26 februari 2015

Barnens rätt och behovet går först!

Barnens rätt till pedagogisk verksamhet och social samvaro är för mig och för socialdemokraterna en mycket viktig fråga. Beslut ska fattas utifrån barnperspektivet. Barnens bästa ska gå först. Därför driver vi frågan om 30 timmars förskola för barn till arbetssökande och barn till föräldralediga. Där finns ingen tvekan om att kommunens snålhet ska inte få försvåra barnens behov att få fortsätta med att vara kvar i pedagogisk verksamhet även om förälder har råkat bli av med jobbet.

Det finns en grupp till som riskerar uteslutas från kompisgänget i förskola eller på fritids och de är dem som riskerar det pga obetalda förskole- eller fritidsräkningar.  Dessa opersonliga "varningsbrev" skickas varje månad till ett antal föräldrar där man hotar med avstängning om inte avgiften blir betald. Där MÅSTE vi socialdemokrater och kommunen hitta på en annan lösning än att straffa barnen för att föräldrarna inte har kunnat betala räkningarna. Jag vet inte om hur många barn det kan handla om eller hur långa perioder barnen tvingas bort från verksamheten, men jag vet att mitt samvete ger mig inte fred innan vi löser detta.

25 februari 2015

Destination Vallentuna!

Vilken tur att det finns kommuner som går före, som vågar testa och utveckla nya idéer. I kväll hade vi Anna-Karin Lundström från Destination Sigtunas styrelse och hon berättade om hur marknadsföringsarbetet har gått till i grannkommunen. Sigtuna startade bolaget redan 1992 så de har ett ordentligt försprång. Att bolaget fortfarande finns och har utvecklats är tydligt tecken att idén är livskraftig och ger resultat.

Kommunen tillsammans med det lokala närings- och föreningslivet jobbar tätt ihop för att lyfta fram olika evenemang, besöksställen och upplevelser för att locka besökare till Sigtuna. 800 000 hotellövernattningar årligen i Sigtuna ger en fantastisk bild på vad samarbetet kan ge för effekter. Och tänk på hur många arbetstillfällen eller påverkan på omsättningen i handeln det kan ge.

Vallentuna har sina egna förutsättningar. Det som är vår styrka är de idéerna som kommuninvånare har men som behöver lite PR- arbete för att få fart eller kunna utvecklas vidare. Vår rika natur- och kulturmiljöer är ett stort plus. Socialdemokraterna lämnade en motion om Destination Vallentuna i kommunfullmäktige förra veckan. Jag hoppas att alliansen tar idén på största allvar. Nu har vi möjligheten att hjälpas åt över partigränserna och  skapa arbetstillfällen i kommunen och ta tag i marknadsföringen av Vallentuna.


20 februari 2015

Planering!

Just nu känns det som vårens sossekalendariet är så gott som färdigplanerat. Externa och interna gäster och lokaler är bokade. Men huvudtalare på Första maj är inte ännu klar. På de senaste åren har vi vi haft nya och fräscha talanger som talare. Jag har varit mycket nöjd med valen av talare för deras engagemang är fortfarande brinnande hett. Nu gäller det att gallra fram årets talare för det finns  många människor med vänstersympatier som har mycket vettigt att tala om. ...och övertala den personen att ställa upp.

18 februari 2015

"Tillsammans för ungdomar"

Dagen bjöd på en nyttig avslutning på Nova, ungdomens hus. Inger Dahlberg berättade om livet som tonårsförälder och gav tips om hur vi vuxna kan bemöta stundvis jobbiga eller svåra situationer med våra ungdomar. Hur vi kommunicerar är en av nyckelfrågorna, tidpunkten likaså för att nå önskad resultat. Man borde försöka behålla lugnet även om ungdomarnas ordval kan vara väldigt provocerande.  Dessa råd kan lika väl tillämpas  oss vuxna emellan. Vi ska ju vara förebilder på riktigt för våra barn. Respekt, ordval, val av tidpunkt för kommunikation och lugnet... jag ska fortsätta att träna på att bli bättre på detta.

Det viktigaste är dock att säga och visa med ord/handling att man älskar sina barn. Då har man en stabil grund att stå på även om det kan bli en och annan storm på vägen till vuxenlivet.


13 februari 2015

Medlemmar!

