31 oktober 2012

Vallentuna är en mycket föreningstät kommun. Engagerade föräldrar ordnar vettig verksamhet av olika slag för barn och ungdomar. Idag besökte jag Vallentuna innebandyklubben som driver sin verksamhet i Hammarbacksskolans lokaler.
Klubben har gjort det verkligen trivsamt och snyggt i gamla cafeterian där ungdomar  9-13 år samlas efter skoldagen från kl. 17-20.30 från måndag till torsdag och på lördagar kl. 8-16. Lokalen är öppen även för dem som inte spelar bandy. Platsen bemannas av föräldrar men frågan är om inte kommunen ska ta sitt ansvar och se till att anställa en person. Det måste vara kommunens sak att se till att barn har mötesplatser efter skoldagen. 

Vi har länge drivit frågan om att öppna fritidsgårdar på fler ställen än i Nova. Behovet av mötesplatser för barn/unga redan från kl. 14 och framåt verkar vara stor. Här finns passande lokaler där barn samlas redan nu. Och det en stor fördel att "slappandet" kan lätt kombineras med bandyträning i idrottshallen.
Kan tyvärr inte låta bli att visa några bilder (IGEN) hur slitna våra skattefinansierade fastigheter är. Här nedan är två bilder från idrottshallen. Lokalerna används både på dag- och kvällstid. Med ganska små medel kan man åtminstone se till att ytorna hålls fräscha och snygga. Det här gäller våra barn och ungdomars dagliga arbetsmiljö!!! Fastigheter som är över 30 år gamla behöver naturligtvis mycket grundligare översyn än bara målning på ytor men här verkar det har inte hänt mycket på ett bra tag.
Det vore intressant att se när det sist gjordes någonting här och vad ska göras näst och när enligt Hammarbacksskolans underhållsplan. Eller har kommunen skriftliga underhållsplaner för fastigheter? Eller saknas det pengar i välmående Vallentuna kommun? Eller saknas det pengar bara inom vissa verksamhetsområden? 


30 oktober 2012

Jag fick resultaten av frågorna i politikerpanelen som ställdes i somras om vilken av USA:s presidentkandidater svenska politiker föredrar, Barack Obama eller Mitt Romney. Obama fick 87% av politikerrösterna och 7% Romney (6% någon annan). Majoriteten av  politiker oavsett partitillhörighet tyckte så.

 99% av (S) politiker föredrog Obama jämfört med 66% av moderatpolitiker. (M) hade hela 25% Romney anhängare och liknande siffror hade även (KD) med 70% Obama mot 20% Romney. Om människor i hela världen fick rösta så skulle de föredra Obama utom i Pakistan där Romney har större andel sympatisörer än Obama.

Det blir spännande att se vilken president amerikaner kommer att välja i början av november och jag hoppas verkligen att det blir högt valdeltagande. Vem Sossemor vill hest se som USA:s president finns väl ingen som är tveksam om?


28 oktober 2012

En liten rättelse till veckans Mitt i Stegets artikel om byggnadstakten i Vallentuna. Det står att ett av (S) sätt att stimulera byggandet av hyresrätter är "subventionera markhyran på kommunalmark". Man behöver inte subventionera någonting alls när man hyr ut marken. Att hyra ut marken till bostadsbolag möjliggör byggandet av hyresrätter samtidigt som man försäkrar att hyresrätterna förblir hyresrätter och inte omvandlas till bostadsrätter. Socialdemokraterna är beredda att hyra ut kommunalmark för att få bostadsbolag att bygga hyresrätter.

Socialdemokraterna i alla sex nordostkommunerna har aktivt drivit frågan om Roslagsbanan till Arlanda apropå alliansens insändare i Vallentuna nya. Insändaren undertecknad av enbart alla gruppledare i alliansen säger mycket om dem och deras arbetssätt i frågor där samstämmighet har rått över blockgränserna under en lång tid.


26 oktober 2012

Jag försöker alltid prioritera närvaron på Sörabs möten om det går. Avfallsfrågan, vårt sätt att leva och konsumera, miljön ja allt i det området intresserar mig mycket. På dagens möte fick vi en mer detaljerad bild på hur matavfallsinsamlingen ser ut på Sörabs kommuner. Jag skämdes när alla andra kommuners insamlade mängd av matavfall ökar kontinuerligt men Vallentunas grafiska stolpe står som fastspikad. Sundbyberg och Sollentuna "leder" ligan men även det högborgerliga fästet Danderyd har kommit igång riktigt ordentligt och ökar mängden i rasande takt. Det var faktiskt någon som påpekade Vallentunas skamplacering på mötet och jag hade lust att svara att det är inte jag som styr kommunen utan herren med ordförandeklubban (=Örjan Lid) men jag gjorde inte det.

Vår motion om att starta insamlingen av matavfall från hushåll gick ju igenom kommunfullmäktige men kommunalrådet lyfte frågan ut ur dagordningen utan förklaringar i kommunstyrelsen förra månad. Inga förklaringar fick vi. Hans borgerliga kompisar hade i teknik- och fastighetsutskott kommit överens med vår ledamot om att vi börjar med ett försöksverksamhet nästa år som vi sedan året efter utökar att gälla hela kommunen. Av de 212kg husavfall som vi "producerar" per år och person är 100kg matavfall! Jag vill att Vallentuna ska leda matavfallsligan!!!

P.S. Jag fick också veta att insamlingen av matavfall är ingen kassako för Sörab, tyvärr.

23 oktober 2012

Jag måste snabbt kommentera vårt ställningstagande i gårdagens kommunfullmäktige i ärendet som handlade om "höjning av VA-taxa för brukningsavgifter". Ökningen är motiverad pga kostnadsökningen från år 2009 då taxan sist justerades och pga investeringar som görs idag.


Det var ingen diskussion om höjningens storlek på 5% utan hur fördelningen av taxahöjningen skulle vara mellan fasta och rörliga delen. Vi förstår MP:s hållning om att låta fasta avgiften ligga still och att all prishöjning ska ligga rörliga delen dvs. på dagvatten och förbrukning. Det ger en mycket tydlig signal om att vattnet är också en naturresurs som inte ska slösas. Observera att (M) hade en mycket tydlig åsikt om att det behövdes inte att spara på vattnet för det finns så mycket ut av det. Det skulle orsaka skador i ledningar osv om man snålade med vattenbrukning, sade dem. Det resonemanget stödjer vi absolut inte!

Att vi inte gav vårt stöd till  MP:s yrkande beror på att vi har sedan länge haft en linje i VA-taxefrågor som inte "straffar" familjer med småbarn och tonåringar som använder mycket vatten. Dagens höjning ligger till stora delar på kollektivet= fasta avgiften och mindre del på förbrukning.  Här har vår solidaritetsådra fått styra (S) gruppens beslut.

22 oktober 2012

Det är verkligen inte varje dag Finland hamnar i franska nyheter. Jag förstod naturligtvis (än så länge) bara en del och fick söka vidare vad var det som hade hänt för Finlands statsminister i Turku. Jag fick en overklig känsla och utan att ha förstått det hela gick mina tankar automatiskt till Palme- och Anna Lindhs händelserna. Och javisst fanns det en likhet. Statsministern hade under den pågående kommunvalskampanjen besökt någon valstuga i Turku och pratat med folk. Då hade en yngre man kommit till platsen och ställt sig framför statsministern och börjat öppna sitt tygknyte på marken helt lugnt. Där inne fanns det en kniv men innan någonting annat hann hända ingrep de två vakterna som fanns med Finlands statsminister. Mannen greps och statsminister kunde fortsätta sin medverkan i kampanjen en stund till.

Det är skrämmande att människor som ställer upp och vill medverka, bidra och utveckla samhället kan utsättas för hot och våld för det. Bara för åsikternas skull, trots att vi lever i en demokrati som just bygger på att alla har rätt att ha sina egna åsikter. Sjuka personer finns det alltid men steget att göra en demokratiskt folkvald person illa är stort. Visst har jag bemött otrevligt beteende från oliktänkande under mina år som lokalpolitiker men hot och våld har inte förekommit.

 Var och en av oss kan fritt välja att engagera sig politiskt och använda sin ledig tid till att läsa sig in i ärenden, stämma av en politisk linje på gruppmöten och till sist delta i nämnd- eller styrelsemöten där besluten fattas. Alla partier tar emot nya medlemmar med öppna armar. Hur många är beredda att göra det på riktigt?  Det är många som har felaktiga illusioner om hur det är att vara en politiker. En pamp? En kommungubbe eller -gumma. Många blir helt förvånade hur lång en beslutsprocess kan vara och hur mycket engagemang det krävs från väldigt många innan allt fungerar i en kommun som det ska.

