17 oktober 2015

Detaljplan för Snickerifabriken!

Och här kommer två förtydligande till gårdagens inlägg:

1) Socialdemokraterna är mycket positiva till förtätning av bostäder nära kollektivtrafiken. De fastighetsägare som skulle omfattas av Snickeritomtens detaljplan ska naturligtvis få möjlighet att stycka av sina tomter och bebygga med en villa till. Det är mycket olyckligt att den här möjligheten nu är kopplat till Snickeritomtens plan. Grannarna kan hamna i situation där de kanske ha ett intresse att stycka av sin tomt men är ändå emot flerfamiljshus på Snickeritomten. Hur ska de agera då?

2) För att Snickeritomten kan bebyggas med bostäder längre fram i tiden krävs planer tillsammans med Aerosol hur och var kan den verksamheten  kan flyttas. S är mån om de arbetstillfällen som Aerosol erbjuder i kommunen och vill skapa bättre förutsättningar för dem att utveckla företaget. Men då är inte den nuvarande platsen det optimala och därför krävs samverkan för att kunna lösa detta.

Inga kommentarer: