27 september 2012

Jag kom hem redan efter kl. 20 i kväll och hann se nio nyheterna på TV. Inslaget om apoteket och 24-timmars regeln har jag inga egna erfarenheter om. Jag märkte dock sist jag handlade i Vallentuna apoteket att bredden av utbudet av varor har minskat. Jag hittade knappt Alvedon som jag var ute efter för de hade ställt sin egen variant av värktabletter framme och som tog nästa hela hyllmetern och Alvedon hade en liten hörn med mycket mindre utbud av storlekar och så. Det är naturligtvis självklart att om någon läkemedelsfirma satsar och öppnar/köper apotek så vill de sälja sina egna varor och inte ge det bästa skyltläget till konkurrentens varor. Jag föredrar bred sortiment av allas varor och om jag märker att utbudet styrs enbart och i allt större omfattning av enskilda läkemedelsföretagens varor på bekostnad av "valfrihet" av olika produkter så byter jag apotek.
Vilket medlemsmöte! Trots flera tuffa ärenden så klarade vi det hem med heder i behåll. Förrutom det formalia så hade vi genomgång av de två aktuella byggplanerna: centrala Vallentuna och södra Vallentuna. Vi är tyvärr inte det minsta nöjda med planen om södra Vallentuna. Vi får ha en djupare diskussion om hur vi kommer att agera i fortsättningen i den frågan.

Nomineringar av kongressombud är klara och jag får vara med på vallistan med alla de andra nominerade och "tävla" om att få vara bland de fem stycken ombud i vår valdistrikt som får åka till stora partikongressen nästa år och besluta om partiets fortsatta politik. Vallentuna har varit lyckosam med ombudsmannavalen under de senaste åren. Två år sedan fick jag och arbetarekommunens ordförande åka till kongressen och förra årets extra kongress fick arbetarekommunens ordförande och vår ungdomslöfte Kajsa åka. Det krävs högt valdeltagande bland våra egna medlemmar i Vallentuna för att ha en chans över huvud taget. Hoppas någon av oss Vallentuna sossar får möjlighet att åka dit.

Nej nu får jag gå och sova. Det har varit en lång men en bra dag!

25 september 2012

Kommunalrådet kommenterar i Mitt i Vallentuna om att det inte finns pengar i 2013 års budget för konstgräsplanen i Össeby. I kommunplanen finns investeringsplanen där kommande investeringar finns listade och prissatta. Kommunen har inte några egna sparade pengar utan alla investeringar finansieras med lånade pengar. Jag medger att listan är ganska lång och pengasumman stor men det finns inte mycket som går att stryka med dagens bostadsbyggnadstakt. Nya bostäder innebär ny kommunal service till nya invånare.

Att ta med Össeby konstgräsplan på listan gör ingen stor skillnad i slutresultatet. Det är mer en principiell fråga att lyfta fram den. Vi/(S) tog den med i investeringsplanen för nästa år men som jag påpekade i tidningen så kunde alliansen använda en del av de försäkringspremierpengarna som kommunen får vid årsskiftet. I tidningen lät det som det skulle vara en jättestor överraskning. Nästan som de ville få oss att verka slösaktiga när det gäller pengar. Det stämmer inte alls! Jag har nog varit den som har inofficiellt varit mest kritisk mot t.ex. de dyra stenköp för torgytorna och mot byggplaner som gynnar enskilt näringsidkare. Bara dessa två projekt kostar över 100miljoner kronor. Att satsa 10-13 miljoner på folkhälsan på annan tätort än Vallentuna c är seriöst och ansvarsfullt. Socialdemokraterna är ett parti för HELA kommunen och vi jobbar aktivt för att utöka vår kunskap om vilka behov det finns i alla delar i kommunen.

24 september 2012

Kommunalrådet Örjan Lid berättade i kväll på kommunfullmäktiges möte om ett byggföretag som är villig att bygga många bostäder i Vallentuna och även studentlägenheter. Det är inte ovanligt att byggföretag vill bygga i en tillväxtkommun som Vallentuna. Men det händer inte varje dag att byggbolag vill frivilligt bygga studentlägenheter. Här finns nämligen inga stora ekonomiska vinster att hämta. Det verkar som förhandlingar har bedrivits i all hemlighet. Jag vet att det finns ett byggföretag som har ett  intresse att bygga studentbostäder i Rosendals område. Intentionen är bra men läget är fel. Det området ligger alldeles för långt borta från Roslagsbanan. Det ska vara enkelt att ta sig till stan med tåget, inga byten med andra ord.

Jag är glad över alliansens framsteg i ämnet men undrar samtidigt kan de ingå ett avtal med någon byggherre utan att opposition är informerad eller utan politiska beslut och vad lovar kommunen i gengäld. Det är ingen idé att tro att byggföretagen driver frivilligverksamhet utan alla bolag har stort eller litet avkastningskrav.

Varken Hälsans stig eller konstgräsplanen i Össeby gick igenom. Alliansen driver sina principer till absurdum. Kommunen får tillbaka försäkringspremier på ca. 18 miljoner var av alliansen har öronmärkt en mindre del till skolan och socialnämnden. Det finns 50 000kr till Hälsans stig och det finns pengar till konstgräsplan i Össeby IP, men de vill inte.

18 september 2012

I brist på dagens Mitt i Steget Vallentuna kommenterar jag förra veckans artikel om att förskolekrisen ska byggas bort. Storsatsning, skriver Mitti. För mig är det en självklarhet att de kommunala investeringar ska följa antalet påbörjade/planerade bostäder. Just nu ligger vi efter. Vi har ju fått läsa om kommunens mindre lyckade försök att öppna avdelningar i Bällstabergsskolan i vintras. Varje villa betyder ett par barn till i förskolekön. Så enkelt är det.

 Flera av förskolorna har begärt att få utöka antalet inskrivna barn jämfört med avtalet. Kommunen ger välvilligt lov till detta för annars ökar risken att inte alls kunna erbjuda förskoleplatser. Man utökar platser "Med bibehållen pedagogisk kvalitet" säger man. Vem garanterar det? Om lokaler och personalstyrkan är anpassad för två barn mindre så hur går ekvationen ihop med ytterligare två barn till? Man kan naturligtvis tycka att två barn hit eller dit spelar väl inte så stor roll men så är inte fallet. Varje barn har rätt att få pedagogisk verksamhet och omsorg i den utsträckningen som han behöver. En eller två barn till kommer att försvåra situationen. Samtidigt väger föräldrarnas behov av att få återgå till arbete också mycket. Kommunen har inte varit tillräcklig alert på att hålla jämna steg med nyinflyttade och antalet förskoleplatser. Nu måste man låna stora summor för att kunna erbjuda den här kommunala servicen.

Det som vi socialdemokrater är mycket kritiska mot är att alliansens har ändrat sina planer om att bygga en ny förskola på nuvarande Åbygläntans tomt när Åbygläntan får nya lokaler i Ormsta. Istället för de eftertraktade förskoleplatserna tänker alliansen bygga en F-6 skola. De förskolebarn som är i behov av plats kommer att placeras på tillfälliga baracker på Hjälmstaskolans redan fulla tomt. Jag skulle inte kalla detta för storsatsning!!! Kommunens yngsta invånare är värda en riktig förskola med tillhörande tomt och inga tillfälliga lösningar. Åbygläntan ska även i fortsättningen vara en förskola och ingenting annat! Det är behovet som ska styra de politiska beslut och ingenting annat!!!

Kommunens fastigheter har under åratal haft bristande underhåll. Det är en av orsakerna till att Ormsta skolan ska byggas på nytt. Bristande underhåll är inte bara skolbekymmer utan även andra kommunala fastigheter ligger risigt till (jmf t.ex. Veda). Tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen har nu påbörjat arbetet med att göra underhållsplaner för varje fastighet. Någonting som man skulle ha haft redan långt tidigare. Den frågan har inte varit prioriterad hos alliansen för det innebär kostnader och då kan man kanske inte hålla den låga skattenivån som vi har. Problemen har hopat sig och vi kommer att få betala mer nu än att vi hade kontinuerligt tagit hand om våra fastigheter utifrån planerade underhållsplaner  och på det sättet kunnat minska akuta dyra åtgärder.

17 september 2012

Vissa dagar är jag mer eller mindre förtvivlad och väntar på svar eller livstecken från olika personer. Sedan finns det dagar som idag då svaren kommer på löpande band och möten med andra ger även andra värden än bara det primära. Det måste kanske svänga så här kraftfullt så att jag verkligen får anledning till att uppskatta och värdesätta personer på jobbet och andra personer  i mitt liv. Jag tackar er, det gör jag, men egentligen vill jag också ge en bamsekram på er allihopa.

15 september 2012

 Ordföranden avgör om ärendet ska upp på dagordningen. Den makten använder majoriteten. Det att vi får vänta länge på att våra motioner kommer upp på dagordningen är mer en regel än undantag. Jag vet att tjänstemän har utvecklat ett matrissystem som gör det lättare för alla att följa hur långt ett ärende har kommit och när kan man förvänta sig att tjänstemännen är klara med beslutsunderlaget. Det är viktigt att man försöker behandla alla förslag så snart som möjligt men helst inom ett år. Nu råkar sanningen vara så att de politiskt känsliga motionsförslag tar konstigt nog lite längre tid än de andra. Det finns alltså ärenden där tjänstemännen har gjort sitt men som ordföranden inte tar upp i alla fall. Varför?

Ordföranden Örjan Lid tog bort tre ärenden från dagordningen i torsdags på kommunstyrelsens arbetsutskott:
- vårt förslag om att bygga hyresrätter på kommunens egen mark
- vårt förslag om att det ska jobbas fram en markanvisningspolicy
- alliansens miljöpolicy

Vi fick ingen förklaring till ordförandens agerande. Beslutsunderlaget är färdigt i alla de ärenden. Tjänstemännen håller med oss (S) att det behövs en markanvisningspolicy. De skriver också att det behövs fler hyresrätter men föredrar anbudsförfarande inom kommande detaljplaneområden. Det innebär inte att våra förslag om att använda markanvisning eller tomträtt är omöjliga metoder. Tomträttens största fördel är att på det sättet garanterar vi att hyresrätten kvarstår som hyresrätt en längre tid och inte omvandlas till bostadsrätt när ägaren får det för sig.

Det finns några ärenden till som verkar ta ovanligt lång tid för ordföranden att ta upp på dagordningen och en av dem är grönplan som jag har nämnt ett antal gånger tidigare. Tjänstemännen har gjort sitt men ordföranden har inte velat ta upp det. Vad kan vara orsaken till det? Vill man att vissa byggplaner ska fastställas innan grönplanen släpps fram? Grönplanen kan ge riktlinjer och information som förändrar vår syn på vissa planer som då kanske behöver ritas om. Är det det majoriteten vill förhindra?

Om man har öppenhet som ledord så kan man gott säga orsaken till fördröjningen. På det sättet slipper man spekulationer och misstro. Vill majoriteten inte det?

14 september 2012

Jag fick en intressant genomgång på Sörabs styrelse idag av vad statens Avfallsutredningen föreslår för att Sverige ska uppnå de uppsatta målen. Vissa centrala delar som fastighetsnära insamlingsmöjligheter och att få cirkulation av t.ex. textilier i gång i större utsträckning känns mycket kloka förslag som jag kan stödja på en gång. Det gäller att vara ett steg före och ha dessa tankar med när vi planerar nya bostadsområden och förhandlar med olika aktörer på byggmarknaden att de redan i tidigt skede reserverar mark/utrymme för kretsloppstanken.

Vallentuna kommun som en stor markägare och ägare till ett bostadsbolag kan visa vägen för de andra hur man bygger hållbart. Tyvärr har jag inte lyckats övertyga majoriteten/alliansen att det räcker inte att titta på vid sidan av utan vi har en utmärkt möjlighet att agera själva, först i en liten skala och sedan utöka allt eftersom. Att alltid vänta på att någon annan ska göra något resulterar ofta att ingenting blir gjort. Det har vi testat under några decennier utan resultat.


12 september 2012

Jag har läst handlingarna inför kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivs-och planarbetsutskott. Speciellt planarbetsutskottens handlingar kräver mycket tid. Jag skulle nog behöva ännu mer tid för att alla planer har så omfattande beslutsunderlag att jag kan omöjligen hålla koll på allt. Jag hoppas att det blir, trots tidsbristen,  genomgångar av tjänstemän.

Det finns dock ett antal motioner också på ärendelista. Flera är våra =(S): inrätta en kommunal tomtkö, bygga ungdoms-och studentbostäder, ta fram en markanvisningspolicy, bygga hyresrätter på kommunägda marken och till sist bygga gång- och cykelväg från Vallentuna till Karby. Av dessa utmärkta förslag föreslås alla utom en bli avslagna. Bara markanvisningspolicyn kanske kan bli bifallen. Det får jag se i morgon. Nej, nu får jag lämna dessa tankar och besöka drömmarnas rike för en stund.

10 september 2012

Järnvägsbron invigdes idag med en mindre evenemang som gästades av SL:s, Trafikverkets representanter och Vallentunas högsta kommunledning. Christer Wennerholm (M) Trafiklandstingsråd höll också ett tal. Nu när "Röda korset" är  historia och framkomligheten har förbättras så borde vi har bjudit in hela Vallentuna på en fest. Detta har vi väntat minst så länge jag har varit politiskt aktiv. Det kanske går att rätta till detta i samband med Höstfesten i centrum? Vi är glada över bron men på kommunens önskelista finns kvar både dubbelspårs utbyggnad och spårförbindelse till Arlanda. De är frågor som vi för politiskt som enad front gentemot Landstinget och Trafikverket. Befolkningsökningen i vår kommun kräver en tätare och säkrare spårbunden kollektivtrafik.


