27 januari 2014

Verksamhetsberättelse

Jag skrev idag bl.a. vår kommunala gruppens verksamhetsberättelse och kan gott konstatera att utan oss skulle den lokala politiken vara väldigt tråkigt.Utan våra motioner, våra förslag och vår strävan att ständigt förbättra  kommunal verksamhet skulle det finnas risk att alliansen skulle falla i en fyra år lång sömn. Ni kan själva läsa kommunfullmäktiges protokoll och om ni då bortser våra motioner så är det inte mycket mer än några rapporter och information som ska godkännas. Demokrati med en aktiv opposition vitaliserar det politiska livet.
Naturligtvis har också (MP), (V) och (DEX) deltagit aktivt i oppositionsarbetet.

(Kommunala gruppen= (S) gruppen som sitter i kommunfullmäktige)

Inga kommentarer: