30 juli 2012

Tillväxtverkets kostnader på personalvård och representation överskrider all känsla av förnuft. Representationsreglerna skrivs för att de ska följas! Inte brytas när det första bästa tillfälle ges. Jag, precis som så många andra känner vrede över ett sådant oansvarigt beteende av de berörda tjänstemännen. De har ansvar att förvalta våra skattepengar och sedan spenderar de dem samtidigt som verksamheten inte går ihop ekonomiskt eller ambitionsmässigt. Saknar dessa människor samvete? Naturligtvis ska användandet av våra skattepengar redovisas offentligt och de ansvariga ska bära konsekvenser av sina handlingar.

I Vallentuna har vi politiker oavsett parti samma synsätt på representation, middagar och dyl. Det är snålt! Brödskiva med kaffe/te får man vid vanliga möten, bulle (samma sort varje gång, inga överraskningar) om det är kommunfullmäktige. Någon julmiddag eller motsvarande på något ställe utanför Bällstarummet i kommunalhuset har inte förekommit under många år. Ingen middag egentligen över huvud taget, utan mer som en liten julbuffé från ICA. Och nu pratar jag om kommunstyrelsen. Jag kommer ihåg att under Adlivankins (M) (2002-2006) tid fick vi julmiddag på Linholmensgård eller Sunnanskog i Vallentuna. Alltså lokala företagare. Ja,  också i Såstaholm/ Täby något enstaka år men de tiderna är förbi.

Våra "fina" gäster från Länsstyrelse, SL, regeringen, riksdag, Trafikverket osv. får ingen speciell behandling: samma smörgås och kaffe från termos som alla andra. Vallentunas skattepengar har inte gått åt representation åtminstone när det gäller politiker.

Frågepanelen har nu försvunnit från kommunens hemsida. Vi håller på och går åt fel håll när det gäller delaktighet. Andra kommuner är i startgroparna att börja något motsvarande som Frågepanelen men borgerligheten i Vallentuna har nu avvecklat vårt lilla försprång. Jag kollade också hur det fungerar att kontakta partier och politiker via kommunens hemsida. Det som enligt borgerligheten skulle då ersätta Frågepanelen. Det gick inte att länka till (C), (KD) och (MP):s hemsidor via kommunens hemsida. Att kontakta politikerna fungerar bättre. Visserligen är listorna över aktiva politiker inaktuella men det går att hitta våra kontaktuppgifter.

Frågepanelens kanske största fördel var att alla kunde se alla partiernas svar på de frågor som kommuninvånare ställde. Nu är den öppenheten och transparensen borta! Visst går det att maila till alla gruppledare och ställa en och samma fråga och med största sannolighet får man också svar av oss men ingen annan kan ta del av din fråga och våra svar.  Det blir svårare att jämföra partierna och det var kanske också borgerlighetens syfte. Det ställdes ofta tjänstemanna frågor och det tog sin lilla tid innan man fick kontakt just med den tjänstemannen som ansvarade just för det, men förr eller senare kom det ett svar och i samband med det kunde man visa sin målsättning/politisk inriktning osv.

 Frågepanelen var verkligen ett demokratiskt verktyg för alla partier att vara synliga och delaktiga. Om ni nu läser "Välkommen till Vallentuna" tidningen (årets version) så är hela tidningen fullt med mest moderaternas "skryt" hur bra allt är och vilka projekt är på gång. Tidningen bekostas av allas skattepengar men oppositionen har inte fått ett endaste rad i den tidningen. Vi nämns inte ens med namn någonstans, medan moderaterna har sett till, att deras ordföranden har fått en sida var med bild och text. Borgerlig valpropaganda med skattepengar kan man lätt konstatera.


28 juli 2012

Hälsningar från Finland!
Vattnet var ganska kallt men det gjorde ingenting när svetten rann bara efter en löptur till brevlådan så var en dopp i sjön en absolut nödvändighet. 
Är detta inte en finsk idyll? En gammal gård, vita bomullsgardiner och en röd pelargon. Bilden är tagen från Seurasaari från vår "obligatoriska" kulturdag i Helsingfors.
Vacker orgelmusik och behövlig vila för fötterna fick vi i Temppeliaukios kyrka.

26 juli 2012

Sossemor är förvånad över att kommunstyrelse ordförande i Helsingfors har 7800 euros årsarvode utöver mötesarvoden och jobbar politiskt på sin fritid. Helsingfors liksom  flera andra större kommuner i Finland har börjat diskutera om ev.månadslön för vissa ledande kommunpolitiker. Inga beslut förväntas under de närmaste åren eftersom frågan knappast är någon valvinnarfråga. Det pratas om 5000 euros lönenivå per månad för kommunstyrelseordförande. Jag tror att Helsingfors har drygt 500 000 invånare.

Jag är förvånad för jag anser att styra en kommun speciellt  en kommun i Helsingfors storlek kräver massor av beslut som i sin tur kräver inläsningstid osv. Hur hinner dessa kommunpolitiker sköta det vid sidan av jobbet? Som ett argument för månadslön för ledande politiker finns just strävan att få mer politiskt styre och mindre tjänstemannastyre. Det kan man naturligtvis tolka lite olika. I vissa tidningsartiklar har borgmästarroll lyfts fram. Det blir högst intressant att se hur detta utvecklar sig. I alla fall är detta en nyttig påminnelse för oss i Sverige där arvodering av ledande politiker har varit kytum sedan en tid tillbaka. Vi är rätt bortskämda i Sverige även på det här området.

19 juli 2012

Det är viktigt att allmänheten får veta hur den moderata ledningen i kommunen fungerar. Allt gäller inte bara om "oförändrad skattesats eller biblioteksbyggnaden". Vi är idag över 30 000 invånare i kommunen. Kommunen omsätter ca 1,4 miljarder kronor årligen och ansvarar för de grundläggande välfärdstjänsterna som t.ex. skola/förskola och omsorg. De som har fått majoriteten av rösterna MÅSTE prestera och vara värda det förtroendet folk har gett dem. Det gör vi också i oppositionen men ansvaret för att det ska fungera minst tillfredsställande ligger hos majoriteten.  Det kallas för demokrati. Majoriteten beslutar hur det ska vara men alla ska komma till tals.

Mitt i Vallentuna skrev om de avgående cheferna som har kostat Vallentunas skattebetalare nästan 5 miljoner kronor. F.d. chefer ger ovanligt raka besked om orsakerna till varför de har lämnat kommunen. Det känns som om bägaren rinner över efter åratals tystnad. I socialdemokraternas begäran till revisionerna ställer vi frågan om det är fråga om  tjänstefel eller arbetsbrist när chef efter chef har fått sluta. Vi tycker inte det! Varför använder (M) skattebetalarnas miljoner för att köpa ut tjänstemän som INTE har gjort tjänstefel och när det inte råder arbetsbrist??? Det är frågan!

Jag har gjort min egen analys över den rådande situationen. Jag ser en enorm brist på förtroende mellan (M) politiker och tjänstemän. Bristfällig ledarskap och avsaknaden av samarbetsformer har ytterligare försvårat situationen. Hur ska kommunalrådet Örjan Lid kunna få medarbetarnas respekt? Hur han ska skapa arbetsglädje i kommunhuset? Den metoden (M) använder idag skrämmer de anställda, dödar varje spontan initiativ och skaparglädje för det kan kosta ens arbetsplats.

 Vi måste kunna ha högt i tak, uppmuntra nya idéer och förslag för där i den röran dyker de allra bästa utvecklingstankarna upp. Fel är inte fel, utan en nödvändig del av en process till det rätta. Det kallas för utveckling. Samverkan, samarbete, dialog, diskussioner, gemensamma studiebesök och seminarier... allt detta leder oss politiker och tjänstemän till en gemensam plattform. Vi har olika roller. Politiker fattar beslut, anger riktlinjer, målsättningar, visioner... tjänstemän verkställer det. De skriver fram ett beslutsunderlag som baseras på fakta, på deras kunskap och erfarenhet. Vi politiker ska kunna ge ett så tydligt uppdrag att tjänstemännen kan känna sig trygga att genomföra det. Inga oklarheter, inga tolkningar, ingen misstro, ingen rädsla för att göra fel. Ansvaret ligger hos politikerna!

16 juli 2012

En semesterdag...
Naturens skönhet
Varma sommarhälsningar  till er alla från skogens flicka, Sossemor

15 juli 2012

Om några veckor blir det ett år sedan jag lämnade in min ansökan om att få lärarlegitimation. Att få det svart på vitt i vilka ämnen och årskurser jag är behörig på att undervisa. Jag har läst ett antal kurser utöver min examen och kan tänka mig att det därför kan ta lite extra tid men att vänta på ett svar ett år är  under all kritik. Under detta år har jag inte fått ett endaste brev/mail om hur långt de har hunnit med ärendet eller hur länge till kan det ta innan svaret kommer. Jag är inte ensam om att vänta på ett svar. Vi är väl ett antal tiotusentals lärare som passade på och lämnade in ansökan direkt när det var möjligt.

Att sjösätta en reform utan tillräcklig finansiering och/eller genomtänkt plan om hur detta egentligen ska gå till visar den nuvarande regeringens brister. Snabbt, snabbt ska man genomföra den ena reformen efter den andra och sedan får man i efterskott försöka rätta till de brister som dyker upp. Lärarlegitimation är i sig en "oskyldig" reform som skadar ingen även om den har inte motsvarat  lärarkårens stora förväntningar, ännu. Värre var det med de försämringar t.ex. på sjukförsäkringen.

Jag är inte i akut behov av en lärarlegitimation. Svensk skola har fungerat utan dem och kommer att göra det även i fortsättningen.13 juli 2012

Jag är absolut inte någon expert på fotboll men Zlatans flytt till Paris känns som om han fick gå om två årskurser i skolan. Det känns inte rätt lag för honom. Får han verkligen den utmaningen han behöver för att kunna prestera på toppnivå och hitta glädjen i det han gör? Jag är tveksam. Det här ska inte bara handla om miljoner kronor. Handel med duktiga idrottare på den europeiska fotbollsmarknaden. Vad blir Zlatans marknadspris? Till vilket pris? Men som sagt, jag kan inte mycket om fotboll och den enda franska spelaren som har fastnat i mitt huvud spelar inte längre. Zidane verkade vara en spelare med karaktär i positiv mening.

Läser i DN till min stora förvåning om Arbetsdomstolens dom där de har gått i Kicks och Polarn O Pyrets linje mot Handels. Polarn O Pyret- företag har fått rätt i att tvinga en anställd att gå ner i tid samtidigt som en nyanställd arbetskamrat har fått mer timmar. Och när hon inte accepterade detta, sades hon upp pga arbetsbrist! Finns det ingen anställningstrygghet alls på arbetsmarknaden? Ska man inte kunna försörja sig med en anställning? Det blir svårt med deltider, ofta kombinerade med låga löner. Att arbetsgivaren hänvisar till kompetensen på den sist anställda, visar tydligt arbetsgivarens bristande ambitionsnivå att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling till sina anställda. Om den nu uppsagda medarbetaren hade fått utbildning/kompetensutveckling som företaget behövde skulle de aldrig hamnat i denna situation. Det har ju skrivits om Arbetsdomstolens domare under de senaste åren och om hur de dömer, vilka chanser facken har med vissa domare osv. Dystert läsning!


10 juli 2012

Socialdemokraterna har idag lämnat en skriftlig önskan till revisorerna om att undersöka orsakerna, kostnaderna och konsekvenserna av all kompetensflykt och utköp som sker i kommunen. Opartisk och objektiv part borde kunna ge de svar som alla efterfrågar och kan möjligen ge även förbättringsförslag.

Mitt i Vallentuna skrev en kort notis om konstgräsplan i Össeby som alliansen inte är villig att satsa på. Vi har lagt i vårt  (S)-budgetalternativ både konstgräsplan i Össeby IP och byte av konstgräsplans  i Bällstaberg som används mer eller mindre dygnet runt. Det är inte mer än rättvist att även andra delar av kommunen än centrala ort får del av kommunens investeringsanslag. Det sker nämligen inte varje år som ni vet.
Länge leve yttrandefriheten och meddelarfriheten!
Känner igen de "semestersymptom" jag brukar få i början av semester: rastlös och lätt retlig.  När normaltillståndet är fullbokade dagar från morgon till kväll och ev. en helt ledig dag i veckan så är mitt behov att strukturera mina "tomma" semesterdagar stort. Jag tar dock en dag i taget och testar mig fram till en balans mellan ska och inte ska. Ödet får helst spela sin roll också.

På grund av personalchefens avgång i fredags har jag fått gå med jobbtankar i huvudet i alla fall. Det här är inte längre någon fars, utan den mörkaste tragedin utan det minsta positiva inslag. Regissören är den enda som har manuset i sin hand och vi alla andra står och undrar över vad som händer näst. Ingen vågar ta egna initiativ, ingen vågar improvisera, ingen vågar ge det minsta ljud för tänk om det inte passar för regissören. Då blir han arg.  Det är han som har fått jobbet som regissör och därför ansvarar han hur pjäsen ska bli. Jag hör rop om att byta regissör så att flera kan få ta del av manuset så man får veta om sina roller och repliker och kan möjligen få ett lyckligt slut på pjäsen. Vems jobb är det att byta regissör? Vem har det mandatet? Det är nyckelfrågan! Om ingen vill titta på den här dystra tragedin och börjar bua allt högre,  då inser nog regissören att spelet är över eller?   Utan delaktighet och samverkan av alla inblandade, blir pjäsen sämre och risken finns att folk vill inte betala för en dålig pjäs. En teater utan åskådare är ingen teater. En teater utan skådespelare är inte heller en teater. Det räcker inte med en regissör!

Nej, att utveckla och ansvara för kommunal verksamhet kan inte jämföras med en teaterpjäs eller....?
8 juli 2012

Jag har precis lyssnat på Stefan Löfvens tal i Almedalen på nätet.  Han inger förtroende. Det förtroendet bygger på den långa erfarenheten som facklig ledare och på den förståelsen att ingen kan åstadkomma förbättringar ensam utan politiken behöver näringslivet, akademin, facken och andra intressenter med i det arbetet.

 Två (S) ord lyste starkare än alla andra ord i hans tal: SAMVERKAN och SOLIDARITET!
Som han sade: "din svaghet blir min svaghet och din styrka blir vår styrka". "Solidaritet är ekonomiskt lönsamt!" Och grundtankarna håller än: "Gör din plikt, kräv din rätt!".

Det är viktigt för oss socialdemokrater att resurserna i skolan fördelas efter BEHOV så att ALLA barn ska uppnå skolans kunskapsmål. Vi ska kämpa för att alla ungdomar ska lyckas erövra de kunskaper som dagens arbetsmarknad efterfrågar så ungdomarna kan "höja sitt värde och inte ska behöva sänka sitt pris" sade Löfven. För den styrka som vårt samhälle ska bygga på är jobben. 410 000 människor är arbetslösa idag. 410 000 människor!!! Arbetslösheten berövar friheten. Det är cyniskt av regeringen att vänta med nya reformer för att minska arbetslöshet till 2014 av valtaktiska orsaker precis som Löfven påpekade. De 410 000 arbetslösa behöver arbete idag!

Löfvens löften om 1 miljard kronor under fyra års tid för exportstöd för små och medelstora företag och ytterligare 1 miljard kronor för arbetet med klimatomställningen är konkreta arbetsskapande löften som välkomnas av flera än bara oss. Full sysselsättning är och har varit vårt viktigaste mål under de senaste drygt 100 åren.
ARBETE
RESPEKT
ÖPPENHET à la Löfven och hela den socialdemokratiska rörelsen. Utmärkt!

6 juli 2012

Har en tom känsla inom mig. Franska kursen är slut, nyyh! Helt fantastiska och roliga kurskamrater och en föredömlig lärare! Jag måste få fortsätta med franskan! Ska till bio i morgon som första hjälpen och se Nathalie på Sture. Resten löser sig, det måste det.

Personalchefen slutade igår. Vad säger man? Vem har vi kvar? Problem, stora problem mitt i semestertider så att den breda allmänheten inte nås av dessa förlamande nyheter. Vem är nästa? Fick också veta idag att den väldigt engagerade utredaren som har tagit sig an ärendet kring de nationella minoriteter i kommunen  har inte fått förlängt uppdrag. Hon kommer med största sannolikhet också att sluta.
Lagen om nationella minoriteter gäller även inom Vallentuna kommuns gränser oavsett vad (M) tycker om saken. Att skapa dessa personliga kontakter och kontaktnät med olika minoritetsgrupper tar tid och ska det arbetet nu bara kastas eller tror man att det finns någon med tomma händer i huset som har både engagemang och tid/kunskaper att sköta detta? Vilket slöseri med kompetens och skattepengar!!!

Liten positiv överraskning vore på sin plats. Jag har fått tillräckligt med de negativa.5 juli 2012

"De ögonblick av lycka som vi njuter överraskar oss.
Vi fångar dem inte,
de fångar oss."

Ashley Montagu 

4 juli 2012

Det är skönt med värme! Att få sitta ute och njuta av de varma solstrålarna. Helt enkelt att få lata sig. Jag känner att jag behöver semester utan några som helst "att göra listor". Mitt huvud behöver tid att få tänka på andra tankar än bara politik, bostadsbyggnadsprognoser, budget och investeringar. Samtidigt känns det lite oväntat att märka att det finns "gamla" tankar i mitt huvud som fortfarande behöver bearbetning och som bara har väntat på  att få tid att mogna. Nya intryck och nya personer har kryddat mitt tankeverksamhet åt det positiva hållet kan jag lätt säga.

Glöm inte ordens makt. Så mycket man kan göra både gott och ont med hjälp av orden. Det är bara att välja! Och våga, för det är tillåtet att göra misstag. Det värsta är att föredra tystnad när det förväntas agerande.

3 juli 2012

Det är fantastiskt hur mycket man kan lära sig OM man vill. Jag är inne i min andra vecka med franska kursen och börjar få en olustig känsla att snart är detta nöje över. VILL INTE!!! Jag får fundera hur jag kan ordna fortsättningen. Om det blir en paus till nästa sommar så kan jag vara säker på att mina "altzheimergener" har gjort sitt och då får jag börja från början igen. Det blir intressant att se hur mycket mina döttrar lär sig franska i Cannes under åtta veckor utan förkunskaper jämfört med mig med två intensiva veckor med lite förkunskaper här på hemmaplan.

Kommunhuset korridorer blir allt tystare och den aktivitetsnivån som annars råder går på sparlåga. Även Sossemor bereder sig för semester...

1 juli 2012

Jag sov ordentligt. Efter 10 timmars nattsömn kan man inte klaga på trötthet. Det var tydligt att det behövdes. Min franska kurs är verkligen en intensivkurs vilket kräver total koncentration för att ens hålla hälften av grammatik- och uttalsregler i minnet. Men kursen är värd varje sekund! Vi har en lärare som kan sin sak både innehållsmässigt och pedagogiskt. Dessa förmiddagar har varit en total motvikt för det som har sedan hänt på jobbet i kommunen med alla olika sortens oklarheter och utköp och dyl.  Vad kostar egentligen moderaternas politik? Inte bara i kronor och ören men också när det gäller kommunens varumärke, rykte... Har vi verkligen råd med det? Det tvivlar jag verkligen på!

Idag har jag i alla fall haft det skönt och soligt. Jag åkte till Veda där ridklubben hade ordnat en hopptävling. Även för en förstagångsbesökare på en sådan tävling var det intressant att följa. Visst lade jag märke på för många säkert oväsentliga saker som att vissa sadelskydd (eller vad de nu heter) hade vackra broderier och en del av ryttare använde skyddväst vilket jag tyckte var bra. Sedan verkade de flesta ryttartjejer ha långt hår.
Jag följde klass 3 tävling. Här ovan en del av de fem bästa som fick sina priser. Jämställd sport kan man konstatera: en ung kille, tonårsflickor, en kvinna och en man i medelålder var bland dessa. Jag försöker komma på om det finns någon annan sport där man inte gör skillnad mellan kön eller ålder. 
Här klass 3 vinnare, hästen Corazon om jag kommer ihåg rätt.
I morgon blir det Wira spel i Österåker. Och läxläsning naturligtvis. Det gör jag gärna.