24 februari 2016

Hyresrätter!

Dagen började verkligen inte bra idag. Jag höll på och läste lokaltidningen vid frukostbordet och speciellt artikeln om hyresrätter. Össebyhus, vårt kommunala bostadsbolag äger de 500kvm mark som en privat byggherre vill gärna köpa för att kunna tillsammans med grannfastigheten få tillräckligt mycket mark för att bygga ett bostadshus.
Alliansen vill villkora försäljningen så att han då också bygger hyresrätter. Mycket bra tanke! Problemet är att när han väl ha köpt vår mark så har vi ingen makt som helst att hindra honom bygga bostadsrätter. Eller att han bygger hyresrätter som han sedan om 5, 10 år  omförvandlar till bostadsrätter.
Vi Socialdemokraterna föreslog att vi skulle behålla marken och inleda förhandlingar om att köpa grannfastigheten och sedan själva bygga hyresrätter. Eftersom kommunens hyresrätter finns i samma område så skulle det ha varit ett naturligt steg att ta. Vi fick inte de andra partierna med.
Varför var inte morgonen bra då? Jag tog upp med journalisten om det som Elwe Nilsson (M) alltid påpekar nämligen om att kommunen ska inte subventionera hyresrätter och mark ska säljas till marknadsmässiga priser. Och i artikeln får man den uppfattningen att S enda intresse är att få marknadspris för tomten vilket inte stämmer. Vi har t.ex. i andra sammanhang även föreslagit möjligheten att hyra ut marken för att få flera hyresrätter.  
Vi välkomnar flera byggherrar som vill bygga hyresrätter. Då måste man upp till 200-250 bostäder så att det lönar sig att förvalta dem långsiktigt. Här kommer man inte ännu upp till de mängder vilket blir tuffare ekonomiskt. Den politiska skiljelinjen går där att S vill bygga hyresrätter i egen regi. Alliansen vill inte. Men vi välkomnar flera aktörer som vill bygga hyresrätter och bistår gärna med mark.

Det fanns flera felaktigheter i artikel: Össebyhus äger bara ca 100 lägenheter och vi har högst 3% hyresrätter av hela bostadsbeståndet. Vallentuna kommuns 8-9%hyresrätter innefattar även omsorgsboenden som inte är öppna för alla utan bara t.ex. för äldre som behöver den sortens boende. De siffror är alltså vilseledande och felaktiga.


Inga kommentarer: