29 november 2012

Näringslivsdag i Vallentuna!

Vilken givande dag! Jag fick möjlighet att träffa många lokala företagare, höra om deras produkter, deras väg till att bli företagare och så mycket mer. Det man inte kan ska man lära sig. Idag hade jag en riktig praktexempel på en lärodag om företagande. Företagare är ett speciell släkte. Min ytterst subjektiva beskrivning av  småföretagare är att de är lite envisare, lite mer tålmodiga, lite mer uppfinningsrika och modigare än många av oss andra. Att lämna en trygg välbetald anställning med regelbunden inkomst och ta steget att börja förverkliga sin dröm är värd all uppskattning. Det är de små företagare som nyanställer idag, de stora varslar.

 Det var många tuffa kvinnor som jag mötte idag, på näringslivsdagen.
Jag har varit i kontakt med skolverket. Denna gång gällde det min egen lärarlegitimation. Jag skickade in min ansökan för ett år och nästan fyra månader sedan. Jag fick inga som helst uppgifter/svar om hur långt de har kommit med handläggningen och inte ens uppskattning om hur länge till jag behöver vänta.

Om det skulle bli så att jag är inte behörig i något ut av de ämnen just på det stadiet som jag vill undervisa i så innebär det, att jag har ett eget ansvar att kompetensutveckla mig så, att jag kan få den behörigheten. Ytterst få idag yrkesverksamma lärare som kanske behöver komplettera sina ämnen för att kunna fortsätta undervisa i de ämnen man gör idag och för att kunna betygsätta elever redan i årskurs 6, kan ta 100% tjänstledigt för att kunna göra det. Av ekonomiska skäl! Halv tids tjänstledighet är också mycket. Då finns kvartsfart kvar. Björklund och den här underfinansierade legitimeringsprocessen gör det omöjligt att hinna komplettera fler än ett ämne fram till 2015 då man ska vara legitimerad i de ämnen man undervisar i. Jag t.ex. har redan missat ansökningstiden för vårterminens kurser. Jag har ju inte ens fått veta i vilka ämnen och stadier jag är behörig.

Jag blev förbannad över den här ineffektiva processen. Det innebär skriftliga och muntliga kontakter med skolverkets folk och med facket som har lovat bevaka denna process. Jag är mycket missnöjd!!!

27 november 2012

Gårdagens kommunfullmäktigemöte erbjöd en och annan överraskning. Kulturskolans elever underhöll oss med fantastiska musikstycken, även egen komponerade. Varje gång jag får njuta av kulturskolans program får jag gråt i halsen när jag tänker på hur många barn och ungdomar till skulle kunna ta del ut av den skapande verksamheten OM avgifterna låg avsevärt lägre. Hur många talanger vi missar med borgerlig politik?

Kvällens andra överraskning var att Elwe Nilsson lämnar sitt ordförandepost i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden men kliver in i kommunstyrelsen. Det var verkligen oväntat. Jag trodde att när han väl lämnar sina uppdrag så trappar han ner ordentligt. Det är dock tydligt att kommunalrådet Örjan Lid behöver Elwes stöd och kunskaper än så länge.

MP:s  motion om naturskolan avslogs efter votering av alliansen. Tänk att även här är inte alliansen beredd att satsa på kommunens barn, ungdomar och även äldre de ca. 1 miljon kronorna som en sådan verksamhet skulle årligen kosta. Vilken utmärkt komplement den skulle vara för den ordinarie klassrumsundervisningen! Barnen skulle få möjlighet att befästa hållbarhetskunskaper via praktiskt arbete ute i naturen. Alliansens miljöarbete ligger ordentligt på minussidan område efter område.

Den socialdemokratiska gruppen ville att kommunfullmäktige skulle fatta ett beslut om att de motioner som är lagda år 2010 och 2011 ska besvaras senast 2013. AVSLAG! Egentligen bör motionerna komma tillbaka till fullmäktige redan inom ett år för beslut. Det händer ytterst sällan. Vissa motioner blir liggandes åratal ofta pga ideologiska skäl. Sådant beteende visar ingen aktning för oppositionens demokratiska sätt att väcka frågor.

