31 mars 2017

Roslagsbanan!

Igår fick vi veta det glädjande resultatet av Sverigeförhandlingen att Roslagsbanans förlängning till T-centralen blir av. Förlängningen kommer att ge restidsnytta vilket  kommer säkerligen locka flera att ta  Roslagsbanan istället för bilen. Idag sker 79% av arbetspendlingen med bil och endast 21% med kollektivtrafik i Vallentuna vilket resulterar enorma bilköer och CO2-utsläpp.

Det är faktiskt 42 000 påstigande per dag sammanlagt på de tre olika grenarna av Roslagsbanan. (När det väl är igång ;) ) Det har ökat ganska kraftigt på senaste åren troligen pga ökad bostadsbyggnation i våra NO-kommuner.  Det är väldigt många människor som är beroende av Roslagsbanan för kunna komma  till arbete. Vallentuna är ju mer eller mindre en sovstad vilket har lett till att folk har sina arbetsplatser t.ex.  i Täby, Danderyd och i Stockholm.

Nu hoppas vi på att den pågående upprustningen av Roslagsbanan håller sin tidtabell och att planerna för förlängningen kommer snarast i gång. Vi i vår sida kommer att få det svettigt att leverera alla dessa bostäder vi lovat. Nu gäller det att satsa på ordentliga samråd så planerna inte fastnar i överklaganden.29 mars 2017

Företagandet!

Jag ser det mycket positivt att kommunalrådet lyfter fram företagarfrågorna.  (se Mitti) Vissa utbildningssatsningar har gjorts bland tjänstemän och allmän medvetenhet om vikten av att ha en bred bas av livskraftiga företag har ökat vilket gynnar hela kommunens utveckling. Kommunen har både näringslivschef och näringslivsstrateg. Dessa är viktiga funktioner för fortsatt arbete.

Socialdemokraterna jobbade fram ett eget näringslivspolitiska program för ca två år sedan i ren desperation av passiviteten som rådde då. Den delade vi ut även till kommunens näringslivsansvariga för att på detta sätt bidra till att påskynda processen med att bli en företagarvänligare kommun.

För oss är en företagarvänlig kommun mycket mer än enstaka studiebesök i lokala företag. Det är strukturerat arbete i samverkan och i dialog med företagare. Konkreta åtgärder och förbättringar som företagare märker i sin vardag. Där behövs det väldigt mycket mer arbete.

Vi socialdemokrater som sitter i kommunens NÄRINGSLIVS- och planarbetsutskottet har under de senaste åren undrat över varför finns det aldrig några näringslivspolitiska ärenden på dagordningen förutom några eviga planärenden om industrimark som aldrig blir färdiga. Vilka praktiska handlingar är på gång eller försöker man klättra i olika näringslivsrankingar med hjälp av fika och retorik? 

28 mars 2017

Sossemors återkomst!

Konstigt vad lokaltidningarna kan få för en effekt! Sossemor är här igen.

 När Mitti Vallentuna skrev om partierna på sociala medier nämnde de om det att jag brukade vara lokalpolitisk bloggare. Det tände en liten längtan efter  om att börja igen. Jag vet att det är "gammaldags" att blogga. Jag borde ju twittra och ta snapchats istället. Vem vet, det kanske bli det också. Just nu får jag återta vanan att skriva om det som tynger mitt sossehjärta.

Moderaterna har fattat beslut om att inrätta förste rektorer i Vallentuna. Fem kommunala rektorer och fem rektorer från de fristående skolorna ska  bilda denna skolutvecklingsgrupp. Fem kommunala rektorer blir utanför denna grupp. Fler än så är de inte sammanlagt. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet.

Skolutvecklingsarbete är enormt viktigt i ALLA skolor i Vallentuna och i alla andra kommuner likaså. Vallentunas skolresultat har länge legat lägre nivå än förväntat. Att i detta skede dela rektorsgruppen i förste och andre rektorer är mycket olyckligt. Alla rektorer måste ges praktiska och ekonomiska möjligheter att delta i skolutvecklingsarbetet. Jag tror inte en sekund på att vi får bättre måluppfyllelse genom att bygga upp hierarkier av olika slag i skolans värld.

Jag har följt reaktionerna inom lärarkåren efter förstelärarsatsningen och nu i höstas lärarlönelyftssatsningen. Sveriges lärarkår ska ha högre löner. De är värda det. Att dela lärarkåren i tre kategorier har lett till att lärarkåren mår dåligt idag. Jag är faktiskt också besviken på fackföreningarna som inte ha agerat mer kraftfullt att stå emot detta och jobba fram en generell löneökningsram för lärarkåren i sin helhet.

Nu ska Vallentuna gå i spetsen och göra samma misstag med rektorer. Det är inte lätt att rekrytera kompetenta och duktiga rektorer idag. Jag tror att denna försterektorsatsning kommer att öka rörligheten inom rektorsgruppen. Ingen vill bli stämplad som andre rektor. Sossemor yrkar avslag till detta förslag!