28 januari 2013

Den glädjen som jag möter när folk får veta att det finns byggföretag som är intresserade av att bygga hyresrätter i kommunen går inte att ta misstag på. Behovet och efterfrågan av hyresrätter är stor i kommunen. Svenska Hyreshus AB är ett av dessa företag som har visat sitt intresse. Av de referensprojekt som bolaget hänvisar till är 5 av 6 bostadsrätter. Jag är för mångfald också när det gäller byggföretag så de är mer än välkomna i kommunen MEN det är hyresrätter vi behöver!!! Jag kunde inte få fram information om de själva förvaltar "sina" hyreshus eller bygger de bara och lämnar sedan förvaltningen till kommunen eller till någon privat förvaltare. Miljöklokhet var också ett nytt begrepp som de använder men fick inte ännu något svar på varken i ansökan eller på hemsidan vad det egentligen innebär.  Jag ser framemot detta ärende på dagordningen!

27 januari 2013

Det är tydligt att invånare i Kårsta är missnöjda med den allianspolitiken som förs i Vallentuna. De har röstat fram sina/samma politiker mandatperiod efter mandatperiod. Tålmodigt har de väntat på att vallöften blir verklighet. Nu verkar det som bägaren håller på att rinna över och det rinner inte lugnt och stillsamt. Det är inte så det funkar i Kårsta! Det kokar! Det kokar så att även Sossemor i Bällsta håller på och får det varmt och svettigt även om jag är i opposition.

Vi har en rubrik i vårt kommunala handlingsprogram som heter "Hela Vallentuna ska leva". (Handlingsprogrammet går att läsa på vår hemsida www.socialdemokraterna.se/vallentuna.) Vi gick till val på bl.a. med löftet om att bygga cykelvägar från centrum till Karby och till Arninge och mellan Ekskogen och Kårsta. Vi lovade kämpa för att bygga ut och för ökad turtäthet på kollektivtrafiken i HELA kommunen. För seniorer lovade vi att erbjuda boende, service och trygghet även utanför tätorten t.ex. trygghetsboende eller särskilt boende.

Kårsta folket gav sina röster till de borgerliga. Tomma löften har de fått. Vi har stridit för cykelvägar, för konstgräsplan i Karby och för äldreboende i Kårsta och först och främst för likvärdig och rättvis kommunal service i alla delar av Vallentuna kommun. Jag påstår inte att vi hade perfekt planering för Kårsta folket heller men jag menar att vi hade och har viljan och ambitionen att jobba för HELA Vallentuna.

Vi är beredda att ha en öppen dialog med Kårsta folket lika väl som de de andra boende i andra kommundelar. Ni är också välkomna att engagera er i vårt politiska arbete. Testa oss!

24 januari 2013

 Gösta Rehn som skulle ha fyllt 100 år i år. Jag deltog i en föreläsning om honom idag. Mina kunskaper om honom var mycket begränsade och kan absolut inte nu heller påstå något annat, men jag fick trots allt en mer nyanserad bild av denna nationalekonom som har påverkat svenska modellen mer än jag anade.
 Under frågestunden fick jag en stark känsla om att där satt jag bland ekonomiskt väldigt kunniga åhörare som verkade dela den socialdemokratiska samhällssynen. Den erfarenheten, den kunskapen som fanns i det föreläsningsrummet borde komma till partiets nytta. Det kanske gör det redan, det vet jag inte, men att inte nyttja dessa människors kapacitet känns som slöseri på oacceptabel nivå. Jag har försökt skriva några gånger tidigare om den stoltheten jag känner som socialdemokrat, om vårt samhällsbygge och strävan efter allas möjlighet att få vara med och bidra till samhällsutveckling. Och då är ju jobbfrågan den mest centrala. Stoltheten förstärks av att så många betydelsefulla intellektuella ser socialdemokratin som sitt parti.

23 januari 2013

Trött är man efter en intensiv dag men vad roligt det är att få spåna om vad det politiska året ska och kan innehålla. Det känns som allt är möjligt och allt går att göra. Låt den här känslan få kvarstå hela året!


22 januari 2013

Insändaren är inskickad! Det blev bråttom med den eftersom arbetsdagen gick åt till största delen till kompetensutveckling om offentlig privat samverkan vid investeringar. Mycket intressant var det! Passar kanske inte till alla projekt men mycket väl till andra. Denna  upphandlings modell / finansieringsmodell förutsätter att beställaren=kommunen vet vad den vill. Kraven måste vara tydligt specificerade så att ev. s krångel kan undvikas. OPS arbetet kräver att kommunen har tillgång till kompetent expertis/rådgivare som hjälper till att formulera vad projektet ska innehålla. Riskerna fördelas mellan parterna och samhällets kostnader för projektet kan fördelas jämnare ut under flera års tid samtidigt som byggare ansvarar för drift- och underhåll under en 30-40 års tid beroende på överenskommelsen.
Hela upplägget innefattar så mycket mer... t.ex. byggarens innovativa lösningar till olika önskemål från beställaren osv. Detta var verkligen någonting jag vill fördjupa mig mer när jag har tid.

19 januari 2013

Fantastisk vinterdag! Vilken förtrollande färgkombination av det himmelsblåa och snövita!

Kvarnbadets café var öppen och folk hade hittat till Vallentuna sjön. Bänkar och övrig upprustning på Gustavs Udde som alliansen lovade sköta, lyste med sin frånvaro och folk satt på stenar och snöhögar när de bytte till skridskor eller skidor eller tog en fikapaus.  Mysigt det med i för sig. I ärlighetens namn hade den bänken som fanns där tidigare vid strandkanten troligen ersatts av en ny högre upp på stranden. Nu släpper jag denna fråga. (S)  initierade förbättringar och alliansen svarade med att det har de redan gjort så ansvaret för vad som gjorts eller inte gjorts ligger hos de styrande och deras samvete!

 Ingvar, över 80-årig partikamrat till mig berättar varje gång jag träffar honom om hur duktiga, professionella och vänliga kommunens hemtjänstpersonal är. Han som fd. aktiv kommunpolitiker skrev en motion, som jag lämnade till kommunfullmäktige i höstas, om att även hemstjänstpersonal skulle få varma vinterkläder som arbetskläder. Självklarhet för de flesta som vet att deras arbetsuppgifter innebär utevistelse, förflyttningar mellan brukare,  osv.   Motionen kom upp i torsdags på arbetsutskottet och svaret från alliansen lyder "avslag" med hänvisning till att diskussioner pågår om detta. Vinterns kanske kallaste period pågår samtidigt som diskussioner också pågår... Det har funnits tid att diskutera detta i åratal så nu ska det ageras och skaffas varma utearbetskläder för kommunens anställda!!!

Alliansen HAR SVÅRT om inte omöjligt att godta, bifalla våra förslag. De spelar fult spel med detta demokratiska sättet för oppositionen att väcka förslag. Vad skulle de förlora att erkänna någon gång att socialdemokratiska förslag kan faktiskt vara kloka och nödvändiga? Vi vill ju aktivt bidra till att utveckla kommunal verksamhet till det bättre. Är detta politisk mobbning?


16 januari 2013

Nomineringsperioden för riksdagen- och landstinget är igång. Visst blir jag innerligt glad när mina kamrater vill nominera mig till riksdag även nästa val. Jag har stått på listan de två senaste valen 2006 och 2010. MEN jag har gått och funderat detta en längre tid och kommit fram till att jag vill inte bli nominerad denna gång. Jag älskar kommunalpolitik! Jag trivs med frågor som har mer eller mindre direkt med kommuninvånare att göra, ofta väldigt konkreta frågor där jag kan se resultatet ganska omgående. Att kunna gå och besöka platser och bilda sin egen uppfattning eller kontakta berörda personer direkt är en enorm fördel i kommunpolitiska arbetet. Även om jag inte skulle få fortsatt förtroende som gruppledare/ oppositionsråd för socialdemokraterna nästa period så vill jag allra helst jobba kommunalt även nästa mandatperiod.

15 januari 2013

Kristinebergsskogen! Det är mycket känslor inblandade i de ärenden som handlar bostadsbyggande i den skogen. Den sista tätortsnära skogen i södra Vallentuna. Idag läste jag de remissvar som har kommit in just om strukturplanen i Kristineberg. Jag saknar Länsstyrelsens svar! Deras synpunkter väger mycket! Jag borde kanske ringa dit och fråga när de är färdiga med sitt yttrande. Det känns inte alls bra att ta upp dessa planer på torsdag utan att veta hur Länsstyrelse håller sig till dem.

TMR (= Tillväxt, miljö och regionplanering i Stockholms län), JM (stor markägare i området), SL, SSBF(Brandförsvaret)  och Trafikverket är bland de som har skickat in sina åsikter.  Alla hade kloka synpunkter med ett antal förbättrings- och förändringsförslag. Mycket positivt att vi (S) hade i vårt remissvar påpekat i flera fall samma saker som dessa andra tunga remissinstanser. Ett bra exempel är att både TMR och SL ställer sig tveksam till utbyggnaden av Kristineberg med hänsyn till läget!!! De förundrar varför förtätar man inte i stationsnära lägen där bra kollektivtrafik redan finns. Både buller , avsaknaden av miljökonsekvensbeskrivning och riskanalys var andra väldigt viktiga faktorer som borde leda till omarbetning av förslaget. Allt annat vore oseriöst!

Att ha en hårt trafikerad väg bredvid bostadsområde betyder inte att området har "ett bra kollektivnära läge"! Det är viktigt att alliansens små partier funderar en gång till och låter inte de moderata intressen styra alldeles för mycket. Läs svaren! Bilda en egen uppfattning utifrån de svar. Vi har alternativa områden vi kan bebygga som har redan både VA-lösningar och kollektivtrafiken på plats!!!

"SL ser det sammanfattningsvis som tveksamt att exploatera Kristineberg med hänsyn till att erbjuda förutsättningar för ett hållbart resande och därmed ett hållbart boende." Skriver SL i sitt remissvar.


14 januari 2013

Alliansen föreslog återremiss på vår motion om medborgarförslag och allmänhetens frågestund. Visst, det är utmärkt att de vill fundera lite till och inte bara yrka avslag som de gjorde i arbetsutskottet. Det är sundhetstecken att alliansen som trots allt består av flera partier inte alltid tycker som moderaterna. Nu vågar jag inte riktigt tro på att det skulle bli bifall i kommunfullmäktige så småningom, inte än. Men ingenting är omöjligt!

Trots korta kommunstyrelsemötet så hade vi en fråga till där vår uppfattning skilde sig från majoritetens. Det var frågan om anställdas utlandsresor som överskrider 1/3 av basbeloppet. Förvaltningscheferna har vårt förtroende att avgöra detta medan alliansen vill att vi förtroendevalda ska sitta och besluta om anställdas utlandsresor på kommuntyrelsemöten. Förtroendefråga alltså! Om det finns tydliga riktlinjer för hur de gemensamma skattepengar ska användas så finns det ingen anledning att vi politiker blandar oss i personalens kompetens- och andra resor. Det är naturligtvis chefernas ansvar!

Kom på att grönplanen har inte heller kommit upp ännu trots en lååååång väntan. Märker ni att viss sortens frågor tenderar ta mycket längre tid att besluta om än andra?

11 januari 2013

Jag fick höjd blodtryck direkt när jag märkte att strukturplan för södra Vallentuna/ Kristineberg fanns bland ärenden till nästa veckas planarbetsutskott. Det är helt obegripligt hur man forcerar denna byggplan med all den allianskraft de har!!!  Varför får jag en känsla att någon har bestämt sig att denna plan ska vara beslutat och klubbat FÖRE nästa val? Inte för att våra alla andra byggplaner har kommit så igång eller att byggtakten annars skulle äventyras utan av helt andra orsaker. Inte ett endaste hus har byggts i centrala Vallentuna men inte dyker dessa planer uppe på arbetsutskottets möten för det. Ingen brådska där inte. Men tätortsnära skogen ska hugg as ner och naturområden förstöras lååååångt borta från Roslagsbanans stationer för vad......????? Är detta alliansens miljöagerande? Varför kämpar man inte att få igång byggnationen precis bredvid Roslagsbanans station?

Ja, varför frågar jag när vi alla redan vet svaret. Men jag blir upprörd, verkligen upprörd när man mer eller mindre nonchalerar remissvaren och "med mindre justeringar" föreslår kommunfullmäktige att godkänna planen. FY FARAO!!!

9 januari 2013

Jag måste ärligt erkänna att det känns att det har varit tre långa arbetsdagar i rad från morgon till kväll. Det tar nog några dagar till innan jag kommer i gång med denna vardagsrytm igen. I kväll hade vi vårt kommunala gruppens möte då vi kommer överens om vår (S)-linje i kommunstyrelse ärenden var av en del kommer slutligen upp i kommunfullmäktige. Det var lagom lång ärendelista så vi hann ha bra diskussion om de viktigaste ärendena. Tänk om man kunde styra det så att inget möte skulle ha fler än 20 ärenden. Det är bara att konstatera att om det finns fler 30 ärenden så blir det mindre demokratiskt för man hinner inte fördjupa sig i alla under ett kvällsmöte, helt omöjligt. I kväll hann vi prata om badplatserna, bisysslor, vår motion om medborgarförslag och tjänstemännens utlandsresor i lugn och ro.  

Nu ska jag ha egen halv timme innan det är dags att sova!

8 januari 2013

Jag fick veta idag att Vallentuna kommun kommer att ha en försöksperiod på ett år när det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid. Nattis har varit ett strävans mål för oss socialdemokrater under flera års tid och det känns faktiskt mycket bra att kommunen nu erbjuder barnomsorg även för dem som jobbar nätter och helger. Någon information om detta har jag inte ännu sett på kommunens hemsida eller på kommunsidor på lokaltidningar.
I den här sk. Nackamodellen föreslår föräldrarna själva någon som kommunen sedan anställer. Barnet tas hand om i sitt eget hem. Det finns vissa begränsningar om hur många nätter per månad man kan få barnomsorg osv. Jag kan inte bedöma om dessa begränsningar är rimliga. Det kommer säkert utvärderingen vid årets slut att visa om justeringar behövs. Det här var ett fint slut för Raimos Vuojärvis tid som ordförande i Barn- och ungdomsnämnd. Nästa generationens moderat har tagit över vid årsskiftet. Det finns ett och annat hon får ta tag i.

7 januari 2013

Jag gick igenom bl.a. kommande kommunstyrelsehandlingar idag. (S) förslaget om att införa rätt att lägga medborgarförslag och att ha allmänhetens frågestund vid fullmäktigemöten vill alliansen naturligtvis inte ha. Frågepanelen lades ned förra året och möjligheterna att nå till oss lokalpolitiker med sina tankar, frågor och idéer har försvårats. Man kan alltid maila eller ringa till politiker men den öppenheten och allmänhetens möjlighet att jämföra olika politikernas svar försvann ju i samband med att frågepanelen lades ned.
Alliansens agerande går tvärt emot Sveriges kommuner och landstings (SKL) ambition om att öka medborgarnas delaktighet och engagemang. Inga förslag har kommit från alliansen hur de tänker utveckla och ta vara på invånarnas synpunkter och idéer. De gömmer sig bakom representativa demokratin. Vi folkvalda SKA besluta, men ingenting hindrar oss att ha invånarnas åsikter med i beslutsunderlaget. Och därför måste vi skapa olika sätt för dem att göra det. Medborgarförslag och allmänhetens frågestund är två möjliga beprövade sätt. Låt oss säga ja till dem!

6 januari 2013

Efter de senaste veckornas lugna rytm är det dags att öka tempot igen. Det blir mindre tid att läsa det man själv väljer och mer att ta tag i det som brådskar mest. Skönt att jag hann fylla i "depoerna" inför vårterminen. Jag har njutit och läst ett antal strategier från (S) styrda kommuner i länet.  Vissa av dem har flera år på nacken och de kommuner kan verkligen se bakåt och utvärdera hur det blev egentligen och utveckla sedan vidare. I Vallentuna har vi inte ens kommit i gång med flera av de områden som jag har fördjupat mig i. Det verkar först ta över en mandatperiod (= över 4 år) att komma till skott att något måste göras. Det är först och främst tålamod som testas speciellt som oppositionspolitiker. Vääääänta...

Medan jag läste märkte jag hur arbetet i de kommunerna planerades och finansierades. Jag kunde se de ansvariga för varje delmål och även tidpunkten när jobbet ska vara färdigt och till vem/vilka det ska redovisas. Det blir tydligt och onödiga oklarheter kan undvikas. Och DET BLIR FÄRDIGT! Det andra som attraherade mig var att speciellt Nynäshamn beskrev det tydligt när egna tjänstemän skulle utföra ett jobb och när (sällan) man skulle anlita utomstående konsulter. Jag erkänner att jag har inte vetskap om på vilka områden Vallentuna är beroende av konsulter och på vilka områden har vi egen kompetens så att det räcker. Jag förstår gott och väl att vi kan omöjligen ha experter på alla områden men långsiktig kompetensutvecklingsplan borde innehålla strategier hur vi vidareutbildar våra tjänstemän på de områden där tydlig brist finns eller rekryterar det som behövs.


5 januari 2013

Känns tungt efter gårdagens dödsbesked på en flicka på 8 år i en trafikolycka i Kårsta och dagens Anders Carlberg, Fryshusets grundare. Jag tänker på den 8 åriga flickans familj... vilken förtvivlan, vilken djup sorg de känner. Ett ungt liv, känns så orättvist. Känns så fel. Kunde olyckan ha undvikits? Fungerade bommarna? Inga ord kan trösta i en situation som denna. Jag deltar i deras sorg.

Anders Carlberg, en person som såg potentialen hos unga, lyssnade på dem och skapade Fryshuset för att förverkliga sina och ungdomarnas idéer för ungdomarnas bästa. Han är också död. Anders inbjöd oss lokalpolitiker regelbundet till Fryshuset och informerade och visade oss verksamheten där.   Det gick inte att undvika hans äkta engagemang och kärlek till ungdomar, speciellt för dem som låg på "riskzonen". Han trodde på dem när samhället hade redan tappat sin tro. Han var en person som lämnar ingen oberörd. Han satte sina spår på många av oss. Vi får bära vidare hans tankar och idéer.