29 augusti 2013

Ordets makt, ordets styrka, ordets effekt och påverkan...

Det politiska och det icke-politiska ordvalet har ofta ett stort signalvärde. Det är naturligtvis självklart även om man inte alltid hinner  fundera över det i det dagliga bruket.  Jag märker att jag har blivit känsligare på ordvalet. Funderar varför någon har valt just det ordet och inte något annat. Vad vill den personen säga egentligen just med det ordet och vad den vill ha osagt.

Man kan lätt konstatera att det finns kulturella skillnader hur man tolkar ord. Och personella skillnader. Jag vill gärna tolka vissa ord på mitt sätt med mitt innehåll oavsett om det är fråga om politiska eller helt vanliga texter.  Man hittar det man vill, så att säga. Oftast gör det ingenting och andra gånger kan det få mer eller mindre lustiga konsekvenser. Det är inte alltid lätt att rätta till det i efterskott. I andra fall vill man inte heller ändra på det oavsett konsekvenserna för man vill se dessa konsekvenser.  

För att undvika missförstånd har jag försökt hålla en "Sossemor-linje" med ordvalet oavsett sammanhang. Säg vad du menar rakt och ärligt och försök sedan modigt bemöta konsekvenserna. Alltså minimera risken för missförstånd även om jag erkänner att i vissa lägen älskar jag att leka med orden.

Tack kamrater och ni andra för de orden som ger mig styrka och kraft! Hoppas jag lyckas välja de rätta orden för att visa er min tacksamhet och glädje.

25 augusti 2013

Sossemor läser veckans Vallentuna Nya- tidning med ett stort intresse. Lokaltidningarna är värdefulla informationskällor även för mig. Denna vecka finns det en artikel om Aktiviaskolan som idag finns i ett område som är detaljplanelagt som lättare industri. Kommunen ger inte tillstånd att bedriva skolverksamhet där. I samma fastighet finns redan andra verksamheter som inte kan betraktas som lättare industri. Bengt-Åke Grip är moderat ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Han verkar inte vara beredd att ändra på detaljplanen. Han säger också till tidningen att det är inte kommunens jobb att leta efter andra lokaler till Aktiviaskolan.

(M) ordföranden säger sig att han följer lagar och förordningar. Det är säkert rätt, åtminstone delvis. Det finns åtminstone en lag han inte följer, nämligen lagen om likvärdigheten.  Om man nu skulle granska alla gällande detaljplaner i kommunen så skulle vi hitta en och annan verksamhet som inte passar in. En detaljplan för Tellusområdet är ett praktexempel på det. Idag finns det massor av olika verksamheter inom Tellusområdet som inte överensstämmer med den gamla detaljplanen från 1970-talet. Den moderatstyrda kommunen har sett genom fingrarna åratal och fortsätter att göra så. Likvärdighet?

Påståendet om att det är inte kommunens jobb att söka alternativa lokaler är också sant. Men trots det vet vi att kommunen har jobbat hårt för att hitta lokaler exempelvis till den nyöppnade Internationella Montessoriskolan. Hur många tjänstemannatimmar har lagts ner till det arbete får jag nog aldrig veta, men jag vet att även den allra högsta (M) ledningen har ägnat flera timmar åt att möjliggöra att Montessoriskolan kunde starta nu i höst. Likvärdighet?

Jag följer också med ett stort intresse om hur markvärderingen vid Hagaskolan fortskrider. Och hur ett eventuellt nybygge av en ytterligare skola än Haga går till på Hagatomten uppe vid IP. Här förväntar jag mig i allra högsta grad likvärdig behandling av alla intressenter som kan finnas ute på marknaden. Självklart eller hur?

Ni ska absolut inte tolka mig fel och tro att jag är inte anhängare av alternativa driftformer och valfrihet. Jag har själv min lärartjänst i en fristående skola på Kungsholmen och min älsklingsson fick gå i den bästa förskolan (tyckte jag) i kommunen när han var liten, nämligen Montessori föräldrakooperativet.  Vad jag vill säga är att kommunen ska behandla sina invånare och olika intressenter likvärdigt.
Här tycker jag, att den moderatledda alliansen har ett förbättringsområde.

20 augusti 2013

Att få möjlighet att besöka Lindholmens förskola var verkligen passande avbrott i läsning av handlingar   idag. Tre avdelningar låg i själva huvudbyggnaden med en fantastisk gård. 5-års gruppen var placerad i skolans lokaler. 
Förskolegården var stor med mycket plats för olika aktiviteter. Planteringar var genomtänkta med äppelträd och bärbuskar där barn kan själva plocka mogna bär direkt i munnen. Bakom denna träd skymtar en liten kulle där barnen kan åka pulka på vintertid.
På skolsidan gård fanns tydliga tecken på att kommunens fastighetsskötsel behöver förstärkning, ekonomiska eller/och personella det vet inte jag,  men så här ska inte sandlåda behöva se ut. Sand behöver bytas och bättre grund göras så att sanden inte blir riskfaktor vid regnväder. 
Även Sossemor lockades in i denna piltunnel på gården. Jag tyckte att den var ett extra roligt inslag på gården.
Jag har påpekat tidigare och gör det nu igen... alliansen har ansvar att se till att våra fastigheter inte förfaller. Aktuella skötselplan ska finnas och de ska följas. Många av kommunens fastigheter har kommit i den åldern att mer omfattande insatser behövs än bara målning. Det är mer kostnadseffektivt att göra lite varje år så vi slipper alla de akuta dyra åtgärder som har nu dykt upp under de senaste åren.

Både barn och personal i Lindholmens förskola ska ha fräscht och ändamålsenligt  i sin arbetsmiljö. Tyvärr har kommunen inte slutfört vissa inre arbeten och både målning, spackling, takplattor och listor saknas. Det är inte acceptabelt! Våra barn är värda mer!

19 augusti 2013

 Ett urval av dagens funderingar:

Av 13 nya professorer och gästprofessorer på Stockholms universitet är bara en kvinna. Hur kommer det sig?

Vad är alliansen tanke när grönstrukturplanen föreslås godkännas INNAN den har varit ute på remiss?

Varför måste det vara så krångligt att få boka Kulturrummet i Kulturhuset?

Hur länge tar det att lära sig gå i högklackade skor?

Hur tar vi bäst hand om våra nya partimedlemmar?

Vem fixar fikat till kvällens  (S)-styrelsemöte i Folkets Hus?

Enligt vilken prioriteringslista ska kommunen bygga gång- och cykelväg längst Högdalavägen i Påtåker??? Cykelvägen mellan Vallentuna och Karby måste stå först på den listan!!!

18 augusti 2013

Om man tar hänsyn till att den allmänna prisnivån på (S)-kvinnors loppmarknad igår låg mellan 5-10kr/föremål så var dagens förtjänst på 1500kr helt ok. Pengarna skickas till Majblommans lokalförening.

Egentligen ska Majblommans verksamhet inte behöva finnas. Majblomman bekämpar barnfattigdom i Sverige. Deras verksamhet går ut på att täppa de hål som samhällets skyddsnät har när det gäller barn. Sorgerligt att det behövs. Barn som inte har råd att ha cykel eller barn som inte kan delta i fritidsaktiviteterna pga att ensamstående mamman inte har råd att betala terminsavgifterna eller träningskläderna.

Jag mår dåligt av att vi inte lyckas skapa ett samhället där barnen inte behöver lida pga. föräldrarnas ekonomiska situation. Att barn lär sig att inte visa mamman inbjudningskort till kompisens födelsedagskalas för de vet att det inte finns pengar till att köpa en present för att kunna tacka ja till inbjudan. Eller barn som skolkar från skolan när det är friluftsdagar för de allra flesta klasskamrater har valt att åka till fjällen vilket föräldrarna har betalat för och de som inte kan får gå på en långpromenad med de andra "fattiga" elever. De stannar man hemma istället. Det där är inte det samhälle jag vill ha! Inte någon annan heller, hoppas jag. Då gäller det att vi alla hjälps åt att ge lite extra så att barnen slipper starta sitt liv i vetskapen om att allt hänger på pengar, inte på intresset eller talang.

De få stunderna som jag har känt att jag orkar inte ta den här fighten igen med moderaterna om någonting så påminner jag mig själv om att vi/ (S) som största oppositionspartiet ska kämpa för barn och ungdomar till sista andetag. Vi ska arbeta för ett solidariskt, rättvist och likvärdigt samhälle för ALLA barn. För det gör inte moderaterna med sina höga avgifter ex. kulturskolan, dåligt underhållna skollokaler och gårdar, bristen på lekplatser osv.

Sossemors moderskänslor för dessa frågor som rör barn och ungdomar blir allt starkare och det är där jag  hittar min politiska motivation.

16 augusti 2013

Jag fick låna Vallentuna kommuns 1963 års kommunbudget av en partikamrat. Tack Bo! Det är verkligen intressant att se hur budgetprioriteringar såg ut för 50 år sedan.   
Utveckling eller inte men "folkbad" har vi inte längre och de kostnader som förknippas med den delen av "Hälso- och sjukvård samt allmän hygien". Kostnaden för baderskans lön har man kunnat satsa på något annat. Simundervisningen värdesatte man dock mer än idag. Visserligen kan man hävda att de ca. 6 miljoner kronor som kommunen ger någon sorts "verksamhetsbidrag" till simhallen är detsamma. Skillnaden är att skolorna idag har svårt att nyttja simhallen och trots kommunen betalar så mycket så kan inte heller andra grupper t.ex äldre simma gratis. Igen ett område som skulle rättas till med (S) styre. Man simmar ganska många timmar med 6 miljoner per år!!!  
Här hittade jag också en intressant post när det gäller Frösunda ålderdomshem. 900kr till pensionärernas trevnad. Det låter så sympatiskt! Speciellt som man jämför den summan med hur mycket man använde till mediciner som var en aning lägre. Hur såg vården och omsorgen ut på den tiden har jag ingen aning om.
Det som skulle vara intressant att återinföra igen till dagens redovisning är bilagan där alla kommunens lån är listade med syfte, år, slutbet. år, räntesats, ursprungligt lånebelopp, resterande låneskuld, amortering detta år(-63), ränta i kronor, ... och förfallodag.  Jag får en mycket stark känsla för ordning och reda och ÖPPENHET! Visst är dagens situation mer komplicerad och dagens lånelista skulle omfatta många fler sidor än de fyra sidor som finns i 1963 år redovisning.

Och vad var skattesatsen 1963? Jo, Vallentuna hade 9:20 och tillsammans med Landstingsskatten (4:40), Tingshusmedel (0:10), Kyrkokassan (0:25) och Pastoratkassan (0:35) så kom man upp till 14:30. Frösunda hade 14:90, Markim 14:70 och Orkesta 14:60. Då hade Vallentuna 4730 invånare, Frösunda 510, Orkesta 436 och Markim 266.  Det har hänt en hel del under de senaste 50 åren i Vallentuna. 
Hoppas vi kan lämna lika lättlästa och intressanta handlingar till nästa generationen.

9 augusti 2013

Sossemor njuter av de sista semesterdagarna i gamla hemlandet.

Det finns intressanta diskussioner i gång också här i Finland. Helsingin Sanomat-dagstidning skriver om utdelning av xylitoltabletterna till förskolebarn som ha pågått redan 10 år. Jag har totalt missat att både förskole- och skolbarn får xylitoltabletter dagligen åtminstone i Helsingforstrakten. Vem bekostar detta är oklart. Jag fick uppfattningen om att på vissa förskolor är det föräldrar som sköter inhandlandet. Det är också intressant att det är fråga om tabletter, inte tuggummi.

Jag läste också om forskningen om vilken tid skolan borde börja dagligen för att tonåringar skulle kunna utnyttja undervisningen maximalt. Ingen överraskning där för min del. Dagens ungdomar lägger sig senare vilket påverkar naturligtvis de första lextionerna på morgonen. Halv timmes eller en timmes senareläggning av schemat skulle passa bättre för dem. Sanningen är att det är lika jobbigt med sena eftermiddagstimmar mellan kl. 15-16.

Statens inblandning efterfrågas också här för att kunna bygga fler studentbostäder till rimlig kostnad.

Nästa vecka börjar jobbet på riktigt! Innan dess ni som har möjlighet, passa på och besök Vallentuna/Lindholmen under helgen. Det pågår SM i dressyr i Veda!