30 april 2012

Första maj firandet på torget i morgon kl. 10.00.

Claes Nordmark är årets huvudtalare. Välkommen!

Sopplunch serveras efteråt i Folkets hus.

Gemensam avfärd till Humlegården kl. 12.11 tåget från Vallentuna.

29 april 2012

Vilken härlig vårdag! Solen drog mig ut och höll mig kvar tills det var dags att gå på gympa. Jag förbättrade jorden runt buskarna på framsidan och planterade lite blommor i krukor. Visst hann jag med några koppar te i solskenet också. Älskar den kombinationen: fysiskt arbete och en kopp te när det är dags att räta upp ryggen en stund.
Nu hoppas jag att en utedag har gett mig oanade idéer för årets Fösta maj tal. Vad väljer jag att ta med i talet av allt det som jag vill säga? Här testas min förmåga att gallra bort det mesta och lämna kvar bara några huvudbudskap. Inte lätt, ska jag säga. Inte för mig i alla fall!

26 april 2012

Lite stressigt är det faktiskt just nu. Jag vet inte hur jag har lyckats pricka in alla möjliga aktiviteter och seminarier och dyl på en och samma vecka. Jag har fått springa från ett ställe till ett annat och just nu känns det som att liten pyttepaus vore på sin plats.
Idag var jag och lyssnade på ett seminarium om medborgardialog med unga. Ett ämne som politiken inte har gjort någonting åt på hemmaplan. Jag vet att på tjänstemannanivån har viss försiktig testning ägt rum. Här behöver vi socialdemokrater göra en insats så att ämnet kommer på dagordning. Ungdomar är sorgligt nog inte den enda gruppen i samhället som inte har inflytande eller forum för dialog. Hela vårt arbetssätt måste utvecklas till att vara ett öppnare och mer lyssnande. Visst har vi representativ demokrati men det innebär inte att vi ska utesluta kommuninvånare från samhällsutveckling under fyra års tid och fråga om deras åsikt BARA under en dag, en gång, nämligen på valdagen. Det räcker inte riktigt tycker jag, att vi har de "lagstadgade" samrådsmöten eller en kort remisstid för aktuella planer. Kommuninvånare ska beredas möjlighet att ha insyn och dialog på flera olika sätt. Även där ligger Vallentuna inte ens på startlinjen. Utveckla, utveckla... inte bara förvalta!

24 april 2012

Ur fullmäktigemötet ikväll:

Miljöfrågorna ligger verkligen inte på tio i topp-listan hos moderaterna och resten av alliansgänget. I valfrihetens namn röstade alliansen emot vår motion om att införa en (1) köttfri dag i veckan i förskolor/skolor och äldreboenden. Att köttproduktionen måste minskas för att kunna minska konsekvenserna av klimatförändringarna vägde ultralätt i deras argumentationen. Ingenting ska inskränkta människornas "valfrihet" när det gäller köttätande. Om ni nu tror att Vallentuna kommun bjuder kötträtter VARJE dag så är inte saken så. I praktiken finns det redan en köttfridag men nu gällde det att politiskt vara opinionsbildare och visa hur kommunen tar små steg åt att acceptera forskningsfakta både när det gäller klimat men också hälsoaspekterna när det gäller köttätandet och också gör någonting åt det. Men icke!
Observera att alliansens "gröna röst"= (C) röstade emot detta förslag. Så långt räckte deras miljötänkande!

Revisionerna lämnade sitt revisionsberättelse. De bedömde att "En måluppfyllelse där ca 33% av de verksamhetsmässiga målen bedöms som uppfyllda INTE FULLT UT KAN ANSES vara förenligt med god ekonomisk hushållning."  =77% av målen är INTE uppfyllda! Det finns ett och annat att göra när det gäller målsättning och hur man värderar uppfyllelsen av målen. Vi inom (S) påpekade att många av de sk. uppfyllda mål är inte riktigt uppfyllda.  I ett av exemplen gav kommunalrådet Örjan Lid rätt till oss och det gällde alla de planer som ska tas fram (grönplan, strukturplaner osv.) där alliansen först bedömde att det är uppfyllt men ändrade sig ikväll till "arbete pågår" enligt vårt tidigare påpekande. Bra! Vi har ju ingen grönplan eller sturkturplan för Gillinge osv.

Jag tog upp två målformuleringar i barn-och ungdomsnämnden. Den ena finns under rubriken "Kunskap för livet" där målet är att "Alla barn och elever får ledning och stimulans som är individuellt anpassad för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar." Det säger alliansen är uppfyllt trots 15% av elever i år 8 tycker att de får inte den hjälpen de behöver.  I (S) styrt Vallentuna alla= 100%, i (M) styrt Vallentuna alla =85%. Vems barn är dessa 15% som "offras" i sådant tänkande?

Det andra som jag påpekade är de usla resultaten i skolan. 85% av elever kan läsa i år 2. Dvs att 15% av elever kan inte läsa i år 2, vilket betyder att ca 60st barn i Vallentuna  kan inte  läsa i årskurs 2. Det är helt oacceptabelt!!! Det verkar som pengarna inte räcker till att ge de resurser som behövs redan i år 1 men absolut i år 2 om eleven inte utvecklas i läsandet som det förväntas. Vi har inte råd att låta 8-åringar misslyckas i skolan!!!

23 april 2012

Håller på och snabbtvättar dotterns kläder. Hon kom hem från Madrid i lördags. Vissa veckor är det ont om tid att sköta hemsysslor. Speciellt när alla veckans kvällar är uppbokade av div. möten och aktiviteter. Då gäller det att antingen delegera (vilket jag har lyckats mindre bra) eller passa på och göra så mycket jag hinner på morgonen. Jag har lärt mig verkligen uppskatta lediga helger!

Ikväll ska jag lämna min motion till kommunfullmäktige om att Vallentuna ska ansöka om att bli del av förvaltningsområde för finska språket. Stödet för denna motion bland kommuninvånare med finsk bakgrund är stort. Hoppas verkligen en vettig behandling av denna motion och relativ snabbt också. Behandlingen av våra motioner tar alldeles för lång tid. Våra motioner om tomtkö, markanvisningspolicy bland annat är högt aktuella ämnen som borde ha kommit tillbaka till politisk behandling. Eller stoppas de också av kommunalrådet? (Tänkte på grönplanen, energiplanen,  ... som väntar på hans bord och lyfts inte på dagordningen förrän det passar för honom.)

Även kommunens revisorer tycker att det tar OVANLIGT lång tid att ta fram miljömål för kommunen. Den här ambitionen togs upp redan 2007 års kommunplan och än har inte sett något!!! Tomma ord, tomma tomma ord!    

22 april 2012

Ylva Johansson gästar Vallentuna imorgon!
Kom och lyssna på henne kl.12.00 i Folkets hus. Hon ska prata om ett värdigt äldrevård.

21 april 2012

Gissa vem sade följande idag:

" Ungdomsarbetslösheten är inte tecken på att det är fel på ungdomarna utan det är fel på den förda politiken. Vi tror på ungdomarna!"

"Vi ger inte upp till alla som vill kan säga: Idag går jag till jobbet."

"När det blir fullt i orderböckerna, då ökar efterfrågan på arbetskraften."

"Vi vill inte sänka människans pris. Vi vill höja deras värde."

"Investeringar i infrastrukturen istället för sänkt krogmoms."

"Bygga och binda ihop landet."

"Fler och växande företag."

"Fördjupa dialogen med företagen och forskare."

Stefan Löfven, partiordförande!

19 april 2012

Första maj annonsen är nästan färdig. Jag är fortfarande tekniskt lite hjälplös men det finns kamrater som ställer upp i nödens stund och bidrar med sina kunskaper. På morgonen var jag på Sörabs styrelsemöte som hölls i Hagby anläggningen. Det var tyvärr inte en välkomnande lukt som mötte mig där men det glömdes snart bort när företagets årsresultat gicks igenom. Sörab är väldigt välskött företag med kunnig och ambitiös personal. Avfalls- och återvinningsfrågor är intressantare än man kan ana.
Fortsättning på sonens och min påsklovsresa till Rom.
Pantheon är också "ett måste" för Rombesökare. En tempel och gravplats som byggdes redan år 120-125 av kejsar Hadrianus. Hela det stora rummet kändes ljust trots att den enda ljuskällan är en öppning i takkupolen.

Här nedan ser ni en bild på matsalen i klostret. Enkelt men familjärt Det fanns en liten papperslapp med text "Vallentuna, 2 persone" på bordet och där var vår plats bland alla andra resenärer från olika länder. Många ungdomar och unga familjer.

Dessa silverfärgade gubbar som rörde sig bara om man kastade slantar i deras mössa tycktes inte höra till det antika Rom på något sätt. Men med de höga arbetslöshetsiffrorna som finns i Italien belönade vi även denna grupp med lite euro. En annan iakttagelse var att alla paraplyförsäljare tycktes komma från ett och samma asiatiskt land. Jag såg ingen köpa ett paraply trots lite regn emellanåt.

Flera tipsade om Piazza Navona. Bilden är inte riktigt bra för man får inte uppfattningen om torgets storlek och alla dessa konstförsäljare och turistmängden som fanns där. På den här piazzan testades sonens tålamod för jag ville stanna vid varje försäljare och titta noga på vad som fanns till salu. Naturligtvis fanns det också fontäner. Platsen användes för friidrottstävlingar under antiken.

Jag som är lite förtjust i Mariakulten blev mycket förtjust i denna målning på ett av husens fasad. Mycket vackert! Men en sådan passar bara att ha i Rom, ingen annanstans. Jag har inte hittat fakta om huset eller om målningen, tyvärr.

Kvällens sista bild känner de flesta igen, Fontana di Trevi, havsguden Neptunus med sina sjöhästar! Och visst kastade vi mynt över axeln för att försäkra oss att få se Rom igen. Förresten fanns det ett gott crepesställe precis i närheten av Fontana di Trevi. Ju det var FRÄMST sonen som ville smaka...18 april 2012

Första delen av Rom-resan:
Vi hann se bara en bråkdel av alllt det Rom har att erbjuda. Viktor Emanuelmonumentet på Piazza Venezia var ett landsmärke för oss. Med hjälp av denna vita "gräddtårta" av marmor kunde vi hitta både till klostret där vi bodde de första nätterna och till hotellet. Det verkade inte finnas ett ställe utan tusenåriga historiska utgrävningar.

Colosseum, Roms kännetecken. Enorm byggnad med plats för 50 000 åskådare. Den började byggas för 2000 år sedan. Tala om byggnadsteknik- och konst!

Under arenan fanns massor av gångar. Det fanns även hissar som transporterade djur och slavar. Redan då hade man både dyrare och billigare platser på arenan och kvinnor och män fick inte sitta bredvid varanda. Ända fram till 400-talet hade man strider med gladiatorer där.

Bilden här nedan kan man se hur det såg ut på den tiden.


På det klostret där vi bodde fanns det också tecken från forna tider. Utgrävningarna här sägs tyda på att teater Pompei skulle ha stått just här. Gatustenarna är från den tiden. Konstig känsla att hela tiden vistas i gamla historiska miljöer.

Ni som känner mig lite bättre vet att jag har lite svårt att hålla tider. På klostret hade jag inget val utan Padren gjorde det klart för oss att kl. 8 är det frukost och kl. 13 lunch. Utevistelse mellan kl. 9-12. Det var bara att lyda. Under en av sådan "utevistelse" gick vi till det närbelägna Piazza Farnese där ligger den heliga Birgittas kyrka. Där bodde Birgitta fram till sin död 1373. Man kan faktiskt hyra ett rum från Birgitta systrarna också. Kanske nästa gång?

Inte så långt ifrån Piazza Farneze finns denna fontän, Fontana del Mascherone. Via Guilia heter gatan. Fontäner fanns det gott om i Rom. Mer om det imorgon.

