31 maj 2012

Det känns meningsfullt att arbeta politiskt även om vi är i oppositionen. Vårt långsiktigt arbete ger resultat så småningom. Ett tydligt exempel är frågan om nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid. Typisk "sossefråga" sedan flera år tillbaka där vi gång på gång har blivit avvisade av majoriteten. Nu till sist verkar det som alliansen har förstått att Sverige stannar inte kl. 17.30 på vardagkvällar utan affärerna är öppna sent på kvällen, även helger! Sjukhus tar emot patienter dygnet runt, du kan resa vilken tid som helst i dygnet osv. Dvs att det finns folk som jobbar och servar på olika arbetsplatser även när de befintliga förskolorna har stängt.
 Jag läste på kommunens hemsida att barn- och ungdomsförvaltningen vill veta hur behovssituationen ser ut. Tidigare har de påstått att det finns inget behov utan att de har frågat! Att ens fråga är ett viktigt steg åt rätt riktning.
Nu är det viktigt att alla som har fått tacka nej till en tjänst eller till en utökning av en tjänst på grund av att de inte har kunnat ordna barnomsorg på helger och kvällar eller får anlita sina grannar/släkt/vänner som barnvakt hör av sig till kommunen. Ni ska tydligt visa att det bor föräldrar med barn i förskoleåldern i Vallentuna som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid. Eftersom jag inte såg någon annons i lokaltidningen om detta (varför, undrar jag) så tänker jag hjälpa er med adressen till ni kan skriva:

mail: birgitta.tallryd@vallentuna.se eller ni kan ringa till tel. 08-787 857 65. Läs om detta på kommunens hemsida: www.vallentuna.se

Vi hade näringslivs- och planarbetsutskottet i måndags och ett av ärendena var  bostadsbyggnadsprognosen. Jag kommer att skriva ett skriftligt S-yrkande om detta när medlemmarna har först gett klartecken men redan nu har jag föreslagit att borgerligheten tar bort Ray Idermarks fastighet från prognosen. Inte för att den tillhör honom utan för att den ligger granne med Aerosol!!! Helt opassande läge för bostäder!!! Ett annat område som vi säger nej till är "södra Haga" som innebär 250 bostäder runt kommande Haga-skolan i den nuvarande IP-skogen.  Jag skriver nuvarande IP-skogen för den mängden av bostäder kommer praktiskt taget innebära att en närskog till kommer att försvinna med sina löparspår, att ha rekreationsmögligheter på gångavstånd blir ett minne blott för allt fler om dessa 250 byggs.

Kristinebergplanerna "behagar" inte heller oss men vi har inte yrkat att dessa ska tas bort men att de ska senareläggas. Vi får se hur majoriteten reagerar på alla samrådsremiss svar och om de är mer mottagliga att göra förändringar i de planerna. Roligt att FP har lämnat in ett yrkande som till största delen är innehållsmässigt identisk med S yrkanden. Sååå bra att de vågar säga annat än moderaterna.

I morgon Mälardalsrådet!

27 maj 2012

Läste i DN om en kvinna i sina bästa år, barn, man... och att hon är obotligt sjuk i cancer. Jag känner starkt för henne och hennes oro/rädsla/ångest att dö ifrån sina små barn. Det känns helt omänskligt tungt att någon ska behöva hamna i den situationen. Hur kan någon klara av det psykiskt? Bara tanken om det får mig att gråta.
Hur länge till ska det dröja innan botemedlet för cancer är framforskat? I samma tidning skriver Ingvar Carlsson med flera i ett debattinlägg om behovet av att staten ökar anslaget för läkemedelsforskningen. Jag tror att Sverige har mycket mer att ge i den internationella forskningen bl.a för att kunna bidra till att hitta medicin till flera idag obotliga sjukdomar. Ett självklart prioriterat område tycker jag, både ur samhällsekonomiskt och medmänskligt synpunkt sett.
Jag känner en enorm lycka inom mig att jag har kunnat fira morsdag med mina barn idag.

26 maj 2012

Sossemor köpte dunderhonung från Frösunda marknaden i dag. Lokalproducerat och utan onödiga tillsatsämnen. 
Här nedan bild på min mosaikbordsskiva som jag tillverkade för några veckor sedan på en kurs på Kråksångens konst och inredning. Jag behöver foga den och hitta en passande fot eller möjligen gjuta en sådan själv. 
Det var mycket lugn kväll igår när jag nattvandrade tillsammans med ett antal andra föräldrar och Adam&Sven (partikamrater) som båda sitter i fritidsnämnden. Årskurs 9 elever hade bal i Nova. Några hundra finklädda ungdomar firade en helkväll med middag och underhållning.

Jag hade min egen stilige son bland dessa festfirande ungdomar. (Han var dock inte synlig så länge jag fanns utanför Nova. Det är inte alltid uppskattat att ha en mamma som vill engagera sig i allting.) Denna stora fest är en fin tradition som många ungdomar ser fram emot. Tyvärr är jag arbetsskadad och tänkte på de ungdomar som gärna hade varit med men inte hade  300kr för middagsbiljett eller ev. råd att inhandla nya festkläder. Det är väl meningen att de ungdomar som kanske har gått i skolan alla nio tio år tillsammans får möjligheten att avsluta grundskolan tillsammans med en riktig fest. Jag vet inte vem/vilka det är som arrangerar denna fest. Är det Nova, kommun, skolorna, elevrådet...?  Det ÄR VIKTIGT att alla som vill kan vara med!!!

I "min" skola (Sverigefinska skolan i Stockholm) betalar skolan hela festen för niorna och flickorna får möjlighet att sy sin festklänning i textilslöjden om de vill. Jag är inte ute efter att förbjuda allt det roliga för eleverna, absolut inte. Men jag vill att vi vuxna (skolans personal, politiker) tar vårt ansvar att inte utesluta något barn från de gemensamma aktiviteterna. Jag är beredd att som politiker ha en separat pott för sådant här. Samma sak gäller exempelvis skidresor, som kunde planeras in i idrotten så att alla elever i år sex får möjlighet att åka skidor åtminstone en gång under grundskolan.

Med förhållandevis små pengar kan man förgylla alla elevers vardag.


25 maj 2012

Borde hinna skriva lite tankar och funderingar men det får vänta. Ikväll blir det nattvandring igen. Nu har vi tur med vädret i alla fall, vilket naturligtvis kan innebära mer action i byn. Men det just då man kan göra en insats på riktigt.

22 maj 2012

Efter infomöte om Fairtrade:

Att hitta fem butiker som har minst 40 olika Fairtradeprodukter i sin sortiment, fyra stycken caféer eller restauranger som bjuder t.ex Fairtrade kaffe och 20 arbetsplatser som också gör det räcker för att Vallentuna kommun kan bli certifierad som Fairtrade city. Naturligtvis ska kommunen köpa Fairtrademärkt eller motsvarande produkter i sina verksamheter i allt växande grad. Alltså inte alls omöjlig uppgift.

Vi fick också veta att Lund är ett bra exempel att få inspiration om detta. Värt att satsa på!

21 maj 2012

Öppet möte för alla intresserade i morgon i Folkets hus kl. 18.30 om hur Vallentuna kan bli en  Fairtrade City och vad det egentligen innebär i praktiken. Välkomna allihopa!

I handlingarna till ett extra kommunstyrelsens arbetsutskott i morgon (=måndag) finns några intressanta ärenden: uppföljning av verkställigheten av beslut och rapportering av obesvarade motioner. Båda redovisningar har en tydlig struktur med tidsaspekt och ansvarsförvaltning/person. Ett utmärkt arbete har lagts ner på detta. Vi politiker har inte haft en helhetsbild på läget tidigare. Nu blir det lättare att följa upp besluten.  Det sorgliga är att det tar alldeles för lång tid från beslut till verkställighet. I morgon får jag kanske veta varför.

