30 maj 2010

Om man påstår något så måste man också motivera sitt påstående. Det går inte bara säga att "Du är barnslig" om man inte kan t.ex ge ett exempel som ger stöd för påståendet. Jag undervisar mina elever att inte häva ur vad som helst utan att tänka efter. Men visst händer det också för oss vuxna att vi säger saker som vi inte riktigt menar. Det är ok! Och å andra sidan så är det fullt tillåtet att vara lite "oskuldsfull, oerfaren, lekfull, naiv och även omogen" eller hur?

Jag fick tag på "Rapport från Alliansen i Vallentuna kommun" som delades ut i centrum häromdagen.I rapporten redovisar alliansen i Vallentuna det som de har gjort under mandatperioden. Socialdemokraterna har varit med om alla beslut och tyckt lika i alla andra ärenden utom:

skolpengsnivån, där vi har en högre skolpeng speciellt för de lägre årskurserna (1-5) och till fritidshemmet än majoriteten

och

vi röstade emot vårdnadsbidraget

och

vi reserverade oss emot VISSA DELAR utav översiktsplanen.

Rapporten kunde nästan ha varit kommunens gemensam infoblad till invånare. Nu är det lite "vilseledande marknadsföring" eftersom partierna gemensamt har fattat de flesta beslut i samförstånd och inte enbart allianspartierna. Jo, jag vet det är ett valår och det gäller att attrahera väljare. Det blir tydligare när man visar skillnaderna istället, sakligt och ärligt. Jag återkommer!

29 maj 2010

Jag läser en bok om härskarteknik. Jag upplever att det är viktig att vara medveten om hur man kan med små kommentarer förlöjliga, minimera och förminska andra. Som kvinna möter man detta (bl.a i politiska sammanhang) och det är viktigt att veta hur man förhindrar att detta upprepas och hur man bemöter detta. Samtidigt är jag självkritisk och försöker medvetandegöra mitt eget beteende; gör jag så mot någon medvetet eller omedvetet? Intressant läsning!

28 maj 2010

Sossemor har en hel del kreativa jobb kvar att göra före sommarlov samtidigt som det känns att det vore bra med lite paus. Eller hur är det med sommarlov när man är förtroendevald? Tar förtroendet paus? Det blir nog mer sommararbete denna sommar än förra just pga höstens valrörelse. Förtroendet förpliktigar!

27 maj 2010

Sossemor var på Mälartinget i Eskilstuna. Temat var vatten. Det självklara vattnet som är tillgänglig för oss dygnet runt bara vi öppnar vattenkran. Vad händer med vårt dricksvattnet om vattnet i Mälaren blir nedsmutsad? Hur länge räcker vattenreserverna? Och hur länge tar det att rengöra sjön? Hur klarar vi av de dagar då vi inte har tillgång till rent vatten? Att börja leverera dricksvatten i tankbilar i större städer är inte lösning som håller i längden. Inga lätta frågor att lösa men kommunerna ska ha beredskap även för sådana händelser.

Mälartinget är också tillfälle att bekanta sig med nya personer, knyta nya kontakter och vårda de kontakter man redan har. Jag träffade bl.a en moderat oppositionsråd från en kommun där det har varit sossestyrd sedan införandet av allmän rösträtt. Hon var inte missnöjd med det. Nya bekantskap nästa år!

25 maj 2010

Jag blev förvånad över hur kommunalrådet Örjan Lid utryckte sig i MittiSteget om vår namninsamling mot byggandet i Kristinebergsskogen. "Just i det här fallet har jag full förståelse för att man skriver på om någon står utanför dörren och frågar Tycker du att man ska hugga ner skogen här" Den meningen utstrålar förminskning av kommuninvånarnas förmåga att avgöra när/om det är berättigad att skriva på en namninsamling. Otroligt många har varit mycket insatta i problematiken och hade redan bildat en uppfattning i frågan innan vi knackade på dörren. De visste vad de ville och vi bara förmedlade deras vilja till nuvarande majoriteten i Vallentuna. Det är ett sätt att försöka påverka mellan valen och sedan finns det möjlighet att påverka på valdagen.