Revisionernas granskning av delårsbokslutet visar de är inte nöjda bara att siffrorna stämmer. De påpekade med all rätta att verksamhetsmålen är "styvmoderligt behandlade". Vi delar revisionernas åsikt. De beslutade ekonomiska ramarna ska naturligtvis gälla men man ska absolut inte glömma vad är det vi vill att man ska åstadkomma med dessa pengar, alltså de politiskt beslutade målsättningarna. Visserligen har vi socialdemokraterna egna målsättningar som vi redovisade i samband med kommunplanen men målen ska få en mer tydlig fokus i uppföljningen.

(S) lämnade också ett eget förslag till skolpeng utifrån vårt eget budgetförslag. Vilken tur att vi satsade dessa extra miljonerna när vi nu ser resultatet av det nya läraravtalet med höjda lärarlöner och allt fler barn som behöver extra hjälp i skolan. I de områden går det inte att snåla om vi ska minska kostnader lägre fram på socialförvaltningens konto. Det gäller att jobba förebyggande. Alla ska ges förutsättningar att klara av skolan med godkända betyg.

26 november 2012

Det har varit mer eller mindre en jobbhelg. Jag hann varken baka eller börja pynta inför advent ännu. Det får jag ta under veckan lite åt gången.

I morgon samlas kommunfullmäktige i det nya bibliotekshuset. Det blir spännande att se hur möbleringen ser ut och hur funktionellt det är. Det finns några intressanta punkter på dagordningen som t.ex. motionen om naturskolan (MP:s) och vi har lämnat in interpellationsfrågan om vad utredningen om webbsändningen av KF-möten kom fram till. Majoriteten avslog vår motion några år sedan om att webbsända fullmäktigemöten med hänvisning till att detta skulle utredas i samband med byggandet av nya bibliotek. Nu är biblioteket på plats och den lovade utredningens resultat har jag inte ännu fått se så den ska kommunalrådet redovisa i morgon. Insyn och delaktighet....

Jag märker konsekvenserna av att Kommunal sade upp sitt samverkansavtal med kommunen. Kommunen verkar inte ha kunskap om vad och hur ärendena, förändringarna ska gå till i nuvarande situation med facken via MBL. Kommunal har lämnat vad jag vet tre stycken "yrkande om allmänt skadestånd". I ett av fallen har kommunen skapat en ny befattning UTAN att MBL förhandla. I det andra fallet har kommunen bytt verksamhetschef och i det tredje har kommunen utökat barnantal också utan förhandling. Ja, ja, det verkar som det skulle behövas gå i facklig kurs om vad MBL egentligen är. Det är så mycket bekvämare att ha samverkansavtal för då kan man resonera sig fram till möjliga lösningar tillsammans. Nu gäller regelrätta förhandlingar i massor av frågor som kommer att kräva tid och formalia. Annars riskerar kommunen att få betala dessa skadeståndskraven. Det är inte att leka med med de lagstadgade fackliga rätten!

23 november 2012

Jag brukar inte begära votering på kommunstyrelsens arbetsutskott men igår gjorde jag det. Jag ville själv höra med mina egna öron hur var och en av de borgerliga ledamöterna röstade emot vårt förslag om att kommunen skulle ta ledartröjan och börja handla etiskt i allt större utsträckning (=Fairtrade). Örjan Lid (M), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP) och Elisabeth Rydström (C) röstade emot förslaget. Att handla exempelvis bananer från odlare som har fått vettigt pris för sina produkter gick inte ihop med Vallentuna alliansens praktiska politik.

Det här kan verka vara en mindre betydelsefull fråga men sanningen är att kommunen handlar varor och tjänster för miljoner kronor och inte vill jag att man spelar fotboll tillverkade av barnarbete på gympalektioner i kommunens skolor. Vi kan och vi ska ställa krav! Vi kan förändra arbetsvillkor för andra i världen med vårt agerande. Jag har mycket svårt att förstå varför (M), (FP) och (C) vill inte göra det.

22 november 2012

Jag var på besök i Käppala reningsverk på Lidingö i går. Käppala är ett kommunförbund som består av 11 kommuner däribland Vallentuna. 
Det var en enorm underjordisk tunnel- och bassängsystem där hela reningsproceduren tar ca 40 timmar.
Först grovsilar man det som folk har spolat ner. Där fastnar det mesta (se krokarna här ovan). Det verkar vara svårare än jag trodde att lyckas med budskapet att bara det som kommer från människan ska spolas ner i toaletten, ingenting annat. Avloppsystem är inte ett avfallssystem!
Det material som inte fastnar i silar finfördelas till en jämn smörja.
Käppala har valt den biologiska reningsprocessen och inte den kemiska. Det innebär i praktiken högre investeringskostnader men lägre driftskostnader. Här nedan en bild på en av de bassängerna med bakterier.
För att bakterierna ska ha de bästa möjliga livsmiljö tillförs syre och de har massor av "mat" att bryta ner. Jag upplevde inte obehaglig lukt någonstans i anläggningen.
Käppala resursutvinner slammet som sedan används som gödsel i jord- eller skogsbruket. Jordbrukaren får gödsla sina åkrar högst en gång vart femte år med slammet. Andra sidoprodukter är värme, el och gas. Det sades att gasen från Käppala räcker till att köra 100 biogasbussar dagligen.
Här nedan en bild av det rena vattnet i sista bassängen. Under det gula huset finns rör till bassängen som används för att ta vattenprover. Reningsgraden av närsalter som fosfor är 97% och kväve 80%. 

Vattnet är en värdefull naturresurs och faktisk även baslivsmedel. Även om vi har god tillgång till rent vatten så måste vi bli duktigare på att t.ex. förhindra att läkemedelsrester och tungmetaller inte hamnar i vårt vattensystem.

20 november 2012

Tyvärr trodde jag att dagens Mälardalsrådets regionala konferensdag om infrastruktur- och kollektivtrafikfrågorna skulle ha gett lite mer. Det är alltid roligt att träffa andra både politiker och tjänstemän men jag blir lätt frustrerad när diskussionen ältar på samma bana och jag känner att jag får ingenting nytt ut av det. Sista passet om de olika aktörer i spårtrafiken i Mälardalen var det bästa. Jag har väldigt blandade känslor om den här kollektivtrafiksituationen där det finns massor av olika aktörer, olika biljettsystem, olika intressen och den här sammanhållen större viljan för hela Sveriges invånare och geografiska platser verkar saknas.

Urban Ahlin,  (S) utrikespolitiska talesperson, var på besök i Täby i kväll.  Vi Vallentunasossar som åkte dit för att lyssna på honom, fick höra en engagerad och kunnig riksdagsman beskriva situationen bl.a. i Syrien och Palestina.

Jag har haft lite trassel igen med internetkopplingen och iPad. Stressigt blir det att hinna med att läsa alla handlingar inför torsdagens kommunstyrelsens arbetsutskott. Det kommer upp ett batteri av motionssvar på dagordningen  då: skulturpark vid nya sociodukten (dex), begränsning av fyrverkerier (mp), återuppbyggnad av Väsby kvarn (dex), kostpolicy (mp), fairtrade city (S), rätt till heltid möjlighet till deltid (S), förvaltningsområde för finska språket (S), Vallentuna sjön/ Gustavs udde (S). Förvaltningen har varit försiktig med sina kommentarer och synpunkter= nästan alla motioner föreslås bli avslagna bl.a. alla våra (S) förslag. Det är dock politiken som bestämmer så än så länge är jag optimist och hoppas på att alliansen har haft kloka diskussioner om de föreslagna åtgärder och har kommit fram till bifall.

Stockholms marker = fastigheter som Vallentuna kommun köpte från Stockholms stad har nu blivit värderade av en extern firma. De har också kommit med förslag om vad som är ekonomiskt och planeringsmässigt klokast att göra med denna markreserv. De förordrar detsamma som jag fick lära mig ett tag sedan att det klokast är att behålla råmarken fram tills man har detaljplanerat den för att få mer ut av det ekonomiskt. Att ha själv "makten" över marken är också en stor fördel. Att äga mark, att ha en markreserv är faktiskt mycket bra.

Dags för sova! I morgon blir det infrastrukturfrågor under hela dagen och Urban Ahlin i Täby som en bonus på kvällen.

12 november 2012

Kort info till er:

Upplands-Väsbys naturskola har budget på ca. 1 miljon kronor per år. Två heltidsanställda som tar emot 3000 elever årligen och har gjort det redan under 10 års tid!!!  Utbudet av olika teman beskrev jag tidigare.