Det blir också intressant att se hur majoriteten kommer att behandla dessa extra ärenden, ska de direkt till kommunstyrelsens möte eller ska dessa behandlas på nästa KS. Frågan gäller alltså om den demokratiska förankringen innebär enbart gruppledarna eller hela den aktiva politiska kåren via partiernas möten. Det kan inte vara mening att man inte hinner eller glömmer bort vissa ärenden som sedan måste snabbt tas upp på dagordningen utan att partigrupperna har fått möjlighet att läsa beslutsunderlag och ha den diskussionen som behövs. Javisst kan det finnas ärenden som mer eller mindre är formalia men andra ärenden, även om majoriteten bukar kalla dem för "informationsärenden", är ofta flitigt diskuterade frågor åtminstone i (S) gruppen och så ska det vara. Delaktighet och insyn leder till högre politiskt aktivitet. Det vill väl alla partier?

Jag följer med intresse hur den nya presidenten i Frankrike inleder sin mandatperiod. Jag gillar högt hans löfte om att införa ett lönetak för statliga vd:ar. "Jag kommer att införa en maxlön på 20 gånger de lägsta lönerna i offentliga bolag."punkt ur hans valmanifest. Jag är en person som har svårt, ja mycket mycket svårt att tro, att någon persons arbetsinsats i ett företag kan vara så mycket mer värd än den som verkställer/genomför chefernas beslut på verkstadsgolvet. Javisst har jag hört resonemanget att vd-lönerna måste vara marknadsmässiga annars finns det risk att företagen kan inte behålla dessa nyckelpersoner. Vet ni, jag skulle göra precis som president Hollande. Jag skulle ta den risken! Det finns alltid tillräckligt många hungriga mellanchefer som är beredda att ta nästa steget i hierarkin. Förresten sänker han sin egen lön också. Hur ofta har det hänt i svensk eller internationell politik tidigare?

20 maj 2012

Håkan Mossberg i Vallentuna nya skriver om Vallentunas Melodifestival i Nova i veckans tidning. I slutet av artikeln skriver han att "det känns bittert att de (=politiker) inte mangrant kommer för att uppleva resultatet av vad Nova och kulturskolan lyckas uträtta..." Håkan Mossberg vet att Socialdemokraterna har säkert under de senaste tio åren satsat mer på kulturskolan i sin skuggbudget än majoriteten har gjort. Vi har kämpat för att kulturskolans verksamhet ska vara tillgänglig även för ensamstående mamman med tre barn och inte bara för de förmögna som har råd att betala en av Sveriges högsta kulturskoleavgifter. För barns och ungdomarnas möjlighet att utöva kultur, musik, teater och konst ska inte vara beroende på föräldrarnas inkomstläge så som det är idag.

Visst känner jag mig träffad av hans ord. Jag brukar prioritera kulturskolans evenemang just för att jag njuter av det skaparglädje som kulturskolans elever förmedlar. Det är ingen ursäkt men dock en förklaring, att jag inte visste om Melodifestivalen.

19 maj 2012

De sjunkande skolresultaten i Sverige väcker allt mer diskussion i olika forum. Någonting måste göras att vända den nedåtgående trenden. Kommunerna kan inte svära sig fria från ansvaret. Vi (S) har lokalt lyft fram läskunnigheten i år 2 och nationella provresultaten i läsförståelsen i svenska i år 3.  Alldeles för många 8-åringar i Vallentuna kan inte läsa efter fyra terminer i skolan och sedan klarar de inte den förväntade nivån på läsförståelsen året efter. Läsningen är ju grunden till all inlärning. Där får man inte misslyckas!!! Inte en endaste elev!

Och hur ser det ut annars i skolvärlden:

Det satsas väldigt lite pengar på skolforskning i Sverige.
Lärarlönerna ligger ca. 10 000kr lägre jämfört med andra yrken med lika lång utbildningstid.
Arbetsmiljön i skolor och arbetsbelastning gör inte  läraryrket mer attraktivt.
Möjlighet till karriär inom yrket är minimal.
Att inte kunna erbjuda den hjälpen och stödet för de elever som behöver det gör inte det lättare att behålla de allra duktigaste kvar som lärare.

Alliansen i Vallentuna har åratal mer eller mindre accepterat situationen i skolan som om det inte gick att göra något åt det, som om det är "naturens lag" att ett antal elever inte uppfyller de nivåer som är fastlagda. (S) kan aldrig acceptera att vi redan i grundskolans lägre årskurser ge upp och låter nästan vart femte liten skolelev börja sitt livslånga lärande med att inte lära sig läsa. Vi har inte råd att nonchalera detta.


16 maj 2012

Har fått veta att Kommunal har sagt upp samverkansavtalet med kommunen. Egentligen ville jag få det bekräftat direkt med Kommunal men har inte fått möjlighet att kontakta dem idag. Inget samverkansavtal! Det här är allvarligt! Varför har de gjort det? Har detta med (M),(KD) och (C) förslaget om organisationsförändring att göra? Troligen. Kommunalrådet spelar högt spel. Detta kan skada kommunens förhållande även med andra fackföreningar. Vi har ca. 1500 anställda i kommunen. (M)&co kan inte nonchalera anställdas åsikter. De ska ges möjlighet att vara med i ev. förändringsprocess. Inte i sista stund (i slutförhandlingar) utan egentligen ska behovet av att få en förändring till stånd vara likaväl deras. Nu råkar inte de känna så och inte vi i opposition + (FP) heller.

13 maj 2012

Några bilder till från Rom. Här de mäktiga pelare på Petersplatsen. 284 pelare i eller kolonner i dorisk stil som de egentligen kallas för.
Castel Sant'Angelo med bron Ponte Sant'Angelo ska forskas närmare vid nästa Rom besök.
Italiensk pizza! Så gooood!
Piazza della Repubblica
Den här scooterparkeringen hittade vi på vägen till Spanska Trappan.
Jag blev lite förvånad när jag lyfte blicken och märkte att träden vid vägkanten var apelsinträd. Nästan mogna frukter, fick inga på huvudet men risken måste var uppenbar.
Spanska Trappan, trots regnet så kryllade platsen av turister från världens alla hörn.
På Piazza del Popolo finns bl.a. dessa statyer med varghonan och Romulus och Remus som betraktas som ett symbol för Rom.
Även denna fontän finns på piazza del Popolo.
Precis som detta, Poseidon.
Jag brukar köpa små miniatyrhus från mina resor men denna gång blev det inte det. Jag fastnade för det här: SPQR= Senatus Populusque Romanus - senaten och det romerska folket). Denna förkortning används än idag på kommunala egendomar. Fin idé att markera allt från avloppsbrunnar till bussar , att tydliggöra kommunalegendom för alla. Det skulle jag har ingenting emot.Vi ska vara stolta över det vi har skaffat gemensamt och ta väl hand om dem.

11 maj 2012

Jag känner mig lite orolig över vad negativt ska hända för jag har fått höra flera positiva kommentarer om det arbete jag har gjort under de senaste dagarna. Jag är inte van vid det. Samtidigt blir jag så innerligt glad att jag vet knappast hur ska jag hantera det hela. Det känns som jag vill bara krama om alla.

Det är helt fantastiskt vilka människor jag fått lära känna under de åren jag jobbat politiskt. Partivänner, tjänstemän, och alla andra nya personer som gör ett djupt positivt och äkta intryck. Vilken obeskrivlig rikedom!!!Ni betyder mycket mer för mig än jag kan med ord förmedla! (Nej, jag har inte druckit. Jag klarar av att säga ett och annat utan förstärkande vätskor.)


Det byggs för lite i länet. Enligt Sofia Linder från Stockholms Handelskammare saknas det 91000 bostäder i länet. Det innebär 12,5 miljarder kronors produktionsbortfall enbart pga bostadsbristen. Hon gav råd för en välfungerande bostadsmarknad bl.a. :

Tillgång på bostäder av OLIKA UPPLÅTELSEFORMER!

God rörlighet på bostadsmarknaden.

Det räcker alltså inte att bygga enbart bostadsrätter eller villor. Vi får inte rörligheten på bostadsmarknaden utan hyresrätter. Bostadsbristen hotar också kunskapsregionen Stockholm. Det blir allt svårare att rekrytera kompetent personal när nästan en tredjedel av studenter redan under studietiden överväger att flytta från Stockholm p.g.a. bostadsbristen. Kan inte låta bli att påminna er om att (S) skrev en motion om att bygga studentlägenheter i kollektivnära lägen i Vallentuna centrum. Alliansen tyckte inte likadant.

Att förhandla fram ett antal mindre hyreslägenheter i östra sidan av Roslagsbanan vore perfekt. Eller som vi skrev i en annan motion som inte har kommit upp i kommunfullmäktige än, att ge ägardirektiv till vårt kommunala bostadsbolag att bygga ett antal hyreslägenheter på vår egen mark. Precis som vi gav ägardirektiv om att bygga trygghetsboende på Fornminnesvägen.

Stellan Lundström professor i fastighetsekonomi lyfte fram det faktum att kommunalt markägande skapar konkurrens. Vi äger rätten att fördela byggrätter inte enbart till de stora jättarna på bostadsmarknaden utan även till mindre företag vilket skulle gynna mångfalden på bostadsmarknaden. Det är vi som ska diktera vad vi behöver bygga.

Imorgon Expo, företagsmässa och jag får se på kvällen om jag lyckades med mitt mosaikbord.9 maj 2012

Jag känner mig så privilegierad av att få jobba med frågor som intresserar och berör mig.  Just nu har det varit mycket trafikfrågor (utbyggnadsplaner av Roslagsbanan), insändarskrivandet, boendefrågor och äldrefrågor. Och naturligtvis funderingar kring nästa års skuggbudget. Arbete med skuggbudgeten fortsätter i morgon med kommunala gruppen. Jag tycker att det är för tidigt att ta ställning till nästa års satsningar men vi är tvungna att starta det arbetet eftersom borgerligheten gör det redan under våren. Revidering av våra kommunplanemål gör vi först under tidig höst.

På fredag- lördag är det EXPO-företagarmässa i Täby racketcenter. Socialdemokraterna i nordost finns naturligtvis med där med en egen monter. Välkomna och prata om företagarfrågor med oss!

8 maj 2012

Jag var på ett seminarium igår om upphandling och hur upphandlingar kan göras bättre. Det finns en och annan felaktig föreställning om att det inte skulle vara möjligt att ställa olika sociala, miljö eller djurskyddskrav vid upphandling. Så är inte fallet! EU begränsar inte den nationella möjligheten. Kommuner och landsting upphandlar varor och tjänster till enorma belopp årligen men många kommuner är alldeles för mesiga på att ställa krav. Kommunen ska ställa krav på hur skattepengarna används, men det behövs krav som går att kontrollera. Hur uppföljningen går till kan skrivas exempelvis i avtalet.

Det här är ett område som intresserar mig. Ju mer alliansen vill "släppa loss"med upphandlingar desto mer vill vi ha kontroll vart skattepengar går. Jag skrev faktiskt en motion om detta ämne till vårt (S)-distriktskongress och den motionen blev positivt bemött av mina partikamrater.

Dagens Mitti Steget skriver stort om att det slängs väldigt mycket matavfall i kommunen. Det nämns INTE MED ETT ORD att (S) tog initiativet och skrev en motion om att kommunen ska starta insamlande av matavfall och att denna motion blev bifallen. Det vet Steget gott och väl men tyvärr kan man inte nämna det i den tidningen. De gröna socialdemokraterna i Vallentuna fortsätter sitt arbete med eller utan medialt uppmärksamhet.

7 maj 2012

Kvällens höjdpunkt var partiledardebatten i TV. Jag känner igen den arroganta (M)-stilen som statsministern använde i kväll. Vad skönt att märka att Stefan Löfven lät sig inte sjunka på samma nivå. Tiden går fort och mycket arbete återstår att göra innan vi ska kunna visa ett värdigt alternativ hur Sveriges negativa utveckling med arbetslöshet och ökande klyftor ska vändas till det motsatta.

Här på hemmaplan har jag fullt upp bl.a. med att rota i planerna med Åbygläntans förskoletomt där en ny detaljplan är på väg. (Åbygläntans förskola ska få nya lokaler på Karlavägen.) Hur kom det sig egentligen att en enorm brist på förskoleplatser hastigt byttes ut mot skolbyggarplaner??? Planer på att bygga Hagaskolan har ju senare lagts på grund av att behovet var inte så akut. Vilket behov styr egentligen i den nya detaljplanen? Är det kommunens behov eller någon annans? Jag är tyvärr ytterst tveksam om till vilka faktorer har egentligen spelat in i planeringen. Och vilka faktorer ska styra beslutsfattandet i kommunen? Och om möjlighet finns att prioritera så vilka ska vi i så fall prioritera? De som ropar högst eller ska man ta och analysera var  behovet finns och satsa de skattepengar vi har dit? Ännu ett fall där moderaternas öppenhet och transparens  lyser med sin frånvaro!

5 maj 2012

Jag var ute i Frösunda på en kurs som Anette från Kråksångens konst och inredning ordnade.  Vilken lycka att få skapa något alldeles eget! Det gör ingenting om mosaikbitarna visar sig ha förflyttat sig eller om ytan inte är slät för min bordskiva SKA VARA unik. Resultatet får jag och ni se nästa fredag.

Maj månad är alltid väldigt "busy" månad och även de första veckorna i juni med alla möten och evenemang förutom alla avslutningar och studentfester. Samtidigt är naturen som allra vackrast just då. Man hinner inte riktigt njuta av naturens pånyttfödelse. Utomhusmöten vore en praktisk lösning :) . Jag tror att lite mer solsken på politiker skulle förbättra den politiska stämningen i kommunen.

4 maj 2012

Hela Rom var fullt med vackra dörrar. Jag köpte en liten enkel målning om en  röd dörr som finns i verklighet på Piazza Navona (Dock inte som röd. Jag föredrog den som röd för den kändes så välkomnande.)
Man kan gott lägga en hel dag till besöket i Peterskyrkan i Vatikan staten. Inuti kyrkan finns denna skulptur av Michelangelo som jag tror heter "Pietà". 

Varje tum av kyrkan är täckt av konst av något slag. Här en kupolmålning. Det är svårt att ta in allt det vackra som fanns. Det var så mycket.
Här en annan detalj i kyrkan, fredsduvan.
Vi fick vänta ett bra tag innan vi fick gå runt i kyrkan för det pågick en internationell mässa för katolska elever från flera olika länder. Guld och marmor överallt!
När vi kom till Peterskyrkan så hamnade vi i den kön som ledde upp till kupolen . Efter en kortade hisstur började vi klättra de 537 trapporna upp. Både jag och min son kände en verklig lättnad när vi till sist kom fram. Trapporna var alldeles för smala för min sons "stora" fötter och jag hade svårt med smala gångar med spiraltrappor.
Men trängseln och svettpärlorna var värda den fantastiska utsikten över Rom och Vatikanstaten.
Schweisergardist med sin färgglada uniform.  Det finns fler bilder som kommer på bloggen min senare. 

2 maj 2012

Javisst borde jag glädjas åt den handlingsförlamningen moderaterna visar med Veda-ridhusärendet som jag fick läsa i dagens Steget. Men vet vi, det är inget skadeglädje jag känner, utan jag skäms åt deras vägnar. Jag var på ridklubbens årsmöte där ordföranden stolt berättade till det fullsatta klubbhuset att nu har kommunen lovat att med detsamma åtgärda den osunda arbetsmiljön i stallet och ska dessutom ta tid på att fundera hur ridsportens framtid ska se ut i Vallentuna framöver. Om jag nu tolkar Stegets artikel rätt så har inte mycket hänt sedan dess. Vilken brist på handlingskraft! Eller borde jag tolka detta som totalt oengagemang till en av de populäraste sporterna i kommunen?

1 maj 2012

Är helt slut!
Jag såg mardrömmar i natt om att mitt första maj tal var borta och jag letade efter den förtvivlad och gråtfärdig. Kändes skönt när jag vaknade och kunde konstatera att visst hade jag talet på köksbordet precis där jag hade lämnat den kvällen innan. Vallentunas Första maj firande gick strålande. Tekniken funkade, både Ing-Marie och Claes hade inspirerande tal. Sosseröda rosor fanns på plats, och flera nya ansikten fanns bland åhörare. Vi var ett gäng aktiva som tog Vallentuna Arbetarekommun banderollen och åkte till Humlegården efter lunchsoppan. Solen och besvikelsen på allianspolitiken lockade fler demonstranter än förra året.
Ja, jag är slut, men jag är också nöjd med dagen, Arbetarrörelsens högtidsdag!