29 juni 2012

Hur många chefer till ska få gå innan kommunalrådet är nöjd?

27 juni 2012

Enligt Dagens samhälle (tidning) gav Kammarrätten Vellinge kommun (M styrd) bakläxa när kommunen gav lite högre förskolepeng till de förskolor (kommunala eller privata) som hade utbildad personal. Vellinge kommun tyckte att skillnaden mellan förskolorna var för stor. Vissa fristående förskolor hade bara 40% utbildad personal medan kommunen hade 80%. Det där är svårt att acceptera! Om kommunen (eller sund förnuft) säger att naturligtvis ska förskolorna ha behöriga och utbildade förskollärare i högre utsträckning, så slipper de privata att satsa medborgarnas skattepengar på det  om de vill och prioriterar något annat istället. Vad prioriterar de i så fall om inte behörig personal??? Så frustrerande!

Räcker det att en förskola har EN pedagogiskt utbildad personal per flera avdelningar? Mitt svar är NEJ! Att ge de allra minsta den bästa möjliga pedagogiska verksamheten under de första levnadsåren KRÄVER utbildning. Om man nöjer sig med barnpassning så visst, grannflickan på 14 år fixar det också till mindre än hälften av förskolärarkostnad. Vad vill dagens föräldrar ha? Dum fråga Sossemor! Alla vill ha utbildade förskollärare. Hur många av föräldrarna ställer den frågan när de väljer förskola? Inte tillräckligt många, eftersom inga uppror förekommer i vår kommun, som har lika lite pedagogisk personal överallt i förskolorna. Mycket under riksgenomsnittet! Om jag inte kommer ihåg fel, så är det under 40% av personalen som har ped.utbildning i vår barnrika kommun.

Inte finns det information om så här pass grundläggande sak som andel utbildade förskollärare att tillgå t.ex. på kommunens hemsida där man väljer förskola för sitt barn. Kan det vara läge att skriva en motion om att viss kvalitetsfakta om förskolan ska finnas med på kommunens hemsida och naturligtvis hänvisning till förskolans verksamhetsberättelse och ev. om protokoll från senaste tillsynsbesök? Det är först då föräldrarna kan få tillräckligt med förhandsinformation och kan då lättare välja förskola för sitt barn.

Nej nu får det bli läxläsning.

26 juni 2012

Stockholms Tidningen visar tydligt hur den moderata politiken söker sig till socialdemokratiska hjärtefrågor bara för att kunna försäkra sig maktinnehav. Alliansen kan inte vinna de breda folkmassorna med traditionell moderatpolitik. De kan inte heller göra det med de små partiernas politik i den mån de har någon egen politik, eftersom de frågorna attraherar inte heller de flesta. Kvar finns de tradionellt fackliga och socialdemokratiska frågorna som oftast berör "de stora massorna". Det här är taktik, strategi på högsta politiska nivå. Det är dock viktigt att observera, att alliansens politik oftast stannar i den offentliga retoriken men när de skulle visa "action" så finns inte den viljan alls.

Rätten till heltid är ett bra exempel. Täby moderaterna röstade emot (S) motionen om rätten till heltid bara för en vecka sedan. Likaså har Hillevi Engströms (M) Sollentuna (M) röstat emot rätten till heltid. Hon är arbetsmarknadsminister idag och säger sig vara positiv till heltidsanställningar och tycker sig vara pådrivande i frågan om att få fler heltidsarbeten inom offentlig sektor. Hon röstade emot detta redan 2006 när hon själv satt i Sollentunas kommunfullmäktige. Likaså har Ulf Kristersson (M), Catharina Elmsäter-Svärd (M) röstat emot heltid när de hade kommunpolitiska uppdrag under förra mandatperiod. 