17 april 2012

Jag undrar om ni kan förstå hur det känns att få höra om hur man praktiskt genomför socialdemokratisk politik? Hur man kan förverkliga allt det vi i Vallentuna har skrivit motioner om under alla år? Hur man kan göra uppföljningar och utvärderingar om de genomförda idéerna och se hur väl det har funkat och utveckla idéer vidare? Att man kan se resultat av den genomförda sossepolitiken och vara stolt över det!

Ja, jag var i Sigtuna. Ja, jag fick höra bl.a. om deras bostadsbyggnads-, arbetsmarknads- och miljöpolitiska projekt. Jag var nära tårar flera gånger när jag insåg hur de arbetar utifrån invånarperspektiv, utifrån behov och låter sig inte stoppas av hinder utan envist hittar nya lösningar för kommuninvånarnas bästa. Någonting som vi bara kan drömma om i Vallentuna. Vilken entusiasm och glöd dessa politiker och tjänstemän delade! Det var inte minsann fråga om att tryggt förvalta utan här gällde det att utveckla, ständigt förbättra och ställa nya mål. Inte för deras egen skull eller eget intresse utan för kommuninvånarnas och kommunens bästa.

Det var så viktigt för mig att få höra att det är möjligt att bygga hyresrätter, att det går att bygga energisnålt, att det är möjligt att ställa KRAV t.ex. vid upphandlingar men det gäller att ha politisk vilja och ambition!!! Den viljan har jag inte sett hos borgerligheten, speciellt inte i (M). Jag blev så inspirerad och fick ny energi att orka fortsätta att lyfta fram våra förslag, visa att vi KAN och vi VILL!
Ja det lönar sig av att öppna munnen. Örjan & co ska inte leda något MBL-möte utan det ska förhandlingschefen göra. Hon agerar som ordförande och behöver därför en sekreterare trots att (C) Elisabeth tyckte att det kan hon själv avgöra. Hur många gånger har hon varit både sekreterare och ordförande samtidigt? Omöjligt! Det ser inte heller bra ut om protokollskrivaren och ordföraren är en och samma person. Mötet förlöper också mycket smidigare när sekreteraren kan fokusera på att anteckna yttranden och beslut och ordföranden har koll på talarlistan och kan leda mötet till förhoppningsvis till kloka beslut.
Jag måste hinna lägga ut lite Rom bilder ikväll. Då får jag samtidigt möjlighet att summera min påsklovsresa.

Men nu ska jag till Sigtuna för att lära mig massor om hur man kan förverkliga sosseidéer!

16 april 2012

I fredags ogiltigförklarade jag från min del kommunalrådets Örjan Lids, (KD):s Lars-Bertil Olssons och (C):s Elisabeth Rydströms försök ha TA ÖVER delegation från personalchefen UTAN BESLUT i varken ksau, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Dessa tre koalisionsvänner hade i torsdags MBL-förhandlingar med Kommunal angående omorganisationsförslag i kommunledningskontoret. Enligt gällande delegationsordning är det personalchefen som förhandlar ärenden som handlar omorganisation. Inte kan man bara hoppa in i den rollen även om man råkar vara moderat kommunalråd! Inte ens i Vallentuna!
De hade också skrivit en konsekvens- och riskanalys utan att den heller har blivit politiskt behandlat. Vad håller de på med egentligen? Varför ska de ha så bråttom att man "glömmer bort" att vi lever i en kommunal organisation med demokratiskt fattade delegationsordningar som ska följas? Även om man är i majoritet så ska man följa lagar och regler!

14 april 2012

Sossemor har varit på en premiärtur ute med fältare och nattvandrare. Regnet och kylan skrämde ungdomarna inomhus och jag fick därför en guidat tur på kommunens alla tre ungdomsgårdar, i Karby, Bällstaberg och i Nova. Mot slutet av kvällen trotsade vi regnet och gick runt i Vallentuna centrum och "letade efter" ungdomar. Norrortskyrkan var ute på torget med mackor och kaffe/kakao för ungdomar. Det gör de året runt. Vilket engagemang! Men ungdomarna var sällsynta ikväll.
Att öppna lokaler för ungdomar i Bällstabergskolan har varit en lyckad satsning. Vart skulle dessa ungdomar annars ta vägen? Nu är det dags att satsa på ungdomar i Lindholmen tycker vi inom S. En av kvällens positiva överraskningar var att de två andra frivilliga som ställde upp under kvällen var pappor! Jag hade faktiskt en fördom att det är nästan bara mammor som nattvandrar.
Jag ska boka fler nattvandringar i min kalender.

