18 juli 2013

Vi jämförde antalet lovveckor mellan olika länder idag. Ingenstans av de länder som var representerade (Japan, Tyskland, Schweiz, USA, Spanien, Frankrike, Sverige)  hade elever så lång som 10 veckors sommarlov som i Sverige. I andra länder har man delat ut lovveckorna mer jämnare, ofta i tre terminer med jämn långa lov i mellan. Jag tycker att sommarlov kan gott vara en aning kortare och flytta några veckor både till hösten och till våren. Jag vet att man har diskuterat detta i vårt parti även på högre nivå men det har inte lett till några praktiska förslag (ännu).  Vissa gamla traditioner och vanor som längden på elevernas sommarlov kan vara svåra att ändra på. Det finns inte heller några högljudda klagomål på att sommarlov är för lång... det är kanske bara ett mindre grupp (inkl. jag) som tycker att det skulle kunna fungera bättre med tre terminer istället för två.

15 juli 2013

Jag har funderat på sistone hur man blir bemött när man berättar om sitt yrke eller vad man jobbar med  för nya vänner/ bekanta / personer man möter i olika sammanhang. Jag blir bemött på ett sätt när jag säger att jag är en lärare och på ett sätt när jag berättar att jag är politiker. Inte av alla och alltid men jag kan trots allt märka skillnaden. Först tänkte jag att vad konstigt, det är ju fråga om samma Jaana men efter en stund kunde jag själv konstatera att jag kan också göra likadant.
 Man skulle kunna tro att när jag berättar att jag är en politiker, alltså förtroendevald, så skulle det vara någonting positivt men det är tyvärr inte så. Bilden av politiker idag är inte positiv. Det är faktiskt synd att när man har valt att engagera sig aktivt i samhällsutvecklingen och försöker uppfylla sin del av demokratin så betraktas det inte alltid som positivt. Maktgalen, eget intresse eller något annat mindre  smickrande förknippas ofta med politiker.  Det är ytterst sällan man hör av vanligt icke politiskt aktiv person säga att vad roligt att du engagerar dig i dessa frågor eller liknande. Det är också mycket få som har en någorlunda korrekt uppfattning om vad det betyder i praktiken, vilka villkor man har exempelvis på lokalnivå.
Och läraryrket i Sverige har inte heller någon vidare status, vilken kombination! Tack och lov älskar jag jobba med båda av mina uppdrag. De är ytterst meningsfulla och utmanande.

9 juli 2013

Jag beslöt börja min semester i söndags med att gå en etapp av Roslagsleden och verkligen testa utflyktskartan vi i nordost gemensamt har tagit fram (10 utvalda smultronställen i Angarn- och Bogesundskilen). Eftersom jag är ingen rutinerad vandrade fick jag komplettera den kartan med en karta till om Roslagsleden. Det behövdes egentligen inte OM man vet att Roslagsledens etapper är markerade med orange färg på trädstammarna. Det var en jätte stor lättnad att inse att att jag omöjligen kan gå vilse om jag bara följer dessa markeringar. 
Nu valde jag etappen också utifrån längden och jag ville att den skulle vara åtminstone delvis i Vallentuna. Och då blev det från Lövhagen till Domarudden. Helt perfekt!  
Söndagen råkade vara den varmaste dagen hitintills denna sommar och då svettades man liiite extra. Första stoppet hade vi redan vid Lilla Harsjön (bilden här ovan) där vi njöt av lugnet och den vackra vyn (och fika naturligtvis).
Jag har undrat under årens lopp vart har alla fjärilar försvunnit. I barndomen såg man ju dem överallt och idag finns det naturligtvis en och annan fjäril i trådgården men inte alls den bredden av arter som tidigare. Under denna tur såg vi massor av fjärilar. De flög runt oss när vi traskade fram vid ängskanter. 
Man kan bara beundra skönheten av dessa stora blåklockor.
Pyttelite missnöje yttrades av oss i den delen av leden där skogsvägen hade nyligen fått nytt grus (gross?) av enorm storlek. Det var inte det bästa underlag att gå på i stekande solsken utan skuggande träd.
Här är porten till Tärnan området. Leden gick inte så nära sjön så det blir en ny tur senare bara för att besöka Tärnan. Det var festligt att möta andra vandrade mitt i skogen. Alla hälsade så glatt. 
Och dessa fräkenmattor...så vackra.
Det blev sen lunch för oss för vi stannade först vid sjön Trehörningen för matpaus. Vi var så lockade av att bada redan här men vi kämpade oss till Domaruddens friluftsområde där vi fick svalka oss i Drängsjöns 22 graders vatten, precis lagom för att kyla ner den överhettade kroppen. Vi var mentalt beredda att ta de sista 3 km till busshållplatsen men fick veta att det det nu finns en busstur vissa dagar från Domarudden till Åkersberga och då passade vi på och ta det istället.
Jag fick  mersmak av söndagens tur och har redan valt nästa etapp som jag ska vandra i början av september. Jag rekommenderar varmt att passa på och njuta av vår helt underbara natur i Nordost!

5 juli 2013

(S) budgetalternativ, finansiering

Ur (S) budgetalternativ, del 8

Hur finansierar (S) sina budgetförslag?
Jag får höra lite då och då om att oppositionen har alltid mer pengar än majoriteten. Jag hymlar inte! Det går inte att bedriva framåtriktad, utvecklingspolitik med de ramarna alliansen har. Deras pengapåse räcker knappt till att förvalta det vi har idag. Skolorna och äldreboenden möglar, skolorna får snåla in pengar för att kunna skaffa moderna lärverktyg, vart fjärde elev i åk 3 klarar inte målen för läskunnighet, 20 % av kommunens lärare saknar pedagogisk högskoleexamen, andelen förskollärare ligger långt under riksgenomsnittet, ... listan kan göras lång.

För att kunna ha ett ekonomiskt utrymme att göra dessa prioriteringar har vi lagt effektiviseringskrav på vissa områden. Vi anser att det går att minska konsultarvoden med 2 miljoner och lika mycket på IT verksamheten. Vi avskaffar också vårdnadsbidraget. Och vi är övertygade om att om man för vettigare personalpolitik i kommunen så slipper vi betala dessa mångmiljonbelopp till alla avgående höga tjänstemän som "slutar".  Där sparar vi en ordentligt slant! Effektiviseringar blir sammanlagt 5 miljoner kronor.

Som ett ansvarsfullt parti måste vi kunna säga högt att ja, kvalitet kostar. Barn får kosta! Att få fler elever med godkända betyg kostar, att locka och behålla duktiga lärare kostar.  Vårt budgetalternativ kostar 20 öre mer per skattekrona. Det betyder då 40kr mer för den som tjänar 20 000kr/ mån, 60kr mer för den som tjänar 30 000kr och 80kr mer för den som tjänar 40 000kr.  (S) har bedömt att dessa investeringar och satsningar är så pass viktiga och nödvändiga att det motiverar denna skattehöjning. Och med denna höjning verkar det som det inte skulle behövas göra någon ytterligare höjning 2015 och 2016.

(S) skattesats på 19.18 skulle ändå ligga mycket lägre än många andra kommuner i länet som exempelvis Ekerö 19.23, Norrtälje 19.92, Tyresö 19.48, Vaxholm 19.78, Värmdö 20.08 osv. Alla dessa exempelkommuner är alliansstyrda. För oss går barnens och ungdomarnas framtid före en ideologisk fixering på skattesatsen. Med alliansens skattesats har man åstadkommit dagens situation med de resultat och fakta man har idag. Det duger inte för oss!

4 juli 2013

(S) budgetalternativ

Ur (S) budgetalternativ del 7

Lokalresursplan

Vi föreslår följande förändringar i alliansens lokalresursplan:

Vi vill tidigarelägga byggandet av Hagaskolan. Den ska börja byggas så snart som möjligt eftersom den behövs som "evakueringsskola" under den tiden som den nya Ormsta skolan byggs. Ormsta har fått vänta väldigt länge för att få moderna och ändamålsenliga undervisningslokaler.Den vill vi tidigarelägga till 2016.  Det finns dessutom hopp om  (till sist) att bostadsbyggnationen på östra sidan av järnvägen kommer i gång  under de närmaste åren. Det innebär att Haga skolan kommer att behövas även om det för närvarande finns plats i Hjälmsta och även i andra kommunala skolor.

Vi senarelägger Kristinebergsskolan till 2022. Vi ska naturligtvis bygga hållbart dvs. förtäta befintlig byggnation och bygga nytt längst Roslagsbanan. Kristineberg ligger långt borta från kollektivtrafiken mitt i närskogen som vi än så länge behöver för kommuninvånarnas friluftsliv.

