20 mars 2016

Inget behov?

Jag ställde en fråga till socialnämndens ordförande Björn Furugren Beselin (C) på senaste kommunfullmäktigemöte om varför det är så svårt att få en plats i ett särskilt boende för de äldre som inte längre vill eller kan bo kvar i sin lägenhet eller villa.  Svaret jag fick var att det inte finns efterfrågan. Folk ute i kommunen påstår det motsatta. Familjemedlemmarna får strida hårt för att få plats i ett boende även om behovet finns.

 Särskilt boende kräver biståndsbedömning. Björn berättade också att den genomsnittliga tiden på ett  särskilt boende  är 6-8 månader innan man dör. Säger inte det hela sanningen istället?  Kommunen har så pass höga kriterier för att få plats i ett äldreboende att man hinner knappt dit innan man dör. Äldre och deras anhöriga som skulle vilja ha den tryggheten och vården som en plats i äldreboende innebär, får den alldeles för sent.

Kan serviceboenden var en lösning? Det tog även Björn upp i sitt anförande även om han inte gav några löften ännu. Insikten finns vilket är positivt.

Inga kommentarer: