7 februari 2016

Objektiv nyhetsrapportering?

Kommunens informationsarbete kring paviljonger för ensamkommande barn och nyanlända vuxna är under all kritik. Man kan inte säga det snällare, tyvärr! Man vinner absolut ingenting med att utesluta dialog och samverkan med lokalbefolkningen i viktiga och i vissa fall känsliga ärenden. Här gjorde alliansen missbedömningen. Det ska inte behöva vara invånare i Ekskogen som kräver svar på frågor utan naturligtvis ska det vara kommunen som går ut med informationen i god tid före.
En annan fundering som har snurrat runt i mitt huvud under veckan är vad är egentligen lokaltidningarnas syfte. Har de sin egen agenda och målsättning med att ha sin egen vinkling och ton i texten? Vad tror de kan vinna med det? Mer motsättningar? Större rubriker? Vad? 
Jag säger det på klarspråk: Jag accepterar inte att bli felciterad!!! Jag har pratat om Ekskogen under mina inlägg i måndags, inte om Kårsta. Jag har inte sagt: Vad finns det i Kårsta? Den meningen hyser negativ inställning till Kårstabygden vilket är FEL! Kårsta är den orten i kommunen som har sin egen särställning i mitt hjärta. Kanske beror det på att där finns den andan som jag har vuxit upp med och viljan att utveckla sitt samhälle. Jag respekterar de personer där som driver och leder den kampen på sin fritid UTAN egen vinning! Ingen ska sätta ord i min mun att jag skulle ifrågasätta denna bygds kultur- och föreningsliv! Den bygden har mycket mer att ge än vi anar! 

Och när det gäller Ekskogen så sade jag att där finns det inte skolor, förskolor, ingen kommunal service och ingen annan service heller. Då är det mycket svårare att integrera sig när det inte finns naturliga mötespunkter att träffa folk att integrera sig med.  

Jag höll tappa hoppet om seriöst journalistik på lokalplan men då hittade denna tidning i min brevlåda. Det är inte pga att jag fick synas i bilden utan att texten förmedlar känslan av mötet på neutralt och informativt sätt. Jag känner att journalisten har haft "rena" öron eller kan anteckna snabbare och slipper förlita sig på minnet. Samma möte och så olika tolkningar. Inga kommentarer: