt sig något ut av detta. Vi önskar Victor lycka till med jobbet!


Inga kommentarer: