11 mars 2018

Annons

Lite över 40% röstberättigade vet inte att Stockholms läns landsting styrs av alliansen med moderaterna i spetsen. Många tror att det är Socialdemokraterna som har orsakat kaoset med Nya Karoliska sjukhuset. Många har dålig koll på de styrandes politiska hemtvist överhuvudtaget också på kommunnivå. Så här under valåret är det mycket viktigt att kräva resultatredovisning av dem som fick makten vid senaste valet. Blev det så som de lovade eller inte, och varför. Detta är viktigt för att kunna avgöra om det är värt att rösta på det partiet igen.

Vi inom Socialdemokraterna i Vallentuna anar att i och med nyinflyttning kan liknande situation råda även i Vallentuna. Vet alla kommuninvånare vilka som styr kommunen? Vi tror inte. Vi ser samtidigt att det finns mycket som kommuninvånare är missnöjda med när det gäller kommunal service.  Vårt nya handlingsprogram med nya löften bygger på det som vi och många andra kommuninvånare är missnöjda med.

Vi har redan påbörjat vår valrörelse med bl.a. tidningsannonser. Helgens annons har fått moderaterna att se rött. De upplever att den senaste annonsen är svartmålning. Kommunalrådet Parisa Liljestrand  skriver på sin FB-sida att S "slirar på sanning och kör negative campaigning". Jag kan kallas för mycket men någon lögnare är jag inte! Jag är alltid noga med det vi publicerar.

Vi skriver i Vallentuna Nyheter:

"Den 9 september är det val till riksdagen, landstinget och kommunen. Då bestämmer du:

fortsatt M-styre i Vallentuna:
- Skolorna släpar efter
- Brister i äldreomsorgen
- Få bostäder för våra ungdomar m.fl.
- Vallentunasjön fortsatt förorenad
- Svårt att hitta p-plats vid Roslagsbanan
- Många dyra konsulter" ...

Moderaterna har styrt Vallentuna årtionden och fortfarande ligger skolresultaten lägre än förväntat, allt fler väljer skola utanför kommunen, Vallentuna har högre andel obehöriga lärare och förskollärare jmf andra kommuner, skollokaler behöver upprustning (planerna finns), ... Vad är det som säger att nu plötsligt efter alla år så ändrar man detta när man har inte kunnat göra det på flera årtionden eller under de senaste fyra åren?

Brister i äldreomsorgen har vi lyft fram under denna och tidigare mandatperioder bl.a. utevistelsen, hemlagad mat, fallolyckor, Träffpunkten, bemanningen osv. På vilka av dessa områden har det blivit bättre? Vad är det som tyder på att det skulle bli bättre nästa mandatperiod?

Få bostäder för unga, Var finns dessa bostäder om vi ljuger? Var finns hyresrätter som ungdomar efterfrågar?

Vallentunasjön är lika förorenad som tidigare. Vitfiskebeståndet är mindre men annars finns det få om inga tecken på förbättringar.

Parkeringsplatser är det brist på och värre blir det om ingenting görs. Det har inte gjorts något och alliansen har inte kommit med några förslag.

Ingen har väl kunnat undgå att Vallentuna har höga konsultkostnader inom sina förvaltningar. Kostnaderna har inte minskat och kostnaderna lär fortsättningsvis vara höga med alliansens personalpolitik.

Är detta svartmålning? Är detta en lögn? Får det inte tas upp i media? Är redovisningen av alliansens/moderaternas politik på ovanstående områden "lek på sandlådenivå"?  Tål inte moderaternas politik granskning? Vad är det då vits med oppositionen? Tyst och nöjd S-opposition finns inte i Vallentuna. Vårt uppdrag är att belysa skillnaderna mellan partierna, lyfta fram områden som är i behov av satsningar, visa områden där resultat saknas. Det är inte att ljuga!

Våra förslag i annonsen  behöver också förtydligande vilket vi kommer att göra bl.a. i fortsatt annonsering.

Inga kommentarer: