31 oktober 2010

Moderaterna var ute och patrullerade idag (lördag) i Vallentuna centrum. Jag förstår att de vill vara nårbara och synliga på lördagar men jag får en otäckt känsla när jag ser de gå två och två lite som om de skulle kontrollera något. Kontrollera åsikter eller visa att detta är deras territorium och se till att sossarna ska inte få möjlighet att öka i antal, visa sin överlägsenhet. Jag vet att det låter konstigt, vilket det också är. För mig representerar de gula jackorna någonting så ... icke solidariskt. Jag vill poängtera att nu menar jag deras ideologi och kanske ännu mer deras praktiska politiska handling eller oftast bristen på den, INTE DE PERSONER som företräder detta.
Förresten kom Ing-Marie (vår ordförande) på en idé som kan faktisk lindra dessa "allergiska reaktioner" hos mig och som kan ha förebyggande effekt även hos andra likasinnade. Vi får se , jag ska testa den på våren!

27 oktober 2010

Jag håller på att bli riktigt förbannad på borgerligheten hur de behandlar våra motioner. Jag funderar på vem jag ska kontakta och be hjälp om att UNDERVISA dem hur man bereder och svarar på motioner. Detta är ingen kurragömma lek, detta är seriöst politiskt arbete vi försöker bedriva och gång på gång blir behandlade på detta vis. Det driver mig till vansinne!!!!!!!!!!!!!!!!

(Berättar mer imorgon när kommunstyrelsens arbetsutskottsmöte är över.)

26 oktober 2010

Veckans MittiSteget tar upp en fråga som vi sossar lyfte fram under valrörelsen: låga andelen förskollärare i förskolorna i Vallentuna. Val av rubrik "Lång pendling avskräcker, högskoleutbildade förskollärare tackar nej till jobb i Vallentuna" kan jag verkligen ifrågasätta. Det är inte så att alla förskollärare bor någonstans långt borta och orkar därför inte åka till Vallentuna. Det bor många förskollärare i kommunen som har tagit jobb i grannkommuner för att de tjänar bättre där och har andra vettiga arbetsvillkor som t.ex. tillräckligt med planeringstid. Det här är ett resultat av flertaliga "effektiviseringar" i kommunal verksamhet under många år och den dystra sanningen är att en barnskötare ÄR BILLIGARE än förskollärare. Vi hävdar med bestämdhet att en förskola utan förskollärare är INTE en förskola, precis som en skola utan lärare är inte en skola även om mattanten och vaktmästaren finns.

Dessutom tror jag inte heller på att vi som bor i en storstadsregion skulle bli avskräckta av långa arbetsresor. Det är vi vana vid. Roland Beijer, barn- och ungdomschefen åker själv dagligen från stan hit till Vallentuna för att hans arbetsvillkor är tillräckligt lockande. Om vi vill skapa de bästa förutsättningar för våra barn att börja sitt livslånga lärande i en förskola med duktiga och kompetenta pedagoger så gäller det att skapa tillräckligt lockande arbetsvillkor för dem.

24 oktober 2010

Jag får ingen lugn och ro innan alla nomineringar och mandatfördelningar är gjorda och beslut tagna i kommunfullmäktige. Först då vet man vilka sitter var och jobbet kan börja på riktigt.

23 oktober 2010

Lärartätheten är lägst i friskolor som är vinstdrivande och allra lägst är det i de stora skolkoncernerna som i Kunskapsskolan (5,9 lärare/100 elever) och i Vittra (5,9lärare / 100 elever). Detta enligt Lärarförbundets facktidning. I kommunala skolorna ligger lärartätheten på 7,9 lärare per 100 elever. Ideella föreningar har den högsta lärartätheten på 8,6/100.

Man behöver inte ha så himla många hjärnceller i huvudet för att kunna förstå att de utländska riskkapitalbolagens främsta intresse ligger INTE på att aktivt delta i svenska barns och ungdomars kunskapsutveckling utan intresset finns på hur man på bästa möjliga sätt kan "effektivisera" undervisningen så att den ekonomiska utdelningen blir det största möjliga. Eftersom personalen är den största kostnaden så har de arbetssätt där lärare hämtar färdiga timplaneringar på nätet för att minska planeringstiden samtidigt som man t.ex. minskar pedagogernas och elevernas möjlighet till att skapa lektionsinnehåll som passar just dem (kallas för kreativitet och elevinflytande).Och läraren kan då ha fler lektioner och vara mer med barnen och då behövs det färre anställda och det innebär fler kronor i koncernkistan.

I skolverkets rapport konstaterar man att lärartätheten har betydelse för grundskolans resultat speciellt för de yngre barn.

De fristående skolorna har elever som till större del har föräldrar med högre utbildningsbakgrund än barn i de kommunala skolorna. Fristående skolor har alltså mer studievana elever vilket förklarar det att trots lägre lärartäthet uppnår förhållandevis bra betyg.

Hur lärare i de vinstdrivande skolorna upplever sin vardagliga arbetssituation vet vi ytterst lite om p.g.a att de fristående skolorna omfattas inte av meddelarfrihet och får därmed inte yttra sig negativt om sin skola, annars riskerar de bli uppsagda på grund av bristande lojalitet. Det vi vet att personalomsättningen är högre i de skolorna än i kommunala. Hmm undra om det har någonting med arbetsbelastning att göra....?

22 oktober 2010

Det finns säkert flera sätt att förbättra sin arbetsmiljö och arbetsvillkor på jobbet. Ett beprövad och effektiv "metod" är att jobba fackligt. Ju fler är med desto lättare går det att få igenom förslag och idéer. Det finns arbetsgivare som inte har de anställdas välbefinnade i sitt intresse men en stark facklig yrkeskår kan åstadkomma ett och annat även i en sådan situation. Och vem vet bättre än de anställda om hur och vad man ska åtgärda? Jag har tur att få jobba på ett ställe där ledningen är välinförstådd att framgång och resultat jobbas fram av oss. Trots det är det klokt att förtydliga och fastställa vissa arbetsvillkor i ett lokalt kollektiv avtal. När minnet sviktar är det bra att ha allt skriftligt!

19 oktober 2010

Jag håller på och läser Susanna Alakoskis och Karin Nielsens bok om Klass och klassresor. Det gör ont att läsa om de skillnader/orättvisor som fanns och som fortfarande finns mellan olika samhällsklasser. Det är oerhört modigt att skriva om sin arbetarklassbakgrund och om de livsvillkor det innebär. Jag undrar om de som är födda i medel- eller överklassen förstår på riktigt vad det innebär.

Jag skriver och berättar gärna ett och annat men jag klarar inte av (ännu) att skriva om min klassresa. Men jag har kraft och vilja att kämpa så att allt fler kan göra sin klassresa.

18 oktober 2010

Vi lämnade in en motion om att starta ett projekt för att se över medicineringen/läkemedelshanteringen när det gäller de äldre och dementa i kommunen. Motionen lämnades in den 19 i december 2009 i kommunfullmäktige. Syftet med S-motionen är inte alls så tokigt. Vi vill nämligen minska medicineringen, minimera risken för felmedicineringen och vara på säkra sidan att man inte övermedicinerar våra äldre. Ansvaret ligger hos de landstingsanställda specialistläkare men det finns orsak att se över detta efter alla rapporter bl.a. från riksmedia. Vaxholm har gjort detta med goda resultat som vi kunde ha nytta av i vårt samarbete med läkare, sjuksköterska och apoteket.

Motionen har nu kommit ändå upp till kommunstyrelsen där det avslogs med motiveringen att det redan pågår ett sådant projekt. Det stämmer inte. Det planeras ett sådant projekt om socialstyrelsen beviljar de sökta pengarna för detta ändamål. Ansökningen är lämnad nu under tidiga hösten 2010, alltså långt efter vi lämnade in vår motion.

Vad kan man kalla ett sådant här tillvägasättet av majoriteten? Det är inte första gången detta sker, det vet ni som har följt deras arbete under årtionen men sorgligt att man inte kan erkänna offentligt att detta var vårt initiativ och bifalla motionen. De har redan vunnit valet, låt oss glädjas åt ens att få igenom vår motion!

17 oktober 2010

"Självisk blir den
som inte älskar andra
och därför inte väntar sig
att bli älskad av någon.

Självuppofrande är den
som försummar sina egna mål
för att förverkliga andras.

Självförnekande är den
som hellre hade varit
någon annan.

Självgod är den
som tror sig vara stor
genom att spela stor.

Självutplånande är den
som tror sig vara stor
genom att spela liten.

Självrespekt har den
som kan känna sig stor
utan att först ha gjort
någon annan liten."

Bertil Martinsson

16 oktober 2010

Vi har jobbat med vårt budgetförslag hela dagen. Jag är nöjd med resultatet. Socialdemokratisk välfärdspolitik med tydliga kvalitetssatsningar.I år har den borgerliga majoriteten delat beslutsprocessen så att i november tar man skattesatsen i kommunfullmäktige och i december tar man budgeten. Den fördelningen är främmande för oss. För oss är skattesatsen en slutprodukt på vår politik. Majoritetens totalt övergripande styrfaktor är oförändrat skattesats. Ni kan förstå att spelutrymmet är då minimalt för att försöka göra några förbättringar någonstans. Men som jag har sagt tidigare så har vi olika syn på vilket ska vara styrande: behovet eller skattenivån.

Jag ser fram emot morgondagen. Jag ska plantera nya lökar och vara UTE!!! Om jag får någon med mig så går jag gärna till Kristinebergsskogen. Tänk vi skulle kunna "bilda" en promenadgrupp som träffas vid tunneln intill skogen vid viss tid på söndagar. Då skulle söndagar bli en ständig överraskning för man vet aldrig vem man får som sällskap på promenaden. Det nämligen inte alltid lätt att övertala en tonårsson med.

14 oktober 2010

Budgettankar...

Nämnder som äskar mer pengar för att kunna uppfylla lagens krav...

Förskolor utan förskollärare och alldeles för många barn per vuxen...

Skol- och förskolelokaler som behöver ordentlig upprustning...

Vettig fritidsverksamhet...

Flera händer till äldrevården och till hemtjänsten så de anställda hinner ha en pratstund med de äldre...

Kommunjurist... Kommunarkitekt...

Sommarjobb för ungdomar...

Att räkna ihop ett alternativbudget strax efter valet då de flesta invånare röstade för några hundringar mer i plåboken istället för våra satsningar känns lite tungt!

12 oktober 2010

Jag var i Riksdagshuset med mina elever idag. Tidpunkten var perfekt: vi fick möjligheten att lyssna på budgetdebatten live. Barnen uppförde sig så perfekt. Jag var faktiskt mycket stolt fröken! Jag måste medge att när jag tittade på dessa 349 st folkvalda så kände jag en längtan av att få vara med. Dessa folkvalda, oavsett partifärg, gör ett enormt jobb för att Sverige ska ligga bland de mest framgångsrika välfärdsländerna. Det ska de har respekt för.

11 oktober 2010

Kommunalrådet Örjan Lid gick ut i valrörelsen med ett budskap om att JM kommer att bygga 80-90 st hyresrätter i Kristinebergsskogen. Han var så glad att detta budskap hann med i valrörelsen. Jag ringde till JM idag och frågade om dessa hyresrätter och bakgrunden till Örjans glädjebesked. JM har inte preciserat antalet hyresrätter över huvud taget. Enligt dem krävs en hög exploateringsgrad för att de ska gå med på det. När jag sedan frågade om de 875st lägenheter räcker så kunde han inte svara på det heller. Hur mycket vill de bygga egentligen? Hur många lägenheter kan majoriteten acceptera för att få ett antal hyresrätter långt borta från kommunal service och kollektivtrafik?
Dessutom har Örjan=kommunen lovat köpa tillbaka en del av JM:S ägda fastighet, vilket också påverkar på något sätt i JM:s beslut om att eventuellt bygga x antal hyresrätter i egen eller utomståendes förvaltning. Inga beslut alltså, inga skriftliga löften, inga avtal... Vad var det egentligen Örjan Lid har lovat till invånare i Vallentuna och på vilka grunder? Allt detta verkade vara ganska öppen fråga för JM.
Och att köpa tillbaks mark, ja till vilket pris? Det lär inte bli billigt, men det kommer vi nog inte att bråka om. Sossemor har så pass mycket "kapitalistiska" drag att jag föredrar att kommunen äger mark, helst mycket. Då är det lättare och enklare att också förverkliga de ambitioner man har på samhällsplaneringsområdet.