JAG VILL HA NATURSKOLA I VALLENTUNA!!!

10 november 2012

Jag har inte hållit min arbetstakt under senaste veckan. Det får naturligtvis konsekvenser i mitt lilla liv. Jag fick snällt packa min väska och gå och jobba på kommunhuset idag. Nu ser det bättre ut.

Nästa veckans centrala tema kommer av naturliga skäl vara invigningen av kultur- och bibliotekshuset. Det har verkligen varit en prestationsprojekt för majoriteten. En och annan chef fick ju sluta på grund av bytet av uppvärmningssystem i det huset. Huset är vackert och hoppas verkligen också ändamålsenligt i det dagliga arbetet. Jag har kunnat se husets framväxt från mitt kontor och till min stora glädje har man inte glömt bort barn och unga i planering av parken. En snurra eller karusell har lockat barn till biblioteksparken och roligt verkar de ha när de snurrar runt så mycket att de ramlar av skivan.

En välbehövlig, rymlig och modern mötesplats tas i bruk nästa vecka. Vi ses där!

9 november 2012

Miljöpartiets motion om att verka för att det ska finnas en naturskola i kommunen behandlades på kommunstyrelsens möte i måndags.
Vad är en naturskola?
Det finns närmare 100 naturskolor i Sverige. I länet finns det i Borkyrka, Ekerö, Skärholmen, Nacka, Bergianska, Sollentuna, Nynäshamn, Sigtuna, Solna, Tyresö och i Upplands-Väsby. "Att lära in ute" är naturskolans motto. Elever och barn ska få uppleva och inhämta kunskap i natur- och kulturmiljö. Vilken annan kommun kan ha bättre naturliga förutsättningar till detta än Vallentuna???

Ska vi inte börja med att ge våra yngre invånare bättre möjlighet att lära sig mer om ex. hållbar utveckling, kretslopp, biologisk mångfald med egna upplevelser ute i vår vackra natur? Borde vi inte underlätta att våra skolor och förskolor ska kunna erbjuda varierade lärmiljöer och - sätt som inte är textbaserade som komplement? Som bonus får man röra på sig i naturen med alla de fördelar det innebär.

Jag var nyfiken och läste på nätet vad grannkommunen Upplands-Väsbys naturskola erbjuder för
teman. Jag kan inte vara annat än avundsjuk på det utbudet:
- klimattema
- sopor, resurser, kretslopp och tillverka papper
- ekologi vid olika årstider
- isdag och pimpelfiske
- grundläggande vildmarksliv
- skogen
- vatten en förutsättning för livet
- livets utveckling
- istidens påverkan på vårt landskap
- paddelutflykt
- nedbrytare småkryp i marken
-forntida hantverk, människan historia
- kultur och odlingslandskapet, bygga fågelholkar

Tänk vilka fantastiska naturskoledagar elever i Upplands-Väsby har årligen, vilka minnen, vilka kunskaper ( även sociala) de får praktiskt och konkret ute i naturen!

Utan att vi fick veta om kostnad eller någon närmare utredning om naturskolan som beslutsunderlag beslöt den borgerliga alliansen att AVSLÅ motionen i kommunstyrelsen. De hänvisade till att skolans budgetram medgav inte detta.  Oppositionen röstade FÖR! Vi kan omdisponera de pengar vi har nästa år eller budgetera kostnaden till 2014 års budget om det nu skulle kosta så stora summor.
Det definitiva beslutet tas på nästa kommunfullmäktigemöte i slutet av denna månad.

Jag tycker definitivt att välmående Vallentuna kommun HAR RÅD att erbjuda barn och ungdomar (+ vuxna) Naturskoleverksamhet!!! Jag ska ringa till Upplands-Väsby på måndag och ta reda på hur mycket deras naturskola kostar för skattebetalare. Jag är övertygad om att det är inga enorma summor. Vår kommun måste också kunna satsa på annat än bara infrastrukturen. Må kommunfullmäktigemötet visa sin naturvänliga sida på första mötet i det nya bibliotek och kulturhuset!