Kommunalrådet får det låta som att det är helt omöjligt att bygga nya bostäder någon annanstans än i Kristinebergsskogen i länets till ytan en av de största kommuner. Menar han att när Kristineberg är byggt så är Vallentuna färdigbyggt? Väljare förstår bättre än så. Och sossemor vill inte förstöra fornminnen i Molnby/Ubby. Hela centrumområdet är byggt bland gravar och annat från brons- och järnåldern. Det har funkat. Vallentunabor är vana vid att leva sida vid sina med sin historia. Med förnuft och varsamhet kan man kombinera bostadsbehovet med fornlämningar och grönområden. Låt mig bara visa!!!

24 maj 2010

Allt ska inte vara lätt att förstå. På kvällens KS röstade alliansen avslag på vår motion om att bygga studentbostäder i Vallentuna. Ingen överraskning men i nästa beslutspunkt vill de utreda om det går att bygga studentbostäder i Vallentuna. Jag förstår inte hur de tänker! Är det att de inte kan bifalla vårt förslag bara för att det kommer från oss?

Ett annat lustig ärende var att ge (bifalla) pengar till barn- och ungdomsnämnden ur deras eget kapital för att använda dessa till att utveckla IKT (information, kommunikation och teknik)som pedagogisk verktyg vid samtliga kommunala grundskolor. Vi skrev motion om detta redan 2007 och den 5 november 2007 blev det förslaget nedröstad av majoriteten i kommunfullmäktige. Idag uppfyller de motionens intention.

Jag är övertygad om att med vår skolpolitik skulle vi få fart på skolutveckling i Vallentuna och uppnå högre måluppfyllelse än borgerligheten.

23 maj 2010

Jag har sprungit ut och in idag beroende på hur mycket det har regnat. Min utomhusplanering sprack trots mina upprepade försök att jobba färdigt det jag hade tänkt. SYND! När arbetsveckan väl börjar imorgon blir det inte många stunder ute i trädgården före nästa veckoslut.

Jag var på kommunkonferens i onsdags med mina (S)-kolleger från hela Sverige i Clarionhotellet i Stockholm. Det fanns utställare från många olika organisationer som man kunde bekanta sig lite närmare. Sveriges koloniträdgårdar var en som naturligtvis fick besök av mig. Ni kommer kanske ihåg Karins (S)-motion om att inte glömma bort att reservera nya områden för kolonilotter när kommunen växer och bygger tätäre. Alla kommer inte att ha en egen täppa samtidigt som intresset för ekologisk och närproducerad odling bara ökar. Avslag blev det som vanligt med motivering att frågan ska väckas av de som är intresserade och inte av kommunen. Fel! Aktiva (S)-politiker kan med fördel initiera dessa. Så sker på flera håll i landet och så kommer att ske också i Vallentuna om vi får bestämma.

Jag träffade också en engagerad kvinna från Södertälje som har många års erfarenhet om ensamkommande flyktingbarn. Hon är en kvinna som jag kommer att bjuda hit för att berätta om hennes erfarenheter. Det kan inspirera vallentunabor att öppna sina hem för dessa barn och unga. Idag placeras de barn som kommunen tar emot i andra kommuner t.ex. i Upplands-Väsby. Vallentuna kommun är idealisk när det gäller integrering i svensk samhälle. Vi borde fixa det på hemmaplan.

22 maj 2010

Jag var på kulturskolans pianofestival idag. Min son spelade Svanungarna av Tjajkowskij och 21 Guns. Jag tyckte han spelade bäst av alla. Jag uppskattar verkligen kulturskolans verksamhet och dess pedagogers engagemang.

Jag önskar att fler barn skulle kunna ta del ut av dess verksamhet. Tyvärr hindrar de höga terminsavgfterna många att ens kunna pröva på en instrument eller spela teater, sjunga eller dansa. Det tar så emot att föräldrarnas ekonomiska situation styr om ett barn kan lära sig spela eller dansa. DET ÄR FEL!!! Inga barn som vill och önskar sig att få lära sig spela ska förhindras till det.Sossemor har ett mål och det är ett mål inte en önskan att alla barn som vill får möjlighet att lära sig spela. Är det slöseri av skattebetalarnas pengar? NEJ! Det är en långsiktig investering i barnen.
Jag är övertygad om att föräldrar föredrar att kulturskolans verksamhet med dess kompetenta pedagoger ska vara en naturlig del av barnens skoldag. Musik är ett utryckssätt precis som språk och bild. Varför måste man betala för att utveckla det utryckssätt?
Halvering av kulturskolans avgifter i etapp 1 med sikte på att helt kunna erbjuda kostnadsfri kulturskola för ALLA barn. Detta är ett av våra (S)-vallöften.

20 maj 2010

Tiden rinner verkligen iväg. Sossemor har inte hunnit skiva på ett tag vilket i för sig är oförlåtligt.

Alliansen har nu röstat fram klartecknet för JM att bygga i Kristineberg alla de 875 bostäder som finns med på alliansens önskelista. Vi lovade revidering av översiktplanen direkt efter val. Vad vill invånare i Vallentuna? Skog eller ett nytt bullerstört bostadsområde utan service? Än finns det hopp. Jag får inte ge upp ännu. Bilden av en grön Vallentuna förstörs definitivt om skogen skövlas bort. Vi förlorar det unika med Vallentuna och blir som vilken annan kommun som helst. Precis som de spanska utbytesstudenterna vittnade om när de blev intervjuade. Det fina med Vallentuna är att skogen finns så nära.

Nu blir det bråttom till företagsbesök!

12 maj 2010

Var provvakt i eftermiddags i skolan. Hade lite tråkigt och började pyssla en pyramiddekoration som jag sedan hängde upp ovanför vita tavlan. Jag blev faktiskt ganska nöjd. Mina matteelever hade gjort dessa färgglada pyramider som inspirerade mig att börja skapa. Fröken hade lite roligt medan elever kämpade antingen med fysik- musik eller religionproven.

Det pågår franska filmfestival på Sture. Jag älskar franska språket men har tyvärr glömt bort mycket av det jag lärde mig på gymnasiet. Jag utnyttjar dock alla möjliga tillfällen att få lyssna på det språk och därför blir det säkert en fransk film för min del under helgen. Jag är fortfarande besviken på min högstadieskola i Finland för vid språkvalstillfället årskurs 7 fick jag inte franska som var mitt första hands val utan tyska och därmed fick jag vänta till gymnasiet innan jag kunde välja ett nytt språk till. Egentligen innerst inne är jag tacksam för alla språkkunskaper jag fick under min skoltid. Elever har mycket mer kapasitet att lära sig olika språk än vad Björklund påstår. Naturligtvis ska alla elever i Sverige kunna t.ex engelska på gymnasienivå (så att de får grundläggande högskolebehörigheten).

10 maj 2010

Sossemor har försökt bekanta sig med vissa av kommunallagens paragrafer. Synd att kommunen inte har en kommunjurist som skulle hjälpa mig att tolka och förtydliga lagtexten. Jag tycker att det är en JÄTTESTOR brist. Det är jobbigt att ringa till kommunförbundets jurister i varje enskild ärende där man vill ha klargörande. Jag har faktiskt skrivit en motion om detta. Får se om alliansen vill ha en kommunjurist som kan vägleda även dem. Då skulle Örjan Lid slippa fråga mig om han är jävig i vissa planärenden.

9 maj 2010

Synd att det är så kyligt och grått just idag när jag har min enda lediga dag under veckan. Jag får trotsa kylan och jobba i trädgården i alla fall annars missar jag våren helt och hållet.

5 maj 2010

Sossemor var på teater med Lärarförbundet ikväll och såg "Lärare för livet". Den var sevärd. Lärarförbundets nya slogan " Börja med skolan, resten ordnar sig" passar perfekt i sossemors lokala politiska ambition. Vi har alltid hävdat att det lönar sig att investera i barnen.

Tänker på ett kommande ärende om höjning av kulturskolans avgift från 1200kr till 1600kr. Detta är ingenting annat än uteslutningsmetod av barn/ungdomar från ett väldigt uppskattat verksamhet. Den redan höga avgiften gör och har gjort kulturskolan till en segregerad skolform. Intresset eller begåvning har ingenting att göra med kulturskolan idag utan föräldrarnas ekonomiska situation styr om ett barn kan ens tänka sig hitta ett fritidsintresse bland kulturskolans utbud. Vallentuna är en gammal kulturbygd, rik kommun som inte kan erbjuda kulturskolans verksamhet till alla barn och ungdomar till ett vettigt pris. Det vill vi ändra på!

4 maj 2010

Inte ens notis om vårt Första maj firande på torget i MittiSteget. Örjan (M) kom med med det självklara budskapet som ALLA partier står bakom, nämligen inga vindkraftverk i Tärnan. Gunnel (FP) var också med tidningen pga slagsmålen och fylleriet i centrum och tankar om hur socialnämnden tänker kring restaurangernas öppettider. Lars-Bertl(KD) fick också sin sida i tidningen. Det är bara Elisabeth (C) som fick inte plats denna gång. Vi då? Vi som är det näst största partiet i Vallentuna just nu (störst under förra mandatperiod). Nej, vi finns inte med. Besviken? Nej, vi är redan vana vid detta. Att de småpartierna med sina 5% anhängare syns mer i tidningen än vi är bevis på medias makt. Synd att det inte finns konkurrerande tidning på lokal marknad.

Ja jag medger. Lite besviken är jag trots allt.

3 maj 2010

Sossemor ska ut och dela rosor utanför kommunhuset för de som lämnar deklarationen ikväll.

Eftermiddagen har gått åt bl.a. att fundera varför vill borgerligheten flytta kulturSKOLAN från barn-och ungdomsförvaltningen till kulturförvaltningen. Det är ju pedagoger/lärare som undervisar och som identifierar sig med skolfolket. De är inte kulturarbetare. Och bråttom är det igen. Jag blir alltid misstänksam när de berörda hinner inte vara med i processen utan allt fortlöper med rasande fart utan att kommunstyrelse eller kommunfullmäktige har fattat några som helst beslut. ÖPPENHET? DELAKTIGHET? Nej de där ordens praktiska innebörd är okänt för de styrande.

2 maj 2010

Trädgården lockade ut. Sosserosor är klippta, buskarna likaså. Vårens jungfrulig grönska är förförisk.Den fick mig hoppa över gympan. Har lite dåligt samvete pga det.

Jag undrar över om DN skrev antalet deltagare i demonstrationståget fel av misstag eller med flit. Det är faktiskt lite skillnad mellan 5000 och 15 000. DN har förmågan att vinkla alla sossepositiva nyheter till vår nackdel. Jag har på allvar tänkt avbryta min prenumeration av DN och byta till Svenska Dagbladet. Det är helt onödigt att bli förbannad varje morgon när man har läst ledaren och de inrikespolitiska sidorna. Det är faktiskt skrämmande att de politiska DN-skribenterna kan aldrig hitta något positivt om våra förslag eller våra företrädare. Visst vet jag att de får betalt att hitta fel men på något sätt önskar man dock att de skulle trotsa huvudmannen EN GÅNG och säga sanningen helt opolitiskt, jämföra alternativen opartiskt och kritiskt. Jämföra sakfrågorna och lämna personfrågorna utanför. Detta är inte Miss Universum tävling. Det är fråga om vilka har den bästa politiken som gynnar de flesta i Sverige och Sverige som ett land i världen. Sossarna är inte ofelbara de heller men för det mesta har de välgenomtänkta verklighetsförankrade förslag.

1 maj 2010

Vårkampanjveckorna där dagens Första maj firande var höjdpunkten börjar glida mot sitt slut. Det betyder inte att nu är det frid oh fröjd. Nu börjar arbetet inför höstens valrörelse och vår kamp för att rädda Kristinebergsskogen fortsätter tlls valresultatet är färdigräknat på hösten. Först då vet vi om invånare i Vallentuna är villiga att hjälpa oss att STYRA byggmarknaden bort från vår närskog.

Mona är redo att styra landet! Hon har planen färdig, hon är ivrig att sätta igång som Sveriges första kvinnliga statsminister.Och det fanns ingen del av planen som jag inte höll med. Jag är övertygad om att det behövs en kvinna som för solidariteten, rättvisan och jämlikheten på dagordningen igen.Såsom alliansen har behandlat de äldre, sjuka och arbetssökande ska utvärderas på hösten. Är det så vi ska behandla våra medmänniskor? Vi är ett rikt land. Vi har råd att omprioritera omfördelningen av de gemensamma resurserna. Med Mona som statsminister får de allra rikaste lite mindre medan de äldre som har jobbat redan ihop sin pension ska få lite mer i form av rättvisare beskattning.

De sanna vännerna finns där när jag behöver dem. De bryr sig inte om ens titel, inkomst, klädsel, utseende eller något annat ytligt.De ger sin tid och sin värme och engagemang. Tack att ni fanns där även idag!