I Vallentuna ser historiken så här:

Vi (S) skrev en motion 2007 om att redovisa kostnaden av att erbjuda de ofrivillgt deltidsanställda ett heltidsarbete. Det fick vi nej till av majoriteten. De ville inte ens veta vad det skulle kosta, OM  det skulle kosta, att erbjuda heltid för de som vill det. 2011  lämnade vi en motion till i ämnet, "Rätt till heltid". Den har inte ännu blivit behandlad i kommunfullmäktige. Och igen påstår jag med bestämdhet att socialdemokraterna ÄR BÄST på att leva som de lär. Vårt parti har gått ut med att till årsskiftet 2013-2014 ska alla S-styrda kommuner ha infört rätt till heltid för nyanställda. Vi har fem S styrda kommuner i Stockholms län. Nynäshamn erbjuder redan rätt till heltid. Sigtuna har börjat med det inom äldre- och handikappomsorgen, kultur och fritid och ska nu erbjuda det även inom barn- och ungdomssektorn. Botkyrka, Sundbyberg och Södertälje är också i gång med detta. Nynäshamn påstår att kommunen har tjänat på det, eftersom bl.a.  övertids- och mertidskostnader har minskat.

Ge alla möjlighet att försörja sig med sitt arbete. Att erbjuda heltidstjänster är det första viktiga steget i den riktningen!

24 juni 2012

Jag har fortfarande jobbveckor framför mig trots de närmaste runt omkring mig har påbörjat sin semester. Känns lite motigt. Jag får fylla dagarna med någonting som jag verkligen tycker om så som att läsa t.ex. Länsstyrelsens rapport om läget på bostadsmarknaden i Stockholms län. Ny socialchef ska förhoppningsvis också rekryteras före semester. Sanningen är att nu när det blir lugnare på mötessidan så kan jag själv styra min tid hur jag vill. Det är mitt lutherska samvete som säger att vissa saker ska göras innan jag unnar mig några veckors ledighet.

Läste i Vallentuna nya om den nya kommundirektören. Visst är oppositionen glad och positiv till att (M), (C) och (KD) tog tillbaka sitt förslag om att skippa kommundirektörsposten. Hur skulle det ha blivit med kommunalråd och nämndordföranden som håller medarbetarsamtal och ansvarar löneutvecklingen av förvaltningschefer?Politiker som sysslar med verkställigheten?   Det behövs en opartisk chef som garanterar tjänstemannakårens objektivitet när beslutsunderlagen skrivs fram, som bevakar att politiken inte kan/får blanda sig i tjänsteskrivelser. Vad politiken sedan beslutar om, är en annan sak, men underlaget ska baseras på fakta.


22 juni 2012

Glad midsommar!

20 juni 2012

Sossemor har haft en solig dag ute på en rundtur i några av länets kommuner. Begreppet trädgårdsstad har fått ett tydligare innehåll. Vi åkte till Sollentuna, Bromma, Enskede och Tullinge och såg olika praktiska tolkningar av trädgårdsstäder. Det vi tyckte om skulle vi kunna överföra till områden i vår egen kommun och samtidigt skulle vi undvika det som inte riktigt var så lyckad. Det var verkligen en STUDIERESA. Och jag har fått en ny guru, Ove Swansson som verkar kunna det mesta inom samhällsbyggnads området.
Midsommarafton är redan på fredag! Någon storstädning lär jag inte hinna göra. En jordgubbstårta är dock ett måste.

19 juni 2012

Strukturplanen för centrala Vallentuna är ute på samråd. Det pratas och skrivs om ev. vägdragning genom den kommande stadsparken. (S) har inte ännu haft den diskussionen med medlemmarna. Karin Dahl-Strandin som var länge vår gruppledare i Barn- och ungdomsnämnden lyfte flera gånger upp betydelsen om att ha barnperspektivet i all planering. Hon kämpade för en lekpark i Lindholmen, plaskdamm i kommunalhusparken osv. trots hon inte fick majoriteten med sig. I den andan fortsätter vi att påminna majoriteten om att det finns massor av barnfamiljer som flyttar hit och någonstans måste det synas att även dessa små kommuninvånare är viktiga i samhällsplaneringen.
Här nedan är lite tips om vad en sådan lekpark skulle kunna innehålla. Bilden är från Mariehamn.
På samma område finns även denna utomhus skatebana för lite äldre barn och ungdomar.
Jag som inte ha haft någon vidare bra dag idag gläds åt artikeln i Mitt i Steget om hyresrätterna som är på väg att bli en sällsynt art.  Vallentuna lyser igen med sin botten notering i jämförelsen med antalet hyresrätter jämfört med länets alla kommuner. Jag är själv frågande hur siffran 9% har räknats fram. Antalet hyresrätter, 367 stycken lär stämma, men om vi har ca 11 000 stycken bostäder sammanlagt så är 367 st BARA 3%!!! Andra kommuner kan erbjuda valfrihet på bostadsmarknaden men inte Vallentuna. Vår (S) målsättning är en tredjedel hyresrätter. Det kommer dock att kräva en långsiktig satsning eftersom utgångsläget är så dåligt.
Det är inte första gången jag skriver om hur viktig roll ordföranden har på ett möte. Ja, egentligen redan då när han sätter ihop dagordningen. Om ordföranden suckar och är allmänt ointresserad om vad mötesdeltagare har att säga påverkar det på hela mötets stämning. Då kan man naturligtvis undra om mötets stämning spelar så himla viktig roll. Jodå! I ett demokrati ska alla ha lika värde och allas åsikter ska ha lika värde, även om man inte delar de värderingarna. Just den biten klarar inte alla av. Inte jag heller alla gånger men jag har medvetet tränat mig själv på att ge utrymme för alla/allas åsikter.

Ett utvecklingsområde som jag och Örjan Lid har gemensamt som mötesordförande är att ordföranden kan egentligen inte ställa sig framför talarkön och ta ordet när man vill, utan ordföranden ska lista ner talarordningen och ställa sig själv också på listan och lydigt vänta på sin tur. Och i slutet sammanfatta mötesdeltagarnas åsikter och sedan fatta beslutet.

Varför skriver jag om detta just idag? På gårdagens kommunstyrelsemötet var vi socialdemokraterna inte nöjda med beslutsunderlaget i ärendet där fritidsförvaltningens lokaler skulle också flyttas till det nya kultur- och bibliotekshuset. Vi är som bekant anhängare av att ha verksamhet i egna lokaler men vi visste inte om hur många arbetsplatser det kommer att finnas i nya biblioteket, vi visste inte heller hur många medarbetare det skulle behöva rymmas där osv. Att fatta beslut bara att någon föreslår det utan att ha fakta fungerar inte i vårt parti. Det orsakade tydligt missnöje bland majoriteten och det tycker jag var opassande.Att hänvisa till tidigare beslut som inte fanns med i beslutsunderlaget var inte ok för oss.

Det var Sossemors hälsning från terminens sista ordinarie kommunstyrelsemöte.

17 juni 2012

Ja nu har det blivit officiellt om att Vallentuna kommun behåller kommundirektörs posten. (M), (C) och (KD) har tänkt efter och backar från sitt tidigare förslag. Klokt! VI ska syssla men visioner och målsättningar och lämna resten till kommundirektören och medarbetare att genomföra. Att inte ha anställda och fackföreningar med i förändringar av den här digniteten är aldrig lyckosamt. Jag kan inte heller låta bli att njuta av att  märka vilken kraft fackföreningar kan vara om de vill. Det är just det som är meningen med facken. En ensam röst väger ingenting men ju fler enade röster desto större makt.

Jag fick i höstas en bok från min väninna som jag har väntat på att få börja läsa. Den heter "Tron på förändring" och innehåller flera av Barack Obamas tal. Fantastisk läsning! Jag är bara i början av boken men tänker faktisk citera ett stycke ur den: " Ge varje barn en skolgång i världsklass genom att värva en hel armé av nya lärare med högre löner och bättre stöd; begära högre krav och mer ansvarstagande i klassrummen och genom att säga som det är: att den bästa utbildningen börjar med att föräldrarna stänger av TV:n, plockar undan datorspelen och engagerar sig i sina barns liv."

Citatet är mer aktuellt än man tror. Inte bara för att lärarna är väl den enda gruppen vars avtal inte är klar ännu men också för att skolresultaten behöver höjas även i Sverige och alla parter ska bidra till det arbete.
Obama måste få en period till som president. Han har en målsättning som ideologiskt påminner väldigt mycket våra socialdemokratiska tankar.

Regnfri dag önskas!

14 juni 2012

Folkpartiets språktest? Det har jag funderat på här vid sidan av allt annat. Naturligtvis håller jag med, att det är bra om man lär sig svenska språket om man nu har för avsikt att bo här en längre tid, kanske resten av livet. Men sanningen är att bristande språkkunskaper i svenska har inte historiskt varit ett hinder för att kunna etablera sig i arbetsmarknaden och är inte det idag heller. OM det finns lediga arbetstillfällen så finns det också möjlighet för icke svensk talande att få jobb.

Tänk t.ex. på 60- och 70-talets invandring från Finland. Inte kunde de ett endaste ord svenska men åkte direkt från hamnen till den nya arbetsplatsen. Många lärde sig svenska i praktiken ute i arbetslivet vilket är det idealiska och mest effektiva, tycker jag. Sedan fanns det också de som jobbade hela sitt yrkesverksamma liv och betalade skatt men lärde sig knappast språket men det gick bra ändå. Visst har tiderna förändrats. Antalet okvalificerade jobb har minskat. Men... tänk bara på vår fina kultur- och biblioteksbyggnad som håller på att färdigställas i centrum finns det anställda som har mycket begränsade svenska språkkunskaper. Jag tyckte mig höra engelskan som ett gemensamt språk. Och så ser det ut på många arbetsplatser. Om man behöver arbetskraft så anställer man det, på verkstadsgolvet, lager, inom lokalvården, äldreomsorgen, hotell och restaurang... med eller utan språkkunskaper.

Medborgarskapet och språkkunskaper behöver inte hänga ihop. Man kan vara en exemplaristisk medborgare trots man inte talar svenska. Sverige  har en förbättringspotential på att kunna ta vara  på de nyanländas språkkunskaper: arabiska, kinesiska, spanska,... Man verkar fokusera på fel saker. Skapa nya arbetsplatser till unga, nya och gamla svenskar så löser sig resten.

Det lär bli bara (S) som tar med konstgräsplanen i Össeby IP i nästa års investeringsplanen. Majoriteten (även centern) förkastade den tanken åtminstone i kommunstyrelsens arbetsutskott. Länge leve landsbygden, säger Sossemor.

12 juni 2012

Sossemor har haft en konstant huvudvärk nästan hela dagen. Inte bra! Och bättre blev det inte heller efter kommunfullmäktigemötet. Trots några lovande lockande frågor blev hela mötet bara ett rent formaliamöte. Miljöpartiet ställde en interpelationsfråga om den höga personalomsättningen av högsta chefer, kostnader kring dessa och fick ett svar som tystnade dem på en gång. Är avgångsvederlag och andra kostnader kring chefsflytt hemliga? Är det inte våra gemensamma pengar som borde kunna redovisas öppet? Orsakerna till chefsbyten på högstanivån? Kommunalrådet svarade själv på frågan. Eller lät bli att svara. Frågor som inte ska diskuteras på ett sådant här möte, tyckte han. Mycket bra fråga och mycket dåligt svar.

Miljöpartiets andra fråga gällde miljömålen. Det som förvånade mig mest var att Filipoff (M) svarade att det är alliansen som jobbar "intensivt" med miljöfrågorna. Tjänstemännen har lämnat ett förslag till politiker men det är BARA alliansen som jobbar vidare med dem. Urdåligt!!! En av de mest grundläggande frågorna i dagens samhälle och de snor frågan. Moderaterna klarar inte av grupparbetet. Det är bara de som vet allt bäst, ingen annan. Oh, vad jag väntar på att få se Filipoffs miljömål. Han har fått flera år på sig att fundera på dem. De måste verkligen vara väl genomtänkta.

Flera motioner lämnades in idag, bl.a. ett (DEX) förslag att man bygger flyktingboende i Påtåker istället för boendet i Bällsta. Vi lämnade två motioner. En om att få lägga medborgarförslag och att ha en öppen frågestund före fullmäktige och en om belysning på anslutningsvägen till ridskolan i Veda.

