25 juni 2014

Det har varit en lugn arbetsvecka hitintills. Inga möten förrän på fredag.  Det passar perfekt för mig. Från och med nästa vecka tänker jag undvika kommunhuset och alla möteshandlingar och rapporter under minst tre veckors tid.

De senaste dagarna har jag svarat på flera olika politikerenkäter. Olika intresseföreningar skickar in sina frågor med "svar önskas senast ..." så här inför valet. Det är helt naturligt att de ställer sina frågor utifrån sina intresseområden. Som Sveriges största parti måste man ha politik för flera ämnesområden än bara för en. Man hamnar lätt i en situation där man måste prioritera. Vi kan inte gå och lova allt för alla. Det är inte kommuninvånare beredda att betala för.  Mycket går att åstadkomma med mindre medel men med rätt inställning och med tydliga politiska riktlinjer. Sedan är det som i en storfamilj, man får i tur och ordning utifrån behoven. Ingen ska dock känna sig styvmoderligt behandlat. Sossemor ska se till att det blir riktigt bra :)

17 juni 2014

Hyresrätter!

Det blev avslag bara för två år sedan på vårt förslag om markanvisning för att få byggföretag att bygga hyresrätter. Idag är det helt ok för moderaterna. Hurra!

16 juni 2014

Hyresrätter!

Ca. 90 dagar före valdagen kommer det beskedet som alla socialdemokrater i Vallentuna har kämpat för  under de senaste drygt 20 åren: det kommer att byggas hyresrätter i Vallentuna!!!

Vi har skrivit motioner, insändare, ställt frågor,... och berättat om att kommunen kan

1) använda markanvisningar för att få hyresrätter
2) att man kan subventionera markpriset för de som är villiga att bygga hyresrätter
3) att vi kan använda eget bostadsbolag Össebyhus  för att bygga hyresrätter
4) använda tomträtt för hyresrätter

Nu sker brytpunkten: (M) har för första gången använt markanvisningen och kommer att subventionera markpriset och hups! nu finns det flera byggföretag som är beredda att bygga hyresrätter i Vallentuna.

Visst tog det tid, det medger jag. Men det är värt varje år, varje årtionde av  (S)-slit för att få uppleva denna dag! Tänk, kommunen kommer att öppna sina portar även för de som inte har pengar att köpa en miljonvilla eller har pengar till insatsen eller vill inte binda sina pengar till boendet. Flera ungdomar kommer att kunna stanna kvar i kommunen och äldre kan sälja sina stora villor. Det sätter fart i flyttkedjor. Det blir liv och rörelse i kommunen. Oh vad härligt!

Jag vet att jag befinner mig i ett lyckorus och att det här inte löser alla bostadsproblem men när moderaterna nu märker kommuninvånarnas glädje så kanske fortsätter de och vågar ta nästa steg. För det kommer att behövas många fler hyresrätter innan det råder riktig valfrihet mellan de olika upplåtelseformerna. Men oroa er inte. Socialdemokraterna i Vallentuna kommer att driva frågan vidare tills det råder balans mellan de olika upplåtelseformerna!  Och vem vet, vi kanske får möjlighet att själv ansvara för dessa frågor efter höstens val.


15 juni 2014

Kristineberg, återremiss!

En enig opposition minoritetsåterremitterade Kristinebergsärendet på kommunfullmäktigemötet i måndags. Kristinebergföljetongen verkar skugga även denna valrörelse. Alliansen med moderaterna i spetsen ser inga bekymmer med att bygga hus 40-75 meter från hårttrafikerade Arningevägen som är också primär led för farligt gods.  I Bällstaberg 4 på vänstra sidan av vägen är det 200 meters avstånd från vägen. Att vägen kommer att breddas till 4-filig förr eller senare (vilket minskar avståndet ytterligare) spelar ingen roll heller för dem. Vem betalar dyra pengar för att bo i detta läge? Eller är det hyresrätterna som ska stå närmast vägen och ge buller- och partikelskydd åt villorna?

Denna M-iver att bebygga Kristineberg saknar motsvarighet när det gäller andra områden i kommunen, jämfört med t.ex med de mer centrala lägen i Vallentuna. (S) har flyttat Kristinebergskogen/södra Vallentuna sist i planperioden när det gäller bostadsbyggnadsprognosen och ser inget behov att påskynda skövlandet av tätortsnära skogen under de närmaste årtionden.

Nu får vi hålla koll på att Molnbydepån inte förstör våra möjligheter att bygga bostäder nära Roslagsbanan.

9 juni 2014

Rättelse!

Apropå det senaste blogginlägget: Jag har idag fått veta av Raimo Vuojärvi (M) att namnsättningen av Prästgårdsparken har gått alldeles rätt till. Det stämmer att jag har inte varit med i beslutet för det gjordes redan några år sedan i samhällsbyggnadsnämnden utifrån kulturnämndens förslag. Jag ber om ursäkt för min misstänksamhet!

I morgon ska jag till våravslutningen i skolan. Som gammal lärare får man inte riktig sommarkänsla om man inte har varit på våravslutningen. Och sedan får jag snabbrapportera också om kvällens kommunfullmäktigemöte. Just nu behöver jag lite sömn.

P.S. Roligt att det finns moderater som följer min blogg :)

7 juni 2014

Nationaldag!

Nationaldagsfirandet började med invigningen  av Prästgårdsparken dvs parken ovanpå sociodukten. Örjan Lid (M) sade i sitt invigningstal att själva namnet har beslutats redan länge sedan. Jag har ingen minnesbild att vi skulle ha gjort det, inte heller kom mina partivänner ihåg det. Det verkar som det beslutet har fattats inom en begränsad krets utan politisk förankring med oss. Namnförslag brukar komma från kulturnämnden som sedan fastställs åtminstone av kommunstyrelsen.

Det blev både gospelsång och musik av Vallentuna blåsorkester innan det tågades till Kulturhusparken där vi fick njuta av både dans och musik en hel eftermiddag. Det enda jag saknade var välkomnandet eller gratulationer till de som har blivit svenska medborgare under året. Det är någonting som många andra kommuner gör just på nationaldagen.  Vi (S) kommer att introducera det nästa år.4 juni 2014

"Trygghetsboende", medlemsmöte, ett grönt Vallentuna!

Trots lite kyliga vädret blev vårterminens sista medlemsmöte lyckat. Landskapsarkitekten Anders Dagsberg kom på ett efterlängtat återbesök hos oss och berättade om framtidens förändringar i grönplaneringen. Han är mycket inspirerande visionär. Vi inom (S) bara väntar på och få makten så kan vi börja förverkliga alla dessa gröna idéer.
Knölsvanen var också väldigt nyfiken och satt så majestätiskt och lyssnade på kvällens föreläsare. 
Bilden nedanför visar första levnadstecken på Sveriges minsta men också mest envisa ( med S-styrning) bostadsbolag  Össebyhus AB. Visst går det att bygga hyresrätter! Här "trygghetsboendet" på Fornminnesvägen. Boendet som inte blir trygghetsboende pga att alliansen vill inte investera i personal i huset som är ett villkor för att bli kallad för trygghetsboende. Nu när bygget är igång så borde naturligtvis planeringen av nästa hyresbostadsprojekt påbörjas.Underskottet av hyresbostäder är skriande stor. Kommunens egna bostadsbolag borde naturligtvis gå i täten och bygga hyresrätter i detta allvarliga läge när ungdomarna tvingas flytta från kommunen pga av bristen av hyresrätter. 
Det krävs byte av styre i Vallentuna för att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling i vår kommun.

3 juni 2014

Active stable, hästnäring

Det pågår en lite lugnare arbetsperiod med parti-internt arbete och kraftsamling inför höstens stora valrörelse. Då passar det utmärkt med alla verksamhets- och studiebesök. Jag får tillfällen att lära mig nytt och skapa de kontakterna som jag kommer att behöva. Idag besökte kommunens Näringslivsråd Stora Benhamra. Där har ägaren byggt en fantastiskt anläggning för hästhållning. Hela hans koncept            ("Active stable") bygger på hästens naturliga beteende. På den nedersta bilden ser man en liten del av hagen där flera små röda stugor=automatiska fodringsstationer finns. Hästen går själv dit när den vill äta och i hästens "sändare" finns det inprogrammerat just den mängden mat den hästen ska ha. Det gäller både hö och kraftfoder. Hästarna vistas utomhus året runt men har möjlighet att vara inomhus om de så vill. Ägaren påpekade flera gånger att hästar är flockdjur som mår bra av att vistas fritt utomhus tillsammans med andra. 
Den nya anläggningen hade väldigt hög kvalitet. Den var också estetiskt vacker. Se t.ex på denna inomhusarena/bana på 60*80m hur taket är format. En sådan här anläggning har stor utvecklingspotential som tävlingsarena utöver att man kan hyra in sin häst där till förhållandevis låg kostnad. Igen kan jag idag konstatera hur mycket framtidsinriktad verksamhet det finns i Vallentuna. 
I morgon har vi ett öppet möte vid Vallentunasjön nedanför Kvarbadet kl. 18.00 om t.ex. vattenparken. Välkomna!