Kommunala förvaltningslokaler finns spridda i olika hus i centrum. (M) sålde våra egna fastigheter till underpris 2005 och sedan dess har vi varit hyresgäster. Dessa fastigheter ligger väldigt bra till för kommersiella och bostadsändamål. Kommunen saknar rymliga mötesrum trots nya kulturhuset. Samarbetet mellan förvaltningar underlättas om man även fysiskt finns åtminstone i samma hus. Kommunen saknar också mötes- och festlokaler som föreningar och privatpersoner kan hyra. Därför har vi även lyft fram behovet av ett nytt kommunalhus i (S) lokalresursplanen.

3 juli 2013

(S) budget

Ur (S) budgetalternativ, del 6

Det är dags att redovisa skillnaderna i investeringsplanen mellan (S) och alliansen.

En viktig del i den hållbara utvecklingen är det förebyggande arbetet, arbetet att förbättra folkhälsan och satsningar på barn och unga. Det betyder inte att alla investeringar är möjliga att göra på en gång men någonlunda rättvis fördelning av investeringsutrymmet mellan olika behov och kommundelar måste det trots allt göras.
Socialdemokraterna har gjort följande prioriteringar:

Under 2014 ska konstgräsplanerna både i Össeby IP och i Bällstaberg ordningsställas. I  Bällstaberg är det ytskiktet som behöver bytas efter tio års flitig användning. I Össeby är det hela jobbet som ska göras, både grund och yta. Fördelen med att satsa på konstgräs istället för grus är att planen kan användas för flera idrotter och att planen är alltid spelbar. Underhåll krävs det även för konstgräsplaner, men det är inte lika intensivt som med naturgräs. Föreningslivet=användarna som är sakkunniga i det här, föredrar också konstgräs. Alliansen senarelade dessa investeringar till 2016.

Vägen från Lindholmsvägen till Veda ridcenter saknar belysning. Flera hundra barn och ungdomar går dit flera gånger i veckan och få då gå längst den mörka vägen under vinterhalvåret. Enligt tjänstemännens beräkningar kostar det 300 000kr att fixa vägbelysning där. Det har vi skrivit motion om förra året och det tyckte inte alliansen var en bra idé så de röstade avslag för det. Likaså tänker de inte satsa på trygghetsskapande investeringar på denna väg så som vi skulle göra.

Vi är överens över blockgränserna att satsa på nybyggnation i Grönlundsområdet och Bergsjöområdet i Kårsta. (S) vill utveckla Kårsta bygden och speciellt skolan, bygdens hjärta. Det bor väldigt aktivt folk ute i Kårsta. De har kanske varit tvungna att bli så för det mesta av kommunens investeringar har gått till  Vallentuna tätort. De har med egna krafter åstadkommit mycket för hela Kårstas bästa samtidigt som de har solidariskt betalat skattemedel för dyra investeringar i centrala Vallentuna. Nu finns det behov och önskemål om en konstfrusen isbana med konstgräs vid skolan i Kårsta som skulle finnas för alla i Vallentuna naturligtvis, egentligen för hela nordost sektorn. Den beräknas kosta 13 miljoner lika mycket som den planerade cykelvägen mellan Kårsta och Ekskogen. Vi har gjort en senareläggning av cykelvägelen till 2016-2017 och investerar först i isbanan 2014-2015. OBS! Det betyder inte att cykelvägssatsningen är borta ur vår plan! Det finns olika alternativ hur denna cykelväg ska dras och det behöver utredas först. Isbana investeringen finns inte alls i alliansens budget.

För (S) är det ytterst viktigt att vara ett parti för HELA Vallentuna. Alla kommundelar ska utvecklas utifrån de behov och önskemål som finns i orten. I tur och ordning. Om vi menar på allvar att hela Vallentuna är värd att satsa på, så ska det synas också i handling. För det är handling som räknas!

2 juli 2013

(S) budget

Ur (S) budgetalternativ, del 5

1,2 miljoner kronor mer till kommunledningskontoret än vad alliansen ger. Varför?

Jag har berättat det här förr men...
På vägen till skolan som 14 åring cyklade jag alltid förbi en lampaffär och där hängde det (för mig) världens vackraste vita rosenlampa i skyltfönstret. Den ville jag ha! Den skulle passa perfekt i mitt blå-vita rum. Men den var dyr och sådana pengar hade man inte varken jag eller föräldrarna. Det var då jag lärde mig på riktigt att om man vill ha någonting här i livet så gäller det att jobba, jobba och jobba ännu mer. Jag fick sommarjobb den sommaren och kunde köpa den lampan.
Att vara på arbetsplats i god tid före kl.7 på morgonen och stämpla sitt stämpelkort och slita i solsken som trädgårdsarbetare när jag visste att en del av kompisarna solade och badade var inte lätt i början. Men att få den första egna lönen och kunna handla det man mest ville ha, var värt de sommarveckorna. Jag hann bada och ha sommarlov i alla fall. Dessutom fick man nya kompisar och man fick insikt om det viktiga som en ung människa bör få... kopplingen att slit lönar sig, kopplingen mellan arbete och arbetsglädje, kopplingen mellan arbete och pengar!
Rosenlampan hänger i mitt hem än idag.

Med den här bakgrundshistorien vill jag komma fram till att jobbfrågan är den absolut viktigaste politiska frågan för oss socialdemokrater. Det var fackföreningsrörelsen som en gång grundade partiet för över 100 år sedan. Människans rätt till arbete, vettiga arbetsvillkor och lön som går att leva på!!! Det är socialdemokrati!
1,2 miljoner kronor är inte så mycket pengar egentligen men man kan göra en skillnad med de pengarna. (S) vill ge många fler ungdomar möjlighet att få sommarjobb. Alliansens pengar räcker till ca 40 platser och vi har långt över 1000 ungdomar mellan 16-18 år i Vallentuna. Tillsammans med det lokala näringslivet kan vi skapa många fler arbetsplatser för ungdomar. Ungdomar måste få foten in i arbetslivet och det finns arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet (äldreomsorgen, barnomsorgen, förvaltning...)som ungdomar kan göra.

Vi har också markerat företagarfrågornas vikt med en 200 000kr post. Dessa pengar skulle kunna vara ett startskott för ett företagarprojekt tillsammans med lokala företagare.Syftet naturligtvis är att underlätta och möjliggöra att fler vågar ta  steget att bli egna företagare eller våga ta ett steg till och anställa en. Eller  kanske behövs det titta närmare på det kvinnliga företagandet och de villkor som råder där. Vad kan kommunen göra där? Eller inom besöksnäringen? Här finns det massor att göra i vår kommun. Jobbskapande åtgärder...

Kommunjurist önskan har länge funnits på Socialdemokraternas budgetlista. Alla avtal, upphandlingar, tvister kräver sakkunnig hjälp av jurister. Idag köper kommunen konsulthjälp för dyra pengar. (S) vill ha en kommunjurist som är tillgänglig hela tiden (även för oppositionen för rådgivning osv.) och som hjälper kommunen att slippa t.ex. de onödiga möjligen kostsamma avbrott i upphandlingar osv. Den här finansierar vi med de pengarna som man lägger idag för konsulter och med det ekonomiska utrymmet som vi skapar med bättre skrivna avtal och upphandlingar och uppföljning.

Sist men inte minst finns den Socialdemokratiska arbetsgivarpolitikens grundprincip: kommunala tjänster ska vara heltidstjänster. Om sedan någon speciellt önskar att få jobba mindre så är det ok men grundtjänsten ska alltid vara en heltidstjänst. Heltid = möjlighet att försörja sig! Deltid= vara beroende av någon annans inkomster/ av samhället/ inte kunna försörja sig eller så är man så pass rik att man behöver inte jobba heltid. Det påstås vara omöjligt att fixa heltider på alla förvaltningar. Det tror vi inte ett dugg på!!! Det har gått att göra i Nynäshamn och det arbetet pågår i Sigtuna, varför skulle det inte gå i Vallentuna? Gör ett studiebesök i de kommunerna, ta kontakt med dessa kommuner, fråga! I (S) styrt Vallentuna har vi heltider! Det är en rättvisefråga och det är en jämställdighetsfråga. Det är en sossefråga!

1 juli 2013

(S) budget

Ur (S) budgetalternativ, del 4:

Fritidsgården i Bällstabergskolan har drivits utan att de har fått pengar för det. Fritidsnämnden har sparat in dessa pengar från någon annanstans. Det går inte längre.  Det finns behov av att ha öppet där fler dagar än idag och dessutom finns det önskemål om att öppna en fritidsgård till någonstans i kommunen. Fritidsförvaltningen hade äskat 2 miljoner för det. Alliansen beviljade det inte. (S) resonerade så att vi har INTE RÅD att låta bli och satsa på våra ungdomar. Vad gör de då om de inte har någon mötesplats i Bällstaberg? Var samlas de då? Vid tågstationen? I trapphus på vintertid? Dessa alternativ rimmar illa med (S) förebyggande politik alltså 2 miljoner kronor till fritidsnämnden.