Under valrörelsen och hösten har vi fått många nya medlemmar. Ing-Marie, vår ordförande och jag vill gärna träffa alla nya och därför har vi inbjudit dem till en träff. Det finns många medlemmar med olika erfarenheter och kunskaper som skulle kunna bidra till partiarbetet i någon mån men som av olika anledningar vill bara vara stödmedlemmar. Samtidigt är jag oerhört stolt och glad att vi har nya förmågor i alla nämnder. Vissa andra får stå på väntelistan eftersom vi inte kunde få fler mandat i nämnderna.

Politiskt arbete är trots allt så mycket mer än att sitta i en nämnd eller styrelse. Alla har möjlighet att lyfta fram sina idéer och förslag som vi andra kan driva vidare i den politiska beslutsprocessen. Redan nu under dessa månader efter valet märker jag den stora entusiasmen och viljan att hjälpa till hos många. Någon är duktig på PR-frågor, någon på trafik, någon annan på IT-frågor osv. Och sedan finns de som vi inte ännu har träffat. Jag är så nyfiken på vilka som finns egentligen bakom de namn på medlemsregistret och vad de vill göra för att Socialdemokraterna i Vallentuna ska bli större så att vi ska kunna ta ansvar för fullt att utveckla kommunen.


12 februari 2015

Ungdomar!

Jag fick ett inbjudningskort till min gamla scoutkårens 50 års jubileum i Finland. Vilka fina minnen detta kort väckte! Jag bodde bredvid en kyrka där kyrkan organiserade massor av olika aktiviteter till barn och ungdomar. Gratis! Jag som kom från en familj med knappa ekonomiska resurser var detta utmärkt. Jag kunde sysselsätta mig där varje vardagskväll utom på fredagar då jag simmade. Flickgruppen, scouterna, barnkören osv. I och med kyrkans olika aktiviteter fick jag delta i olika lägren ( sommar, höst, helg...), besöka olika städer i Finland gratis eller till en mycket billig peng.

Eftersom jag har alltid varit en person som inte mår bra av att vara sysslolöst längre stunder var kyrkans verksamhet ett passande sätt att få olika sociala kontakter och få innehållsrik barndom trots föräldrarnas ekonomiska situation. Exempelvis  var jag en scoutledare, mitt första ledaruppdrag.

Vi Socialdemokrater i Vallentuna har en aktiv kyrkogrupp som har fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Vi har diskuterat ett antal gånger om att ingen ska få hamna utanför kyrkans verksamhet pga föräldrarnas ekonomi och då tänker jag främst konfirmationslägren. Det är redan en känslig ålder och de sociala kontakterna och grupperingarna väger tungt i ungdomars liv. Att inte då få möjlighet att åka till konfirmationsläger tillsammans med sina jämnåriga pga kostnaden är fel.

Kyrkans och andra föreningarnas barn- och ungdomsarbete är oerhört värdefullt. Kommunen ska ta sitt ansvar och se till att föreningarna får rimliga villkor att driva sin verksamhet och också driva och utveckla sin egen verksamhet.

Vi ska tillsammans ge fina upplevelser och minnen till kommunens barn och ungdomar samtidigt som de får social uppfostran och meningsfull fritid. Ett utmärkt förebyggande arbete!

6 februari 2015

Norra Djurgårdsstad!

Dagens tema var hållbart byggande. Mälardalsrådet var arrangör för dagens seminarium och det praktiska exemplet var Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Området som ska byggas är väldigt stor. 
12 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser, 600 000m2 affärslokaler. 50% ska bli hyresrätter och 50% bostadsrätter! 
Här är en bild på en lekplats som finns i området (= etapp 1) som är färdigbyggt. Enligt Plan- och bygglagen ska planeringen ta hänsyn till barnperspektivet. Det behövs lite större parker och lekytor också. De pyttesmå innegårdssandlådorna räcker inte.
Här ovan ett exempel på arkitekturen i området. Hela planeringen har utgått från hållbarhetssträvan med följande fokusområden:  energi, byggnader, transporter, återvinningssystem, klimatförändringar och livsstil.

Flera mindre byggherrar hade gått ihop här i den första delen av planen. På det sättet fick man variation i hus och bostäder. Ovan: ett plåthus! Stockholms stad hade ca 80 krav som byggherrarna undertecknade i samband med exploateringsavtal. Alliansen i Vallentuna påstår ju att ingen bygger om man ställer mycket krav. Visst är det skillnad mellan Djurgården och Vallentuna men många byggföretag vill driva klimatsmart byggande framåt för de vet att det är det som kunderna efterfrågar.

 Sedumtaken användes också för solceller och även för socialt samvaro. För att uppnå stadens energikrav hade byggföretag hittat på olika lösningar: mindre fönster, tjockare väggar, bättre isolering, bättre yttre skal, bergvärmeanläggningar osv. Eftersom området ligger så nära kollektivtrafik så hade man sänkt parkeringsnormen till 0,5. Det var väldigt lite gatuparkering. Det mesta var i underjordiska garage där det finns också laddstolpar. OBS! 1/80 parkeringsplatserna är reserverade för bilpool! Det pratades också om att återvinna värme från duschvatten. Intressant!
Denna runda byggnad ska rivas och istället byggs det en skyskrapa. Det tyckte jag inte alls passade  här men så blir det.
Denna gasklocka ska tvättas och byggas om till en kulturscen! Fantastisk idé! Snittpris på bostäder var 60 000kr/m2, 13-15 000kr per månad för en trea. Dyrt för de flesta. De hade också en dagvattenstrategi. De hade planerat utifrån klimatförändringarna och tagit hänsyn till höjningen av vattennivåerna, befintliga djurarter osv. När man bygger stegvis kan man utvärdera allt eftersom och dra lärdom i nästa etapp.  
Jag behöver väl inte säga att jag föredrar att samla ihop alla berörda byggare, politiker, all fakta, all forskning och ha ett genomtänkt hållbart synsätt i hela byggprocessen där var och en är delaktig. Vi ska inte vara rädda att ställa krav. Vi ska inte vara rädda att testa gränserna, att göra någonting som inte är gjort ännu, ta lärdom av de projekt som idag driver det hållbara byggandet vidare i Sverige ( bl.a. Malmö och detta). Och vi ska respektera de regler och riktlinjer som myndigheterna rekommenderar apropå Kristineberg.
Jag är mycket nöjd med dagen :)

5 februari 2015

Företagsklimat!

Idag har jag fått mycket nytt input när det gäller näringslivsfrågor. Svenskt Näringsliv ordnar regelbundet träffar där politiker, tjänstemän och företagare får möjlighet att diskutera om hur  man kan förbättra företagsklimatet ute i kommunerna. Det finns också möjlighet att ge varandra tips och idéer. Jag har nu varit med några gånger men jag får någonting nytt med mig varje gång. Jag kan bara konstatera att Vallentuna ligger långt från vad som skulle kunna göras när det gäller företagarfrågor och förbättringar på företagsklimat. Vi skulle kunna vara mycket företagsvänligare kommun med lite mer aktiva insatser.

Kommunerna har olika syn på möjligheterna att läsa in gymnasiekurser på komvux om man redan har gymnasieutbildning. Problemet är att ungdomarna vet inte alltid vid 15-16 års ålder vad de vill bli när gymnasieprogram ska väljas. Idag är inte yrkesprogrammen högskoleförbererande utan många osäkra ungdomar väljer högskoleförbererande programmen för säkerhets skull. Om man sedan efter avslutad utbildning vill fortsätta på yrkeshögskola och vill studera t.ex till konditor så kommer man inte in om man inte kan komplettera vissa kurser på yrkesvux. Kommunerna är snåla och betalar inte de komvuxkurserna som skulle behövas för att kunna ha de nödvändiga förkunskaperna som yrkeshögskolorna behöver. Ungdomar kan inte förverkliga sina drömmar och arbetsmarknaden får inte den arbetskraften som de efterfrågar. Sorgligt!

Lösningen är att kommunerna budgeterar mer pengar så att man kan byta yrkesbana och kan omskola sig till bristyrken. Eller motiverade ungdomar som har kommit på vad de egentligen vill bli först efter avslutade teoretiska program på gymnasiet får gå på komvux i alla fall och läsa in det som behövs. Målet måste väl vara att alla hittar sin plats i arbetslivet även om vissa går via omvägar.

Nacka kommun säger i princip ja till alla ansökningar av sina egna kommuninvånare när det gäller vuxenutbildningar. Jag anar att Vallentuna har en motsats förhållning. Jag ska ta reda på det.

3 februari 2015

Kristinebergsskogen!

Kristinebergsskogens översiktliga miljökonsekvensbeskrivning är färdig. Jag prioriterade om på min "att göra-listan" idag och läste igenom den. Vissa frågeställningar blev ju bekräftade även av Swecos konsultfirma som hade tagit fram denna  MKB t.ex. bullerproblematiken.  I och med den planerade byggnationen försvinner skogens tysta "rum" totalt. Den huvudgatan som går igenom hela området blir en bidragande orsak förutom bullret från Arningevägen.  Där envisas ju alliansen att bygga alldeles för nära Arningevägen. Visserligen har de flyttat byggnationen en aning inåt från 40 m till 75 meter från vägen men det långt mindre än vad Trafikverket föreslår.

Flera nya utredningar föreslås. Dagvattnet exempelvis kommer att orsaka bekymmer. Vattnet rinner ju både åt Gävsjön och Angarnsjöängen. Där ser jag en ny orosmoment som jag helst hade velat skippa.

Jag är inte beredd att offra alla de fina hälltallsskogsområden för att få bostäder liknande det ni kan se på  bilden ovan med "grönstruktur" dvs några ynka träd längst en asfalterad väg. Om Kristinebergsskog bebyggs kommer många kvaliteer  i våra befintliga närmiljöer i södra Vallentuna försvinna.  Varför ska vi bygga någonting där när vi redan nu ser bara negativa miljöeffekter av projektet?

2 februari 2015

Vem ska få bygga bostäder i Vallentuna?

Här är en bild på kanske den bästa kommunägda tomten i centrala Vallentuna, sk. Norra tomten = Coop-parkering. Den står snart i tur att bebyggas.

Det blev inte ännu beslut om "Riktlinjer för kommunala markanvisningar" på senaste kommunstyrelsemötet. Ärendet blev återremitterat. Men det var tydligt att alliansen var naturligtvis inte beredd att ta våra tilläggsförslag. Synd att behöva skriva "naturligtvis". Det kändes som  de stängde öronen och ville inte ens fundera på vad vi har för ett förslag. Vi i oppositionen begärde ajournering när de i sin tur kom med sina förslag till förändring som vi sedan resonerade om tillsammans med MP. Det är så jag föredrar att man seriöst behandlar allas förslag oavsett från vilket parti det kommer ifrån.

Vår S grupp hade suttit och tänkt till ordentligt innan vi fattade beslut om vad vi ville ha med om i de kriterier som sedan ska ställas på de företag som vill bygga bostäder i Vallentuna. Det är inte några konstigheter utan vi har tittat på några kommunens riktlinjer och har märkt att det saknas vissa viktiga delar. Ett exempel är att förutom priset på marken, byggets ambition och kvalité ska även UPPLÅTELSEFORMEN få spela sin roll när man väljer bland flera intresserade.

I Nacka kommuns riktlinjer står det så här: "Nacka kommun strävar efter en blandning av hyresrätt och bostadsrätt/äganderätt. I respektive markanvisning kommer det att framgå vilken upplåtelseform som är önskvärd och om marken avses upplåtas med tomträtt eller om den ska säljas."

I Malmös riktlinjer skriver de så här: " Kommunen skall medverka till att de boende ges ökad valfrihet i bostadsform och val av bostadsområde. En övergripande målsättning är att motverka segregation och uppnå en blandning av upplåtelseformer i varje stadsdel. Inom bostadsområden skall därför mark fördelas mellan bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter på så sätt att komplettering sker med den upplåtelseformen som är minst representerad." 

Två helt olika kommuner, en S styrd, en M styrd, men båda har upplåtelseformen som en mycket central punkt i sina riktlinjer. Vallentuna alliansen gör inte det. Varför?

 Vi  Socialdemokrater föreslog också om att marken skulle kunna hyras ut/ arrenderas som tomträtt ( precis som i Nacka och Malmö) och att man lägger till även markanvisningar till verksamheter. Dessutom vill vi ha en förteckning över markansökningar och en förteckning över markanvisningar så blir det ordning och reda och arbetet kan lättare följas upp. Arbetsvillkor i enlighet med svenskt kollektivavtal i alla led måste finnas med för att försäkra oss att de som bygger i kommunen har vettiga arbetsvillkor. Självklart!

Inga konstigheter alltså. Vettig socialdemokratisk politik som gynnar alla!