30 januari 2014

Bostad en rättighet!

Det är full fart i partiet så här i början av valåret. Igår besökte Anders Lago oss. Han är fd  (S) kommunalråd i Södertälje, numera förbundsordförande i HSB, ett kooperativt bostadsbolag. De bygger mellan 2000-2500 bostäder årligen utan subventioner och ÖVERSKOTTET (=vinsten) GÅR TILLBAKA TILL BOENDET!!! HSB bygger  bostadsrätter men har även hyresrätter i sin ägo.

Statlig engagemang i bostadspolitiken är mycket bristfällig om man har ambitionen att bygga bort dagens bostadsbrist. Det råder en verklig orättvisa i beskattningen av olika upplåtelseformerna (villor/bostadsrätter kontra hyresrätter). Skattelättnader gäller enbart villor och bostadsrätter vilket gör att byggandet av hyresrätter blir dyrt.

Det byggs dock hyresrätter både i Stockholms län och i många andra städer i Sverige trots rådande lågkonjunkturen som dock håller på och ebba ut. Jag tror att Vallentuna är en av de absolut sämsta kommunerna i hela landet  när det gäller byggandet av hyresrätter under de senaste årtiondena. Tomma löften har vi hört och hör men ingen handling för att underlätta byggandet under alliansstyret.

Lago bekräftade det vi i (S) har drivit som metoder att få hyresrättsbyggandet i gång: använda kommunalt bostadsbolag, ha planberedskap, ha en aktiv markpolitik i kommunen, tomträtt och prissättning av mark. Och det viktigaste är att inte vänta armarna i kors att marknaden ska sköta detta utan använd den politiska makten för att bereda boende för våra ungdomar, unga familjer, äldre... ja till alla som vill. Det kallas för VALFRIHET!


27 januari 2014

Verksamhetsberättelse

Jag skrev idag bl.a. vår kommunala gruppens verksamhetsberättelse och kan gott konstatera att utan oss skulle den lokala politiken vara väldigt tråkigt.Utan våra motioner, våra förslag och vår strävan att ständigt förbättra  kommunal verksamhet skulle det finnas risk att alliansen skulle falla i en fyra år lång sömn. Ni kan själva läsa kommunfullmäktiges protokoll och om ni då bortser våra motioner så är det inte mycket mer än några rapporter och information som ska godkännas. Demokrati med en aktiv opposition vitaliserar det politiska livet.
Naturligtvis har också (MP), (V) och (DEX) deltagit aktivt i oppositionsarbetet.

(Kommunala gruppen= (S) gruppen som sitter i kommunfullmäktige)

24 januari 2014

Bostadsbyggande och roslagsbanan

Idag fick vi (politiker i nordost) en bra genomgång av Åtgärdsvalsstudien för regional kapacitetsstark kollektivtrafik i Nordost sektorn  dvs. vilka framtida trafiklösningar finns det  att studera vidare på för att vi ska få möjlighet att bygga fler bostäder i bra kollektivtrafiknära lägen och invånare får vettiga restider till arbete.

Ett av de alternativen som visades var förlängningen av Roslagsbanan till Rimbo och Norrtälje. Man har faktiskt nästan skrattat förr för detta alternativ. Men tänk när vi får Roslagsbanan till Arlanda vilken utvecklingspotential det finns även norr om Lindholmen när det gäller bostäder och på sikt även arbetstillfällen.  Vilken fantastiskt läge från Ubby/Molnby hela vägen till Kårsta! Naturligtvis finns det också flera andra trafiklösningsalternativ som måste studeras vidare men den kartbilden öppnade nya utvecklingsmöjligheter på längre sikt i kommunens norra delar, åtminstone enligt mitt tycke.

22 januari 2014

Våra ungdomar

"Tillsammans för ungdomar" var kvällens tema på Nova, ungdomens hus. Vi fick veta senaste nytt om hur hjärnan mognar, presentation av alla de kommunala verksamheterna som jobbar med ungdomsfrågorna i kommunen: Novas personal, fältare, ungdomsmottagning, arbetsmarknadsenheten, närpolisen och Matti som är familjeterapeut om jag kommer ihåg rätt.  Om vi vill ha resultat så  är det just tillsammans vi ska jobba. Kvällens budskap gick hem. Men nu är Sossemor trött och behöver samla på sig nya krafter inför morgondagens nya utmaningar.

21 januari 2014

Äldreomsorgen

Vad kan vi lära av Frankrike när det gäller äldreomsorg?