Många avsägelser var det också ex. Per Norbäck (DEX) och Malin Edberg (M) lämnar sina uppdrag. Båda är betydelsefulla i sina respektive parti. Jag hade hoppats på  (M) kvinnornas offensiv någon gång men det verkar dröja...
Trots tiotal tunga ordförande och ledamotsposter valdes Örjan Lid till Sörabs styrelse och blir därmed även ordförande i Sörabs styrelse. Hur kommer han att orka det plus kommundirektörsjobbet plus hans fritidsintresset med Påtåker FÖRRUTOM att ansvara för Vallentuna kommuns verksamhet? Ingen klarar av att sköta alla dessa uppdrag 100%. Vilket blir då lidande?  Eller blir det han själv som får lida? Finns det inga andra i partiet som kan avlasta honom? Eller vill han inte dela makten och ansvaret med flera?

Nej, det var inget bra möte. Jag får skylla på mig själv också som var tyst och kommenterade inte mer utan tänkte på de fotbollsfantaster som ville hem före klockan nio.

10 juni 2012

Lite skrivarbete kvar inför nästa arbetsvecka. Det är nämligen dags för vårens sista kommunfullmäktigemöte i morgon kväll. Jag ska också testa på att läsa alla veckans handlingar i iPaden. Själva läsandet är det inga svårigheter med men jag brukar styrka under och skriva massa anteckningar i marginalen och det ska nu göras modernt direkt på iPaden. Jag hoppas att det är lika lätt som det verkar för tänk hur mycket papper och portokostnader kommer vi att spara på detta sätt.

Om en vecka åker mina döttrar till Frankrike för hela sommaren. Känns konstigt! Jag vill att de ska åka men just när jag ska ha lite mer tid att umgås med dem så är de inte här. Jag får lösa detta på något sätt. Åka själv till Frankrike?

9 juni 2012

Det är så fantastiskt se vilken maktfaktor fackföreningar kan vara om de vill. Fackföreningarna i Vallentuna har deltagit i förhandlingar om "livet utan kommundirektör" och bidragit med många kritiska men  också konstruktiva synpunkter om varför förslaget inte ska genomföras. Hur vet jag om det? Ju jag har läst protokollanteckningar från de möten.  Vi har allt att vinna med att nyttja fackens erfarenhet och kunskaper i arbetet att utveckla kommunen. Där tycker jag vi inom socialdemokraterna har högre ambition än borgerligheten att hitta nya arbetsformer. Mer riktig samverkan och mindre rent informationsöverföring.


8 juni 2012

Det byggs mycket i Vallentuna. Idag fick jag möjligheten att träffa ett av byggföretagen, nämligen Småa som bygger ett nytt område i Lindholmen. Dessa hus passar verkligen in i Vallentunas kulturbyggd.  
Jag tog lite bilder inifrån huset så får ni en uppfattning om vad Bullerbyn i Lindholmen har att erbjuda. Detta visningshus är värt att besöka om man är ute efter hus nära natur på förhållandevis stora tomter.
Tvåvånings huset hade sovrum på översta våningen. 
Söt flickrum
Köket hade både en vanlig spishäll och en vedspis. Mysigt!
Vardagsrummet i en vinkeln med braskamin. Kändes rymligt.
Bild på Kultur- och bibliotekshuset. Uteplatsen med växterna håller på och färdigställs.
Förr utom Småa så hann vi besöka Vallentuna trafikplats och nya Kultur- och bibliotekshuset. Nya biblioteket kommer att bli sååå vackert. Golv av ask, specialdesignat trappdekoration, belysning, vackra trappor, ljust med alla stora fönstren...

Årets företagare 2012 i Vallentuna offentliggjordes i kväll. Jag berättar mer om det i morgon för nu måste jag sova.

6 juni 2012

Nya svenska flaggor vajade uppe i flaggstången i Vallentuna centrum idag när Sveriges Nationaldag firades på torget. Vackert väder, duktiga dansare, sångare och spelare bidrog till att dagen blev lyckad. Jag måste ärligt medge att jag  hade önskat att det vore jag som fick hålla ett tal på en sådan här dag. Jag får dock snällt acceptera att kommunalrådet inte låter ett sådant här fint tillfälle att gå förbi att få stå på scen framför kommuninvånare. Men drömma om det är tillåtet tack och lov.


4 juni 2012

Lika lätt som opinionssiffrorna stiger för vår (S) del, kan de också sjunka. Dessa svängningar verkar ske allt snabbare. Det jag hoppas på är, att media fortsätter sin objektiva granskning av regeringens politik och redovisar hur det går med alliansens vallöften. Jag har ingen minnesbild om hur alliansens gemensamma vallöften i Vallentuna såg ut eller fanns det några över huvud taget. Jag har alla möjliga tidningsannonser kvar så det kan vara dags att ha en halvtids rapportering om hur bra det går med löften i Vallentuna.

Samma sak gäller naturligtvis oss socialdemokrater också. Visserligen kan vi inte genomföra allt som finns på vårt kommunala handlingsprogram men det finns inga ursäkter om att låta bli att försöka göra det i form av motioner till fullmäktige, enkla frågor osv. I princip borde vi ha hunnit lyfta fram ca hälften av det vi prioriterade inför valrörelsen. Jag får lov att återkomma med en sådan redovisning så småningom.

För övrigt saknar Sossemor gympan... (sommaruppehåll i skolorna).


3 juni 2012

Stockholms stad bjöd en visning och middag på Vasa museet i samband med Mälartinget. Det var mäktigt att sitta  i skuggan av Vasa skeppet och äta en god middag. 
Före middagen På Vasa museet hade vi en mingelstund på Stadshuset i Gyllene salen med Mälardrottningen.

Nu är festandet slut och "att göra"-listan för nästa vecka är lång, men intressant. Jag borde lägga till i listan att närmare titta på kartan hur mycket av IP-skogen egentligen försvinner om alla 250 bostäder byggs i området Södra Haga enligt borgerlighetens bostadsbyggnadsprognos, vilket vi i (S) är definitivt emot. Jag försöker kompensera gympan med löpturer i IP-skogen och märker att jag minsann inte är ensam om att njuta av naturen och det spårsystemet som finns där. Vi måste kunna bygga utan att sänka livskvalitén vilket t.ex. närskog och rekreationsmöjligheter i närområdet innebär.
Jag hade tänkt mig jobba en pyttestund på kontoret idag eftersom jag var bl.a. så himla nyfiken på om jag hade fått ett mailsvar från Skolinspektionen. (Jag kommer inte åt kommunmailen hemifrån, tyvärr. Och jag var ju på Mälartinget torsdag- fredag.) När jag står där bakom min dörr så funkar inte nyckeln. Man har bytt lås. Jag visste att låsbytet var planerat men inte visste jag att det skulle göras utan att jag fick tillgång till nyckeln. Jag får nu snällt vänta tills på måndag.


2 juni 2012

Mälardalsrådets 20-års jubileum firades igår i Stockholm. Mälardalsrådet är ett intresseorganisation för kommuner och landsting runt Mälaren. En verklig påverkansorgan som tål användas i större utsträckning speciellt i infrastrukturfrågorna.

Sörab, vårt "sopbolag" hade årsstämma idag. Årets stämma blev historiskt för Elwe Nilsson (M) som har varit engagerat i Sörab sedan 1986, lämnade ordförandeskapet idag. Han har skött bolaget, enligt mitt tycke, mycket bra.  Bolaget har utvecklats enormt under den tiden naturligtvis också tack vare otroligt duktiga medarbetare med äkta engagemang för miljö- och avfallsfrågorna. Det blir inte lätt för nästa ordförande att fylla den posten. Om Sörab ska fortsätta sin framgångstur kan inte nästa ordförande göra detta jobb halvhjärtat bland alla andra uppdrag. Sörab är värd ett ordförande som är beredd att satsa 100% på det. Jag ställer inga andra krav.