15 maj 2017

Vallentuna, en kvalitetskommun?

Läser på kommunens hemsida att Vallentuna nu har kvalificerat sig bland finalisterna i utmärkelsen "Årets kvalitetskommun 2017". Man tittar på kommunens demokratiutveckling, arbetsmiljö och samhällsbyggande och värderar utifrån dessa faktorer kommunens kvalitetsarbete.

Jag är själv en tävlingsmänniska och presterar bättre i pressad situation trots jag inte föredrar det.
Jag unnar Vallentuna kommun sin finalplats men kan trots allt undra på vilka grunder man har kvalificerat sig dit.

1) Demokratiutveckling
Många om inte alla delaktighetsinitiativ under de senaste åren har kommit från S. Vissa våra förslag har avslagits, vissa har genomförts t.ex. Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigemöten och möjligheten att prenumerera nämnd- och KF-handlingar. S har också konsekvent drivit frågan om  samrådsmöten ute i tätorterna och vi skulle vilja utveckla det arbetet ytterligare bl.a. inom näringslivsfrågorna. Det har inte ännu fått gehör.

Barn och ungdomar blir inte ännu hörda på strukturerat sätt i ärenden som rör dem. Samråd finns inte heller med de nationella minoriteterna och där det finns faktiskt lagkrav att det borde ske. Bara för att nämna två utvecklingsområden.

Delaktighet och insyn är oerhört viktiga komponenter i demokratiutvecklingen. Jag tycker inte att Vallentuna skulle ha gjort något anmärkningsvärt på den här fronten ännu, tyvärr. Flera andra kommuner har välutvecklat system att ta vara på kommuninvånarnas intresse att delta i samhällsutvecklingen.

2) Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är det andra utvärderingsområdet. Jag kan absolut inte påstå att jag är insatt i de faktorerna som spelar störst roll här. Jag ser området från oppositionens synvinkel. Kommunen har underhållsskuld av våra fastigheter som kommer att kosta hundratals miljoner att åtgärda. Flera förskolor och skolor är i behov av både yttre och inre renovering, skolgårdarna likaså. Det är ju barnens och personalens arbetsmiljö. I ärlighetens namn så har även alliansen insett situationens allvar och kommer att i kommande budgetar reservera pengar för fastighetsunderhåll. Hur mycket det blir får vi se i juni kommunfullmäktige när kommunplan tas.

Arbetsmiljö för mig är också frågan om arbetsbelastning. Då poppar socionomernas  och vårdpersonalens arbetssituation speciellt upp. Vi har både svårt att rekrytera dessa två kategorier av medarbetare och ännu svårare att behålla dem.

3) Samhällsbyggande
Det sista område som nämns på kommunens hemsida är samhällsbyggande. Under de fem senaste åren har antalet färdigställda bostäder minskat år efter år och ligger på ca 170 st 2016. Inga höjdarsiffror måste man säga. Gång- och cykelvägar byggs mindre en kilometer per år. Vägunderhållet är ingenting kommunen kan vinna en kvalitetskommun benämningen  heller.

Jag vill så gärna att kommunen profilerar sig som kvalitetskommun men först måste det väl finnas en "slitperiod" då man jobbar intensivt inom de nämnda områdena och kan visa konkret vad man har åstadkommit. Det kan väl inte räcka med drömmar och policys för att bli Sveriges kvalitetskommun eller?

Inga kommentarer: