15 december 2014

Experter?

Jag läste Vallentuna Nya vid frukosten idag och skrattade så gott när jag läste Svein Trytis insändare. Hans tolkning av alliansens "valfrihet" är briljant: elever får nu möjlighet att välja mellan smör och margarin i skolan. Just denna fråga är centerpartiets hjärtefråga samtidigt som elever utsätts för mögel i Ormsta skolan.

Hälsofaror finns så många olika sorter. Kostfrågorna är viktiga men precis som en annan insändarskribent skrev: "Är politikerna kostexperter också?" så känner jag att min uppgift som politiker är att ge uppdrag till tjänstemännen att ta fram en kostpolicy men jag behöver inte vara sakkunnig i alla områden. Det får våra tjänstemän betalt för att producera vettigt beslutsunderlag och förslag. Nu har majoriteten engagerat sig ordentligt i kostfrågan. Inget fel på det. Nu när det fastslås i morgon på kommunfullmäktigemötet så kanske hinner alliansen nu engagera sig på elevernas  och skolpersonalens arbetsmiljö.

 Socialdemokraterna har under flera års tid lyft fram bristen på underhållsplaner av våra fastigheter. Som skattebetalarnas kapitalförvaltare ska politiken se till om att vår gemensam egendom inte förstörs. Jag blir orolig om kommunala skolornas livslängd är ca 40 år och sedan ska de rivas ner efter omfattande fuktskador som orsakar hälsofarligt mögel. Vad håller vi på med? Visst måste byggnaderna klara av mycket längre än så? Och visst gör de också om man har dessa underhållsplaner som minimerar förekomsten av allvarliga fel. Att underhålla kostar men det kostar mångdubbelt mer att inte underhålla. Vi kan inte fortsätta att bygga nya skolor för flera 100-tals miljoner som sedan tilläts förfalla genom åren.

Jag ser framemot ett enigt kommunfullmäktigebeslut i morgon att underhållsplaner ska SNARAST tas fram!

11 december 2014

Better Business!

Idag besökte Näringslivsrådet företaget Better Business i Vallentuna. Ett företag som har 20 anställda på kontoret men som ger ett extra jobb som Mystery shoppers åt många många fler. Vi som ingår i näringslivsrådet var alla beredda att sälla upp och ta ett uppdrag för det lät så intressant och roligt.

Hela deras koncept utgår från kundmötet och hur det fungerar. Jag har min egen hypotes som säger att småföretagare och speciellt enmansföretagare är proffs på kundkontakter och service. De är tvungna att vara det för att få kunden att köpa och helst också att återkomma senare igen. I de större företagen där man anställer arbetskraft och där en chef kan ha väldigt många underställda är situationen annan. De anställda har kanske inte alltid samma inställning till kunderna. Där kommer chefens viktiga roll fram som inspiratör, uppföljare och "belönare".

Det där bemötandet är en central fråga även för kommunal verksamhet. Kommuninvånare ska känna sig nöjda efter att ha varit i kontakt med kommunen oavsett vad saken gäller. Det kräver mycket av de anställda. Kommunen har gjort vissa tester och mätningar om kundbemötande och service och det finns utvecklingspotential här också. Då ska vi också komma ihåg att politiken slipper inte heller undan i den här frågan  för det är politiska beslut som ligger t.ex. bakom aktuell bemanning som direkt påverkar kundservicen.


10 december 2014

Kollektivtrafik!

Ersättningsbussar! Jag har totalt tappat förtroendet för SL! Jag ser allt fler gamla, slitna bussar i trafiken, tidtabeller som inte hölls, ersättningsbussar som inte ersätter någonting. Trasiga bussar som leder till bussbyten mitt i den värsta morgonrusningen. Jag är så trött på att vi som är beroende av en fungerande kollektivtrafik hänvisas till att ta taxi när bussar och tåg inte fungerar. Det är absolut fel att förvänta sig att alla har råd att pröjsa taxiresor hit och dit även om man får pengarna tillbaka senare. Alternativet är att man står snällt och väntar (och fryser och är både hungrig och kissnödig) på den ersättningsbussen som inte dyker upp.

Vissa dagar funderar jag på att jag tvingas att bli bilist, öka co-utsläpp, förlänga bilköerna på morgonen och på kvällen trots att jag inte vill. Jag vill läsa eller ta min powernapp  på tåget/ bussen före kvällens möten. Kollektivtrafiken måste fungera! Vi måste ha moderna fordon och vagnar. Vi måste kunna nyttja hela länet som arbetsmarknad eller som ett handelsområde samtidigt som vi ska höja miljöambitionen. Det går inte ihop utan fungerande kollektivtrafik!

4 december 2014

Extra val!

Väldigt olyckligt att Sverige har hamnat i en situation där de politiska positionerna är så låsta att ingen av mittenpartierna kan se vad som är bäst för Sverige: ingå i en samlingsregering och inte låta Sd spela huvudroll med sina 13%. Att hålla ihop alliansen har blivit viktigare för de borgerliga partierna än se Sveriges bästa och respektera väljarnas röst. Väljare vände ryggen åt M och ville ha förändring. Antingen accepterar man det eller inte.  En allians igen är inte svaret. Men nu får väljare möjlighet att tydliggöra vad de vill så får vi sedan fortsätta att utveckla Sverige igen.

Veckans Vallentuna Nya lancerar den nya alliansen i Vallentuna. Nästa vecka kanske är det oppositionens  (S & MP) tur? Utifrån tidningstexten kan man lista ut att  Örjan Lid (M) har fått ta del av vårt rättvisa sätt att räkna och fördela uppdrag utifrån antal röster och har tagit lärdom av det (även om han nekar det). Lärdom, för han har fått ge mer makt åt C och FP än tidigare.

Ylva Mozis  (FP) lyfter fram jämställdheten och jämställdhetskartläggningen inom  fritidsförvaltningens område. Utmärkt sätt att värma upp, för de större orättvisorna när det gäller jämställdhetsfrågan ligger i kommunledningen. Har kvinnor och män lika chans att försörja sig på sin lön? Löneskillnader mellan kvinnor och män? Deltider och heltider mellan män och kvinnor? Sjukskrivningar?  Osv. Vi har lyft fram dessa frågor tidigare  i form av motioner och i vårt handlingsprogram utan större framgång. Bristerna i jämställdheten bland våra egna kommunanställda kan lätt sysselsätta alla politiska partierna resten av mandatperioden om vi verkligen vill. S jobbar gärna med dessa frågor med alliansen men bredda gärna problemområdet så kanske får de låglönade kvinnorna rätten till heltid och lönesatsningar så att de kan försörja sig själva och sin familj.

Sofia Segergren (C) tycker att det är dags för miljöfrågor t.ex.  att utreda frågan om laddningstolpar för elbilar, ersätta bilflottan med miljövänliga alternativ. Det kommer vi också att rösta för. Ska det ske nu? Utreda kan ta kortare eller längre tid. Vissa miljöfrågor har fått vänta nästan två mandatperioder så jag hoppas att Sofia Segergren lyckas sätta fart på Örjan Lid.  Socialdemokraterna har prioriterat barnens skolmiljö och ställt krav på underhållsplaner. Efter flera års kamp inser alliansen också att det kan vara klokt. Har Ormstaskolans möglande hjälpt till i beslutsfattandet vet jag inte, men jag är innerligt nöjd att nu ska det ske till sist.

Skolresultaten lyfter alliansen också fram. Karriärstjänster och lönespridning verkar vara deras lösning till de dåliga skolresultaten. Jag undrar vad Karby föräldrar säger om lösningen. Hjälper 5000kr till en lärare när hon trots höga lönen har över 30 elever i klassrummet med olika behov? 5000kr ifall hon nu råkar vara den lyckosamma försteläraren. Det kan ju vara så olyckligt att det är grannklassens fröken som har 5000kr mer och 10 elever mindre i gruppen.  Men jag håller totalt med att vända skolresultaten kräver oerhört mycket arbete och tar flera år. Nu har alliansen haft 8 år på sig och samma borgerliga partierna innan dess och utveckling i skolan går åt fel håll trots det. Målsättningen är det inget fel på. Det är absolut det viktigaste vi ska göra. Varje elev ska lyckas med sina studier! I sunda lokaler ska jag tillägga!

KD och Stig Nyman kommer med förslaget om folkhälsopolicyn. Nu blir Ing-Marie (S ) glad. Hon har kämpat för dessa frågor åratal (med hälsans stig, förebyggande arbete osv). Nu får hon en ny likasinnad bland alliansens representanter. Det kanske går  nu lite fortare att få resultat på denna front.

Örjan Lid (M) pratar om skattesänkning om det går med bibehållen service. Bibehållen service låter inte alls bra i Sossemors öron. Det låter som ingenting görs om det kostar. Ingen ambitionshöjning alltså. Det tycker jag verkligen inte om. Jag vill också helst slippa skattehöjningar men om verksamheten kräver insatser så ska vi bekosta dem tillsammans. Bra exemplen är personal i kommande Trygghetsboendet, ökad nattbemanning på särskilda boenden eller fler personal i skolan så att eleverna når sina undervisningsmål och får stöd när  de behöver det. 

För att alliansens löfteslista ska bli verklighet så krävs det pengar också. I 2015 års budget syns det inte ännu någonting för lekplatser och säkra skolvägar, skyltar osv.   Vallentunabor är vana vid att vänta. Ett år hit eller dit. Det är jag som har svårt att vänta utan vill ha resultat nu.