31 december 2012

Gott nytt år 2013!

Vilket innehållsrikt år jag har haft! Jag har mött stimulerande utmaningar i mitt uppdrag som oppositionsråd. Visst kan det vara motigt ibland och det har hänt att jag har blivit riktigt arg på majoritetens agerande. Det finns dock många ärenden där vi har varit helt överens om och ärenden där vi har kunnat diskutera oss till en gemensam lösning. Jag önskar att vi behåller lugnet  i kommunhuset nästa år och att vi kan utveckla samarbetsformerna med våra tjänstemän till kommuninvånarnas bästa.

Alla möten med många nya och gamla vänner, arbets- och partikamrater har bidragit till att jag är nöjd med det gångna året. Ni har alla hjälp till, gett råd, stöttat, tröstat och lyssnat när jag har behövt det. Ni har slitit tillsammans med mig. Ni är mer värdefulla än ni anar! Hoppas jag har kunnat ge någonting tillbaks till er också. 

2013 innebär nya spännande utmaningar och mycket jobb (året före valåret) men det innebär också nya möjligheter och nya möten och händelser förhoppningsvis bara positiva! Jag önskar er alla ett gott nytt år!

30 december 2012

Vallentunafria nättidningen ställde en fråga till mig och till ett antal andra Vallentunabor om våra förhoppningar inför 2013. Det var verkligen inte en lätt fråga. Skulle jag svara som Jaana, som mamma eller som Sossemor, oppositionsråd? Jag har naturligtvis mina alldeles egna privata önskningar och förhoppningar inför nästa år. Dessutom har jag många politiska förhoppningar eller mer av målsättningar inför nästa år. Mitt svar blev en diffus kombination av privat och politisk önskan. Jag borde dock ha gett några praktiska exempel som arbete åt dem som inget annat önskar än att få jobba, utbildningsplats för de som drömmer om det, fred, hälsa och kärlek...listan kunde ha blivit lång.

Det var naturligtvis också intressant att läsa andras önskningar. Exempelvis Mattias Andersson (C) har förmågan att ställa sig utanför politiken trots han i allra högsta grad är själv folkvald politiker i kommunfullmäktige och är del av styrande alliansen som beslutar om hur och vad som görs i kommunen. Han önskade bl.a. konstgräsplan i Össeby.  När vi begärde votering i kommunfullmäktige i höstas om konstgräsplan på Össeby IP så röstade han INTE FÖR det förslaget. Inte en endaste (C), (FP), (M) eller (KD) politiker gjorde det. Det här visar hur alliansen fungerar: de säger ett och gör annat. Nu hoppas jag att Mattias lyckas övertyga sina allianskamrater att budgetera pengar för Össeby inför 2014=valåret. Det brukar gå lite lättare under valåret.

28 december 2012

Jag blir nog aldrig färdig med papperssorteringen på kontoret. Jag hittar hela tiden intressanta artiklar, rapporter och broschyrer som lockar mig att läsa dem. Det har alltså funnits en orsak varför jag har sparat dem: jag har insett att den inspirationen eller kunskapen som finns i dessa pappershögar kommer jag att behöva i framtiden.

Idag läste jag om en förstudie som har några år på nacken men som lyfter fram viktiga faktorer som är användbara också idag. Den studien heter: "Bostäder för framtidens äldre i Vallentuna kommun". Trygghetsboenden som förhoppningsvis kommer att byggas under nästa år är eller borde vara en del av mycket större arbete med att tillgodose de äldres behov och önskemål när det gäller boendet. Om vi tar valfriheten på allvar så behövs det nya projektgrupper och arbets- och planeringssätt som försäkrar långsiktig bostadplanering för de äldre så slipper vi de akuta dyra lösningar som bostadsanpassningar kan innebära.

(S) motion om rätten till heltid, möjlighet till deltid blev nedröstad på senaste kommunfullmäktigemötet. För oss rätten till heltid är en självklarhet som vi kommer att fortsätta att kämpa för. Jag fick en Nynäshamns infomapp av Liselott Vahermägi när hon besökte oss för ett drygt ett år sedan. I mappen finns en mycket användbar broschyr om hur den (S) + (FP) styrda Nynäshamn gick tillväga när de påbörjade arbetet med att erbjuda heltider till de medarbetare som så önskade.

Tillsammans med facket har de kunnat höja kvalitén på kommunalservicen bl.a. för att fler heltidsanställda betyder fler bekanta ansikten för brukarna istället för timvikarier. En viktig del av att hela projektet har lyckats är att Nynäshamn byggde upp ett bemanningscentrum med ett antal heltidsanställda som rycker ut på de arbetsplatser som saknar personal. I bemanningscentrums bokningssystem kan medarbetarna ange tider då de kan tänka sig att arbeta på sin egen eller på en annan arbetsplats än sin ordinarie. Resurserna överförs dit de gör mest nytta. Vikariebehovet kan också lösas åtminstone delvis på detta sätt.  Nynäshamn har lyckats erbjuda "jämnställhetsinsats som ger fler kvinnor möjlighet att stå på egna ben" med ett system som bygger på flexibilitet och de anställdas individuella önskemål.

De totala lönekostnaderna har varit konstanta eller sjunkit i Nynäshamn pga att timanställningar och övertidsersättningen har minskat kraftigt. Att kunna leva på sin lön... så som en anställd säger det: "Nu har jag pengar över när räkningarna är betalda." Vårt (S) vallöfte står kvar: Rätt till heltid, möjlighet till deltid!

27 december 2012

Promenerade till jobbet i alla fall idag. Kände mig lite rastlöst och behövde komma ut. Jag påbörjade att läsa förstudien om Arlandabanan/bussförbindelsen. Byråkratiska texter, studier eller helt vanliga tjänsteskrivelser har ofta för mig obegriplig struktur. Varför måste man upprepa allt flera gånger om i samma rapport? Gör det rapporten "finare" på något sätt? Jag tycker att det är slöseri av läsarens och skrivarens tid och slöseri av papper att skriva samma bakgrundsfakta flera gånger om på olika ställen i samma rapport.
Att försöka räkna hem Roslagsbanans förbindelse till Arlanda går inte. Hur många tågförbindelser har man kunnat räkna hem i planeringsfas? Inte många! Vi måste kunna satsa på LÅNGSIKTIGT hållbara trafiklösningar även i länets nordöstra delar och vi måste minska bilberoendet. Spårbunden trafik innebär alltid barriäreffekt oavsett var i landet det byggs. Det är bara att acceptera. Det mest naturliga är att man bygger förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda och möjliggör bl.a. att anställda i Arlanda området kommer att kunna välja att bo även i vår del av länet i framtiden. Det här är inte stridsfråga mellan (S) och alliansen i Vallentuna, ja i hela nordost, utan vi alla inser vilka positiva utvecklingsmöjligheter denna bana skulle innebära för bostadsbyggandet, tillväxten och inte minst för miljön!

24 december 2012

              God jul! Önskar Sossemor

20 december 2012

Vinter utan snö är ingen riktig vinter. Årets vinter har hitintills visat sin allra vackraste sida med massor av snö och lagom med minusgrader. Den socialdemokratiska äldregruppen har speciellt intresse för hur snöröjningen i kommunen sköts. För de äldre kan det vara ödesdigert om plogningen inte fungerar.
Kommer man fram med vagn och rullator, plogas trottoarer eller tvingas man gå på vägen, blir det alldeles för hal yta efter plogningen, fungerar sandningen, hur ser plogningsprioriteringen och tidsplanen för det ut egentligen, försämras sikten av höga snöhögar vid vägkanter/ korsningar är frågor som också dagligen gör sig påminda om när jag promenerar till jobbet. Det är mycket viktigt att de entreprenörer som har detta som sitt uppdrag är lyhörda för de problem som dyker upp under de vintermånaderna och verkligen försöker tillmötesgå de olika behov som olika grupper har när det gäller snöröjning.
Låt oss hoppas att inga olyckor sker pga. dåligt skött snöröjning i år.

18 december 2012

Jag blir så in i hjärtat berörd och extremt upprörd när jag läser i dagens DN om familjer med barn som vräks. Att behöva packa ihop sina ägodelar och tvingas lämna hemmet, den trygga platsen i ens liv är svårt för en vuxen. Det finns inga godtagbara orsaker att utsätta barn för det! Samhället måste kunna erbjuda andra lösningar när familjer hamnar i stora svårigheter och klarar inte boendekostnader. Barnens bästa ska gå först!Vad vinner samhället ekonomiskt med att skicka hemlösa småbarn till vandrarhem, motell och tillfälliga övernattningar hos kompisar? Med den rotlösa, otrygga tillvaron ökar risken att misslyckas i skolan...med livet och då får skattebetalare pröjsa miljoner, mångdubbelt mer än månadshyran. Det kan inte vara meningen med samhällets skyddsnät att den används först när det kan redan vara för sent?  Jag törs nästan inte fråga om vräkningar där barn är involverade förekommer  i vår hemkommun, men jag måste!

Jag ber om tidsfrist med KF-redovisningen. Jag måste låta känslorna svalna först så slipper jag ångra mina ord efteråt.
Årets sista kommunfullmäktigemöte varade nästan fyra timmar. Ärendelistan var lång och flera av frågorna var våra hjärtefrågor som behövde en ordentlig genomgång och votering för att få fakta på hur alliansens medlemmar röstar i frågor som är viktiga för väldigt många vallentunabor.

Närmare redovisning av mötet kommer i morgon för nu behöver Sossemor lite sömn.

17 december 2012

"Moderaterna vid vägs ände vad gäller privatiseringar" stod det i dagens debattartikel på DN undertecknad av två ledande moderater. Varför får jag en känsla att (M) håller på att bli desperat när folkopinionen visar så tydligt att privatiseringen bara av ideologiska skäl har absolut gått för långt. (M) skriver också att "nya moderaterna är tydliga med att vi värdesätter det gemensamma ägandets fördelar.... samhällsnyttan och servicen till medborgarna är motiven bakom vår ägarpolitik." Jag tror inte ett ord på detta!!! Det var bara några dagar sedan vi kunde läsa i samma tidning hur vår statliga SBAB:s kreditvärde har sjunkit just pga att staten har inte aktivt styrt företaget. Det kommer att kosta oss ev. högre boräntor trots att just SBAB skulle vara statens sunda svar till storbankernas girighet. Med moderatstyre blev det det motsatta. (M) försöker rädda det som räddas kan med denna debattartikel. Lycka till! Folk är inte så dumma som ni tror! Ni har haft 6 år i makten, tillräckligt mycket tid att visa vad ni egentligen menar. Och det har ni gjort.

13 december 2012

Alliansen gav kommundirektören ett uppdrag att undersöka möjligheten att slå ihop kultur- och fritidsförvaltningarna. Den frågan har varit uppe tidigare i diskussion men har aldrig blivit mer än bara en tanke. Det finns inga stora pengar att spara på dessa två förvaltningar. De levererar ett utmärkt service till kommuninvånare i förhållande till den pengapåsen de får. En mycket viktig del av detta uppdrag blir naturligtvis konsekvensbeskrivningen, de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna. Jag funderar varför kommer denna fråga upp just nu.

12 december 2012

"Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att föreslagna åtgärder redan är vidtagna." Så lyder beslutet från kommunstyrelsemötet i måndags kväll på socialdemokraternas motion om att göra Vallentunasjön attraktivare för besökare. Endast (S) yrkade bifall till motionen just med hänvisning att påståendet stämmer inte.
Titta noga nu de följande bilderna som jag tog i går.
Här ovan ser du samma bänk som fanns där i augusti när jag åkte runt i kommunen med några av mina partikamrater. Vi tyckte att denna ensamma bänk längst strandkanten inte riktigt motsvarar vårt sätt att se på hur kommunen kan välkomna friluftsintresserade kommuninvånare och besökare.
Här ovan vy åt andra strandkanten. Ingen bänk...
Sopkorgen vid båtkajen.
Här ser man den andra bänken med bord och en grill. Fler finns det inte. 
Än har man inte kunnat ploga skridskobana på sjön men möjligheten finns att skidåkare hittar dit redan. Egentligen föreslog vi  "att kommunstyrelsen får uppdrag att återkomma med ett förslag hur Vallentuna sjön, Gustavs Udde kan göras attraktivare för besökare." Om man besvarar motionen så borde jag redan ha fått ett förslag på vad de kommer att göra där vilket inte är fallet. Lika felaktigt är det påstå att de föreslagna åtgärder redan är vidtagna när det inte är det! Varför kan man inte lita på alliansens ord?Varför kan de inte bifalla motionen och berätta vad som eventuellt kommer att göras så småningom (= komma med ett förslag)? Vid motionsbehandling bevarar man att-satsen och  ingenting annat. I vårt att-sats står inga förslag. I brödtexten finns det, men inte i att-satsen. Det är det första vi lär oss i vår interna  partiutbildning när det gäller motionsbehandling att  man tar ställning till att-satserna! Hur som helst, lurendrejeri hela motionsbehandling av alliansens sida.