Idag på förmiddagen lyssnade jag på Bernard Fragonard som är en av Frankrikes främsta experter inom välfärd och socialförsäkringar. Frankrikes demografiska utmaningar med allt fler äldre är desamma som vi i Sverige  kommer också att bemöta. Hur löser vi vårdbehovet och de kostnader som detta medför? Jag fick en uppfattning om att Frankrikes äldreomsorg baseras på i ganska stor del av släktingarnas oavlönad arbetsinsats  idag och även i fortsättningen. Men naturligtvis finns det också hemtjänst som nyttjas speciellt av de äldre som har högre inkomster och kan köpa det. De med små inkomster får lov att förlita sig på döttrarna.

 I Sverige har vi ju valt att ha offentligt finansierad äldreomsorg som möjliggör kvinnornas förvärvsarbete och professionell äldreomsorg. Enligt Kristina Mårtensson (från Kommunal) finns finansieringsutrymme i skattetrycket efter flera års skattesänkningar om den politiska viljan finns.

I båda länderna föredrar man  att de äldre bor hemma så länge som  det är möjligt. Det är faktiskt bara 6 månader som de franska seniorer hinner bo i särskilda boenden innan de dör. I Sverige är det 1-1,5 år. Jag undrar faktiskt om alla är medvetna om hur viktigt den eller de stunder är för de äldre då hemtjänsten kommer och besöker dem. För många är det den enda kontakten med "yttervärlden". Vi har ett stort ansvar att ge en värdig ålderdom till seniorer. Hur skulle vi själva vilja ha det? är frågan som ska handleda oss i det arbetet.

Mycket intressant förmiddag där jag kunde kombinera mitt intresse för franska språket och lära mig någonting nytt inom äldreomsorgen.

En av våra nya medlemmar, Lars Barkström har flitigt deltagit i alla våra dialogmöten i kommunen. I kväll mötte vi honom väldigt förvånad över att Ray Idermark (M) kommunfullmäktiges ordförande svarade inte på hans hälsning på vägen in i biblioteket trots att de har varit partikamrater tidigare under en lång tid. Jag håller med, underligt beteende.

20 januari 2014

Översiktsplanen

Hela förmiddagen ägnades åt aktualitetsprövningen av kommunens översiktsplan. Både nya och "gamla" politiker och tjänstemän fick en snabb repetition om hur arbetet gick till innan den nuvarande översiktsplanen antogs 2010 på våren, lagom före valrörelsen. Nu är det dags att se om det behövs förtydliga, förändra, begränsa... någonting i den nuvarande översiktsplanen. Alliansen  (speciellt kommunalrådet) vill naturligtvis att detta ska bli färdigt FÖRE valen på hösten.

(S) och alliansen har egentligen en stor tvistefråga när det gäller översiktsplanen. (S) vill bygga först och främst (eller enbart) i kollektivtrafiknära lägen dvs längst Roslagsbanan. Kristineberg ligger östra sidan av Arningevägen som är en stor barriär och utan kollektivtrafik. Detta område kan stå i översiktsplanen men är inte aktuell som ett utbyggnadsområde i (S) planerna.

WSP konsulten som är speciellt anlitad för att påskynda byggnadsplanerna i Kristineberg fanns också med under dagen. Han påpekade att det "är en utmaning" att få Kristineberg området att hänga ihop med västra sidan av kommunen pga.  Arningevägen.   Än så länge är inga nya hus byggda varken i centrala Vallentuna, Molnby/Ubby, Karby/Brottby eller i Kårsta. Inga konsulter har heller anlitats för att påskynda dessa projekt. För oss (S) är det självklart att då får Kristineberg vänta tills dessa kollektivtrafikmässigt bättre områden är först på gång innan man lägger mer pengar och arbetstid på Kristineberg.

18 januari 2014

GoIF Kåre

GoIF Kåre:s futsalslag spelade i kväll mot Västerås lag. Det var första gången i mitt liv jag tittade på futsalsmatch. Det var snabba puckar, 2* 20min full fart. Det var inte tråkigt en enda sekund, jämna lag och många mål. Men jag nekar inte att det kändes extra roligt att Kåre vann.  

16 januari 2014

Vi socialdemokraterna i Vallentuna har utannonserat bl.a. i lokaltidningen att vi har ett dialogcafé med allmänheten i Kulturhusets foajé (se bilden). Tyvärr finns det tydligen ett politiskt beslut om att detta utrymme hyrs inte ut, inte till politiska partier i alla fall. Foajén på denna 172 milj. kronors Kulturhus som har bekostats av oss skattebetalare ska stå tomt, precis som i kväll. Vårt möte äger rum i Kulturrummet istället. 

Jag kunde inte låta bli att leka med tanken att göra en "risk- och konsekvensanalys" om foajén skulle hyras ut till vilken förening som helst, även till de politiska. Vad skulle hända då? Och vad har den nuvarande situationen där partierna hänvisas till slutna rum för konsekvenser på kortare och längre sikt?


14 januari 2014

Bostadsbyggande har varit dagens tema. SKL arrangerade en seminariedag om hur ledarskap kan påverka bostadsbyggandet. Staten, kommunen och byggföretagen har olika ansvar att få byggandet igång och speciell fokus fanns på byggandet av hyresrätter naturligtvis. Det blev konstruktiva diskussioner om just vad kommunen själv kan göra för att underlätta att detta ska ske.

Den tvärpolitiska bostadsberedningens förslag till metoder att använda var bl.a:
 tydlig och transparent markanvisningspolicy ((S) förslag som alliansens avslog i Vallentuna),

dialoger mer olika intressegrupper... byggare/medborgare/förvaltningar/Länsstyrelsen/banker/mäklare... ( att samverka med andra är inte precis alliansens starka sida här heller),

göra grundligt jobb med bostadsförsörjningsplanen ((S) förslag som alliansen avslog, finns alltså inte),

dokumentera och följa upp och utvärdera de genomförda projekt för framtida lärande (har aldrig gjorts på kommunstyrelse- eller kommunfullmäktigenivå under de 18 år jag har varit aktiv) trots att alla byggprojekt numera beslutas i dessa instanser,

använda allmännyttan för att skapa marknad (alliansen slaktade allmännyttan 2009 och sålde en stor del av bolaget till en privat aktör),

mindre markanvisningar för att få in mindre aktörer och inte bara de stora byggbolag ( är delvis på gång!!!)

Jag medger att staten och även byggföretagen måste ta sin del av ansvaret men vi som kommun kan faktiskt göra vårt i väntan på att vi får en ny regering med en annan bostadsminister. Det finns flera kommuner i Sverige som håller byggandet igång även under lågkonjunkturen och det ska vi naturligtvis ta lärdom av.  I alla de andra kommuner som jag diskuterade med idag byggs hyresrätter såväl (S) som (M) styrda. Tyvärr har inte (M) i Vallentuna klarat av det under de senaste 25 åren.

(S) är ivrig på att testa de metoder vi har föreslagit under alla år och jag är övertygad om att det skulle byggas hyresrätter under vår ledning!

Bostadsbyggandet är också en ytterst viktig grundläggande förutsättning för att stödja och öka farten på den positiva utvecklingen i Kårsta. Det är både vi (S) och kvällens dialogdeltagare överens om :)

13 januari 2014

Bemötande, det är någonting som jag har tagit upp flera gånger med olika sammanhang. Bemötandet är avgörande hur vi uppfattas som kommun och hur vi får våra invånare att känna sig med sina frågor och funderingar när de kontaktar oss. Jag vet att det påminns vikten om detta i våra kommunala förvaltningar. För vi jobbar för våra kommuninvånare, inte för oss själva. Kommuninvånare betalar en kommunal servicenivå via sin skattesedel. Men hur den servicen förmedlas kostar egentligen ingenting. Det är en viktig faktor av professionalism hur man bemöter "kunderna".

Jag tog upp detta idag för jag hämtade nycklar till skolmatsalar inför våra dialogmöten i Kårsta och Karby. Eftersom vi hade flygbladsutdelning i Kårsta tidigt i morse så var jag ganska trött på eftermiddagen. Och då möter jag en glad och mycket hjälpsam ung kvinna i IP som ansvarar för lokaluthyrningen. Vet ni, hon visste precis vad bemötande innebär i kommunal verksamhet!

12 januari 2014

Dagens Samhälle- tidning hade en intressant lönejämförelse mellan kommunstyrelsens ordföranden och kommundirektörerna i landet. Kommunstyrelsens ordförande är en politiker och kommundirektörerna är tjänstemän som ska verkställa politiska beslut. Chefslönerna ligger 40% högre än politikernas. Vallentuna fanns inte bland 20 i topplistan (tack och lov) men troligen har vår kommundirektör Roland Beijer högre lön än Örjan Lid (M). Visst har båda ett enormt ansvar men för mig låter både det höga löneläget och löneskillnaden orimliga. Det är trots allt Lid som politiker som får bära det slutgiltiga ansvaret om inte allt fungerar som det ska.  Jag har en uppfattning om att våra förvaltningschefer är förhållandevis välbetalda. Höga lönen ska också ge resultat och effektivitet i retur. Det kravet ska vi politiker ställa. Det är vi som har anställt dessa höga tjänstemän.

Politikers arvoden är ett rött skynke för folket i största allmänhet. Samtidigt vet vi att allt färre är beredda att satsa sina kvällar och helger utöver dagar till det politiska arbetet. Det är svårt att kombinera ett vanligt lönearbete med ett politiskt uppdrag på hög nivå. Tid och ork att satsa på båda samtidigt är en omöjlig kombination i längden. Att bära sin del av ansvaret för  kommunens utveckling får kosta. Nyckelfrågan är vad är en rimlig lönenivå?

10 januari 2014

KORTÄRMADE tröjor är svaret till min fråga om vilka vinterkläder kommunens hemtjänstpersonal har fått! (Apropå vår motion om saken och som blev "besvarad" eftersom alliansen sade att det är på gång redan.)  Nattpersonal har fått vinterjackor. Frågan lyder: ska inte dagpersonal ut överhuvudtaget? Hur har man tänkt här? Visst har vi duktiga och "tåliga" anställda men det här var inte det vi hade tänkt oss. Det görs ingen skillnad på arbetskläder mellan dag-och natt personal med några andra yrkesgrupper. Varför ska man göra det med  denna kvinnodominerade grupp? All hemtjänstpersonal ska ha varma arbetskläder på vintertid!

8 januari 2014

På kvällens (S) möte i dag pratade vi bl.a frågan om infartsparkeringen. (M) har ju förslagit om att man ska utreda möjligheten att anlägga infartsparkeringen under tågbron i centrala Vallentuna. Vi har ingenting emot att man utreder frågan men vår representant i Teknik- och fastighetsutskottet, Kenneth Bylund påminde oss om att vi har ju haft ambitionen att ha en vacker utsikt från de kommande husen i Åby ängar (=etapp 1 i byggandet på östra sidan av järnvägen i centrum) över vattenparken mot sjön. Att ha parkering vid entrén till Vallentuna centrum känns inte det optimala. Kenneth, precis som flera andra har faktiskt föreslagit en infartsparkering vid Ormsta station istället.   (S) föredrar att ha infartsparkeringen där.

7 januari 2014

Insändare inskickad, svarat på lokaltidningens frågor, skrivit mail, läst handlingar, några telefonsamtal, skrivit en dagordning och haft både vallednings - och miljömöte. Med andra ord: jag behövde inte fundera på vad jag skulle göra idag. Nu en liten stund någonting helt annat innan det är dags att sova.

Tack alla ni som bidrar till att utveckla socialdemokraterna till ett ännu bättre parti!

6 januari 2014

Snart är det dags att skriva verksamhetsberättelse för vår (S) kommunala grupp  år 2013 inför årsmötet i mars. Jag har gått igenom det gångna året genom kommunala handlingar på nätet. (S) har uppfyllt sin roll som blåslampa och har gett konstruktiv kritik så att kommunens utveckling drivs åt rätt håll enligt vårt tycke. Mer kan dock göras och en viktig del är att följa upp kommunfullmäktiges beslut så att de verkligen genomförs.

Ett praktiskt exempel som jag har skrivit på min "att göra lista" i morgon är att kontrollera med socialförvaltningen om hemtjänstpersonalen har fått  vinterkläder så som majoriteten påstod i början av 2013 då de inte kunde bifalla vår motion om saken utan betraktade den som besvarad. De sade att klädfrågan var redan i gång. I morgon vill jag gärna veta vilka vinterkläder det blev.

5 januari 2014

Pytte, pytte, pytteliten idrottspolitisk kommentar:


Hyvä Suomi!!!


Ja, jag hejar Finland i hockey och Sverige i fotboll.  

4 januari 2014

Socialdemokraterna föreslog att Vallentuna kommun skulle ge allmänheten möjlighet att ställa frågor till oss förtroendevalda. Den webb-baserade frågepanelen tog ju alliansen tyvärr bort för några år sedan. Det här ersätter inte frågepanelen i våra ögon, men det här är ändå ett sätt att ge kommuninvånare chans att kunna ha någonlunda direktkontakt med oss politiker. Hör och häpna så höll alliansen med och nu är det dags att erbjuda denna möjlighet för första gången den 3/2 vid kommunfullmäktigemötet kl. 19.00 i Kulturrummet/biblioteket.

Jag har inte ännu sett att det skulle ha utannonserat i lokaltidningar utan jag råkade se informationen om detta på kommunens hemsida. INTE på första sidan och inte med stora bokstäver utan man fick klicka sig fram till "kommun och politik" för att hitta infot. Det lär inte vara många som hittar till den sidan självmant. Det görs kanske med flit inget stort nummer av detta så att intresset blir litet och då har majoriteten orsak att lägga ner det också.

   Fem arbetsdagar innan ska man lämna en fråga till kommunen eller maila den till registrator.klk@vallentuna.se  Personen som ställer frågan ska själv vara på plats för han/hon kan själv ställa sin fråga i början av kommunfullmäktigemötet. Om man tycker att det är läskigt att stå där framför alla  så kan ordföranden= Ray Idermark (M) också läsa upp frågan. Enligt anvisningarna på hemsidan är det personalen på kommunledningskontoret som avgör vem får äran att svara på frågan. Där hoppas jag verkligen att båda blocken får möjlighet att säga sitt, annars blir det igen ett forum som enbart gynnar de som har makten.

Jag hoppas på att kommuninvånare flitigt nyttjar denna möjlighet att ställa frågor till oss.

3 januari 2014

Igår skrev jag om de dåliga resultaten på medborgarundersökningen när det gäller  inflytande och påverkan.
Socialdemokraterna strävar efter så bred med- och samverkan som det praktiskt och ekonomiskt är möjligt. Vi tillämpar detta naturligtvis även i vårt interna arbete och har fått det bästa omdömet ur demokratisynvinkeln av alla (S) Arbetarekommuner i länet.

Nu när arbetet inför valet är igång på riktigt bjuder vi in utöver våra egna medlemmar även alla andra kommuninvånare  i arbetet att ta fram våra vallöften inför nästa mandatperiod. Under vecka 3 bjuder vi in Kårsta och Karbybor till dialogträffar med oss.

  På tisdagen den 14/1 välkomnar vi Kårstabor till Kårsta skolans matsal kl. 18.30-20.30 och Karbybor till Karby skolans matsal torsdagen den 16/1 kl. 18.30-20.30 för att diskutera om hur dessa tätorter ska utvecklas under de närmaste åren. Tisdagen den 21/1 har vi ett dialogmöte med boende i centrala Vallentuna och då träffas vi i Kulturhusets foajé kl. 18.30-20.00. 

Jag välkomnar alla intresserade att delta i (S) arbetet att utveckla Vallentuna till den bästa kommunen i Sverige! Kan låta väldigt stora ord men vi har faktiskt alla möjligheter att lyckas med det. Nu kör vi!


2 januari 2014

Gott nytt år 2014!

Jag njutit av att ha tid att läsa och bara vara och tänka fritt, men som vanligt blir jag i längden rastlös och behöver aktivera mig för att må bra. Jag har en stark känsla av att någon brist på aktiviteter under detta valår kommer jag nog inte att sakna!

Jag märker det tydligt att allt fler vill engagera sig i det politiska livet efter sju år av alliansstyre på riksnivån. Resultat av (M) politik blev inte det som många förväntade sig om. Det blev värre! Även här i Vallentuna kommun finns växande missnöje speciellt med det, att moderaterna tycks ha glömt att få styra en kommun är en fråga om FÖRTROENDE. Det är inte en självklarhet bara för att man är moderat i Stockholm nordost. Folk är trötta på maktfullkomliga ofta äldre herrar som har lite eller inget intresse att få veta vad kommuninvånare egentligen tycker.Väldigt många är trötta på att vänta. Vänta på att det ska ske förändring. Att det ska hända någonting i hela kommunen och inte bara i centrala Vallentuna.
Moderaterna kommer att lista upp sina förtjänster i år. De har ju drygt ett halvt år på sig att leverera allt de har lovat. Det kommer de att pressa fram så gott det går med hjälp av externa konsulter för de är rädda att den opinionsmässiga  negativa trenden för moderaterna kommer att synas i Vallentuna. Visst kommer det att göra!

Kommuninvånare i Vallentuna har tydligt visat i den senaste SCB:s medborgarundersökningen att de är mer missnöjda med KONTAKT, INFORMATION, PÅVERKAN och FÖRTROENDET idag än 2011. Medborgare i Vallentuna känner att de har mycket lite inflytande samtidigt som moderaterna säger att de är valda av kommuninvånare och därmed kan de göra som de anser är bäst. Någonting är FEL när bara hälften av kommuninvånare kan starkt rekommendera sina vänner att flytta till vår kommun!!! Varannan vill inte! Det om någonting är underkänt för den förda (M)-politiken!

Det finns flera intressanta svar i medborgarundersökningen. Jag hör redan hur majoriteten kommer att lyfta fram eller vinkla vissa svar och vill att man jämför med sig med riksgenomsnittet. Jag hatar genomsnitt!!! Riksgenomsnitt gör det inte bättre. För mig och (S) duger inte genomsnitt! Inte i vår fina Vallentuna. Vi kan mycket bättre!