Jag är SÅÅÅ tacksam att fått leva ett år till. Politiken bland annat gör livet så mycket intressantare och mer spännande. Majoriteten håller mig sysselsatt hela tiden.

10 oktober 2010

Det finns olika sortens kunskap: kunskap som man kan läsa sig till och kunskap som man får genom att leva. Vilken är viktigare och i vilken sammanhang? I dagens samhälle uppskattas allt mer de akademiska meriterna och med hjälp av dessa öppnas dörrar som annars hade förblivit stängda. Problemet är att all kunskap du får genom livet har du inga diplom , intyg eller exam på. Det finns människor som har mer kunskap än person med dubbla eller tredubbla examen från de finaste universiteten, men de får aldrig chansen att hitta sin plats eller uppgift i livet. Vi borde våga mera. Vi borde våga lyfta blicken från pappersbitarna (meritlistan/examen) och se på människan. Vi borde våga se på människan som har inga papper att visa. Lyssna på henne/honom och inte sortera bort dessa. Vi behöver en blandning av olika kompetenser och erfarenheter för att resultatet ska bli lyckat.

Alla partier håller på och nominerar och väljer sina representater i olika förtroendeuppdrag just nu. Ska de valda redan kunna en hel del eller räcker det med brinnande intresse och vilja att lära sig? Ska de förtroendevalda "tävla" med sina kunskaper med de anställda tjänstemän eller räcker det att man vill något, att man har en vision? Får man vara "dum" för att få möjlighet att representera partiet och invånare i nämnder och styrelser?

Det är mycket viktigt att vi kan respektera de val partierna gör. De är inte vår uppgift att sätta betyg och gallra bland de som är valda av andra. Så mycket kan man väl kräva av social kunskap av varandra?

9 oktober 2010

Jag blir aldrig trött på att beundra höstens färger. Det är helt fantastiskt hur de passar ihop så fullständigt. Och ju mer rött desto vackrare!

Den absolut starkaste känslan jag har är min kärlek till mina barn och den lyckokänslan över att ha fått dem. Så är det säkert för alla mammor och pappor men den känslans styrka överraskar mig gång på gång. Vilken lycka att just jag har fått dessa världens underbaraste barn!

6 oktober 2010

Jag har lite dåligt samvete att jag gick till gympan istället för en föreläsning om äldrevården i Vallentuna salen med en duktig föreläsare och om ett intressant ämne.

5 oktober 2010

Det som är socialdemokraternas kanske största styrka är att vi är ett brett parti politiskt. Vi formar politik för de allra flesta, alltså ingen en fråge förening. Brett parti också i det avseendet att vårt medlemskår innefattar så enormt många olika sortens människor med mycket olika kompetenser som kompletterar varandra. Vi jobbar alltid i ett lag. Det är vår styrka! Under ett och ett halvt år som oppositionsråd har jag lärt mig ett och annat men jag kan aldrig kunna allt hur mycket än jag vill, men jag har mina sossevänner som mer än gärna bidrar till att utveckla vår politik till det bästa.

Nu när vi håller på och planerar och nominerar kamrater till olika kommunala uppdrag så är det viktigt att många medlemmar kan få ett uppdrag där de kan visa sina speciella kunskaper och intresset framför allt. Det som förenar oss är vår människosyn och vår ständiga ambition att förbättra den kommunala verksamheten, skapa förutsättningar för kommunens anställa att genomföra de åtgärder som krävs att vår verksamhet ska hålla en hög nivå jämfört med de andra. Vi vill inte ligga någonstans i genomsnittet i olika mätningar. Vi vill vara bland de bästa.

4 oktober 2010

Jag ska snabbt kommentera två ärenden på kvällens fullmäktige innan jag måste gå och sova.

Som information till alla sympatisörer av "den enda arbetarpartiet" =(M) så röstade de och alla andra i majoriteten emot vårt förslag att även Vallentuna skulle följa ILO:S grundläggande konventioner om att ställa etiska krav vid upphandling. Det är inte acceptabelt att varor som kommunen upphandlar har kanske tillverkats av barn- eller slavarbetare eller att arbetstagarna har inte fått organisera sig fackligt. Vi vill inte att skattepengar kränker de mänskliga rättigheterna någon annanstans i världen. Jag är förvånad att (KD) och de andra kan inte ställa upp för detta. Jag informerade de övriga ledamöterna om att det finns stöddokument som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram för hjälp till små kommuner i detta. De ordnar även kurser om detta. Arbetarpartiet (M) är alltså inte på arbetarnas sida utan på arbetsgivarnas. Det är handling som räknas. (MP) och (V) gav sitt stöd till vårt förslag!

Det andra ärendet handlade om de förtroendevaldas arvoden inför nästa mandatperiod. Detta borde ha behandlats för länge sedan och inte efter att rösterna ha räknats och valresultatet är mer eller mindre känt. Det blev fel!

3 oktober 2010

Jag var på söndagspromenad i Kristinebergsskogen med familjen. Sonen hittade massor av trattkantareller. Jag vet att kampen om skogen är förlorad men det känns så fel att förstöra denna tillgång till gratis friskvård i helt underbar miljö. Vad kommer det att finnas kvar av den här skogen om några år? Den gröna mjuka mossan som döljer de goda kantarellerna kommer att ge plats för JM:s flerbostadshus. Jag är innerligt ledsen att jag lyckades inte övertyga flera att välja vår linje för bostadspolitik i kommunen. Det kommer att bli mardrömsdag när de första träden huggs ner.

Ni som röstade på oss socialdemokrater, ni som kryssade mig personligen, era röster ger oss kraft att fortsätta det politiska arbetet mot de mål som vi har gett till er i form av vårt handlingsprogram. Vi gör vårt bästa att vara värda ert förtroende och jag hoppas att ni kontaktar oss per mail eller personligen med era åsikter och önskemål. Jag vet att jag har sagt detta redan förr men jag ville säga det igen.

P.S. Sverige har Nordens högsta ungdomsarbetslöshet enligt en rapport från Nordiska ministerrådet. Dags för Vallentuna att göra sin del att förbättra de siffrorna. Ska moderaterna ta ungdomars verklighet på allvar och göra någonting åt detta?Budgetarbete pågår, kommunplanearbetet pågår, alla möjligheter finns...

2 oktober 2010

Urdumt att börja bråka om talmansposten. Vi har förlorat valet och då gäller att börja jobba ännu mer konstruktivt i oppositionen för att vara möjlig regeringsalternativ nästa val. Jag förstår inte vitsen i detta spel, det säger jag ärligt.

S-kvinnors sånggrupp har haft sin första sångstund denna höst. Att få sjunga "Alla tillsammans", "Som en solörn" och "Natten är svart" är ren terapi. Kampen om ett solidariskt och rättvist samhälle är inte över.

Sossemor saknade sina döttrar idag när vi åt middag. Tänk att det kan göra så ont i hjärtat. Sonen konstaterade lungt att "Mamma, om sex år är jag inte heller här. Det är bäst du vänjer dig." Han har så rätt...

1 oktober 2010

Jag höll på och städa i mitt lilla kontor i kommunalhuset idag efter mötet med Arlanda kommuner. Jag har oerhört svårt att kasta bort saker, gäller även gamla handlingar. Det gör inte saken bättre att det inte finns fullständiga handlingar att tillgå på kommunens hemsida. Jag vet att de gör sitt bästa att få det att funka tillfredställande men än så länge måste man gå via kommunfolk för att få fullständiga handlingar från "historien". Alltså nu har jag mitt lilla gömställe i kontoret där jag har sparat det jag tror jag behöver även i framtiden. Jag hör min arbetskollegas röst från skolan. Han brukar alltid säga när vi gallrar bokhyllor på jobbet (=skolan) att vi måste göra det då Jaana inte är i skolan för annars låter hon inte oss att kasta bort så mycket. Jag brukar kontra att jag har ALLTID extramaterial att tillgå och det finns en och annan som kommer och söker det lilla extra bland de böcker som de först var på väg att kasta bort och som sedan finns hos mig.

Jag har några intressanta böcker som väntar på att bli lästa. Jag hamnade ett tag sedan i en häftig diskussion om vilka det var egentligen som drev kvinnofrågor från början. Vilken roll har mina sossemormödrar spelat egentligen? Eftersom vi har aktiva jämställdhetskvinnor i partiet med nödvändig litteratur så kan jag snart återgå till diskussionen om kvinnorna som har gjort skillnad i historien med nya kunskaper.