Vallentunas sektionsstyrelse i fackföreningen Kommunal har skickat mail till alla kommunfullmäktigeledamöter. De beskriver sin frustration över årets löneöversyn i brevet. Lönetak, inget förhandlingsutrymme, okonsekvent  lönesättning...
Jag är mycket nöjd att fackföreningar är öppna och raka med sina krav och önskemål. De har den viktiga rollen att vara språkrör för kommunens anställda. Utan nöjda anställda kan vi glömma våra fina målsättningar och ambitioner som politiker. Det är inte vi som byter blöjor på förskolor eller matar tant Hilda på äldreboende. Lönen och löneutvecklingen är nog det viktigaste sättet att visa att kommunen uppskattar sina välfärdsarbetare. Vi måste se till att kommunen behåller sin roll som ett attraktiv arbetsgivare. Det innebär inte att man drömma bort verkligheten och de ekonomiska ramarna, men vi ska se till att ramarna har så pass mycket töjbarhet att vi har råd att betala utifrån arbetsresultat och engagemang.


6 november 2012

"Tough times never last, tough people do!"


"Don't limit your challenge, challenge your limit"


"If it's to be, it's up to me!"


Jepp, jag var på en inspirationsföreläsning med Koordination Norrost på Lidingö. Det var inte så mycket om integrationsfrågor denna gång utan RMI = rätt mental inställning. Vad jag kan åstadkomma och uppnå eller vilken arbetsmiljö jag har påverkas av det JAG gör och säger. Att enbart förvänta att alla andra ska förändra sig är fel taktik. Eller att hitta fel och skylla på någon annan leder inte heller någonstans. 

Eller som föreläsaren sade: "Livet är som IKEA-grej. Du får delarna men du får själv sätta ihop det."

5 november 2012

Jag har svårt att kasta bort saker, papper... ja vad som helst. Jag har sparat bl.a. en stor del av valmaterial som vi (S) och andra partier i kommunen använde vid senaste valrörelsen 2010. Det är bra att man påminns om vad har man gått och lovat för väljare.

Ovanstående bilden är en påminnelse till FP och till C om att de har lovat kämpa för en cykelväg till Karby/Brottby. På fullmäktigemötet den 5 mars lämnade jag in en motion om att kommunen ska bygga gång- och cykelväg till Karby. Vet ni att om FP och C håller vad de har lovat så räcker det att få majoritet för vårt förslag och då minsann kan Karbyborna cykla till Vallentuna centrum. Den här motionsbehandlingen ser jag verkligen fram emot!

Den andra annonsen på lokaltidningen är KD:s och där finns ett löfte som är samstämmig med vårt krav om att ordna barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Den frågan har vi lyft vid flera omgångar och har hitintills fått nej av majoriteten, också från KD!

Kan man inte ta småpartiernas vallöften på allvar?

4 november 2012

Det finns säkert tusen olika sätt att bemöta dåliga besked. Jag blir först förkrossad, förlamad och jätte ledsen men eftersom jag är ganska van vid att bemöta motgångar så brukar jag hitta min väg till hoppet igen. Denna gång började att sortera gamla och även nya tidningsklipp som jag har bara stoppat i en byrålåda. Eftersom jobbet var mer omfattande än jag anade fick jag fortsätta med det idag. Dessutom sjöng jag franska barnsånger som jag hittade på youtube för att lindra mitt "smärta". Jag älskar att sjunga och jag älskar franska språket så det var lyckad kombination. Låter konstigt men alla medel är tillåtna.

 Det finns stunder där jag själv tvivlar på om jag har gjort tillräckligt som oppositionsråd eller om jag har lyft de rätta frågorna på dagordningen. Jag har vårt kommunala handlingsprogram som rätesnöre och vår kommunala grupp där vi beslutar gemensamt om hur vi förhåller oss till olika politiska förslag men någonstans har jag ett extra ansvar som gruppledare  just att LEDA.

Vi har under årens lopp tagit upp ett och annat men tidningarna väljer sitt stoft och vi får inte alltid med våra frågor i tidningar och det får vi acceptera. När jag nu började titta på allt som har skrivits så fanns det trots allt ganska mycket (S) frågor som tidningarna har skrivit om. Här får ni ett axplock:

Kommer ni ihåg åren 2005- 2006? 2005 valdes jag till socialdemokraternas ordförande i Vallentuna. Alliansen sålde kommunens förvaltningslokaler till reapris till Richter. Hans Strandin var oppositionsråd då. Alliansen sparkade dåvarande kommunaldirektören som ville följa lagar och förordningar i samband med försäljningen och då sade alliansen att de inte hade något förtroende för honom.  Ni vet hur det slutade. Direktören försvann, centrumfastigheterna och centrum har inte än så länge efter dessa 6 år utvecklats eller förändrats nämnvärd om man nu säger sanningen. Kommunen är hyresgäst i sina f.d. egna lokaler till 2015 till en dyr peng.  Bra affär för Richter, dålig för kommunen. Vi (S) genomförde också ett internationellt projekt i Kenya och samlade både pengar och kläder/leksaker/medicin till barnen i ett barnhem i Nairobi.


2007 besökte Mona Sahlin Vallentuna innan hon valdes till vårt nya partiordförande efter Göran Persson. Vi kämpade bl.a. för rening av Vallentuna sjön och skrev motionen om att även Vallentuna skulle ta emot ensamkommande flyktingbarn.

2009 valdes jag som Hans Strandins efterträdare. Det var stort, det är stort fortfarande för mig. Vilket ansvar och såååå mycket jobb. Jag sprang mellan skolan och kommunen och försökte sätta mig in i ärenden så gott jag kunde. Lätt var det inte!
Direkt i början av 2009 bemöttes jag av alliansens enbart ideologiskt, inte rationellt agerande då de sålde en stor del av kommunala bostadsbolagets bestånd till en privatvärd. Som alldeles nybliven oppositionsråd hann jag inte skapa opinion, ta ens reda på alla detaljer och fakta utan allt gick så fort. Kommunen var inte bra ägare för de sällsynta hyresrätter som vi ägde utan någon annan skulle göra det så mycket bättre, sade alliansen.  Vi var emot apoteksförsäljningen och skrev om fler sommarjobb för ungdomar. Motionen med syftet om att minska medicineringen av de dementa avslogs av majoriteten. Kampen om att bevara Kristinebergsskogen började 2009. Ja och SOSSEMOR föddes också på hösten 2009. Det var då jag började blogga.
2010 präglades totalt av valkampanjen och Örjan Lids & alliansens iver om att bebygga den sista tätortsnära Kristinebergsskogen  som ligger precis söder om kommunalrådets ägor. Det spekulerades då också om de förbättrade skolresultaten under valåret var bara ett tillfällighet eller resultat av lyckad allianspolitik. Nu så här i efterskott kan vi lätt konstatera att det årets höga meritpoäng var verkligen inte något genombrott i alliansens skolpolitik utan redan året efter sjönk resultaten igen.
2011 lyfte (S) fram frågan om att samla in matavfall från hushåll för biogasproduktion. Kajsa och Ing-Marie från socialdemokraterna i Vallentuna fick åka och välja ett nytt (S) partiledare. Jag blev frustrerad  (och är det fortfarande) över att samarbetet med näringslivet fungerar inte alls. På den fronten finns MASSOR att göra! Barnomsorg på obekväm arbetstid lyfte vi fram igen och ställde en enkel fråga om hur majoritetens tankar om arbetslinje och bristen på barnomsorg på kvällar, nätter och helger går ihop. Svaret var att det fanns inte efterfrågan.  UUUUUHHHH! Låt mig allt tåla!
Den här sista bilden är åt fel håll och jag lyckas inte vända den, tyvärr. Bilden visar dock vilka frågor vi har  drivit 2012: vi saknar fortfarande kommunens miljömål, kämpar för att få cykelväg till Karby, frågepanelen som majoriteten tog bort, student- och ungdomsbostäder, utveckla Gustavs Udde, etisk konsumption/FairTrade, Veda ridhusets mögelangrepp och underhållsplaner som inte finns, kommunal tomtkö, sopptippar som behöver saneras, köttfri dag i veckan, kampen om att behålla kommundirektörsposten, konstgräsplan i Össeby IP och Bällstaberg...

 Vi socialdemokrater har kunnat påverka. Vi gör skillnad och lyfter fram viktiga frågor på dagordningen. Men visst, mer kan göras! Kampen fortsätter!

3 november 2012Jag saknar dig mamma, mormor, Raija...