26 februari 2015

Barnens rätt och behovet går först!

Barnens rätt till pedagogisk verksamhet och social samvaro är för mig och för socialdemokraterna en mycket viktig fråga. Beslut ska fattas utifrån barnperspektivet. Barnens bästa ska gå först. Därför driver vi frågan om 30 timmars förskola för barn till arbetssökande och barn till föräldralediga. Där finns ingen tvekan om att kommunens snålhet ska inte få försvåra barnens behov att få fortsätta med att vara kvar i pedagogisk verksamhet även om förälder har råkat bli av med jobbet.

Det finns en grupp till som riskerar uteslutas från kompisgänget i förskola eller på fritids och de är dem som riskerar det pga obetalda förskole- eller fritidsräkningar.  Dessa opersonliga "varningsbrev" skickas varje månad till ett antal föräldrar där man hotar med avstängning om inte avgiften blir betald. Där MÅSTE vi socialdemokrater och kommunen hitta på en annan lösning än att straffa barnen för att föräldrarna inte har kunnat betala räkningarna. Jag vet inte om hur många barn det kan handla om eller hur långa perioder barnen tvingas bort från verksamheten, men jag vet att mitt samvete ger mig inte fred innan vi löser detta.

Inga kommentarer: