1 december 2015

Bisysslor!

Det finns ett nytt förslag om "Regler för anställdas bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet". Revideringen är välkommen speciellt efter vårens händelser i Bällstabergsskolan. Det ska vara klart och tydligt att det är fritt fram att ha bisysslor vid sidan av anställningen i Vallentuna kommun  med vissa förbehåll: den ska inte vara arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerande med  huvudsysselsättningen.

I det nya förslaget finns ett nytt stycke som vi inte ha haft innan och som lyder: "Dessa uppdrag kan i  sig vara förtroendeskadliga enligt LOA och ska alltid prövas av närmaste chef:
- Förtroendeuppdrag inom facklig, politisk eller ideell organisation"

Det här formuleringen ställer vi Socialdemokrater inte bakom. Vi medger att det kan finnas situationer där dessa uppdrag kan skada förtroendet men att det ska "alltid prövas av närmaste chef" är överdrivet och integritetskränkande. Om man har betydelsefulla uppdrag i  fackliga, politiska eller ideella organisationer så är det ju känt i alla fall. Men att vara kassör i ett politisk parti, styrelseledamot i Naturskyddsförening eller lokalombud i förskolan är inte att betrakta som bisyssla. Det görs det inte heller i många kommuner t.ex. i  Stockholms stad och i Huddinge. Jag har inte hittat en kommun som skulle ha en liknande formulering i sina regler.

Jag uppfattar detta nya  stycke som kränkande och som ytterst negativ mot de personer som engagerar sig i olika föreningar på sin fritid.

I Allmänna bestämmelser (avtalet) under Mom. 2 Förklaras följande: " Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB och kan därför inte åberopas som grund för att förbjuda en bisyssla."

1 november 2015

Vem har bråttom?

Arbetet av att ta fram ett miljöprogram för Kristineberg är i gång. Socialdemokraternas inställning till att exploatera östra sidan av Arningevägen är idag densamma som förut: VI VILL INTE BEBYGGA DEN SISTA TÄTORTSNÄRA SKOGEN I SÖDRA VALLENTUNA!!! Vi deltar dock i arbetet för att rädda det som räddas kan och för att kunna kräva största möjliga miljömedvetenhet i alla delar av planering och byggnation.

När Påtåkerplanen  (området mellan tippen och industriområdet) gick igenom tog det inte lång tid innan moderaternas intresse riktades mot Kristineberg. Påtåker skulle ju ha kommunal service i närheten i form av äldreboende, skolor och förskolor och en väg till den kommande Arningerondellen. Kristinebergsskogen låg ju strategiskt lockande nära och så skulle det bli. Vallentuna har kommunägd mark närmare kollektivtrafik som kan bebyggas innan vi behöver ta anspråk av jungfrulig skogsmark långt borta från Roslagsbanan och kommunal service. I demokratin vinner majoritet och med hjälp av KD, C och FP har moderaterna drivit Kristinebergprojektet med envishet och med hjälp av alla möjliga konsulter så nu är vi i ett fas att ta fram ett miljöprogram för Kristineberg.

Tjänstemännen gör grundjobbet men meningen är att en grupp av utvalda politiker kan aktivt vara med att utforma detta miljöprogram. De två tillfällen à 1,5 timmar som jag hitintills har varit med har haft ytterst intressant innehåll men tid för ordentliga diskussioner, hämtning av  bakgrundsfakta och   möjlighet att bekanta sig med redan fina exemplen i övriga Sverige har vi inte. "Någon" har beslutat att sätta en tidsgräns till julen. Vi pressas att göra ett dåligt underlagsarbete för någon har bråttom att få detaljplanerna ut "i tid". Jag är mycket kritiskt till detta sätt att arbeta. Det är vi politiker som beslutar när planerna uppfyller våra krav och önskemål innan dem skickas ut. Eller är detta bara skendemokrati? Hur kan vi påverka på riktigt när vi politiker=lekmän inte ges praktiskt möjlighet att sätta oss i de olika miljöaspekterna pga tidspress?

Jag skulle vilja plocka bort hela projektet och lägga den i lådan. Detta är inte seriöst!

17 oktober 2015

Detaljplan för Snickerifabriken!

Och här kommer två förtydligande till gårdagens inlägg:

1) Socialdemokraterna är mycket positiva till förtätning av bostäder nära kollektivtrafiken. De fastighetsägare som skulle omfattas av Snickeritomtens detaljplan ska naturligtvis få möjlighet att stycka av sina tomter och bebygga med en villa till. Det är mycket olyckligt att den här möjligheten nu är kopplat till Snickeritomtens plan. Grannarna kan hamna i situation där de kanske ha ett intresse att stycka av sin tomt men är ändå emot flerfamiljshus på Snickeritomten. Hur ska de agera då?

2) För att Snickeritomten kan bebyggas med bostäder längre fram i tiden krävs planer tillsammans med Aerosol hur och var kan den verksamheten  kan flyttas. S är mån om de arbetstillfällen som Aerosol erbjuder i kommunen och vill skapa bättre förutsättningar för dem att utveckla företaget. Men då är inte den nuvarande platsen det optimala och därför krävs samverkan för att kunna lösa detta.

16 oktober 2015

Aerosoltomten!


Det ovanstående brevet hittade jag idag på kommunens postlista. Det gäller sk. Snickeritomten, tomten bredvid Aerosol där alliansen vill bygga bostäder trots alla kända risker. S har sagt nej, Länsstyrelsen har sagt nej och hotar ta planen till domstol om den drivs igenom av alliansen.

Brevet har skickats till de fastighetsägare som finns inom Snickerifabrikens planområde och de bjuds till ett dialogsamtal med kommunen. I brevet finns dessa två meningar som förbryllar mig enormt och de lyder så här: " I samrått planförslag föreslås det område på Er fastighet som i gällande detaljplan inte får bebyggas att minskas. Detta innebär bland annat att fastigheterna blir möjliga att bebygga med ytterligare hus vid en ev. avstyckning." Jag tolkar brevet och speciellt denna mening så att om Snickeritomtens detaljplan går igenom så kan grannarna stycka av sina tomter och tjäna en slant. Alltså bara om de inte är emot att det byggs bostäder på denna kanske farligaste tomt i Vallentuna. Man ska vara tyst och inte kritisera Snickeritomtens detaljplan så kan man senare sedan stycka av tomten och sälja den om planen går igenom. Varför får jag en väldigt dålig känsla i magen av detta? I vilken sits utsätter man egentligen dessa grannar?


19 september 2015

Flyktingar!

Sverigedemokraterna är i fart. Deras flygblad hittar du troligen i brevlådan med skrämselpropaganda. Deras enkla analys är att exempelvis låga skolresultat i kommunerna är resultat av flyktingar. Det är ett av de tydligaste sätten att visa hur oseriösa  dessa personer är. Vallentuna har under de minst två senaste mandatperioden haft lägre meritvärden än väntad bland niondeklassare. Samtidigt har vi tagit emot några enstaka flyktingar som har ingen som helst påverkan på skolresultaten. Hoppas folk är medvetna om deras rädda och okunniga argumentation. Ensamkommande flyktingbarn är ofta väldigt ambitiösa elever som verkligen uppskattar vårt skolsystem och gör sitt absoluta bästa i skolan.

SD börjar med att skriva i sitt flygblad att Vallentuna är en av Sveriges välmående kommuner. Sant! Och enligt dem är statsminister Stefan Löfven hot mot det. Stefan Löfven är garanterad hot mot sverigedemokrater. Statsminister  har redan i sitt första egna budgetförslag flera förslag som förbättrar vardagen för de äldre, skolor, lärare,... Socialdemokratisk ledd regering satsar på yrkeshögskolan, barn- och ungdomsvården, ökat bostadsbyggande, mer pengar till idrottsrörelsen  och först och främst för fler jobb!!! Varje steg för bättre välfärd för alla är ett hot mot sverigedemokrater. Steg för steg gör vi livet en aning bättre för var och en av oss som bor i detta fantastiska land, Sverige. Humanism och solidaritet förknippas även internationellt med Sverige. Vi kan vara stolta av att bo i detta land som klarar av att erbjuda skydd trygghet för dem som flyr från krig och terror SAMTIDIGT som livsvillkoren förbättras också för oss redan bosatta.

1 september 2015

Rekrytering

I serien av Vallentunas kommundirektörer har turen kommit till Victor Kilén. Han valdes på kommunstyrelsemötet igår. Den genomsnittliga tjänstgöringstiden för de föregående direktörer har varit ca två år. Nu hoppas vi verkligen att Victor slår rekord på denna front.

Denna rekryteringsprocess hade sina brister vilket gjorde det omöjligt för oss socialdemokrater (och miljöpartister) att delta i beslutet.Under pågående process blev det plötsligt klart (Tack Jerri!) att det  inte är KSAU utan kommunstyrelsen som ska fatta beslut om vem som ska  anställas som kommundirektör. Då hade KSAU redan hunnit ha den första intervjurundan. Det betydde att jag ensam från hela S-gruppen  kunde vara med och gallra fram två toppkandidater. Ja, det fanns en "stund" då det fanns bara en kandidat tills fackföreningarna höjde sina röster och krävde få vara med "på riktigt". Det var tur att vi hade två duktiga kandidater att visa upp.

Fackföreningarna och ledningsgruppen bestående av förvaltningschefer intervjuade dessa två. De KS-ledamöter som inte sitter i KSAU fick inte denna möjlighet. De skulle alltså fatta beslut utifrån vad fem personer hade fått för uppfattning. KS ledamöterna hade inte fått skriftlig  information t.ex. via kallelsen om kandidater  (t.ex. CV).


För vår S-grupp var det ytterst viktigt att få veta hur både ledningsgruppen och fackföreningar hade upplevt kandidaterna INNAN vi kunde förorda någon ut av dessa två inför förhandlingen med facken. Den informationen fick vi vid sittande bord! Vi kände tidspressen på oss och ingen möjlighet fanns att resonera mer med facken.

Samma hände igår. Inga bilagor i kallelsen. Det var underligt att majoriteten i KS verkade inte ha något intresse om att fråga efter förhandlingsprotokollet från MBL-förhandlingarna. Ville de inte veta vad facken tyckte? Ing-Marie (S) frågade så klokt om inte alliansen förstod att de fackliga representanterna företrädde kommunens 1500 anställda. Deras röst väger ganska mycket tycker vi!

Jag frågade efter MBL-protokollet och vi fick dem igen vid sittande bord!!! 15-20 minuters ajournering för att läsa och fundera på vilken ut av kandidaterna skulle vi ställa oss bakom. Helt omöjligt uppdrag!  Då föreslog vi att beslutet skulle delegeras till dem som har träffat kandidaterna och kunde lättare bilda en uppfattning om lämplighet. Det tyckte inte alliansen om. Beslutet skulle tas nu och av personer som enligt vår uppfattning hade alldeles för lite bakgrundsinfo för kunna anställa kommunens högsta tjänsteman.

Då valde vi att inte delta i beslutet pga icke professionell rekryteringsprocess. Förhoppningsvis alla har lärt sig något ut av detta. Vi önskar Victor lycka till med jobbet!


18 augusti 2015

Verksamhetsbesök!

Jag var och besökte Vintergatans förskola i våras. Kommunen byggde den på passivhusstandard och som ett  två våningshus. Extra tjocka väggar, sedumtak, fin färgsättning i lokaler, nytt och fräscht, precis som det ska vara när det gäller lokaler för de minsta kommuninvånares pedagogisk verksamhet. Där vistas ca 90 barn dagligen. 

Vi har lång rad av kommunala förskolor som är i stort behov av upprustning. Det är synd att majoriteten orkar inte sätta fart på underhållsplanerna och då riskerar vi att barn och personal vistas i icke acceptabel arbetsmiljö. Det är inspirerande att få göra verksamhetsbesök så som den i Vintergatan. Samtidigt blir det så tydligt att bara den fysiska standarden mellan förskolorna skiljer sig avsevärt.

För att kommunala förskolorna ska konkurrera på samma villkor som de fristående så kan vi inte låta de mögla sönder i väntan på alliansens vaknande. Videgården, kommunens äldsta förskola ska naturligtvis få nya lokaler på gamla Åbygläntans plats eller hur?

P.S. Vintergatan erbjuder 30 timmar till barn som har föräldralediga föräldrar. Heja Vintergatan!!!

11 mars 2015

Kvinnojouren!

Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna hade sitt årsmöte i kväll. Den är en ideell förening med Micaela Negert som ordförande. Sedan några år tillbaka driver de yngre kvinnorna i föreningen Tjejjour t.ex. med chattmöjlighet för stödsökande tjejer på måndagskvällar. Jag blev glad att se att en ny generation kvinnor engagerar sig i denna viktiga verksamhet. Det visar att föreningen är ytterst livskraftig och med breddat utbud når man ut till flera våldutsatta kvinnor och kan informera, stödja och hjälpa dem vidare.

8 mars 2015

Vilken jobbig arbetsvecka det har varit! Tack och lov så hade jag en härlig vecka på hemmaplan med mina franska gäster som motvikt. Man kan inte gardera sig mot allt, alltså får man vara beredd för överraskande händelser i kommunal verksamhet. Man har inte heller alltid erfarenhet eller utbildning i alla frågor som skulle kunna vägleda vid svåra situationer. Då har man inget annat val än köpa in kunskap och fatta beslut utifrån deras råd.  Jag och alla andra kommunpolitiker har en ambition att göra det bästa möjliga utifrån de förutsättningarna som råder.

Idag firas den internationella kvinnodagen. Bra med uppmärksamhet om de ojämna villkor som råder men det räcker inte. Vi kan på kommunalplan göra väldigt mycket för att minska dessa ojämlikheter mellan män och kvinnor. Barnomsorg på obekväm arbetstid (kvällar, nätter, helger) var en fråga som vi socialdemokraterna i Vallentuna drev under flera års tid. Många kvinnodominerande yrken har oregelbundna arbetstider (sjuksköterskor, handel...).  Idag erbjuder kommunen "nattis". Den verksamheten går att utveckla men nu behöver inte föräldrarna tacka nej till ett arbete pga att förskolan stänger kl. 18.00 på kvällar och arbetspasset kanske först kl. 21. Ett steg åt rätt riktning för att skapa lika villkor för kvinnor och män på arbetsmarknaden.

En annan viktig fråga är rätten till heltid. Där har vi inte ännu lyckats övertyga alliansen. Omsorg och vård är områden där deltider är vanliga. Samtidigt är löneläget lågt på dessa yrken. Schemaläggning och de anställdas behov att kunna försörja sig med sin lön går inte alltid ihop. Där kan kommunen kräva heltider som utgångspunkt vid anställningar.  Tillräcklig bemanning är en annan faktor som krävs att de anställda orkar jobba heltid.  Att realisera vackert kvinnodagsprat kostar. S tycker att kostnaden för kvinnor och män på kommunal arbetsmarknad ska vara likvärdig!

26 februari 2015

Barnens rätt och behovet går först!

Barnens rätt till pedagogisk verksamhet och social samvaro är för mig och för socialdemokraterna en mycket viktig fråga. Beslut ska fattas utifrån barnperspektivet. Barnens bästa ska gå först. Därför driver vi frågan om 30 timmars förskola för barn till arbetssökande och barn till föräldralediga. Där finns ingen tvekan om att kommunens snålhet ska inte få försvåra barnens behov att få fortsätta med att vara kvar i pedagogisk verksamhet även om förälder har råkat bli av med jobbet.

Det finns en grupp till som riskerar uteslutas från kompisgänget i förskola eller på fritids och de är dem som riskerar det pga obetalda förskole- eller fritidsräkningar.  Dessa opersonliga "varningsbrev" skickas varje månad till ett antal föräldrar där man hotar med avstängning om inte avgiften blir betald. Där MÅSTE vi socialdemokrater och kommunen hitta på en annan lösning än att straffa barnen för att föräldrarna inte har kunnat betala räkningarna. Jag vet inte om hur många barn det kan handla om eller hur långa perioder barnen tvingas bort från verksamheten, men jag vet att mitt samvete ger mig inte fred innan vi löser detta.

25 februari 2015

Destination Vallentuna!

Vilken tur att det finns kommuner som går före, som vågar testa och utveckla nya idéer. I kväll hade vi Anna-Karin Lundström från Destination Sigtunas styrelse och hon berättade om hur marknadsföringsarbetet har gått till i grannkommunen. Sigtuna startade bolaget redan 1992 så de har ett ordentligt försprång. Att bolaget fortfarande finns och har utvecklats är tydligt tecken att idén är livskraftig och ger resultat.

Kommunen tillsammans med det lokala närings- och föreningslivet jobbar tätt ihop för att lyfta fram olika evenemang, besöksställen och upplevelser för att locka besökare till Sigtuna. 800 000 hotellövernattningar årligen i Sigtuna ger en fantastisk bild på vad samarbetet kan ge för effekter. Och tänk på hur många arbetstillfällen eller påverkan på omsättningen i handeln det kan ge.

Vallentuna har sina egna förutsättningar. Det som är vår styrka är de idéerna som kommuninvånare har men som behöver lite PR- arbete för att få fart eller kunna utvecklas vidare. Vår rika natur- och kulturmiljöer är ett stort plus. Socialdemokraterna lämnade en motion om Destination Vallentuna i kommunfullmäktige förra veckan. Jag hoppas att alliansen tar idén på största allvar. Nu har vi möjligheten att hjälpas åt över partigränserna och  skapa arbetstillfällen i kommunen och ta tag i marknadsföringen av Vallentuna.


20 februari 2015

Planering!

Just nu känns det som vårens sossekalendariet är så gott som färdigplanerat. Externa och interna gäster och lokaler är bokade. Men huvudtalare på Första maj är inte ännu klar. På de senaste åren har vi vi haft nya och fräscha talanger som talare. Jag har varit mycket nöjd med valen av talare för deras engagemang är fortfarande brinnande hett. Nu gäller det att gallra fram årets talare för det finns  många människor med vänstersympatier som har mycket vettigt att tala om. ...och övertala den personen att ställa upp.

18 februari 2015

"Tillsammans för ungdomar"

Dagen bjöd på en nyttig avslutning på Nova, ungdomens hus. Inger Dahlberg berättade om livet som tonårsförälder och gav tips om hur vi vuxna kan bemöta stundvis jobbiga eller svåra situationer med våra ungdomar. Hur vi kommunicerar är en av nyckelfrågorna, tidpunkten likaså för att nå önskad resultat. Man borde försöka behålla lugnet även om ungdomarnas ordval kan vara väldigt provocerande.  Dessa råd kan lika väl tillämpas  oss vuxna emellan. Vi ska ju vara förebilder på riktigt för våra barn. Respekt, ordval, val av tidpunkt för kommunikation och lugnet... jag ska fortsätta att träna på att bli bättre på detta.

Det viktigaste är dock att säga och visa med ord/handling att man älskar sina barn. Då har man en stabil grund att stå på även om det kan bli en och annan storm på vägen till vuxenlivet.


13 februari 2015

Medlemmar!

Under valrörelsen och hösten har vi fått många nya medlemmar. Ing-Marie, vår ordförande och jag vill gärna träffa alla nya och därför har vi inbjudit dem till en träff. Det finns många medlemmar med olika erfarenheter och kunskaper som skulle kunna bidra till partiarbetet i någon mån men som av olika anledningar vill bara vara stödmedlemmar. Samtidigt är jag oerhört stolt och glad att vi har nya förmågor i alla nämnder. Vissa andra får stå på väntelistan eftersom vi inte kunde få fler mandat i nämnderna.

Politiskt arbete är trots allt så mycket mer än att sitta i en nämnd eller styrelse. Alla har möjlighet att lyfta fram sina idéer och förslag som vi andra kan driva vidare i den politiska beslutsprocessen. Redan nu under dessa månader efter valet märker jag den stora entusiasmen och viljan att hjälpa till hos många. Någon är duktig på PR-frågor, någon på trafik, någon annan på IT-frågor osv. Och sedan finns de som vi inte ännu har träffat. Jag är så nyfiken på vilka som finns egentligen bakom de namn på medlemsregistret och vad de vill göra för att Socialdemokraterna i Vallentuna ska bli större så att vi ska kunna ta ansvar för fullt att utveckla kommunen.


12 februari 2015

Ungdomar!

Jag fick ett inbjudningskort till min gamla scoutkårens 50 års jubileum i Finland. Vilka fina minnen detta kort väckte! Jag bodde bredvid en kyrka där kyrkan organiserade massor av olika aktiviteter till barn och ungdomar. Gratis! Jag som kom från en familj med knappa ekonomiska resurser var detta utmärkt. Jag kunde sysselsätta mig där varje vardagskväll utom på fredagar då jag simmade. Flickgruppen, scouterna, barnkören osv. I och med kyrkans olika aktiviteter fick jag delta i olika lägren ( sommar, höst, helg...), besöka olika städer i Finland gratis eller till en mycket billig peng.

Eftersom jag har alltid varit en person som inte mår bra av att vara sysslolöst längre stunder var kyrkans verksamhet ett passande sätt att få olika sociala kontakter och få innehållsrik barndom trots föräldrarnas ekonomiska situation. Exempelvis  var jag en scoutledare, mitt första ledaruppdrag.

Vi Socialdemokrater i Vallentuna har en aktiv kyrkogrupp som har fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Vi har diskuterat ett antal gånger om att ingen ska få hamna utanför kyrkans verksamhet pga föräldrarnas ekonomi och då tänker jag främst konfirmationslägren. Det är redan en känslig ålder och de sociala kontakterna och grupperingarna väger tungt i ungdomars liv. Att inte då få möjlighet att åka till konfirmationsläger tillsammans med sina jämnåriga pga kostnaden är fel.

Kyrkans och andra föreningarnas barn- och ungdomsarbete är oerhört värdefullt. Kommunen ska ta sitt ansvar och se till att föreningarna får rimliga villkor att driva sin verksamhet och också driva och utveckla sin egen verksamhet.

Vi ska tillsammans ge fina upplevelser och minnen till kommunens barn och ungdomar samtidigt som de får social uppfostran och meningsfull fritid. Ett utmärkt förebyggande arbete!

6 februari 2015

Norra Djurgårdsstad!

Dagens tema var hållbart byggande. Mälardalsrådet var arrangör för dagens seminarium och det praktiska exemplet var Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Området som ska byggas är väldigt stor. 
12 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser, 600 000m2 affärslokaler. 50% ska bli hyresrätter och 50% bostadsrätter! 
Här är en bild på en lekplats som finns i området (= etapp 1) som är färdigbyggt. Enligt Plan- och bygglagen ska planeringen ta hänsyn till barnperspektivet. Det behövs lite större parker och lekytor också. De pyttesmå innegårdssandlådorna räcker inte.
Här ovan ett exempel på arkitekturen i området. Hela planeringen har utgått från hållbarhetssträvan med följande fokusområden:  energi, byggnader, transporter, återvinningssystem, klimatförändringar och livsstil.

Flera mindre byggherrar hade gått ihop här i den första delen av planen. På det sättet fick man variation i hus och bostäder. Ovan: ett plåthus! Stockholms stad hade ca 80 krav som byggherrarna undertecknade i samband med exploateringsavtal. Alliansen i Vallentuna påstår ju att ingen bygger om man ställer mycket krav. Visst är det skillnad mellan Djurgården och Vallentuna men många byggföretag vill driva klimatsmart byggande framåt för de vet att det är det som kunderna efterfrågar.

 Sedumtaken användes också för solceller och även för socialt samvaro. För att uppnå stadens energikrav hade byggföretag hittat på olika lösningar: mindre fönster, tjockare väggar, bättre isolering, bättre yttre skal, bergvärmeanläggningar osv. Eftersom området ligger så nära kollektivtrafik så hade man sänkt parkeringsnormen till 0,5. Det var väldigt lite gatuparkering. Det mesta var i underjordiska garage där det finns också laddstolpar. OBS! 1/80 parkeringsplatserna är reserverade för bilpool! Det pratades också om att återvinna värme från duschvatten. Intressant!
Denna runda byggnad ska rivas och istället byggs det en skyskrapa. Det tyckte jag inte alls passade  här men så blir det.
Denna gasklocka ska tvättas och byggas om till en kulturscen! Fantastisk idé! Snittpris på bostäder var 60 000kr/m2, 13-15 000kr per månad för en trea. Dyrt för de flesta. De hade också en dagvattenstrategi. De hade planerat utifrån klimatförändringarna och tagit hänsyn till höjningen av vattennivåerna, befintliga djurarter osv. När man bygger stegvis kan man utvärdera allt eftersom och dra lärdom i nästa etapp.  
Jag behöver väl inte säga att jag föredrar att samla ihop alla berörda byggare, politiker, all fakta, all forskning och ha ett genomtänkt hållbart synsätt i hela byggprocessen där var och en är delaktig. Vi ska inte vara rädda att ställa krav. Vi ska inte vara rädda att testa gränserna, att göra någonting som inte är gjort ännu, ta lärdom av de projekt som idag driver det hållbara byggandet vidare i Sverige ( bl.a. Malmö och detta). Och vi ska respektera de regler och riktlinjer som myndigheterna rekommenderar apropå Kristineberg.
Jag är mycket nöjd med dagen :)

5 februari 2015

Företagsklimat!

Idag har jag fått mycket nytt input när det gäller näringslivsfrågor. Svenskt Näringsliv ordnar regelbundet träffar där politiker, tjänstemän och företagare får möjlighet att diskutera om hur  man kan förbättra företagsklimatet ute i kommunerna. Det finns också möjlighet att ge varandra tips och idéer. Jag har nu varit med några gånger men jag får någonting nytt med mig varje gång. Jag kan bara konstatera att Vallentuna ligger långt från vad som skulle kunna göras när det gäller företagarfrågor och förbättringar på företagsklimat. Vi skulle kunna vara mycket företagsvänligare kommun med lite mer aktiva insatser.

Kommunerna har olika syn på möjligheterna att läsa in gymnasiekurser på komvux om man redan har gymnasieutbildning. Problemet är att ungdomarna vet inte alltid vid 15-16 års ålder vad de vill bli när gymnasieprogram ska väljas. Idag är inte yrkesprogrammen högskoleförbererande utan många osäkra ungdomar väljer högskoleförbererande programmen för säkerhets skull. Om man sedan efter avslutad utbildning vill fortsätta på yrkeshögskola och vill studera t.ex till konditor så kommer man inte in om man inte kan komplettera vissa kurser på yrkesvux. Kommunerna är snåla och betalar inte de komvuxkurserna som skulle behövas för att kunna ha de nödvändiga förkunskaperna som yrkeshögskolorna behöver. Ungdomar kan inte förverkliga sina drömmar och arbetsmarknaden får inte den arbetskraften som de efterfrågar. Sorgligt!

Lösningen är att kommunerna budgeterar mer pengar så att man kan byta yrkesbana och kan omskola sig till bristyrken. Eller motiverade ungdomar som har kommit på vad de egentligen vill bli först efter avslutade teoretiska program på gymnasiet får gå på komvux i alla fall och läsa in det som behövs. Målet måste väl vara att alla hittar sin plats i arbetslivet även om vissa går via omvägar.

Nacka kommun säger i princip ja till alla ansökningar av sina egna kommuninvånare när det gäller vuxenutbildningar. Jag anar att Vallentuna har en motsats förhållning. Jag ska ta reda på det.

3 februari 2015

Kristinebergsskogen!

Kristinebergsskogens översiktliga miljökonsekvensbeskrivning är färdig. Jag prioriterade om på min "att göra-listan" idag och läste igenom den. Vissa frågeställningar blev ju bekräftade även av Swecos konsultfirma som hade tagit fram denna  MKB t.ex. bullerproblematiken.  I och med den planerade byggnationen försvinner skogens tysta "rum" totalt. Den huvudgatan som går igenom hela området blir en bidragande orsak förutom bullret från Arningevägen.  Där envisas ju alliansen att bygga alldeles för nära Arningevägen. Visserligen har de flyttat byggnationen en aning inåt från 40 m till 75 meter från vägen men det långt mindre än vad Trafikverket föreslår.

Flera nya utredningar föreslås. Dagvattnet exempelvis kommer att orsaka bekymmer. Vattnet rinner ju både åt Gävsjön och Angarnsjöängen. Där ser jag en ny orosmoment som jag helst hade velat skippa.

Jag är inte beredd att offra alla de fina hälltallsskogsområden för att få bostäder liknande det ni kan se på  bilden ovan med "grönstruktur" dvs några ynka träd längst en asfalterad väg. Om Kristinebergsskog bebyggs kommer många kvaliteer  i våra befintliga närmiljöer i södra Vallentuna försvinna.  Varför ska vi bygga någonting där när vi redan nu ser bara negativa miljöeffekter av projektet?

2 februari 2015

Vem ska få bygga bostäder i Vallentuna?

Här är en bild på kanske den bästa kommunägda tomten i centrala Vallentuna, sk. Norra tomten = Coop-parkering. Den står snart i tur att bebyggas.

Det blev inte ännu beslut om "Riktlinjer för kommunala markanvisningar" på senaste kommunstyrelsemötet. Ärendet blev återremitterat. Men det var tydligt att alliansen var naturligtvis inte beredd att ta våra tilläggsförslag. Synd att behöva skriva "naturligtvis". Det kändes som  de stängde öronen och ville inte ens fundera på vad vi har för ett förslag. Vi i oppositionen begärde ajournering när de i sin tur kom med sina förslag till förändring som vi sedan resonerade om tillsammans med MP. Det är så jag föredrar att man seriöst behandlar allas förslag oavsett från vilket parti det kommer ifrån.

Vår S grupp hade suttit och tänkt till ordentligt innan vi fattade beslut om vad vi ville ha med om i de kriterier som sedan ska ställas på de företag som vill bygga bostäder i Vallentuna. Det är inte några konstigheter utan vi har tittat på några kommunens riktlinjer och har märkt att det saknas vissa viktiga delar. Ett exempel är att förutom priset på marken, byggets ambition och kvalité ska även UPPLÅTELSEFORMEN få spela sin roll när man väljer bland flera intresserade.

I Nacka kommuns riktlinjer står det så här: "Nacka kommun strävar efter en blandning av hyresrätt och bostadsrätt/äganderätt. I respektive markanvisning kommer det att framgå vilken upplåtelseform som är önskvärd och om marken avses upplåtas med tomträtt eller om den ska säljas."

I Malmös riktlinjer skriver de så här: " Kommunen skall medverka till att de boende ges ökad valfrihet i bostadsform och val av bostadsområde. En övergripande målsättning är att motverka segregation och uppnå en blandning av upplåtelseformer i varje stadsdel. Inom bostadsområden skall därför mark fördelas mellan bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter på så sätt att komplettering sker med den upplåtelseformen som är minst representerad." 

Två helt olika kommuner, en S styrd, en M styrd, men båda har upplåtelseformen som en mycket central punkt i sina riktlinjer. Vallentuna alliansen gör inte det. Varför?

 Vi  Socialdemokrater föreslog också om att marken skulle kunna hyras ut/ arrenderas som tomträtt ( precis som i Nacka och Malmö) och att man lägger till även markanvisningar till verksamheter. Dessutom vill vi ha en förteckning över markansökningar och en förteckning över markanvisningar så blir det ordning och reda och arbetet kan lättare följas upp. Arbetsvillkor i enlighet med svenskt kollektivavtal i alla led måste finnas med för att försäkra oss att de som bygger i kommunen har vettiga arbetsvillkor. Självklart!

Inga konstigheter alltså. Vettig socialdemokratisk politik som gynnar alla!

29 januari 2015

Reseregler!

Kommunfullmäktige beslöt  2013  om ny ordning när det gäller tjänsteresor. Alla resor som kostar mer än en tredjedel av prisbasbeloppet ska ansökas på kommunstyrelsen fyra månader i förväg. Visst ska man ha framförhållning med resorna men det går inte alltid. Visst ska man vara mån om skattebetalarnas pengar men ska det vara politikernas sak att bedöma resornas syfte och kostnad? Ansökningarna kommer för sent och underskrifter saknas osv. Vi Socialdemokraterna sade redan vid beslutstillfället för två år sedan att vi inte ställer oss bakom beslutet. Dessa två år har visat mer än tydligt att kommunfullmäktiges beslut har försvårat verksamheternas planering, eleverna har hamnat i kläm och politikerna jagar efter rätt fyllda ansökningspapper. Det är ju inte klokt!!! Vi är valda att ha övergripande tillsyn av detta. Det får vi när ansökningarna radas upp på anmälningslista. Det räcker. Kommundirektören och förvaltningscheferna är de enda rätta att bevaka skattepengarnas användning i detta område. Politikerna lär ha annat att göra eller?

27 januari 2015

Vald!!!

Kort notis:

Jag är vald att representera S  i SKL:s  (= Sveriges kommuner och landsting) valkongress i mars. SKL ska få ett nytt röd-grön styre :) Jag läste hastigt igenom listan på de 461 politiker från hela Sverige som är valda och det verkar som det är jag och SD:s Fredrik Lindal som är de enda från Vallentuna på kongressen. Örjan Lid (M) kan dock dyka upp eftersom han är andra reserv på listan.

26 januari 2015

Satsning på lärare?

Vallentuna alliansens satsningar på lärare har gett oss andra plats bland kommuner som har höjt lärarlönerna minst i landet under de tre senaste åren enligt Lärarnas tidning. Bara Sotenäs gav mindre. Tidningen hade bett Örjan Lid (M) att svara på frågor men han har inte återkommit.

Är detta tillsammans med bristfälligt underhållna skolokaler alliansens sätt att se till att vi har behöriga och duktiga pedagoger även i framtiden?  

25 januari 2015

Vallentuna Nyheter!

Jag välkomnar ytterligare en ny lokaltidning, Vallentuna Nyheter till Vallentunas mediamarknad. Det var intressant läsning med fina bilder. Jag fastnade naturligtvis i artikeln om byggandet. Först ifrågasätter jag % satsen på hyresrätter i kommunen. 8% hyresrätter skulle innebära minst 1200 hyresrätter av hela bostadsbeståndet vilket inte är sant. Jag hävdar fortfarande att det finns 3% hyresrätter  i Vallentuna fram tills de nya hyresrätterna blir färdiga i Åby Ängar/centrum och då kommer vi upp till 6%.

Jag har ägnat mig mycket åt byggfrågor under senaste veckorna. Riktlinjer för markanvisningar kommer upp till beslut  i morgon på Kommunstyrelsen. Där har vi  Socialdemokraterna några förbättringsförslag som jag får återkomma om senare.

Men INNAN riktlinjer för markanvisningar ens ha tagits så dyker nästa byggområde upp: Åbyholmsvägen eller som i"Vallentuna Nyheter" tidningen kallar det: Östra Åby. Där lyfte alliansen upp Grävlingsberg Invest AB genom direktanvisning och röstade genom ett föravtal med dem om ca 80 st bostäder. Jag ställde frågor om detta företag eftersom det är helt obekant för mig men jag fick inte tillräckligt med information. Vi  S hade också svårt att tro att Åbyholm  inte är tillräckligt  attraktivt område för flera byggföretag att få vara med och "tävla" om att får bygga precis som det var med Åby ängars två tomter där dessa eftertraktade hyresrätterna kommer att byggas. Vi reserverade oss emot beslutet och förespråkade markanvisningsinbjudan istället. Att få flera byggföretags förslag och idéer ger oss politiker större möjligheter att välja det företag som passar i vårt syfte och ambitionsnivå.

För att få svar på mina funderingar  så ringde jag till VD:n i Grävlingsberg Invest AB. De har byggt ett mindre antal lägenheter i Upplands-Väsby. De kommer att anlita underleverantörer för byggandet.  Jag berättade också för honom att Socialdemokraterna  är måna om att anställda har vettiga arbetsvillkor i alla led. Än så länge är det oklart om alliansens har ambition om att få ett antal hyresrätter även i detta område och om det blir klimatsmart bygge eller inte. Vi kommer från oppositionens håll bevaka även dessa aspekter.

Vi är för mångfald av byggföretag i Vallentuna. Vi vill att även de mindre företag ska kunna bygga bostäder i vår kommun. Vi önskar Grävlingsberg Invest AB lycka till och vi kommer att följa deras resa med ett stort intresse.