Man har rätt att vara kritisk och ifrågasättande. Men hot mot folkvalda är hot mot demokrati och det ska vi aldrig acceptera.

19 oktober 2012

På dagens näringslivs- och planarbetsutskott föreslog Elwe Nilsson (M) att tjänstemän ska fortsätta arbetet med Kristineberg /södra Vallentuna trots att Länsstyrelsen inte ännu har kommit med sitt remissvar. Han hänvisade till 2014 och valet. Hur många val har det gått utan att ett endaste spadtag har tagits när det gäller centrala Vallentuna??? Kamrater, här är det inte fråga om valoro. Det finns helt andra "krafter" som vill påbörja exploateringen av Kristinebergsskogen än vanliga väljare. (M) kommer inte att förlora en röst om de inte har huggit ner skogen före valdagen! Inte (FP), (C) heller som röstade enligt Elwes förslag. (S)= Sossemor röstade emot. Vi har massor av byggplaner närmare kollektivtrafiken som SKA prioriteras först. Låt förtätningen av centrala Vallentuna ske först innan man börjar skövla kommuninvånarnas närskog och rekreationsområde!!!

P.S. Örjan Lid (M) anmälde sig vara jävig i denna fråga och lämnade ordförandeklubban till Elisabeth Rydström (C) när denna fråga beslutades. Hur kommer det sig? Folk är inte så dumma som de tror.

17 oktober 2012

Jag fick höra idag hur gymnasiefolket undrar över varför hållbarhets perspektivet och digitala perspektivet togs bort från gymnasiereformen men entreprenörsperspektivet fick stå kvar. Jag visste inte om att de olika perspektivalternativen har funnits med överhuvudtaget. Vi har ju märkt att Björklund (FP) har svårt med det digitala samhället och den snabba utvecklingen som sker på den fronten och kunna kombinera dessa nya krav på kunskaper i dagens skola. Tyvärr fixar han inte det. Det förvånar mig dock att skolfolket så öppet kritiserar regeringens nästan obetydliga intresse att se till att dagens unga får de redskap och kunskap som morgondagens arbetsmarknad och samhälle kräver.
Anders Engström berättade i kväll om Fairtrade i Åbybergskyrkan. Alla politiska partier var inbjudna och (S), (MP) och (FP) var representerade. Åbybergskyrkans pastorn inledde hela kvällen med att lyfta fram fattigdomen i världen och de miljoner barn som jobbar med farliga arbetsuppgifter av olika slag. Kan vi i Sverige göra något åt att förbättra dessa barns möjlighet att gå i skolan istället eller åtminstone försöka markera att vi inte accepterar barnarbete? Jodå! Att ställa krav på de varor vi köper  inte är tillverkade av barn  är att visa internationell solidaritet med världens andra arbetare. Att köpa Fairtrade-märkta varor bidrar till att t.ex. barnarbete motverkas, ekologisk produktion främjas och att hänsyn visas för miljön. Det borde vara tillräckligt många orsaker till att välja Fairtradevaror i allt större omfattning. När den enskilda odlaren får bättre ekonomiska villkor så kan han/hon skicka sina barn till skolan istället för att jobba på fältet med sina föräldrar.

51 kommuner i Sverige är certifierade Fairtrade city-kommuner. I Stockholms län finns det tre stycken: Botkyrka, Södertälje och Sigtuna. Vi (S) har föreslagit att Vallentuna skulle kunna vara den fjärde om inte någon annan kommun hinner före. 100 kommuner i landet är igång med detta arbete. Kommuner med olika politiska styren! Anders tog Lund som ett exempel. Lund som har ökat sin andel av Fairtrade kaffe inköp till 83% och fairtradepeppars andel är 56% av det totala. Stora städer likaväl som mindre lyckas öka rättvisemärkta varornas andel. Det är stora summor det handlar om. Kommuner som styr tillverkning och produktion till önskat riktning. Kommuners pengar gör skillnad! Det finns många  kommuner som kan bidra med erfarenhet och kunskap i detta område så slipper vi göra nybörjarfel.

På torsdag den 18/10 är det  fairtradefikadag. Bjud du också fairtradekaffe eller- te med fairtradechoklad eller någon annan av de 1396 fairtradeprodukter som finns ute i butikerna till dina arbetskompisar.

15 oktober 2012

Jag blev inspirerad av Stockholms stads remisshandling om "Stockholm  gröna promenadstaden" som finns bland nästa veckans ärenden. Vi har knappast något att säga om hur Stockholm vill utveckla grönområden men som inspirationskälla var den skriften värdefull.

Vi har vårt parkprogram väntandes på att grönplanen godtas först. Stockholms ambitionsnivå är hög. Som ett exempel kan jag nämna vidareutveckling av strandpromenader, tillgången och närheten till vattnet vid promenadstråk. Det vet vi att alla uppskattar. Vi har Vallentunasjön som har enorm utvecklingspotential. Det borde gå och tillgängliggöra strandkanten som ett promenadstråk.

 Det togs upp också fickparker i Stocholmsplanen. Att använda mindre ytor som gröna mötesplatser borde ingå också i våra boplaner. Vi har fantastiska naturvärden i vår kommun men byggnadstakten och omfattningen gör, att naturmarken försvinner allt längre bort som ska då kunna kompenseras med annat grönt i planeringen.Vi är naturligtvis mycket mindre kommun än Stockholm men vi kan faktiskt inte stoltsera över våra "parker" och gröna stråk. Det har verkligen inte varit något prioriterat område.

Ska vi inte höja ambitionsnivån? Nya bostadsområden kan bidra till att bevara eller/och utveckla det gröna inom områden och i nära anslutning av områden. Men då måste vi först fatta beslut om vad vi vill. Är det enbart ett antal bostäder eller är det boendemiljöer både inom och utomhus som ska inkluderas i planeringen i fortsättningen?

Det vore intressant att få läsa  kommunens fd trädgårdsmästares förslag till parkplan i Vallentuna. Moderata ordföranden i berörda nämnder och utskott borde ta förslagen fram och ge generöst tid för politiker och ALLMÄNHETEN att bidra med egna tankar och idéer.

11 oktober 2012

Det är alltid en chansning när man planerar att delta en hel temadag någonstans. Det kan vara värt att satsa en hel arbetsdag på eller det kan vara katastrofalt dåligt. Idag har jag lyssnat på "Samverkan för regional tillväxt" där Jernhusen stod som värd. När jag nu läser om mina anteckningar så märker jag att jag har lärt mig ett och annat = bra dag!

Allt kretsade kring spårbunden trafik och hur den påverkar tillväxten. Om sanningen ska fram så verkar det inte fungera optimalt med ett stort antal privata entreprenörer och staten med sina olika myndigheter och sedan ska de försöka samordna allas intressen ihop med underdimensionerad spårkapacitet. Fjärrtåg, regionaltåg och godståg, depåer och kombiterminaler och det finns ingen som har ansvaret för helheten. Trafikverket verkade inte ha det eller har inte fått det. Det borde de ha! De marknadskrafterna som nu råder om tåglägen som handlas INNAN man upphandlar tågen eller entreprenören visar hur bristfälligt det fungerar. Någon köper tåglägen men ingen vet om den verkligen kommer att använda dem medan någon annan kan inte öka turtätheten just för att tåglägen är "upptagna".

Ett annat område där marknaden inte klarar själv utan styrning är placering av depåer. Denna fråga berör oss i Vallentuna också. Det finns ingen myndighet som gör den övergripande kartläggningen VAR depåerna bäst passar att byggas utan varje enskild aktör ska separat testa olika alternativa platser och sedan få svar efter en kortare eller oftast en längre tid. Om man får nej så får man testa nästa läge och få möjligen nej igen. Helt galen arbetsordning! Naturligtvis måste det finnas samlad kompetens någonstans så att man kan snabba på processen och SPARA pengar både för de enskilda men också för  samhället i stort. I Vallentunas fall söker en aktör, SL depåplats i Molnby. Är det en bra plats? Vi får se hur det går med den depåplanen.

Ett tredje, intressant ämnesområde som togs upp idag var riksintressen. Det verkar inte vara ordning och reda på den fronten heller. Det finns ett stort antal områden för riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och infrastruktur i Sverige. Områdena är ofta stora och gränserna otydliga och dåligt värderade. Det finns förbättringspotential när det gäller dialogen med de berörda, för riksintressen verkar inte följa samhällsutvecklingen särskilt bra. Jag är mycket mån om att bevara eller försiktigt utveckla områden som ska skyddas för kommande generationer men det kan finnas orsak till att aktualisera riksintressen och förtydliga de värden som är orsaken till varför de är riksintressen överhuvudtaget. Det vore intressant att vår kommun jobbar fram nya värdebeskrivningar på de riksintressen som finns i vår kommun. Vi har duktigt folk både på kultur- och fritidsförvaltning som skulle kunna bilda en arbetsgrupp tillsammans med folk från länsstyrelsen. Jo och samhällsbyggnadsförvaltningsfolk med också. Bra idé tycker jag.


10 oktober 2012

Det var ingen tillfällighet att jag skrev om respekten sist i min blogg. Samhället har blivit kallare, mindre tolerant, råare och våldsammare. Ohövligheter bland vuxna ger fel mallar för yngre. Bristen på respekten för människors lika värde orsakar exempelvis hatiska grupperingar där våldet mot varandra rättfärdigas, i vissa fall nästan uppmuntras.
I jakten på egen vinning och låt andra ta hand om sig själva/ vi ska inte blanda oss i- mentalitet ger ruttna frukter i längden. Man lär sig inte lyssna på varandra eller kompromissa. Och man lär sig att tysta ner samvetet. Att inte bry sig. Jag låter ganska dyster idag. Det beror säkert mycket på de senaste våldshändelserna  i vår kommun. Har kommunen= jag, du, kommunalrådet, grannen... gjort tillräckligt för att förebygga och hindra de händelserna som nu har lett till en ung människans död? Jag har inte gjort det! (S) har inte gjort det! Det har vi pratat om i (S)- gruppen. Vi har varit alldeles för engagerade i andra frågor. Vi måste hitta en bättre jämnvikt mellan olika ämnesområden så att vi kan politiskt göra vårt bästa att jobba förebyggande, omfördela resurser och skaffa nya resurser så att alla behövande får hjälp. Då behöver det inte gå så här långt. Ingen föds som mördare.  Motgångar, svårigheter, besvikelser kanske många gånger om i ens liv och då tror man att åtta knivhugg förbättrar eller löser någonting. Samhället har misslyckats i sin uppgift!

8 oktober 2012

Jag hoppas att jag har lyckats förmedla alla människors lika värde och respekten för andra människors åsikter och övertygelser till mina barn. Ordet förmedla låter kanske fel. Det är ju via mina handlingar jag ska visa vilka värden jag uppskattar och värdesätter mest och vill då gärna att även mina barn lär sig uppskatta dem också. Vad tråkigt det vore om alla tyckte likadant om allting.

 Man kan argumentera om åsikter men inte om personer. Det klarar inte alla av. Troligen inte jag heller i alla situationer. Om man är trygg i sin egen värdegrund så känner man inte de andras åsikter som ett hot. Hot och rädsla föder  ovärdigt beteende där den ömsesidiga respekten saknas. Det är sorgligt att märka att det finns vuxna som har svårt med exempelvis åsikts- och religionsfriheten, det som ska prägla en demokrati. Då blir det svårt att kräva det från unga.
Man har olika motiv för varför man skriver och vad man skriver. Jag som oppositionell politiker och vår  alternativa politik får inte samma utrymme =inget utrymme alls i de skrifter och annan material som kommunen publicerar för kommuninvånare och som bekostas av skattepengar. Att skriva blog är ett sätt att försöka föra ut ett politiskt alternativ. Jag informerar också allmänheten om det som tidningarna inte tycker är  värt att skriva om. Allmänheten har rätt att få veta vilka frågor vi behandlar och hur åsikterna kan vara olika mellan partierna i olika ärenden.

 Man får ofta höra att folk är inte intresserad av politik. Det tror jag inte ett dugg på! Det är ordet politik som kan väcka negativa associationer. Men om du frågar kommuninvånarnas åsikter om förskola, trafik, företagande osv så har alla en åsikt och väldigt ofta också ett eller flera ämnesområden där de har kloka och genomtänkta förslag på förbättringar och förändringar. Det är politik! Politik är att välja och vilja!

DN har förbättrat sin journalistiska nivå  ordentligt när det gäller granskande journalistik. Tänk på de artiklar om statliga förvaltningarnas och statliga företagens i många fall orimligt höga representationskostnader eller artiklar om skolan och skolresultat eller skogsvård. Det höjer tidningsartikelns trovärdighet när problematiken genomlysas från flera olika håll och synvinklar UTAN att tidningen redan från början tar ställning till vad som är rätt eller fel. Det får läsaren avgöra.

Det är mycket enklare att skriva om idrott eller kulturevenemang än om politik och konsekvenserna av  politiska beslut. Det är inte lätt att journalistiken lyckas hålla sig oberoende /opartiskt alla gånger när de redogör känsliga frågor, men det borde aldrig leda till att tidningar väljer bort något som har allmänt intresse. DN har inte haft det lätt med den frågan men de har förbättrat sig på sistone.

Visst väljer jag också mina ämnen jag skriver om. Det är ingen vits att lyfta fram de ärenden där vi (S) och (M) tänker likadant. Det är skillnaderna som kommuninvånare har intresse att veta om. Alla partier kämpar för ett bättre Vallentuna på sitt sätt. Det är utvecklingsbenägenheten, takten och metoder där det skiljer sig. Och naturligtvis prioriterar vi olika politiska ämnesområden olika. Majoriteten ser inte alltid några problem i de områden där vi vill göra storsatsningar på.

Jag ser fram emot en ny intressant arbetsvecka!
7 oktober 2012

Om spelreglerna är klara för var och en, undviker vi missförstånd och orättvis behandlande av kommuninvånare och andra intressenter t.ex. exploatörer eller näringsidkare av olika slag. Vallentuna kommun behöver regler och policys på flera olika områden. Vi har föreslagit vissa exempelvis markanvisningspolicy och regler om hur ev. andra aktörer kan anmäla sitt intresse för att driva en förskola eller en skola. Och hur urvalet ska ske! Det ska var öppet och transparent system.

Jag har nästan läst färdigt Statskontorets rapport om hur markanvisningar sker och borde ske i landet. De sex kommuner som granskades närmare har alla något slags policy om hur prissättningen och markförsäljningen ska gå till. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna håller med om att en markanvisningspolicy behövs. Nu fattas bara ett politiskt beslut om saken innan tjänstemännen kan jobba fram ett förslag. Allianspartier verkar behöva ännu mer tid att fundera på saken, ska de ha regler och riktlinjer om markanvisningar eller inte. Jag är ärligt sagt lite förvånad över hur de mindre partierna låter (M) hålla på med och förhala beslutsprocessen. Jag vet att jag tjatar men grönplanen, energiplanen, miljöplanen... VI VÄNTAR!!!

Ordning och reda, likvärdig behandling, öppenhet och transparens! Det får vara nog med hemlighetsmakerier och inte politiskt förankrade löften eller beslut. Man ska absolut inte glömma bort att en kommun är en demokratiskt styrd institution, där demokratiska beslut sker FÖRE verkställandet!
4 oktober 2012

Det var lätt att hålla med om (S) skuggbudgeten på riksplan som Magdalena Andersson presenterade idag. Precis som vi har prioriterat barn- och unga på vår kommunbudget så prioriterar socialdemokraterna samma grupp på riksplan. Skolan får en storsatsning för att via mindre klasstorlek ge mer tid för läraren att ge mer individuell tid för varje barn i klassrummet under de första viktiga skolåren. Syftet är att förbättra de sjunkande skolresultaten.

Socialdemokraterna vill också att staten tar ansvar för den andra sjuklöneveckan vilket underlättar företagare och gör det lättare att våga anställa.  Ett välkommet förslag som lyfts fram också av våra lokala företagare.  Även pengapotten för exportfrämjande insatser gynnar företag som måste hitta nya marknader utanför Europa. Varje ny order ökar företagens möjlighet att kunna anställa flera. Klokt tänkt!

Det känns tryggt att budgeten har en konjunktursbuffert på 5 miljarder som kan användas om det ekonomiska läget försämras. Risken finns, för flera av europeiska länder verkar inte få folket med i de åtstramingarna som krävs att få den europeiska marknaden i gång igen. Deras bekymmer orsakar bekymmer också på vår arbetsmarknad.

Budgetförslaget finns i sin helhet att läsa och lyssna på på nätet.
2 oktober 2012

Just när man håller på och tappar bort nästan allt hopp så någonstans hittar man en pytteliten möjlighet och utan att tänka på konsekvenserna så tar man tag på det nästan instinktivt. Man vill inte missa chansen att lyckas trots att egentligen är risken att misslyckas mycket större. Jag blir lite förvånad över mig själv att jag testar mina gränser allt oftare.  Jag tror att jag är ännu mer medveten om nuets betydelse än tidigare. Jag vill absolut inte hamna i en situation där jag ångrar mig att jag inte sade eller gjorde något för att jag var rädd att misslyckas. Jag tror att misslyckandet är mycket större om jag inte ens vågar testa.

1 oktober 2012

Jag har två STORA funderingar efter kvällens kommunstyrelsemöte:

Det första: Varför lyfte Örjan Lid (M) ärendet om "insamling av matavfall i Vallentuna" bort från dagordningen.

De två föreslagna beslutsmeningar som Teknik- och fastighetsutskott kom med till KS med lyder följande:
1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna tilläggsavtal med nuvarande renhållningsentreprenör och inleda en separat insamling av matavfall under våren 2013 i begränsad omfattning.

och

 2. Upphandla insamling av utsorterat matavfall från villor och flerbostadshus i hela kommunen under nästa entreprenadperiod för sophämtning från 2014-04-01.

Jag fick inga svar av kommunalrådet om varför han lyfte bort matavfallsfrågan men förhoppningsvis kommer detta upp redan på nästa möte. Jag har verkligen ropat hurra för att vi har kommit så här långt och nu i mållinjen stoppas det. Men som sagt om det är fråga om en månads extra väntan så är det inget problem. Konstig transparens och öppenhet att de kunde inte berätta varför de agerar så.

Den andra funderingen handlar om (S) och (V) motionen om ungdoms- och studentbostäder. I den föreslog vi att "kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnd i uppdrag att UTREDA frågan om förutsättningar för att bygga studentbostäder och bostäder för unga vuxna." Vad svarar alliansen? De avslår motionen dvs. de vill INTE UTREDA då "förhandlingar pågår med en privat entreprenör". Alliansen vill alltså inte veta i vilken omfattning det kan behövas studentbostäder, var någonstans kan det vara lämpligt att bygga sådana osv. utan grundfakta slår de till. Är det seriöst? Förresten är inte studentlägenheter detsamma som bostäder för unga. Bostäder för unga kan vara små bostadsrätter exempelvis.

I detta ärende beslöt alliansen också att plocka bort några meningar från tjänstemannaskrivelsen i kommande protokollet. De vill inte ha med följande meningar:"Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det kommunala bostadsbolaget Össebyhus inte har resurser att bygga hyresbostäder i egen regi." Och meningen "Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att markanvisning sker genom anbudsförfarande." skulle bort. Det motsatte vi oss naturligtvis! Jag delar inte uppfattningen om att Össeby hus inte skulle kunna bygga hyresrätter. Det gör de ju just nu. Trygghetsboende är hyresrätter! Men jag måste respektera det som tjänstemännen skriver som sakkunniga. Sedan får jag fatta vilka beslut jag vill som politiker.

Det verkar var mycket känsligt för alliansen att det faktiskt går att bygga hyresrätter (och de har inte nyttjat den möjligheten) och att det finns andra än oppositionen som säger det. Vi har hävdat många gånger om att markanvisningen är ett utmärkt sätt att få byggbolag att bygga hyresrätter.

Vem säger att politik är tråkigt? Det stämmer absolut inte! Alliansen ser till att det blir överraskande beslut nästan varje möte.


Landshövdingen var på besök under veckan. I samband med hennes besök gjorde vi en snabbvisit på nya kultur- och bibliotekshus. Jag frågade kommunfullmäktiges ordförande R. Idermark (M) om hur långt har arbetet med webbsändningen av fullmäktigemötena kommit. Svaret var: ingenstans. Det har inte tagits upp i diskussion hos moderaterna trots de lovande uttalanden i samband med att de avslog vår motion om att webbsända KF-möten. De sade då att det är ingen idé att installera nödvändig teknik i gymnasieaulan när man håller på och bygger en modern biblioteksbyggnad där KF-möterna kommer att äga rum. Det som är dock positivt är att tekniskt sätt så borde det gå ganska lätt att få dit nödvändig utrustning så att kommuninvånare kan följa "sina" politiker och den demokratiska beslutsprocessen.

Den 17 november invigs kultur- och bibliotekshuset. Troligen senast efter årsskiftet flyttar KF- mötena dit. Moderaterna med sina alliansvänner lade ner Frågepanelen på kommunens hemsida och har därmed försvårat kommuninvånarnas möjligheter att få insyn, och delaktighet i det politiska arbetet. Att inte rusta nya fullmäktigelokal med webbtekniken ger en bild att alliansen är inte för den öppenheten och insynen som de annars så gott talar om.