17 oktober 2015

Detaljplan för Snickerifabriken!

Och här kommer två förtydligande till gårdagens inlägg:

1) Socialdemokraterna är mycket positiva till förtätning av bostäder nära kollektivtrafiken. De fastighetsägare som skulle omfattas av Snickeritomtens detaljplan ska naturligtvis få möjlighet att stycka av sina tomter och bebygga med en villa till. Det är mycket olyckligt att den här möjligheten nu är kopplat till Snickeritomtens plan. Grannarna kan hamna i situation där de kanske ha ett intresse att stycka av sin tomt men är ändå emot flerfamiljshus på Snickeritomten. Hur ska de agera då?

2) För att Snickeritomten kan bebyggas med bostäder längre fram i tiden krävs planer tillsammans med Aerosol hur och var kan den verksamheten  kan flyttas. S är mån om de arbetstillfällen som Aerosol erbjuder i kommunen och vill skapa bättre förutsättningar för dem att utveckla företaget. Men då är inte den nuvarande platsen det optimala och därför krävs samverkan för att kunna lösa detta.

16 oktober 2015

Aerosoltomten!


Det ovanstående brevet hittade jag idag på kommunens postlista. Det gäller sk. Snickeritomten, tomten bredvid Aerosol där alliansen vill bygga bostäder trots alla kända risker. S har sagt nej, Länsstyrelsen har sagt nej och hotar ta planen till domstol om den drivs igenom av alliansen.

Brevet har skickats till de fastighetsägare som finns inom Snickerifabrikens planområde och de bjuds till ett dialogsamtal med kommunen. I brevet finns dessa två meningar som förbryllar mig enormt och de lyder så här: " I samrått planförslag föreslås det område på Er fastighet som i gällande detaljplan inte får bebyggas att minskas. Detta innebär bland annat att fastigheterna blir möjliga att bebygga med ytterligare hus vid en ev. avstyckning." Jag tolkar brevet och speciellt denna mening så att om Snickeritomtens detaljplan går igenom så kan grannarna stycka av sina tomter och tjäna en slant. Alltså bara om de inte är emot att det byggs bostäder på denna kanske farligaste tomt i Vallentuna. Man ska vara tyst och inte kritisera Snickeritomtens detaljplan så kan man senare sedan stycka av tomten och sälja den om planen går igenom. Varför får jag en väldigt dålig känsla i magen av detta? I vilken sits utsätter man egentligen dessa grannar?