6 april 2017

S-Partikongress!

Socialdemokraternas partikongress närmar sig! På lördag kl 14.00 startar den i Göteborg. Över 2000 motioner ( 20-tal från Vallentuna 😀 ) som har inskickats från alla olika håll i Sverige ska tas ställning till. Partiets riktlinjer i olika politikområden (som skola, jobb, migration, sjukvård, kultur och mycket mer) ska fastställas för de kommande åren.

Det känns speciellt att få vara utvald bland de 350 socialdemokrater från hela landet som har ansvaret att fatta beslut som kommer att påverka vår vardag ett antal år framåt. Jag har varit kongressombud tidigare men denna gång känns det extra viktigt eftersom situationen i världen ser dystrare ut än tidigare, tycker jag.

Det finns många otroligt duktiga politiker i vår partitopp som också är kompetenta inom sina ansvarsområden och som drivs av viljan att skapa bättre livsvillkor för alla. OBS! för alla, inte enbart för en själv. Att ha förmågan att se vad som är det bästa för flertalet och kunna se saker utifrån rättviseaspekten och sedan orka fatta de rätta besluten kommer att krävas även under denna kongress. Och i allt detta har vi trots allt begränsade ekonomiska resurser och måste prioritera bland alla fina förslag.

Jag ser fram emot livliga debatter i vissa frågor!

3 april 2017

Husbygård

Det står bl.a. följande i kulturnämndens reglemente i  1. Övergripande uppgifter:

" Ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv."

" Verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller för den lokala miljön karakteristiska byggnader."

Husbygårdens museum är i ett akut behov av att byta till ett nytt VA-anläggning. Museet drivs av icke vinstdrivande stiftelse som har satsat sina sparade medel på att rusta upp huvudbyggnaden. Nu är pengakistan tom och kommunen hotar med vitesförläggning pga icke godkänd avloppsanläggning.

Stiftelsen har äskat ett bidrag på ca 150 000kr för kunna åtgärda detta. Tjänsteskrivelsen grundar sig på den strikta tolkningen av likvärdighetsprincipen där beviljandet i detta fall skulle tvinga kommunen att bekosta alla kommande förenings vatten- och avloppsanläggningar. Socialdemokraterna beslöt med alliansen att inte bevilja bidraget men uppdrag gavs samtidigt till kommundirektören att hjälpa stiftelsen att hitta andra finansieringsalternativ. Sådana har inte hittats.

I detta nya läge där museets öde står på spel ser vi att "sakliga skäl finns" att bevilja bidraget. Socialdemokraterna ser en stor potential i besöksnäringen i vår kommun. Husbygårds museum spelar där  en viktig roll. Gården med dess fina samlingar levandegör bygdens historia och kan locka mångdubbelt fler turister dit om viljan finns. Kommunen bör bevilja bidraget till Husbygården!

P.S. Vi har tidigare hjälp olika föreningar i nöd. Senast Saga bio i Ekskogen vilket har visat sig vara ett av de klokaste besluten kommunen har tagit.  Låt oss upprepa detta nu med Husbygård.