16 oktober 2015

Aerosoltomten!


Det ovanstående brevet hittade jag idag på kommunens postlista. Det gäller sk. Snickeritomten, tomten bredvid Aerosol där alliansen vill bygga bostäder trots alla kända risker. S har sagt nej, Länsstyrelsen har sagt nej och hotar ta planen till domstol om den drivs igenom av alliansen.

Brevet har skickats till de fastighetsägare som finns inom Snickerifabrikens planområde och de bjuds till ett dialogsamtal med kommunen. I brevet finns dessa två meningar som förbryllar mig enormt och de lyder så här: " I samrått planförslag föreslås det område på Er fastighet som i gällande detaljplan inte får bebyggas att minskas. Detta innebär bland annat att fastigheterna blir möjliga att bebygga med ytterligare hus vid en ev. avstyckning." Jag tolkar brevet och speciellt denna mening så att om Snickeritomtens detaljplan går igenom så kan grannarna stycka av sina tomter och tjäna en slant. Alltså bara om de inte är emot att det byggs bostäder på denna kanske farligaste tomt i Vallentuna. Man ska vara tyst och inte kritisera Snickeritomtens detaljplan så kan man senare sedan stycka av tomten och sälja den om planen går igenom. Varför får jag en väldigt dålig känsla i magen av detta? I vilken sits utsätter man egentligen dessa grannar?


Inga kommentarer: