26 september 2014

Trygghetsboende?

Det sk. trygghetsboendet på Fornminnesvägen blir inflyttningsklar i april nästa år sägs det. Huset är byggt för att vara trygghetsboende på riktigt. Det innebär bl.a. att huset skulle kunna vara bemannad åtminstone del av dagen och att vissa gemensamma aktiviteterna skulle kunna ordnas. Nu är inte den nuvarande alliansen beredd att erbjuda detta för sina kommuninvånare för det kostar. I moderatledd Vallentuna får ingenting kosta. Inte heller de äldres trygghet. Dvs att Vallentuna har inget trygghetsboende ännu och verkar inte få det heller så länge moderaterna styr.

Jag var och besökte Jägholms fastighetsbyrå vid torget för att få veta hur förmedlas dessa lägenheter egentligen. För kommunen har anlitat dem att sköta det praktiska med visningar osv.  För att kunna ha en teoretisk möjlighet att få flytta in så måste man köa i Storstockholms bostadskön. Man betalar årsavgiften som ligger runt 250 kr och då är man i kön. Hälften av lägenheterna ges i första hand till Vallentunabor utifrån kötid. Andra hälften delas mellan alla andra som köar oavsett var de bor.

Observera att det är kommunens eget byggbolag Össebyhus AB som bygger dessa hyreslägenheter på kommunalmark nära centrum och kollektivtrafik. Glöm inte bort det när ni hör kommunalrådet Örjan Lid (M) att påstå något annat. Össebyhus klarar visst att bygga hyresrätter!!! Vi ska naturligtvis fortsätta i samma riktning nu när detta projekt är färdig. Och när antalet hyresbostäder ökar så blir det aktuellt att ta ett nytt beslut om ev. en egen bostadsförmedling och -kö.


23 september 2014

Personröster!

Vad vackert det ser ut nu när man har röjt bort vassen vid Vallentunasjön. Jag undrar om någon arrenderar markremsan närmast strandkanten eftersom det finns stängsel. Några djur/ hästar har jag inte sett där under året. Man vill  gärna komma närmare vattnet även vid denna plats nära bron.

Länsstyrelsen har räknat färdigt Vallentunas röster. Jag är riktigt rörd över att ha fått så många personkryssar, flest av alla politiker i Vallentuna. 440 Vallentunabor har gett mig personligen sin röst att förvalta under kommande mandatperiod. Det är både en heder och ett stort ansvar att vara värd dessa röster. Jag ska göra mitt absolut bästa att driva (S) politik utifrån det kommunala handlingsprogrammet som medlemsmötet fastslog i juni.

Jag kan inte låta bli att kommentera situationen på (M) kommunfullmäktigelistan. Kommunalrådet Örjan Lid och Parissa Liljestrand blev båda personkryssade i kommunfullmäktige med bara två rösters skillnad mellan dem. Parissa Liljestrand först.   Det pratas  om att nu måste Örjan Lid lämna kommunalrådsposten till Parissa Liljestrand. Så behöver det inte vara.Vi måste komma ihåg att bara ca 25% av väljare väljer att kryssa någon. 75% accepterar den ordningen partiet har beslutat att namnen ska stå. Inom socialdemokraterna hade inte motsvarande situation gjort någon större skillnad pga att vi har medlemsmötets beslut om vem som är partiets kommunalrådskandidat oavsett kryssen. Naturligtvis  känns det mycket tryggare om första namnet har ett brett stöd bland medlemmar och sympatisörer.  Och visst har medlemmar rätt att ändra sig efter valresultatet och byta den främsta kandidaten. Det var det som hände vid 2006  års val när Örjan Lid tog över även om Sten-Åke Adlivankin fick flest röster. Det som (M) kan glädjas är att partiet har en efterträdare till Örjan Lid oavsett när medlemmarna beslutar sig att ha ett generationsskift.

18 september 2014

Valresultat!

Efter "onsdagsräkningen" ser valresultatet positiv ut för Socialdemokraternas del i Vallentuna. Vi fick +3,9% mer röster än i valet innan. I alla 17 distrikt i Vallentuna har vi gått framåt, exempelvis i Vallentuna NÖ fick vi +8,1% samtidigt som moderaterna gick back med 11,4%. Även i Lovisedal fick vi +6,2% (M -11,5%). Sammanlagt gick M back med -9,1%!!! Min egen valanalys är att folk är trötta på moderatstyre som inte ser eller besvärar att utveckla hela kommunen och alla verksamhetsområden.Behoven har fått vänta och då har både individer och fast egendom fått lida.

Vallentuna är inte längre en tydlig moderat kommun vilket är positivt för kommunutvecklingen. Det är jag säker på. Vi har 10 mandat och M har 12. Ingen av dessa partier kan styra utan stöd av andra partier. Moderatledd allians (+KD, FP,C) har styrt de senaste åtta åren. Av valresultatet att läsa så är inte kommuninvånare nöjda med deras resultat. I de hundratals samtal jag har haft under valrörelsen är det väldigt många som vill ha förändring, helst över den gamla blockgränsen. Det vill vi också. Vi vill ha ett handlingskraftigt styre som ser kommunens behov och kan identifiera de viktigaste utvecklingsområden. Och det viktigaste: att börja jobba!!!

Jag tackar alla som röstade på oss! Jag tackar också mina partikamrater för en fantastisk valrörelse. Jag njöt verkligen av att få vara ute hela dagarna och träffa kommuninvånare och få höra deras bekymmer och svara på deras frågor. Ungdomarnas intresse för politik är det inget fel på. Vi valarbetare var stundtals svettiga i att hinna med att svara på allas frågor. Kampanjen resulterade också nya medlemmar som vi speciellt välkomnar till vårt arbete att bygga framtidens Vallentuna tillsammans med oss.


13 september 2014

Vallöften

I morgon är fyra veckors valkampanj slut. I morgon ger svenska folket förtroendet till det partiet och till den personen som de har störst förtroende för. Det partiet ska förvalta rösten och driva Sveriges, kommunens eller landstingets utveckling i den riktningen som de har lovat i de olika handlingsprogrammen eller valmanifest.

Det är inte lätt att välja alla gånger. I år har moderaterna både på riksnivån och kommunalnivån valt att smutskasta andra partier och sprida lögner om andra partier istället för att berätta om vad de vill. Jag är övertygad om att det kommer att synas också i deras valresultat. Svenska folket är klokare än så. De vill veta vilka är partiernas hjärtefrågor. I Vallentuna moderaternas valmanifest är ytterst tunn. När jag läser det så får jag en känsla om att någon har skrivit det i all hast i sista stunden. Jag undrar om 10 minuters trafik istället för 15 min trafik på Roslagsbanan är den viktigaste valfrågan för (M) i Vallentuna?

Vårt handlingsprogram är säkert inte heller perfekt men jag är så oerhört stolt över att alla medlemmar i partiet har varit inbjudna till arbetet med det. Vi har suttit och prioriterat bland alla önskemål, ändrat formuleringar och t.o.m röstat fram ordningen av de olika avsnitt innan hela programmet blev godkänt. Det var ett års arbete! Samarbete! Jag känner mig trygg i mitt fortsatta politiska arbete med detta handlingsprogram i handen. Det är barn och unga, skola, hyresrätter och föreningslivet som står först på vår lista. Det är många kommuninvånare som prioriterar som vi. De har hamnat i en situation där (C) och (FP) har lovat liknande saker tidigare men har inte kunnat leverera i alliansen med (M). Ska de fortsätta att hoppas på att (M) förbättrar sig eller vill de ha "action" med oss (S) istället för ständigt önskande utan resultat? Hur länge orkar deras väljare att vänta på leverans? Fyra år till? Efter 8 års väntan?

(S) är redo att sätta fart på positiv utveckling av kommunen. Använd din rösträtt, rösta rött!

9 september 2014

(S) motioner under 2010-2014

Här finns lista över motioner vi Socialdemokraterna har drivit under denna mandatperiod. Jämför gärna listan med vårt handlingsprogram för dessa år. Det överensstämmer väldigt bra. 

En viktig förklaring till vad "besvarad" betyder i alliansens ordförråd. När alliansen egentligen tycker att förslaget är bra men de inte kan medge det offentligt så säger de besvarad och ger i nästa andetag ett uppdrag till kommundirektören eller någon nämnd/förvaltning om att just göra det vi föreslår.


Motioner, enkla frågor, interpellationer 2010-2014

2010
Motioner:
1)    Anställ en kommunarkitekt och en kommunjurist (besvarad, 8/11-10) OBS! Finns inte ännu!!!
2)   Webbsändning av kommunfullmäktigemöten (avslag, 14/3-11) Trots avslag så filmas KF-möten.  :)
3)   Planering av platser i särskilt boende så att par kan garanteras sista tiden tillsammans (besvarad, 13/12-10)
4)   Förenklad biståndsbedömning vid beviljande av hemtjänst (besvarad, 13/12-10)
5)   Utred möjligheten att bilda gemensam övermyndarnämnd med en eller flera kommuner (besvarad, 14/11-11)
6)   Alternativ utveckling av Kristinebergsskogen (avslag, 13/12-10)
7)   Inrätta en kommunal tomtkö (avslag, 22/10-12)
8)   Bygg ungdoms- och studentbostäder (avslag, 22/10-12)
Enkla frågor:
1)    Bemanning på demensavdelningar nattetid
2)   Valfrihet i skolan
3)   När ska GC-väg utefter Bällstabergsvägen  anläggas
4)   En centralt belägen lokal där anhöriga och andra daglediga kan träffas
2011
Motioner:
1)    Krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal vid upphandling (avslag, 14/11-11)
2)   Underlätta för medborgarna att kunna få insyn i den kommunala beslutsprocessen (bifall, 11/6-12) Ingenting har gjort ännu.
3)   Planera för insamlande av matavfall från hushåll i Vallentuna (bifall, 5/3-12) Testperiod startar denna höst, hoppas vi.
4)   Åtgärder för att minska köttkonsumtionen (veg.dag i kommunalverksamhet) (avslag, 23/4-12)
5)   Markanvisningspolicy för Vallentuna kommun ( 21/10-13, avslag)
6)   Anlägga Hälsans stig (avslag, 24/9-12)
7)   Rätt till heltid (avslag, 17/12-12)
8)   Vallentuna FairTrade City (avslag, 17/12-12)

Enkla frågor:
1)    Sommarjobb för ungdomar i Vallentuna (beslut i KF 24/3-14)
2)   Hur kommunen uppfyllde sin del i avtalet HÖK10 (lärarnas löneökning i %)
3)   Försäljningen av Norra tomten
2012
Motioner:
1)    Byggande av hyresrätter på kommunägd mark
2)   Cykelväg från Vallentuna till Karby ( avslag, 17/12-12)
3)   Förvaltningsområde för finska språket (avslag, 17/12-12)
4)   Införande av allmänhetens frågestund och möjlighet att lämna medborgarförslag ( avslag på medborgarförslag, bifall för frågestund 30/9-13)
5)   Belysning på anslutningsvägen till Veda (bifall 30/9-13) Finns inte ännu på plats.
6)   Riktlinjer för fördelning av driftansvariga av nya förskolor och skolor (30/9-13 besvarad)
7)   Göra Vallentuna sjön attraktivare för besökare (Gustavs Udde) (besvarad, 17/12-12) Ingenting har gjorts.
8)   Anordnandet av en kretsloppspark (besvarad, 16/12-13)
9)   Hemtjänstens vinterkläder (besvarad 18/2-13, fick t-shirts)
2013
Motioner:
1)    Riktlinjer för miljöanpassat byggande (besvarad svarad 30/9-13) Har inte sett ett endaste förslag ännu.
2)   Översyn och komplettering av den nuvarande krisplanen (30/9-13, besvarad)
3)   Medborgardialog (besvarad, 16/12-13)
4)   Utveckla omhändetagandet av ensamkommande flyktingbarn
5)   HTB-certifiering av kommunens verksamhet
6)   Omvandla Olhamra gård till en friluftsgård
7)   Utreda möjligheten att utrusta Vallentuna gymnasium med digital bioutrustning ( 28/4-14, besvarad)
8)   Utvärdering av kommunens efterlevnad av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (bifall 24/3-14)
9)   Redovisning av resultaten av insatserna i Vallentunasjön (bifall, 16/12-13)

Enkla frågor:
Andelen miljöbilar i kommunens fodronspark

2014
Motioner:
1)    Ansluta kommunal verksamhet till Gröna linjen (matavfallinsamling)
2)   Justering av turlistan för busslinje 524
3)   Anmäla kommunens intresse att ingå i LEADER, landsbygdsutveckling
4)   Skolornas ekonomiska ramar
5)   Kartläggning av alla kommunala skollokaler samt återkomma med kort- och långsiktiga underhållsplaner
6)   Allmänhetens frågestund vid varje KF


6 september 2014

Skrämselpropaganda!

När moderaterna inte längre har någon egen politik och väljare verkar inse det så vad väljer de för taktik? Jo, de går ut med annonser och flygblad där de påstår att en röst för (S) skulle vara en röst mot utbyggnaden av Roslagsbanan och mot Arlandagrenen. Det är FEL!!! (S) kämpar för Arlandagrenen och vi vill absolut bygga ut Roslagsbanans dubbelspår.

Roslagsbanan är livsviktig för Vallentunas utveckling och ju mer vi bygger desto större tryck det blir att bygga ut Roslagsbanan i rask takt. Vi vill ju inte bygga långt ifrån kollektivtrafiken som (M) vill med Kristinebergsskogen på östra sidan av Arningevägen. Vi värnar om den tätortsnära skogen i södra Vallentuna.

Det är intressant att även skolungdomarna som springer runt med sina frågor på torget att reagerat på (M):s kampanj. De säger precis som vi vuxna att varför säger inte (M) vad de vill göra för något om de får förtroendet att styra istället att sprida lögner om vad som skulle hända om man röstar det och det parti. Lågt, så himla lågt!.

För klarhetens skull:

(S) är för Arlandagrenen.
(S) är för utbyggnaden av Roslagsbanan.
(S) är för förbifart Stockholm.
(S) ändrar INTE fastighetskatten.
(S) stoppar INTE friskolorna men kräver kvalitet (personaltäthet...) och långsiktigt ägande.
(S) ökar beskattningen på dem som tjänar mer än 60 000kr /mån.

(S) har förslag och utvecklingsidéer på alla politikområden så att Sverige blir bättre för ALLA! Det står på vår valmanifest och på vårt lokala handlingsprogram. Vi hinner inte svartmåla motståndaren och hitta på sagor. Vi har ett fantastiskt land och kommun att utveckla.