9 september 2012

Det gick inte att förbise ungdomarnas glädje i Vallentuna Nya över kommunstyrelsens beslut om att Nova får fortsätta sin verksamhet i nuvarande lokalerna. Det gläds vi över allihopa. Våra SSU:are  har krävt att ungdomar ska inte behöva vistas i skolans lokaler även på sin fritid sedan planerna dök upp förra året. Det var klokt av dem.

Tjänstemännens ambition var att hitta besparingar för att frigöra pengar till att öppna ytterligare fritidsgårdar i kommunen. Sådana pengar fanns inte i alliansens budget och behovet av att skapa mötesplatser för ungdomar blir allt större. Att flytta Nova till gymnasium skulle ha inneburit 700 000kronors besparing vilket skulle ha ev. räckt till att öppna ett nytt ställe. Det är där politiken ska ta över, precis som vi nu gjorde. Gymnasiets attraktionskraft ökar inte med en fritidsgård i samma lokaler. Det skulle ha också inneburit ombyggnation för att kunna erbjuda möjlighet till samma aktiviteter som det finns idag på Nova. 6 miljoner skulle dessa ha kostat.

Nu krävs det av politiker att se till att Nova får möjlighet att fortsätta att utveckla sin verksamhet OCH att det öppnas ett nytt ställe t.ex. i Lindholmen så som vi (S) föreslog i vårt budgetalternativ. Novas bekymmer är lösta men bristen på fritidsgårdar kvarstår.

6 september 2012

Hur klättrar man upp i hierarkin? Den tanken dök upp i huvudet i kväll. Jag vill så gärna tro att det är ens kompetens och erfarenhet som spelar absolut den tyngsta rollen, men vid flera tillfällen under de senaste veckorna har jag märkt vilket synligt "spel" kan förknippas till det förarbetet före en eventuell befordran. Jag vet att vissa kan kalla det för social kompetens men det finns någonting i det spelet som stör mig, som jag upplever  som falsk. Och när jag tänker vidare så märker jag att klättraren väljer mer eller mindre medvetet vem som får mest uppmärksamhet och då menar jag naturligtvis positiv uppmärksamhet. Naturligtvis är den personen den som har makten att besluta om en eventuell högre position på jobbet. Det gäller att smöra rätt person om jag säger rakt ut (som jag brukar). Är det så det ska gå till? Hur många chefer/ledare går i den fällan? Är det en fälla? Det kanske är en väl användbar metod? Nycklar till framgång?

För säkerhets skull ska jag säga att nu pratar jag inte om anställda i kommunen utan jag gjort mina iakttagelser på andra ställen. Det behöver inte betyda att samma fenomen skulle inte förekomma bland kommunanställda. Jag säger bara att jag tycker inte om smörandet som metod. Jag föredrar kompetens.


4 september 2012

Jag är en höstmänniska. Jag tycker om höstens färger och den tystnaden och lugnet som övertar naturen allt eftersom. Det enda som jag protesterar emot är den eviga tidsbristen som gör att jag inte får min ranson av utevistelse. På sommaren är man ute nästan dygnet runt och sedan plötsligt minskas den möjligheten drastiskt under hösten och vintern. Det mår jag inte bra av. Jag vet att det är en prioriteringsfråga och jag har prioriterat jobbet.

I morgon gästar Liselott Vähermägi oss i ett öppet möte om kvinnors villkor i samhället. Alla, även icke medlemmar är välkomna att närvara i Folkets hus kl. 18.30! Välkomna!

3 september 2012

Jag medger mina språkliga brister när mina ord inte räcker till att beskriva den känslan jag kan få på möten där den politiska ideologiska kampen går över det som egentligen vore det bästa för kommuninvånare enligt mitt tycke. Den känslan är så förbryllande och förargande så jag kan gå upp i varv flera timmar efter ett sådant möte.

Idag var det dags igen för ett sådant möte, kommunstyrelsemötet. Och här kommer ett exempel:
(S) hade skrivit en motion om att Hälsans stig ska initieras i kommunen. Enligt tjänsteunderlaget kostar  en 4km:s stig ca 50 000kr. Inga stora pengar alltså utan man kan nyttja redan befintliga vägar men ska ser till att det finns skyltar, bänkar och bra belysning. Ing-Marie (vår ordförande) skrev den här motionen när hon fick veta att ohälsan i vår kommun ökar och kommunen kan med små medel vara med att förebygga ohälsan, speciellt för att minska hjärt-och kärlsjukdomar. Av tjänsteskrivelsen kan man läsa att förvaltningen ser positivt på förslaget men borgerligheten kan tyvärr inte avsätta dessa 50000kr för ett förebyggande arbete!!! Då undrar jag naturligtvis hur tänker dem? Vad kommer det att kosta att låta bli att ordna en Hälsans stig? Läkare ordinerar motion/rörelse i många fall. Över 100 kommuner i landet har satsat på detta. Alliansen i Vallentuna vill inte!

Ett annat exempel är borgerlighetens avslag på fritidsnämndens äskande om medel för konstgräsplan i Össeby och i Vallentuna IP. Vi/(S) sade ok för Össeby men föredrar att satsa på konstgräsplan i Bällstaberg och låter Vallentuna IP står på väntelista än så länge. Borgerligheten grundar sitt nej till det faktum att pengabegäran kom för sent i budgetprocessen. Vi alla visste om detta innan kommunfullmäktige beslöt om budgeten för två veckor sedan. Ingen omöjlighet att t.ex. ta en del av de försäkringspremiepengarna som kommunen får vid årsskiftet att på det sättet finansiera konstgräsplanerna. Så gjorde vi! Nu är det Karbys tur! Det tycker inte Alliansen.

Det sägs ju att kunskap är makt. Det stämmer! Och då utesluter majoriteten oss från vissa seminarier/utbildningar som de ordnar bara för alliansens ledamöter. Är det inte barnsligt? Det mest konstruktiva är, att alla intresserade får samma kunskapsgrund och vad man sedan gör med den kunskapen politiskt får man kura i sin enskildhet senare. Jag har så svårt att förstå hur moderaterna egentligen tänker. Vad kommer de att vinna med att utesluta Vallentunas näst största parti från upphandlings- och IT-seminarierna???

2 september 2012

Jag ser fram emot höstens gympasäsong. Mina löpningsturer i IP-skogen till all ära, men det ska bli roligt att börja  gympa igen tillsammans med andra och i tonerna av bra musik.

Peter Wolodarski väcker en tanke i dagens DN som jag och många med mig har undrat över en längre period. Det gäller partier som skulle kunna regera tillsammans efter nästa val. Nytt politiskt landskap kräver nytt styre. Han skriver:"Varför skulle exempelvis inte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet kunna hitta varandra?" Det finns flera gemensamma intresseområden och frågor än skillnader mellan dessa partier. Jag har också väckt den frågan på kommunnivån och har inkluderat även center- och vänsterpartiet. Det har inte varit lätt för små partier (FP) och (C) att få igenom sina hjärtefrågor i samarbetet med moderaterna. Vi i vår tur kan knappast vänta på att få möjlighet att sätta fart på utvecklandet av kommunen. Att få visa skillnaden mellan den moderata och socialdemokratiska politiken. Att få ändra på fokuset på samhällsutveckling. Hoppas de små partierna tar en ordentligt funderare och utvärderar samarbetet med moderaterna. Räcker det att ha vissa positioner i den politiska hierarkin eller är det viktigare att få genomföra politiska förändringar på riktigt? Det är nyckelfrågan påstår jag bestämt.

1 september 2012

Jag har redan hunnit vara med på ett föräldramöte på det gymnasiet där sonen har börjat. Att lyckas med gymnasieutbildningen med bästa möjliga resultat är viktigt. Mycket beror naturligtvis på hur mycket man själv är beredd att satsa på läsande, men genom åren har jag märkt att relationen mellan läraren och elever spelar större roll än man anar. Att få höra att den och den läraren är "skön" är en lättnad för mig som mamma. Då vet jag att han kommer att trivas på de lektionerna och det påverkar hans studiemotivation.
Så fungerar jag också. När jag får göra misstag och ställa mina "dumma" frågor så känner jag trygghet som underlättar inlärning. Det krävs mycket arbete från lärarens sida att skapa en sådan stämning i klassen och lärarens egen attityd spelar säkert allra största roll i detta. Uppmuntran och tron på att alla i klassen kan lyckas är enormt viktigt. Elever, precis som vi märker lätt om läraren redan från början kategoriserar elever för de som lyckas och de som sannolikt misslyckas. Ingen föds med gymnasiekunskaperna i huvudet utan alla måste läsa och träna mer eller mindre för att få dem. Känns skönt hur skolan har bemött min prins hitintills.