12 april 2012

Home sweet home!

Roligt att få åka bort och besöka nya platser men det är också skönt att få komma hem igen. Och vad gör då Sossemor först när hon kommer hem efter en resa?
1) Sätter på tevattnet och fixar en kopp te.
2) Tittar igenom posthögen.
3) Läser lokaltidningarna! (Jag måste ju hålla mig ajour med lokala nyheter!)

Jag blev riktig glad när jag såg hur många positiva insändare om ensamkommande flyktingbarn hade skickats in till tidningarna. Det är fullt möjligt att de negativa skriverierna om Vallentuna i samband med sabotaget av Vårljusboendet kan bli den totala motsatsen. Vår kommun kan visa hur hela samhället tar sitt ansvar att dessa ungdomar får det bästa möjliga mottagandet och hur vår kommun utvecklar nya arbetssätt med hjälp av engagerade Vallentunabor.

Utöver de lokala tidningar har jag hunnit läsa veckans Stockholms Tidningen. Under rubriken "Avknoppare kan få betala tillbaka" läser jag bl.a. om Helena Jungenstam (M)-politiker från Österåker som köpte Rönningby gymnasium 2008 av Österåkers kommun för 170 000kr!!! Sedan dess har hennes skolföretag gjort tre miljoner kronor i vinst. Hon var ordförande i socialnämnden vid tiden för avknoppningen.
Visst är det så att det vinnande partiet har väljarnas mandat att förverkliga sin politik MEN GAV VÄLJARE I ÖSTERÅKER MODERATERNA MANDAT ATT SÄLJA GEMENSAM EGENDOM TILL STRUNTPRISER???Om detta nu var det enda exemplet men icke. Det finns flera liknande köpreor från olika moderatstyrda kommuner både i Stockholms län och i Sverige. Att få betala en högre summa i efterhand är det minsta dessa företag kan göra. Och jag hoppas på att väljare säger sitt vid nästa val om moderaternas sätt att sänka bort kommunalt egendom.10 april 2012

Idag har vi haft det mycket varmare i Rom än under se två senaste dagarna. Dagens stora äventyr var besöket i Vatikanen. Sonen och jag klättrade upp till Peters kyrkans kupolen och det kan sägas är mycket av mig. Jag är både höjdrädd och klarar inte riktigt branta spiraltrappor men idag hade jag ingen återvändo när jag väl hade ställt mig i kön. Det hade varit helt omöjligt att backa. Jag var nöjd med resultatet efteråt. Jag ska visa bilder när jag kommer hem och kan överföra dem från kameran.
Den andra positiva utvecklingen idag var att vi var inte vilse en enda gång idag. Kartan var mestadels i väskan och vi hittade rätt i alla fall. Egentligen ska man väl vara allra gladast av att man har överlevt den hektiska trafiken även idag. Trots väldigt många synliga poliser i trafiken så körs det fort och helt onödiga risker tas hela tiden. Jag kan inte mer än beundra alla skoteråkare som surfar bland alla bilar och bussar.
Nu ska jag planera morgondagens besök!

5 april 2012

Glad Påsk!


4 april 2012

MBL-kallelserna har skickats ut angående organisationsförändringen i kommunledningen. Kommunstyrelsens ordförande= Örjan Lid agerar som arbetsgivarpart. Vi som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott verkar ha delegerat förhandlingsmandaten till honom? Oklart tycker jag. Jag måste titta i delegationförordningen om inte det är delegerat till personalchefen alt. kommundirektören. Jag förstår att det är svår sits för dem att förhandla sådant som de inte tror ett dugg på. Jag från min sida har svårt att släppa kommunalrådet ensam att förhandla sådant som jag inte heller tror på. VILKEN SOPPA!


3 april 2012

Apropå kvällens stora intervju på TV: Det kändes viktigt att få höra Mona återigen ta upp de politikområden som hon har lyft fram inom socialdemokratin, småföretagandet och kampen mot rasism och homofobi. Hennes engagemang för dessa frågor har betytt mer för (S) än vad vi kan ana idag. Vilken fin förebild hon är speciellt för oss sossekvinnor!

2 april 2012

Vi lever i ett demokrati. Vi kommunpolitiker i kommunfullmäktige är direktvalda av folket. Det väger mer än något annat uppdrag där vi väljs av våra partivänner. Kommuninvånare har valt just det parti och många har även kryssat att just den personen ska representera hennes/hans röst i högsta beslutande organ på kommunal nivå, kommunfullmäktige. Det gäller att ha respekt för valresultat oavsett man tycker om det eller inte. Respekt!

Jag har många gånger svårt att förstå hur alliansen kan fatta vissa beslut. Jag försöker med mina partivänner argumentera emot förslaget och få dem att ändra beslutet, få dem att tänka om. Vi använder alla demokratiska sätt att få igenom vår vilja och vårt förslag istället. Oftast förlorar vi men det händer någon gång att majoriteten ändrar sitt beslut. Vad jag vill säga är, att det gäller för alla att acceptera att det är majoriteten som beslutar. Att majoriteten kan i olika frågor se olika ut ger friskhets tecken på demokratin.

Jag har på sistone fått höra att hot förekommer mot folkvalda politiker i Vallentuna. Det är inte bara hot mot politiker utan det är samtidigt hot mot demokrati. Det är helt oacceptabelt!!! Ingen politiker ska behöva känna sig hotad för det hon /han har fattat ett beslut i demokratisk ordning. Alla har rätt att ta kontakt med sin politiker/parti och föreslå förändringar och förbättringar både när det gäller personer eller sakfrågor men hot och fula ord osv. hör inte till ett civiliserat samhälle i Sverige. Vart fjärde år "betygssätts" oss politiker. Det är då man kan låta bli att ge sin röst till en person som är inte värt den och ger den till någon annan. Ge inte makt åt den du inte litar på eller inte uppfyller vallöften eller vad det nu kan vara för orsak. Om det inte finns någon som motsvarar dina förväntningar så engagera dig själv i något parti. MEN gå inte och försök "skrämma bort" en demokratiskt vald person.

1 april 2012

Jag är riktig avundsjuk på (S)-styrda kommuner i Stockholms län på många avseenden. Här ett aktuellt exempel: Jag har en tonåring hemma. Han skulle behöva jobba några sommarlovsveckor och tjäna lite egna pengar och få arbetslivserfarenhet, precis som så många andra ungdomar. Möjligheterna att få ett sommarjobb i Vallentuna kommun är mikroskopiska. De "traditionella" 30-35 arbetsplatserna räcker inte på långa vägar. Alla har inte heller möjlighet att få jobb via föräldrar eller bekanta.
De (S)-styrda kommunerna har tagit arbetslinjen på allvar. Dessa kommuner prioriterar sommarjobben. Nynäshamn har utöver de kommunala arbetsplatserna erbjudit viss lönesubvention även för det privata näringslivet som erbjuder tre veckors sommarjobbsplats till ungdomar från år 9 till gymnasiets 3:e årskurs. Nynäshamn som är ungefär lika stor kommun som Vallentuna kan erbjuda många hundra sommarjobbsplatser men inte det välmående Vallentuna. Väldigt tydligt politisk skillnad mellan (S) och (M) i denna fråga. Även Sundbybergs, Sigtunas och Botkyrkas socialdemokratiska ledning anser att det är värt varje satsat skattekrona att erbjuda några veckors jobb för så många som möjligt.
Det här är inte en stor pengafråga i kommunbudgeten på 1,3 miljarder kronor utan en politisk ställningstagande: ska vi erbjuda t.ex. de äldre lite mer utevistelse och sällskap på sommaren samtidigt som vi rustar våra ungdomar för vuxenlivet eller inte?
Ni vet redan vad vi tycker.