10 december 2012

Jag hade verkligen inte stora förväntningar inför kvällens kommunstyrelsemöte. Kommenterar bara några av kvällens "höjdpunkter". Alliansen avslog vårt förslag om att bygga gång- och cykelväg från Vallentuna centrum till Karby. De hänvisade till den kommande trafikplanen som ska innehålla en prioriteringsordning utifrån kostnads- och nyttoanalys samt trafiksäkerhetsaspekter. Så ledsamt att de inte kan prioritera denna sträckning precis som de gjorde med Kårsta- Ekskogen sträckan som minsann inte behövde vänta på trafikplanen eller kostnad- och nyttoanalyser. Regler och policys gäller bara vissa. Rättvist och jämlikt behandling är inte majoritetens starka sida. Den som har de rätta kontakter får som den vill. De andra får snällt vänta på utredningar som inte är tidsatta.

Enligt kommundirektören finns det bara EN anställd som idag har deltidsanställning i kommunen och  som har anmält sitt intresse av att få jobba heltid. Alltså vår motion om att erbjuda heltider för de som idag har deltid är alldeles onödig= avslag. Alla får i praktiken redan jobba heltid om de vill och är beredda att acceptera två arbetsplatser. Det här är ju helt fantastiskt! Jag har svårt att tro att detta är sant. Bara en ofrivilligt deltidare bland alla kommunanställda. Vi har över tusen anställda.  Detta är ju värd stora jag menar STORA rubriker i lokal- och andra dagstidningar!

I morgon ska jag ta en sväng till Gustavs udde och fotografera alla de åtgärder som fritidsförvaltningen har gjort för att förbättra servicen inför årets skridskosäsong. Vår motion anses besvarad. Allt är redan gjort.

8 december 2012

Jag träffade en del av mina gamla elever i kväll. De gick ut nian för fem år sedan. Unga vuxna, ambitiösa och lika härliga som de var som när jag fick dem i årskurs 3 för 12 sedan. De har fått lära sig två språk (svenska och finska) parallellt med funktionellt tvåspråkighet som ett mål. Även om det dagliga umgänget på finska inte är lika omfattande idag som det var under grundskoletiden med klasskompisar osv. så var det ett nöje för en "gammal" fröken att höra att finskan fortfarande var både ett korrekt och levande språk för dem.
Det är alltid minoritetsspråket som kräver mycket större insatser att kunna behållas och utvecklas än majoritetsspråket. De flesta av mina gamla elever i den klassen har fortsatt sina studier på högskolan i Sverige och kommer att ha akademisk examen inom de närmaste åren.  Människohjärnan är kapabel för så mycket mer än vi anar. Att man lär sig ett eller flera språk till betyder inte att man inte skulle lära sig svenska.  Idag är föräldrar mycket mer medvetna om språkens betydelse. Vi kunde läsa i dagstidningen om att det finns kö till förskolor där man börjar med kinesiska. Även många andra språkförskolor- och skolor har kontinuerlig tillströmning av nya elever.
Det känns extra motigt att majoriteten i Vallentuna inte ser de fördelarna som förvaltningsområdet för finska språket skulle innebära för de kommuninvånare som identifierar sig som sverigefinnar. Den mest intensiva fasen för språkinlärningen är just under förskoletiden. Det är speciellt då man ska erbjuda kvalitativt pedagogiskt verksamhet på finska för de barn som önskar att kunna behålla och utveckla sitt modersmål. Man lär sig språket genom att tala, i dialog. Inga cd:s, filmer kan någonsin ersätta en livslevande människa som för en dialog med en. Det får inte våra förskolebarn idag. Majoriteten yrkar avslag på vår motion om att Vallentuna ska bli en del förvaltningsområde för finska språket.

6 december 2012

Grattis Finland till 95 självständiga år!

4 december 2012

Jag gratulerar Vallentuna församling som ska diplomeras som Kyrka för Fairtrade nu på söndag.

Ett antal år sedan föreslog vi socialdemokraterna i Vallentuna att etiska och miljökrav skulle jobbas fram i vår upphandlingspolicy. Det blev nej till det förslaget av alliansen. Vi har fortsatt att kämpa vidare med höjda krav i upphandlingar. Nu senast med vår motion om Fairtrade-city diplomering.

Vi kan läsa i dagens Mitti Vallentuna att kommunalrådet Örjan Lid (M) påstår att etiska krav ställs redan. Varför avslog han i så fall vår motion? Vilka etiska krav finns det? På vilket sätt sker den kontrollen som han påstår finns? Det där låter väldigt konstigt.

 Kommunalrådet ser inga fördelar med att kommunen ska diplomeras som Fairtradecity???

Fairtrade-city certifiering är ett mycket tydligt tecken på vilka värderingar kommunen står för. Det är ett signum att kommunen gör sitt bästa att odlare och anställda i utvecklingsländer får förbättrade arbets- och levnadsvillkor i och med de får vettig lön för sitt arbete. Dessutom investeras fairtradepremierna i lokalsamhällets verksamhet. Det är inte passivt bistånd utan handel med vettiga villkor. Som extra bonus främjas också miljöhänsyn och ekologisk produktion med fairtrade.

Örjan Lid ser inga fördelar med detta! Över 50 andra kommuner och massor av organisationer i Sverige har gjort det. Han borde passa på och fråga dem.

3 december 2012

Skattesubventionerad läxhjälp? Det känns verkligen att Sverige håller på och förändras i rasande takt, till det sämre! Ett av skolans viktigaste uppdrag är att vara den kompensatoriska faktorn när det gäller elevernas bakgrund. Det vill säga att skolan ska erbjuda undervisning som gör det möjligt att uppnå resultat oavsett elevernas socioekonomiska faktorer. Föräldrarnas utbildningsnivå, kön, etnisitet, föräldrarnas inkomstnivå osv ska inte ge avtryck på studieresultaten. Alla ska nå målen! Det har varit lite av en nordisk hedersprincip genom tiderna.

Den borgerliga alliansen bygger upp nya klasskillnader med hjälp av våra skattepengar. Den som har råd att köpa läxhjälp ska få skatterabatt på det också. Den som inte har råd att köpa läxhjälp får inte det skatteavdraget. Rättvist? Inte ett dugg!

Läxans roll diskuteras knappast alls. Vilken betydelse och påverkan har läxan på studieresultaten? Det går inte att neka att repetition och övning ger resultat. Men läxan ska vara något som eleven kan redan men som kan befästas och inarbetas med hjälp av viss repetition. I det fallet behövs ingen extra hjälp. Barnen kan redan. Om skolan har misslyckas att ge eleven de kunskaper som han egentligen ska ha, är läxhjälp fel väg att gå. Läxhjälp ska inte vara att undervisa.

Eller hur tänker alliansen? Kan vem som helst ta lärarens roll? Är kostnaden för skatteavdraget motiverad när pedagoger i skolan ropar efter mer personella resurser till elever med särskilda behov? Hur satsar vi våra skattepengar mest effektiv så att de kommer till nytta för fler barn än bara en eller få? Man behöver inte fundera på dessa frågor särskilt länge innan man inser att om syftet är att barnen når de nationella målen i olika ämnen så ska alla tillgängliga pengar satsas på pedagogiskt utbildad personal I SKOLAN! Då kan det bli möjligt att ge undervisning i mindre grupper för dem som behöver det och ge den extra tiden för dem som behöver den förstärkningen.

Läxornas betydelse för skolresultaten ska inte överdrivas. Kompetenta och engagerade lärare är det absolut säkra kortet om Sverige vill höja skolresultaten. Satsa pengarna på dem istället!

2 december 2012

Jag håller på och planerar nästa veckas arbete. Ska försöka hitta en ny dag för Åsa Westlunds besök under våren. Hon är vår europaparlamentariker och otroligt duktig miljökämpe. Hennes besök hos oss blev ju inställt i sista stund pga. utfrågning av Borg, en ny kommissionär. Vissa förberedelser behövs också göras inför vårens alla aktiviteter, boka lokaler, bestämma möteskvällar osv.

 Dessutom har jag inte riktigt blivit övertygad om att allt har gått rätt till när tf. ordförande (C) avbröt upphandlingen av parkdriften i sista stund i teknik.
- och fastighetsutskottet för någon vecka sedan. Jag har en stark magkänsla att det gick inte rätt till. Igen försvårar bristen av jurist mitt arbete. Vallentuna borde naturligtvis ha åtminstone en jurist om inte fler. Innan jag har fått tag på någon jurist i SKL och förklarat allt så har säkert halva arbetsdagen gått åt detta.

Den moderata f.d. toppolitikern som påbörjade sitt husbygge UTAN bygglov och fick ordentligt vitesförläggning är också ett fall av politiskt inavel som tar tid från att utveckla vår egen sossepolitik. Det blir alltid en gränsdragning hur mycket ska jag informera allmänheten om alliansens sätt att styra och ställa och hur mycket ska jag lämna det till lokalmedia och andra.

December... advent, Finlands självständighetsdag, Lucia= dotterns födelsedag, julavslutningar,...det gäller att verkligen planera hur jag ska använda min tid så räcker till festligheten också.