29 mars 2017

Företagandet!

Jag ser det mycket positivt att kommunalrådet lyfter fram företagarfrågorna.  (se Mitti) Vissa utbildningssatsningar har gjorts bland tjänstemän och allmän medvetenhet om vikten av att ha en bred bas av livskraftiga företag har ökat vilket gynnar hela kommunens utveckling. Kommunen har både näringslivschef och näringslivsstrateg. Dessa är viktiga funktioner för fortsatt arbete.

Socialdemokraterna jobbade fram ett eget näringslivspolitiska program för ca två år sedan i ren desperation av passiviteten som rådde då. Den delade vi ut även till kommunens näringslivsansvariga för att på detta sätt bidra till att påskynda processen med att bli en företagarvänligare kommun.

För oss är en företagarvänlig kommun mycket mer än enstaka studiebesök i lokala företag. Det är strukturerat arbete i samverkan och i dialog med företagare. Konkreta åtgärder och förbättringar som företagare märker i sin vardag. Där behövs det väldigt mycket mer arbete.

Vi socialdemokrater som sitter i kommunens NÄRINGSLIVS- och planarbetsutskottet har under de senaste åren undrat över varför finns det aldrig några näringslivspolitiska ärenden på dagordningen förutom några eviga planärenden om industrimark som aldrig blir färdiga. Vilka praktiska handlingar är på gång eller försöker man klättra i olika näringslivsrankingar med hjälp av fika och retorik? 

Inga kommentarer: