31 december 2012

Gott nytt år 2013!

Vilket innehållsrikt år jag har haft! Jag har mött stimulerande utmaningar i mitt uppdrag som oppositionsråd. Visst kan det vara motigt ibland och det har hänt att jag har blivit riktigt arg på majoritetens agerande. Det finns dock många ärenden där vi har varit helt överens om och ärenden där vi har kunnat diskutera oss till en gemensam lösning. Jag önskar att vi behåller lugnet  i kommunhuset nästa år och att vi kan utveckla samarbetsformerna med våra tjänstemän till kommuninvånarnas bästa.

Alla möten med många nya och gamla vänner, arbets- och partikamrater har bidragit till att jag är nöjd med det gångna året. Ni har alla hjälp till, gett råd, stöttat, tröstat och lyssnat när jag har behövt det. Ni har slitit tillsammans med mig. Ni är mer värdefulla än ni anar! Hoppas jag har kunnat ge någonting tillbaks till er också. 

2013 innebär nya spännande utmaningar och mycket jobb (året före valåret) men det innebär också nya möjligheter och nya möten och händelser förhoppningsvis bara positiva! Jag önskar er alla ett gott nytt år!

30 december 2012

Vallentunafria nättidningen ställde en fråga till mig och till ett antal andra Vallentunabor om våra förhoppningar inför 2013. Det var verkligen inte en lätt fråga. Skulle jag svara som Jaana, som mamma eller som Sossemor, oppositionsråd? Jag har naturligtvis mina alldeles egna privata önskningar och förhoppningar inför nästa år. Dessutom har jag många politiska förhoppningar eller mer av målsättningar inför nästa år. Mitt svar blev en diffus kombination av privat och politisk önskan. Jag borde dock ha gett några praktiska exempel som arbete åt dem som inget annat önskar än att få jobba, utbildningsplats för de som drömmer om det, fred, hälsa och kärlek...listan kunde ha blivit lång.

Det var naturligtvis också intressant att läsa andras önskningar. Exempelvis Mattias Andersson (C) har förmågan att ställa sig utanför politiken trots han i allra högsta grad är själv folkvald politiker i kommunfullmäktige och är del av styrande alliansen som beslutar om hur och vad som görs i kommunen. Han önskade bl.a. konstgräsplan i Össeby.  När vi begärde votering i kommunfullmäktige i höstas om konstgräsplan på Össeby IP så röstade han INTE FÖR det förslaget. Inte en endaste (C), (FP), (M) eller (KD) politiker gjorde det. Det här visar hur alliansen fungerar: de säger ett och gör annat. Nu hoppas jag att Mattias lyckas övertyga sina allianskamrater att budgetera pengar för Össeby inför 2014=valåret. Det brukar gå lite lättare under valåret.

28 december 2012

Jag blir nog aldrig färdig med papperssorteringen på kontoret. Jag hittar hela tiden intressanta artiklar, rapporter och broschyrer som lockar mig att läsa dem. Det har alltså funnits en orsak varför jag har sparat dem: jag har insett att den inspirationen eller kunskapen som finns i dessa pappershögar kommer jag att behöva i framtiden.

Idag läste jag om en förstudie som har några år på nacken men som lyfter fram viktiga faktorer som är användbara också idag. Den studien heter: "Bostäder för framtidens äldre i Vallentuna kommun". Trygghetsboenden som förhoppningsvis kommer att byggas under nästa år är eller borde vara en del av mycket större arbete med att tillgodose de äldres behov och önskemål när det gäller boendet. Om vi tar valfriheten på allvar så behövs det nya projektgrupper och arbets- och planeringssätt som försäkrar långsiktig bostadplanering för de äldre så slipper vi de akuta dyra lösningar som bostadsanpassningar kan innebära.

(S) motion om rätten till heltid, möjlighet till deltid blev nedröstad på senaste kommunfullmäktigemötet. För oss rätten till heltid är en självklarhet som vi kommer att fortsätta att kämpa för. Jag fick en Nynäshamns infomapp av Liselott Vahermägi när hon besökte oss för ett drygt ett år sedan. I mappen finns en mycket användbar broschyr om hur den (S) + (FP) styrda Nynäshamn gick tillväga när de påbörjade arbetet med att erbjuda heltider till de medarbetare som så önskade.

Tillsammans med facket har de kunnat höja kvalitén på kommunalservicen bl.a. för att fler heltidsanställda betyder fler bekanta ansikten för brukarna istället för timvikarier. En viktig del av att hela projektet har lyckats är att Nynäshamn byggde upp ett bemanningscentrum med ett antal heltidsanställda som rycker ut på de arbetsplatser som saknar personal. I bemanningscentrums bokningssystem kan medarbetarna ange tider då de kan tänka sig att arbeta på sin egen eller på en annan arbetsplats än sin ordinarie. Resurserna överförs dit de gör mest nytta. Vikariebehovet kan också lösas åtminstone delvis på detta sätt.  Nynäshamn har lyckats erbjuda "jämnställhetsinsats som ger fler kvinnor möjlighet att stå på egna ben" med ett system som bygger på flexibilitet och de anställdas individuella önskemål.

De totala lönekostnaderna har varit konstanta eller sjunkit i Nynäshamn pga att timanställningar och övertidsersättningen har minskat kraftigt. Att kunna leva på sin lön... så som en anställd säger det: "Nu har jag pengar över när räkningarna är betalda." Vårt (S) vallöfte står kvar: Rätt till heltid, möjlighet till deltid!

27 december 2012

Promenerade till jobbet i alla fall idag. Kände mig lite rastlöst och behövde komma ut. Jag påbörjade att läsa förstudien om Arlandabanan/bussförbindelsen. Byråkratiska texter, studier eller helt vanliga tjänsteskrivelser har ofta för mig obegriplig struktur. Varför måste man upprepa allt flera gånger om i samma rapport? Gör det rapporten "finare" på något sätt? Jag tycker att det är slöseri av läsarens och skrivarens tid och slöseri av papper att skriva samma bakgrundsfakta flera gånger om på olika ställen i samma rapport.
Att försöka räkna hem Roslagsbanans förbindelse till Arlanda går inte. Hur många tågförbindelser har man kunnat räkna hem i planeringsfas? Inte många! Vi måste kunna satsa på LÅNGSIKTIGT hållbara trafiklösningar även i länets nordöstra delar och vi måste minska bilberoendet. Spårbunden trafik innebär alltid barriäreffekt oavsett var i landet det byggs. Det är bara att acceptera. Det mest naturliga är att man bygger förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda och möjliggör bl.a. att anställda i Arlanda området kommer att kunna välja att bo även i vår del av länet i framtiden. Det här är inte stridsfråga mellan (S) och alliansen i Vallentuna, ja i hela nordost, utan vi alla inser vilka positiva utvecklingsmöjligheter denna bana skulle innebära för bostadsbyggandet, tillväxten och inte minst för miljön!

24 december 2012

              God jul! Önskar Sossemor

20 december 2012

Vinter utan snö är ingen riktig vinter. Årets vinter har hitintills visat sin allra vackraste sida med massor av snö och lagom med minusgrader. Den socialdemokratiska äldregruppen har speciellt intresse för hur snöröjningen i kommunen sköts. För de äldre kan det vara ödesdigert om plogningen inte fungerar.
Kommer man fram med vagn och rullator, plogas trottoarer eller tvingas man gå på vägen, blir det alldeles för hal yta efter plogningen, fungerar sandningen, hur ser plogningsprioriteringen och tidsplanen för det ut egentligen, försämras sikten av höga snöhögar vid vägkanter/ korsningar är frågor som också dagligen gör sig påminda om när jag promenerar till jobbet. Det är mycket viktigt att de entreprenörer som har detta som sitt uppdrag är lyhörda för de problem som dyker upp under de vintermånaderna och verkligen försöker tillmötesgå de olika behov som olika grupper har när det gäller snöröjning.
Låt oss hoppas att inga olyckor sker pga. dåligt skött snöröjning i år.

18 december 2012

Jag blir så in i hjärtat berörd och extremt upprörd när jag läser i dagens DN om familjer med barn som vräks. Att behöva packa ihop sina ägodelar och tvingas lämna hemmet, den trygga platsen i ens liv är svårt för en vuxen. Det finns inga godtagbara orsaker att utsätta barn för det! Samhället måste kunna erbjuda andra lösningar när familjer hamnar i stora svårigheter och klarar inte boendekostnader. Barnens bästa ska gå först!Vad vinner samhället ekonomiskt med att skicka hemlösa småbarn till vandrarhem, motell och tillfälliga övernattningar hos kompisar? Med den rotlösa, otrygga tillvaron ökar risken att misslyckas i skolan...med livet och då får skattebetalare pröjsa miljoner, mångdubbelt mer än månadshyran. Det kan inte vara meningen med samhällets skyddsnät att den används först när det kan redan vara för sent?  Jag törs nästan inte fråga om vräkningar där barn är involverade förekommer  i vår hemkommun, men jag måste!

Jag ber om tidsfrist med KF-redovisningen. Jag måste låta känslorna svalna först så slipper jag ångra mina ord efteråt.
Årets sista kommunfullmäktigemöte varade nästan fyra timmar. Ärendelistan var lång och flera av frågorna var våra hjärtefrågor som behövde en ordentlig genomgång och votering för att få fakta på hur alliansens medlemmar röstar i frågor som är viktiga för väldigt många vallentunabor.

Närmare redovisning av mötet kommer i morgon för nu behöver Sossemor lite sömn.

17 december 2012

"Moderaterna vid vägs ände vad gäller privatiseringar" stod det i dagens debattartikel på DN undertecknad av två ledande moderater. Varför får jag en känsla att (M) håller på att bli desperat när folkopinionen visar så tydligt att privatiseringen bara av ideologiska skäl har absolut gått för långt. (M) skriver också att "nya moderaterna är tydliga med att vi värdesätter det gemensamma ägandets fördelar.... samhällsnyttan och servicen till medborgarna är motiven bakom vår ägarpolitik." Jag tror inte ett ord på detta!!! Det var bara några dagar sedan vi kunde läsa i samma tidning hur vår statliga SBAB:s kreditvärde har sjunkit just pga att staten har inte aktivt styrt företaget. Det kommer att kosta oss ev. högre boräntor trots att just SBAB skulle vara statens sunda svar till storbankernas girighet. Med moderatstyre blev det det motsatta. (M) försöker rädda det som räddas kan med denna debattartikel. Lycka till! Folk är inte så dumma som ni tror! Ni har haft 6 år i makten, tillräckligt mycket tid att visa vad ni egentligen menar. Och det har ni gjort.

13 december 2012

Alliansen gav kommundirektören ett uppdrag att undersöka möjligheten att slå ihop kultur- och fritidsförvaltningarna. Den frågan har varit uppe tidigare i diskussion men har aldrig blivit mer än bara en tanke. Det finns inga stora pengar att spara på dessa två förvaltningar. De levererar ett utmärkt service till kommuninvånare i förhållande till den pengapåsen de får. En mycket viktig del av detta uppdrag blir naturligtvis konsekvensbeskrivningen, de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna. Jag funderar varför kommer denna fråga upp just nu.

12 december 2012

"Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att föreslagna åtgärder redan är vidtagna." Så lyder beslutet från kommunstyrelsemötet i måndags kväll på socialdemokraternas motion om att göra Vallentunasjön attraktivare för besökare. Endast (S) yrkade bifall till motionen just med hänvisning att påståendet stämmer inte.
Titta noga nu de följande bilderna som jag tog i går.
Här ovan ser du samma bänk som fanns där i augusti när jag åkte runt i kommunen med några av mina partikamrater. Vi tyckte att denna ensamma bänk längst strandkanten inte riktigt motsvarar vårt sätt att se på hur kommunen kan välkomna friluftsintresserade kommuninvånare och besökare.
Här ovan vy åt andra strandkanten. Ingen bänk...
Sopkorgen vid båtkajen.
Här ser man den andra bänken med bord och en grill. Fler finns det inte. 
Än har man inte kunnat ploga skridskobana på sjön men möjligheten finns att skidåkare hittar dit redan. Egentligen föreslog vi  "att kommunstyrelsen får uppdrag att återkomma med ett förslag hur Vallentuna sjön, Gustavs Udde kan göras attraktivare för besökare." Om man besvarar motionen så borde jag redan ha fått ett förslag på vad de kommer att göra där vilket inte är fallet. Lika felaktigt är det påstå att de föreslagna åtgärder redan är vidtagna när det inte är det! Varför kan man inte lita på alliansens ord?Varför kan de inte bifalla motionen och berätta vad som eventuellt kommer att göras så småningom (= komma med ett förslag)? Vid motionsbehandling bevarar man att-satsen och  ingenting annat. I vårt att-sats står inga förslag. I brödtexten finns det, men inte i att-satsen. Det är det första vi lär oss i vår interna  partiutbildning när det gäller motionsbehandling att  man tar ställning till att-satserna! Hur som helst, lurendrejeri hela motionsbehandling av alliansens sida.

10 december 2012

Jag hade verkligen inte stora förväntningar inför kvällens kommunstyrelsemöte. Kommenterar bara några av kvällens "höjdpunkter". Alliansen avslog vårt förslag om att bygga gång- och cykelväg från Vallentuna centrum till Karby. De hänvisade till den kommande trafikplanen som ska innehålla en prioriteringsordning utifrån kostnads- och nyttoanalys samt trafiksäkerhetsaspekter. Så ledsamt att de inte kan prioritera denna sträckning precis som de gjorde med Kårsta- Ekskogen sträckan som minsann inte behövde vänta på trafikplanen eller kostnad- och nyttoanalyser. Regler och policys gäller bara vissa. Rättvist och jämlikt behandling är inte majoritetens starka sida. Den som har de rätta kontakter får som den vill. De andra får snällt vänta på utredningar som inte är tidsatta.

Enligt kommundirektören finns det bara EN anställd som idag har deltidsanställning i kommunen och  som har anmält sitt intresse av att få jobba heltid. Alltså vår motion om att erbjuda heltider för de som idag har deltid är alldeles onödig= avslag. Alla får i praktiken redan jobba heltid om de vill och är beredda att acceptera två arbetsplatser. Det här är ju helt fantastiskt! Jag har svårt att tro att detta är sant. Bara en ofrivilligt deltidare bland alla kommunanställda. Vi har över tusen anställda.  Detta är ju värd stora jag menar STORA rubriker i lokal- och andra dagstidningar!

I morgon ska jag ta en sväng till Gustavs udde och fotografera alla de åtgärder som fritidsförvaltningen har gjort för att förbättra servicen inför årets skridskosäsong. Vår motion anses besvarad. Allt är redan gjort.

8 december 2012

Jag träffade en del av mina gamla elever i kväll. De gick ut nian för fem år sedan. Unga vuxna, ambitiösa och lika härliga som de var som när jag fick dem i årskurs 3 för 12 sedan. De har fått lära sig två språk (svenska och finska) parallellt med funktionellt tvåspråkighet som ett mål. Även om det dagliga umgänget på finska inte är lika omfattande idag som det var under grundskoletiden med klasskompisar osv. så var det ett nöje för en "gammal" fröken att höra att finskan fortfarande var både ett korrekt och levande språk för dem.
Det är alltid minoritetsspråket som kräver mycket större insatser att kunna behållas och utvecklas än majoritetsspråket. De flesta av mina gamla elever i den klassen har fortsatt sina studier på högskolan i Sverige och kommer att ha akademisk examen inom de närmaste åren.  Människohjärnan är kapabel för så mycket mer än vi anar. Att man lär sig ett eller flera språk till betyder inte att man inte skulle lära sig svenska.  Idag är föräldrar mycket mer medvetna om språkens betydelse. Vi kunde läsa i dagstidningen om att det finns kö till förskolor där man börjar med kinesiska. Även många andra språkförskolor- och skolor har kontinuerlig tillströmning av nya elever.
Det känns extra motigt att majoriteten i Vallentuna inte ser de fördelarna som förvaltningsområdet för finska språket skulle innebära för de kommuninvånare som identifierar sig som sverigefinnar. Den mest intensiva fasen för språkinlärningen är just under förskoletiden. Det är speciellt då man ska erbjuda kvalitativt pedagogiskt verksamhet på finska för de barn som önskar att kunna behålla och utveckla sitt modersmål. Man lär sig språket genom att tala, i dialog. Inga cd:s, filmer kan någonsin ersätta en livslevande människa som för en dialog med en. Det får inte våra förskolebarn idag. Majoriteten yrkar avslag på vår motion om att Vallentuna ska bli en del förvaltningsområde för finska språket.

6 december 2012

Grattis Finland till 95 självständiga år!

4 december 2012

Jag gratulerar Vallentuna församling som ska diplomeras som Kyrka för Fairtrade nu på söndag.

Ett antal år sedan föreslog vi socialdemokraterna i Vallentuna att etiska och miljökrav skulle jobbas fram i vår upphandlingspolicy. Det blev nej till det förslaget av alliansen. Vi har fortsatt att kämpa vidare med höjda krav i upphandlingar. Nu senast med vår motion om Fairtrade-city diplomering.

Vi kan läsa i dagens Mitti Vallentuna att kommunalrådet Örjan Lid (M) påstår att etiska krav ställs redan. Varför avslog han i så fall vår motion? Vilka etiska krav finns det? På vilket sätt sker den kontrollen som han påstår finns? Det där låter väldigt konstigt.

 Kommunalrådet ser inga fördelar med att kommunen ska diplomeras som Fairtradecity???

Fairtrade-city certifiering är ett mycket tydligt tecken på vilka värderingar kommunen står för. Det är ett signum att kommunen gör sitt bästa att odlare och anställda i utvecklingsländer får förbättrade arbets- och levnadsvillkor i och med de får vettig lön för sitt arbete. Dessutom investeras fairtradepremierna i lokalsamhällets verksamhet. Det är inte passivt bistånd utan handel med vettiga villkor. Som extra bonus främjas också miljöhänsyn och ekologisk produktion med fairtrade.

Örjan Lid ser inga fördelar med detta! Över 50 andra kommuner och massor av organisationer i Sverige har gjort det. Han borde passa på och fråga dem.

3 december 2012

Skattesubventionerad läxhjälp? Det känns verkligen att Sverige håller på och förändras i rasande takt, till det sämre! Ett av skolans viktigaste uppdrag är att vara den kompensatoriska faktorn när det gäller elevernas bakgrund. Det vill säga att skolan ska erbjuda undervisning som gör det möjligt att uppnå resultat oavsett elevernas socioekonomiska faktorer. Föräldrarnas utbildningsnivå, kön, etnisitet, föräldrarnas inkomstnivå osv ska inte ge avtryck på studieresultaten. Alla ska nå målen! Det har varit lite av en nordisk hedersprincip genom tiderna.

Den borgerliga alliansen bygger upp nya klasskillnader med hjälp av våra skattepengar. Den som har råd att köpa läxhjälp ska få skatterabatt på det också. Den som inte har råd att köpa läxhjälp får inte det skatteavdraget. Rättvist? Inte ett dugg!

Läxans roll diskuteras knappast alls. Vilken betydelse och påverkan har läxan på studieresultaten? Det går inte att neka att repetition och övning ger resultat. Men läxan ska vara något som eleven kan redan men som kan befästas och inarbetas med hjälp av viss repetition. I det fallet behövs ingen extra hjälp. Barnen kan redan. Om skolan har misslyckas att ge eleven de kunskaper som han egentligen ska ha, är läxhjälp fel väg att gå. Läxhjälp ska inte vara att undervisa.

Eller hur tänker alliansen? Kan vem som helst ta lärarens roll? Är kostnaden för skatteavdraget motiverad när pedagoger i skolan ropar efter mer personella resurser till elever med särskilda behov? Hur satsar vi våra skattepengar mest effektiv så att de kommer till nytta för fler barn än bara en eller få? Man behöver inte fundera på dessa frågor särskilt länge innan man inser att om syftet är att barnen når de nationella målen i olika ämnen så ska alla tillgängliga pengar satsas på pedagogiskt utbildad personal I SKOLAN! Då kan det bli möjligt att ge undervisning i mindre grupper för dem som behöver det och ge den extra tiden för dem som behöver den förstärkningen.

Läxornas betydelse för skolresultaten ska inte överdrivas. Kompetenta och engagerade lärare är det absolut säkra kortet om Sverige vill höja skolresultaten. Satsa pengarna på dem istället!

2 december 2012

Jag håller på och planerar nästa veckas arbete. Ska försöka hitta en ny dag för Åsa Westlunds besök under våren. Hon är vår europaparlamentariker och otroligt duktig miljökämpe. Hennes besök hos oss blev ju inställt i sista stund pga. utfrågning av Borg, en ny kommissionär. Vissa förberedelser behövs också göras inför vårens alla aktiviteter, boka lokaler, bestämma möteskvällar osv.

 Dessutom har jag inte riktigt blivit övertygad om att allt har gått rätt till när tf. ordförande (C) avbröt upphandlingen av parkdriften i sista stund i teknik.
- och fastighetsutskottet för någon vecka sedan. Jag har en stark magkänsla att det gick inte rätt till. Igen försvårar bristen av jurist mitt arbete. Vallentuna borde naturligtvis ha åtminstone en jurist om inte fler. Innan jag har fått tag på någon jurist i SKL och förklarat allt så har säkert halva arbetsdagen gått åt detta.

Den moderata f.d. toppolitikern som påbörjade sitt husbygge UTAN bygglov och fick ordentligt vitesförläggning är också ett fall av politiskt inavel som tar tid från att utveckla vår egen sossepolitik. Det blir alltid en gränsdragning hur mycket ska jag informera allmänheten om alliansens sätt att styra och ställa och hur mycket ska jag lämna det till lokalmedia och andra.

December... advent, Finlands självständighetsdag, Lucia= dotterns födelsedag, julavslutningar,...det gäller att verkligen planera hur jag ska använda min tid så räcker till festligheten också.

29 november 2012

Näringslivsdag i Vallentuna!

Vilken givande dag! Jag fick möjlighet att träffa många lokala företagare, höra om deras produkter, deras väg till att bli företagare och så mycket mer. Det man inte kan ska man lära sig. Idag hade jag en riktig praktexempel på en lärodag om företagande. Företagare är ett speciell släkte. Min ytterst subjektiva beskrivning av  småföretagare är att de är lite envisare, lite mer tålmodiga, lite mer uppfinningsrika och modigare än många av oss andra. Att lämna en trygg välbetald anställning med regelbunden inkomst och ta steget att börja förverkliga sin dröm är värd all uppskattning. Det är de små företagare som nyanställer idag, de stora varslar.

 Det var många tuffa kvinnor som jag mötte idag, på näringslivsdagen.
Jag har varit i kontakt med skolverket. Denna gång gällde det min egen lärarlegitimation. Jag skickade in min ansökan för ett år och nästan fyra månader sedan. Jag fick inga som helst uppgifter/svar om hur långt de har kommit med handläggningen och inte ens uppskattning om hur länge till jag behöver vänta.

Om det skulle bli så att jag är inte behörig i något ut av de ämnen just på det stadiet som jag vill undervisa i så innebär det, att jag har ett eget ansvar att kompetensutveckla mig så, att jag kan få den behörigheten. Ytterst få idag yrkesverksamma lärare som kanske behöver komplettera sina ämnen för att kunna fortsätta undervisa i de ämnen man gör idag och för att kunna betygsätta elever redan i årskurs 6, kan ta 100% tjänstledigt för att kunna göra det. Av ekonomiska skäl! Halv tids tjänstledighet är också mycket. Då finns kvartsfart kvar. Björklund och den här underfinansierade legitimeringsprocessen gör det omöjligt att hinna komplettera fler än ett ämne fram till 2015 då man ska vara legitimerad i de ämnen man undervisar i. Jag t.ex. har redan missat ansökningstiden för vårterminens kurser. Jag har ju inte ens fått veta i vilka ämnen och stadier jag är behörig.

Jag blev förbannad över den här ineffektiva processen. Det innebär skriftliga och muntliga kontakter med skolverkets folk och med facket som har lovat bevaka denna process. Jag är mycket missnöjd!!!

27 november 2012

Gårdagens kommunfullmäktigemöte erbjöd en och annan överraskning. Kulturskolans elever underhöll oss med fantastiska musikstycken, även egen komponerade. Varje gång jag får njuta av kulturskolans program får jag gråt i halsen när jag tänker på hur många barn och ungdomar till skulle kunna ta del ut av den skapande verksamheten OM avgifterna låg avsevärt lägre. Hur många talanger vi missar med borgerlig politik?

Kvällens andra överraskning var att Elwe Nilsson lämnar sitt ordförandepost i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden men kliver in i kommunstyrelsen. Det var verkligen oväntat. Jag trodde att när han väl lämnar sina uppdrag så trappar han ner ordentligt. Det är dock tydligt att kommunalrådet Örjan Lid behöver Elwes stöd och kunskaper än så länge.

MP:s  motion om naturskolan avslogs efter votering av alliansen. Tänk att även här är inte alliansen beredd att satsa på kommunens barn, ungdomar och även äldre de ca. 1 miljon kronorna som en sådan verksamhet skulle årligen kosta. Vilken utmärkt komplement den skulle vara för den ordinarie klassrumsundervisningen! Barnen skulle få möjlighet att befästa hållbarhetskunskaper via praktiskt arbete ute i naturen. Alliansens miljöarbete ligger ordentligt på minussidan område efter område.

Den socialdemokratiska gruppen ville att kommunfullmäktige skulle fatta ett beslut om att de motioner som är lagda år 2010 och 2011 ska besvaras senast 2013. AVSLAG! Egentligen bör motionerna komma tillbaka till fullmäktige redan inom ett år för beslut. Det händer ytterst sällan. Vissa motioner blir liggandes åratal ofta pga ideologiska skäl. Sådant beteende visar ingen aktning för oppositionens demokratiska sätt att väcka frågor.

Revisionernas granskning av delårsbokslutet visar de är inte nöjda bara att siffrorna stämmer. De påpekade med all rätta att verksamhetsmålen är "styvmoderligt behandlade". Vi delar revisionernas åsikt. De beslutade ekonomiska ramarna ska naturligtvis gälla men man ska absolut inte glömma vad är det vi vill att man ska åstadkomma med dessa pengar, alltså de politiskt beslutade målsättningarna. Visserligen har vi socialdemokraterna egna målsättningar som vi redovisade i samband med kommunplanen men målen ska få en mer tydlig fokus i uppföljningen.

(S) lämnade också ett eget förslag till skolpeng utifrån vårt eget budgetförslag. Vilken tur att vi satsade dessa extra miljonerna när vi nu ser resultatet av det nya läraravtalet med höjda lärarlöner och allt fler barn som behöver extra hjälp i skolan. I de områden går det inte att snåla om vi ska minska kostnader lägre fram på socialförvaltningens konto. Det gäller att jobba förebyggande. Alla ska ges förutsättningar att klara av skolan med godkända betyg.

26 november 2012

Det har varit mer eller mindre en jobbhelg. Jag hann varken baka eller börja pynta inför advent ännu. Det får jag ta under veckan lite åt gången.

I morgon samlas kommunfullmäktige i det nya bibliotekshuset. Det blir spännande att se hur möbleringen ser ut och hur funktionellt det är. Det finns några intressanta punkter på dagordningen som t.ex. motionen om naturskolan (MP:s) och vi har lämnat in interpellationsfrågan om vad utredningen om webbsändningen av KF-möten kom fram till. Majoriteten avslog vår motion några år sedan om att webbsända fullmäktigemöten med hänvisning till att detta skulle utredas i samband med byggandet av nya bibliotek. Nu är biblioteket på plats och den lovade utredningens resultat har jag inte ännu fått se så den ska kommunalrådet redovisa i morgon. Insyn och delaktighet....

Jag märker konsekvenserna av att Kommunal sade upp sitt samverkansavtal med kommunen. Kommunen verkar inte ha kunskap om vad och hur ärendena, förändringarna ska gå till i nuvarande situation med facken via MBL. Kommunal har lämnat vad jag vet tre stycken "yrkande om allmänt skadestånd". I ett av fallen har kommunen skapat en ny befattning UTAN att MBL förhandla. I det andra fallet har kommunen bytt verksamhetschef och i det tredje har kommunen utökat barnantal också utan förhandling. Ja, ja, det verkar som det skulle behövas gå i facklig kurs om vad MBL egentligen är. Det är så mycket bekvämare att ha samverkansavtal för då kan man resonera sig fram till möjliga lösningar tillsammans. Nu gäller regelrätta förhandlingar i massor av frågor som kommer att kräva tid och formalia. Annars riskerar kommunen att få betala dessa skadeståndskraven. Det är inte att leka med med de lagstadgade fackliga rätten!

23 november 2012

Jag brukar inte begära votering på kommunstyrelsens arbetsutskott men igår gjorde jag det. Jag ville själv höra med mina egna öron hur var och en av de borgerliga ledamöterna röstade emot vårt förslag om att kommunen skulle ta ledartröjan och börja handla etiskt i allt större utsträckning (=Fairtrade). Örjan Lid (M), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP) och Elisabeth Rydström (C) röstade emot förslaget. Att handla exempelvis bananer från odlare som har fått vettigt pris för sina produkter gick inte ihop med Vallentuna alliansens praktiska politik.

Det här kan verka vara en mindre betydelsefull fråga men sanningen är att kommunen handlar varor och tjänster för miljoner kronor och inte vill jag att man spelar fotboll tillverkade av barnarbete på gympalektioner i kommunens skolor. Vi kan och vi ska ställa krav! Vi kan förändra arbetsvillkor för andra i världen med vårt agerande. Jag har mycket svårt att förstå varför (M), (FP) och (C) vill inte göra det.

22 november 2012

Jag var på besök i Käppala reningsverk på Lidingö i går. Käppala är ett kommunförbund som består av 11 kommuner däribland Vallentuna. 
Det var en enorm underjordisk tunnel- och bassängsystem där hela reningsproceduren tar ca 40 timmar.
Först grovsilar man det som folk har spolat ner. Där fastnar det mesta (se krokarna här ovan). Det verkar vara svårare än jag trodde att lyckas med budskapet att bara det som kommer från människan ska spolas ner i toaletten, ingenting annat. Avloppsystem är inte ett avfallssystem!
Det material som inte fastnar i silar finfördelas till en jämn smörja.
Käppala har valt den biologiska reningsprocessen och inte den kemiska. Det innebär i praktiken högre investeringskostnader men lägre driftskostnader. Här nedan en bild på en av de bassängerna med bakterier.
För att bakterierna ska ha de bästa möjliga livsmiljö tillförs syre och de har massor av "mat" att bryta ner. Jag upplevde inte obehaglig lukt någonstans i anläggningen.
Käppala resursutvinner slammet som sedan används som gödsel i jord- eller skogsbruket. Jordbrukaren får gödsla sina åkrar högst en gång vart femte år med slammet. Andra sidoprodukter är värme, el och gas. Det sades att gasen från Käppala räcker till att köra 100 biogasbussar dagligen.
Här nedan en bild av det rena vattnet i sista bassängen. Under det gula huset finns rör till bassängen som används för att ta vattenprover. Reningsgraden av närsalter som fosfor är 97% och kväve 80%. 

Vattnet är en värdefull naturresurs och faktisk även baslivsmedel. Även om vi har god tillgång till rent vatten så måste vi bli duktigare på att t.ex. förhindra att läkemedelsrester och tungmetaller inte hamnar i vårt vattensystem.

20 november 2012

Tyvärr trodde jag att dagens Mälardalsrådets regionala konferensdag om infrastruktur- och kollektivtrafikfrågorna skulle ha gett lite mer. Det är alltid roligt att träffa andra både politiker och tjänstemän men jag blir lätt frustrerad när diskussionen ältar på samma bana och jag känner att jag får ingenting nytt ut av det. Sista passet om de olika aktörer i spårtrafiken i Mälardalen var det bästa. Jag har väldigt blandade känslor om den här kollektivtrafiksituationen där det finns massor av olika aktörer, olika biljettsystem, olika intressen och den här sammanhållen större viljan för hela Sveriges invånare och geografiska platser verkar saknas.

Urban Ahlin,  (S) utrikespolitiska talesperson, var på besök i Täby i kväll.  Vi Vallentunasossar som åkte dit för att lyssna på honom, fick höra en engagerad och kunnig riksdagsman beskriva situationen bl.a. i Syrien och Palestina.

Jag har haft lite trassel igen med internetkopplingen och iPad. Stressigt blir det att hinna med att läsa alla handlingar inför torsdagens kommunstyrelsens arbetsutskott. Det kommer upp ett batteri av motionssvar på dagordningen  då: skulturpark vid nya sociodukten (dex), begränsning av fyrverkerier (mp), återuppbyggnad av Väsby kvarn (dex), kostpolicy (mp), fairtrade city (S), rätt till heltid möjlighet till deltid (S), förvaltningsområde för finska språket (S), Vallentuna sjön/ Gustavs udde (S). Förvaltningen har varit försiktig med sina kommentarer och synpunkter= nästan alla motioner föreslås bli avslagna bl.a. alla våra (S) förslag. Det är dock politiken som bestämmer så än så länge är jag optimist och hoppas på att alliansen har haft kloka diskussioner om de föreslagna åtgärder och har kommit fram till bifall.

Stockholms marker = fastigheter som Vallentuna kommun köpte från Stockholms stad har nu blivit värderade av en extern firma. De har också kommit med förslag om vad som är ekonomiskt och planeringsmässigt klokast att göra med denna markreserv. De förordrar detsamma som jag fick lära mig ett tag sedan att det klokast är att behålla råmarken fram tills man har detaljplanerat den för att få mer ut av det ekonomiskt. Att ha själv "makten" över marken är också en stor fördel. Att äga mark, att ha en markreserv är faktiskt mycket bra.

Dags för sova! I morgon blir det infrastrukturfrågor under hela dagen och Urban Ahlin i Täby som en bonus på kvällen.

12 november 2012

Kort info till er:

Upplands-Väsbys naturskola har budget på ca. 1 miljon kronor per år. Två heltidsanställda som tar emot 3000 elever årligen och har gjort det redan under 10 års tid!!!  Utbudet av olika teman beskrev jag tidigare.

JAG VILL HA NATURSKOLA I VALLENTUNA!!!

10 november 2012

Jag har inte hållit min arbetstakt under senaste veckan. Det får naturligtvis konsekvenser i mitt lilla liv. Jag fick snällt packa min väska och gå och jobba på kommunhuset idag. Nu ser det bättre ut.

Nästa veckans centrala tema kommer av naturliga skäl vara invigningen av kultur- och bibliotekshuset. Det har verkligen varit en prestationsprojekt för majoriteten. En och annan chef fick ju sluta på grund av bytet av uppvärmningssystem i det huset. Huset är vackert och hoppas verkligen också ändamålsenligt i det dagliga arbetet. Jag har kunnat se husets framväxt från mitt kontor och till min stora glädje har man inte glömt bort barn och unga i planering av parken. En snurra eller karusell har lockat barn till biblioteksparken och roligt verkar de ha när de snurrar runt så mycket att de ramlar av skivan.

En välbehövlig, rymlig och modern mötesplats tas i bruk nästa vecka. Vi ses där!

9 november 2012

Miljöpartiets motion om att verka för att det ska finnas en naturskola i kommunen behandlades på kommunstyrelsens möte i måndags.
Vad är en naturskola?
Det finns närmare 100 naturskolor i Sverige. I länet finns det i Borkyrka, Ekerö, Skärholmen, Nacka, Bergianska, Sollentuna, Nynäshamn, Sigtuna, Solna, Tyresö och i Upplands-Väsby. "Att lära in ute" är naturskolans motto. Elever och barn ska få uppleva och inhämta kunskap i natur- och kulturmiljö. Vilken annan kommun kan ha bättre naturliga förutsättningar till detta än Vallentuna???

Ska vi inte börja med att ge våra yngre invånare bättre möjlighet att lära sig mer om ex. hållbar utveckling, kretslopp, biologisk mångfald med egna upplevelser ute i vår vackra natur? Borde vi inte underlätta att våra skolor och förskolor ska kunna erbjuda varierade lärmiljöer och - sätt som inte är textbaserade som komplement? Som bonus får man röra på sig i naturen med alla de fördelar det innebär.

Jag var nyfiken och läste på nätet vad grannkommunen Upplands-Väsbys naturskola erbjuder för
teman. Jag kan inte vara annat än avundsjuk på det utbudet:
- klimattema
- sopor, resurser, kretslopp och tillverka papper
- ekologi vid olika årstider
- isdag och pimpelfiske
- grundläggande vildmarksliv
- skogen
- vatten en förutsättning för livet
- livets utveckling
- istidens påverkan på vårt landskap
- paddelutflykt
- nedbrytare småkryp i marken
-forntida hantverk, människan historia
- kultur och odlingslandskapet, bygga fågelholkar

Tänk vilka fantastiska naturskoledagar elever i Upplands-Väsby har årligen, vilka minnen, vilka kunskaper ( även sociala) de får praktiskt och konkret ute i naturen!

Utan att vi fick veta om kostnad eller någon närmare utredning om naturskolan som beslutsunderlag beslöt den borgerliga alliansen att AVSLÅ motionen i kommunstyrelsen. De hänvisade till att skolans budgetram medgav inte detta.  Oppositionen röstade FÖR! Vi kan omdisponera de pengar vi har nästa år eller budgetera kostnaden till 2014 års budget om det nu skulle kosta så stora summor.
Det definitiva beslutet tas på nästa kommunfullmäktigemöte i slutet av denna månad.

Jag tycker definitivt att välmående Vallentuna kommun HAR RÅD att erbjuda barn och ungdomar (+ vuxna) Naturskoleverksamhet!!! Jag ska ringa till Upplands-Väsby på måndag och ta reda på hur mycket deras naturskola kostar för skattebetalare. Jag är övertygad om att det är inga enorma summor. Vår kommun måste också kunna satsa på annat än bara infrastrukturen. Må kommunfullmäktigemötet visa sin naturvänliga sida på första mötet i det nya bibliotek och kulturhuset!


Vallentunas sektionsstyrelse i fackföreningen Kommunal har skickat mail till alla kommunfullmäktigeledamöter. De beskriver sin frustration över årets löneöversyn i brevet. Lönetak, inget förhandlingsutrymme, okonsekvent  lönesättning...
Jag är mycket nöjd att fackföreningar är öppna och raka med sina krav och önskemål. De har den viktiga rollen att vara språkrör för kommunens anställda. Utan nöjda anställda kan vi glömma våra fina målsättningar och ambitioner som politiker. Det är inte vi som byter blöjor på förskolor eller matar tant Hilda på äldreboende. Lönen och löneutvecklingen är nog det viktigaste sättet att visa att kommunen uppskattar sina välfärdsarbetare. Vi måste se till att kommunen behåller sin roll som ett attraktiv arbetsgivare. Det innebär inte att man drömma bort verkligheten och de ekonomiska ramarna, men vi ska se till att ramarna har så pass mycket töjbarhet att vi har råd att betala utifrån arbetsresultat och engagemang.


6 november 2012

"Tough times never last, tough people do!"


"Don't limit your challenge, challenge your limit"


"If it's to be, it's up to me!"


Jepp, jag var på en inspirationsföreläsning med Koordination Norrost på Lidingö. Det var inte så mycket om integrationsfrågor denna gång utan RMI = rätt mental inställning. Vad jag kan åstadkomma och uppnå eller vilken arbetsmiljö jag har påverkas av det JAG gör och säger. Att enbart förvänta att alla andra ska förändra sig är fel taktik. Eller att hitta fel och skylla på någon annan leder inte heller någonstans. 

Eller som föreläsaren sade: "Livet är som IKEA-grej. Du får delarna men du får själv sätta ihop det."

5 november 2012

Jag har svårt att kasta bort saker, papper... ja vad som helst. Jag har sparat bl.a. en stor del av valmaterial som vi (S) och andra partier i kommunen använde vid senaste valrörelsen 2010. Det är bra att man påminns om vad har man gått och lovat för väljare.

Ovanstående bilden är en påminnelse till FP och till C om att de har lovat kämpa för en cykelväg till Karby/Brottby. På fullmäktigemötet den 5 mars lämnade jag in en motion om att kommunen ska bygga gång- och cykelväg till Karby. Vet ni att om FP och C håller vad de har lovat så räcker det att få majoritet för vårt förslag och då minsann kan Karbyborna cykla till Vallentuna centrum. Den här motionsbehandlingen ser jag verkligen fram emot!

Den andra annonsen på lokaltidningen är KD:s och där finns ett löfte som är samstämmig med vårt krav om att ordna barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Den frågan har vi lyft vid flera omgångar och har hitintills fått nej av majoriteten, också från KD!

Kan man inte ta småpartiernas vallöften på allvar?

4 november 2012

Det finns säkert tusen olika sätt att bemöta dåliga besked. Jag blir först förkrossad, förlamad och jätte ledsen men eftersom jag är ganska van vid att bemöta motgångar så brukar jag hitta min väg till hoppet igen. Denna gång började att sortera gamla och även nya tidningsklipp som jag har bara stoppat i en byrålåda. Eftersom jobbet var mer omfattande än jag anade fick jag fortsätta med det idag. Dessutom sjöng jag franska barnsånger som jag hittade på youtube för att lindra mitt "smärta". Jag älskar att sjunga och jag älskar franska språket så det var lyckad kombination. Låter konstigt men alla medel är tillåtna.

 Det finns stunder där jag själv tvivlar på om jag har gjort tillräckligt som oppositionsråd eller om jag har lyft de rätta frågorna på dagordningen. Jag har vårt kommunala handlingsprogram som rätesnöre och vår kommunala grupp där vi beslutar gemensamt om hur vi förhåller oss till olika politiska förslag men någonstans har jag ett extra ansvar som gruppledare  just att LEDA.

Vi har under årens lopp tagit upp ett och annat men tidningarna väljer sitt stoft och vi får inte alltid med våra frågor i tidningar och det får vi acceptera. När jag nu började titta på allt som har skrivits så fanns det trots allt ganska mycket (S) frågor som tidningarna har skrivit om. Här får ni ett axplock:

Kommer ni ihåg åren 2005- 2006? 2005 valdes jag till socialdemokraternas ordförande i Vallentuna. Alliansen sålde kommunens förvaltningslokaler till reapris till Richter. Hans Strandin var oppositionsråd då. Alliansen sparkade dåvarande kommunaldirektören som ville följa lagar och förordningar i samband med försäljningen och då sade alliansen att de inte hade något förtroende för honom.  Ni vet hur det slutade. Direktören försvann, centrumfastigheterna och centrum har inte än så länge efter dessa 6 år utvecklats eller förändrats nämnvärd om man nu säger sanningen. Kommunen är hyresgäst i sina f.d. egna lokaler till 2015 till en dyr peng.  Bra affär för Richter, dålig för kommunen. Vi (S) genomförde också ett internationellt projekt i Kenya och samlade både pengar och kläder/leksaker/medicin till barnen i ett barnhem i Nairobi.


2007 besökte Mona Sahlin Vallentuna innan hon valdes till vårt nya partiordförande efter Göran Persson. Vi kämpade bl.a. för rening av Vallentuna sjön och skrev motionen om att även Vallentuna skulle ta emot ensamkommande flyktingbarn.

2009 valdes jag som Hans Strandins efterträdare. Det var stort, det är stort fortfarande för mig. Vilket ansvar och såååå mycket jobb. Jag sprang mellan skolan och kommunen och försökte sätta mig in i ärenden så gott jag kunde. Lätt var det inte!
Direkt i början av 2009 bemöttes jag av alliansens enbart ideologiskt, inte rationellt agerande då de sålde en stor del av kommunala bostadsbolagets bestånd till en privatvärd. Som alldeles nybliven oppositionsråd hann jag inte skapa opinion, ta ens reda på alla detaljer och fakta utan allt gick så fort. Kommunen var inte bra ägare för de sällsynta hyresrätter som vi ägde utan någon annan skulle göra det så mycket bättre, sade alliansen.  Vi var emot apoteksförsäljningen och skrev om fler sommarjobb för ungdomar. Motionen med syftet om att minska medicineringen av de dementa avslogs av majoriteten. Kampen om att bevara Kristinebergsskogen började 2009. Ja och SOSSEMOR föddes också på hösten 2009. Det var då jag började blogga.
2010 präglades totalt av valkampanjen och Örjan Lids & alliansens iver om att bebygga den sista tätortsnära Kristinebergsskogen  som ligger precis söder om kommunalrådets ägor. Det spekulerades då också om de förbättrade skolresultaten under valåret var bara ett tillfällighet eller resultat av lyckad allianspolitik. Nu så här i efterskott kan vi lätt konstatera att det årets höga meritpoäng var verkligen inte något genombrott i alliansens skolpolitik utan redan året efter sjönk resultaten igen.
2011 lyfte (S) fram frågan om att samla in matavfall från hushåll för biogasproduktion. Kajsa och Ing-Marie från socialdemokraterna i Vallentuna fick åka och välja ett nytt (S) partiledare. Jag blev frustrerad  (och är det fortfarande) över att samarbetet med näringslivet fungerar inte alls. På den fronten finns MASSOR att göra! Barnomsorg på obekväm arbetstid lyfte vi fram igen och ställde en enkel fråga om hur majoritetens tankar om arbetslinje och bristen på barnomsorg på kvällar, nätter och helger går ihop. Svaret var att det fanns inte efterfrågan.  UUUUUHHHH! Låt mig allt tåla!
Den här sista bilden är åt fel håll och jag lyckas inte vända den, tyvärr. Bilden visar dock vilka frågor vi har  drivit 2012: vi saknar fortfarande kommunens miljömål, kämpar för att få cykelväg till Karby, frågepanelen som majoriteten tog bort, student- och ungdomsbostäder, utveckla Gustavs Udde, etisk konsumption/FairTrade, Veda ridhusets mögelangrepp och underhållsplaner som inte finns, kommunal tomtkö, sopptippar som behöver saneras, köttfri dag i veckan, kampen om att behålla kommundirektörsposten, konstgräsplan i Össeby IP och Bällstaberg...

 Vi socialdemokrater har kunnat påverka. Vi gör skillnad och lyfter fram viktiga frågor på dagordningen. Men visst, mer kan göras! Kampen fortsätter!

3 november 2012Jag saknar dig mamma, mormor, Raija...
31 oktober 2012

Vallentuna är en mycket föreningstät kommun. Engagerade föräldrar ordnar vettig verksamhet av olika slag för barn och ungdomar. Idag besökte jag Vallentuna innebandyklubben som driver sin verksamhet i Hammarbacksskolans lokaler.
Klubben har gjort det verkligen trivsamt och snyggt i gamla cafeterian där ungdomar  9-13 år samlas efter skoldagen från kl. 17-20.30 från måndag till torsdag och på lördagar kl. 8-16. Lokalen är öppen även för dem som inte spelar bandy. Platsen bemannas av föräldrar men frågan är om inte kommunen ska ta sitt ansvar och se till att anställa en person. Det måste vara kommunens sak att se till att barn har mötesplatser efter skoldagen. 

Vi har länge drivit frågan om att öppna fritidsgårdar på fler ställen än i Nova. Behovet av mötesplatser för barn/unga redan från kl. 14 och framåt verkar vara stor. Här finns passande lokaler där barn samlas redan nu. Och det en stor fördel att "slappandet" kan lätt kombineras med bandyträning i idrottshallen.
Kan tyvärr inte låta bli att visa några bilder (IGEN) hur slitna våra skattefinansierade fastigheter är. Här nedan är två bilder från idrottshallen. Lokalerna används både på dag- och kvällstid. Med ganska små medel kan man åtminstone se till att ytorna hålls fräscha och snygga. Det här gäller våra barn och ungdomars dagliga arbetsmiljö!!! Fastigheter som är över 30 år gamla behöver naturligtvis mycket grundligare översyn än bara målning på ytor men här verkar det har inte hänt mycket på ett bra tag.
Det vore intressant att se när det sist gjordes någonting här och vad ska göras näst och när enligt Hammarbacksskolans underhållsplan. Eller har kommunen skriftliga underhållsplaner för fastigheter? Eller saknas det pengar i välmående Vallentuna kommun? Eller saknas det pengar bara inom vissa verksamhetsområden? 


30 oktober 2012

Jag fick resultaten av frågorna i politikerpanelen som ställdes i somras om vilken av USA:s presidentkandidater svenska politiker föredrar, Barack Obama eller Mitt Romney. Obama fick 87% av politikerrösterna och 7% Romney (6% någon annan). Majoriteten av  politiker oavsett partitillhörighet tyckte så.

 99% av (S) politiker föredrog Obama jämfört med 66% av moderatpolitiker. (M) hade hela 25% Romney anhängare och liknande siffror hade även (KD) med 70% Obama mot 20% Romney. Om människor i hela världen fick rösta så skulle de föredra Obama utom i Pakistan där Romney har större andel sympatisörer än Obama.

Det blir spännande att se vilken president amerikaner kommer att välja i början av november och jag hoppas verkligen att det blir högt valdeltagande. Vem Sossemor vill hest se som USA:s president finns väl ingen som är tveksam om?


28 oktober 2012

En liten rättelse till veckans Mitt i Stegets artikel om byggnadstakten i Vallentuna. Det står att ett av (S) sätt att stimulera byggandet av hyresrätter är "subventionera markhyran på kommunalmark". Man behöver inte subventionera någonting alls när man hyr ut marken. Att hyra ut marken till bostadsbolag möjliggör byggandet av hyresrätter samtidigt som man försäkrar att hyresrätterna förblir hyresrätter och inte omvandlas till bostadsrätter. Socialdemokraterna är beredda att hyra ut kommunalmark för att få bostadsbolag att bygga hyresrätter.

Socialdemokraterna i alla sex nordostkommunerna har aktivt drivit frågan om Roslagsbanan till Arlanda apropå alliansens insändare i Vallentuna nya. Insändaren undertecknad av enbart alla gruppledare i alliansen säger mycket om dem och deras arbetssätt i frågor där samstämmighet har rått över blockgränserna under en lång tid.


26 oktober 2012

Jag försöker alltid prioritera närvaron på Sörabs möten om det går. Avfallsfrågan, vårt sätt att leva och konsumera, miljön ja allt i det området intresserar mig mycket. På dagens möte fick vi en mer detaljerad bild på hur matavfallsinsamlingen ser ut på Sörabs kommuner. Jag skämdes när alla andra kommuners insamlade mängd av matavfall ökar kontinuerligt men Vallentunas grafiska stolpe står som fastspikad. Sundbyberg och Sollentuna "leder" ligan men även det högborgerliga fästet Danderyd har kommit igång riktigt ordentligt och ökar mängden i rasande takt. Det var faktiskt någon som påpekade Vallentunas skamplacering på mötet och jag hade lust att svara att det är inte jag som styr kommunen utan herren med ordförandeklubban (=Örjan Lid) men jag gjorde inte det.

Vår motion om att starta insamlingen av matavfall från hushåll gick ju igenom kommunfullmäktige men kommunalrådet lyfte frågan ut ur dagordningen utan förklaringar i kommunstyrelsen förra månad. Inga förklaringar fick vi. Hans borgerliga kompisar hade i teknik- och fastighetsutskott kommit överens med vår ledamot om att vi börjar med ett försöksverksamhet nästa år som vi sedan året efter utökar att gälla hela kommunen. Av de 212kg husavfall som vi "producerar" per år och person är 100kg matavfall! Jag vill att Vallentuna ska leda matavfallsligan!!!

P.S. Jag fick också veta att insamlingen av matavfall är ingen kassako för Sörab, tyvärr.

23 oktober 2012

Jag måste snabbt kommentera vårt ställningstagande i gårdagens kommunfullmäktige i ärendet som handlade om "höjning av VA-taxa för brukningsavgifter". Ökningen är motiverad pga kostnadsökningen från år 2009 då taxan sist justerades och pga investeringar som görs idag.


Det var ingen diskussion om höjningens storlek på 5% utan hur fördelningen av taxahöjningen skulle vara mellan fasta och rörliga delen. Vi förstår MP:s hållning om att låta fasta avgiften ligga still och att all prishöjning ska ligga rörliga delen dvs. på dagvatten och förbrukning. Det ger en mycket tydlig signal om att vattnet är också en naturresurs som inte ska slösas. Observera att (M) hade en mycket tydlig åsikt om att det behövdes inte att spara på vattnet för det finns så mycket ut av det. Det skulle orsaka skador i ledningar osv om man snålade med vattenbrukning, sade dem. Det resonemanget stödjer vi absolut inte!

Att vi inte gav vårt stöd till  MP:s yrkande beror på att vi har sedan länge haft en linje i VA-taxefrågor som inte "straffar" familjer med småbarn och tonåringar som använder mycket vatten. Dagens höjning ligger till stora delar på kollektivet= fasta avgiften och mindre del på förbrukning.  Här har vår solidaritetsådra fått styra (S) gruppens beslut.

22 oktober 2012

Det är verkligen inte varje dag Finland hamnar i franska nyheter. Jag förstod naturligtvis (än så länge) bara en del och fick söka vidare vad var det som hade hänt för Finlands statsminister i Turku. Jag fick en overklig känsla och utan att ha förstått det hela gick mina tankar automatiskt till Palme- och Anna Lindhs händelserna. Och javisst fanns det en likhet. Statsministern hade under den pågående kommunvalskampanjen besökt någon valstuga i Turku och pratat med folk. Då hade en yngre man kommit till platsen och ställt sig framför statsministern och börjat öppna sitt tygknyte på marken helt lugnt. Där inne fanns det en kniv men innan någonting annat hann hända ingrep de två vakterna som fanns med Finlands statsminister. Mannen greps och statsminister kunde fortsätta sin medverkan i kampanjen en stund till.

Det är skrämmande att människor som ställer upp och vill medverka, bidra och utveckla samhället kan utsättas för hot och våld för det. Bara för åsikternas skull, trots att vi lever i en demokrati som just bygger på att alla har rätt att ha sina egna åsikter. Sjuka personer finns det alltid men steget att göra en demokratiskt folkvald person illa är stort. Visst har jag bemött otrevligt beteende från oliktänkande under mina år som lokalpolitiker men hot och våld har inte förekommit.

 Var och en av oss kan fritt välja att engagera sig politiskt och använda sin ledig tid till att läsa sig in i ärenden, stämma av en politisk linje på gruppmöten och till sist delta i nämnd- eller styrelsemöten där besluten fattas. Alla partier tar emot nya medlemmar med öppna armar. Hur många är beredda att göra det på riktigt?  Det är många som har felaktiga illusioner om hur det är att vara en politiker. En pamp? En kommungubbe eller -gumma. Många blir helt förvånade hur lång en beslutsprocess kan vara och hur mycket engagemang det krävs från väldigt många innan allt fungerar i en kommun som det ska.

Man har rätt att vara kritisk och ifrågasättande. Men hot mot folkvalda är hot mot demokrati och det ska vi aldrig acceptera.

19 oktober 2012

På dagens näringslivs- och planarbetsutskott föreslog Elwe Nilsson (M) att tjänstemän ska fortsätta arbetet med Kristineberg /södra Vallentuna trots att Länsstyrelsen inte ännu har kommit med sitt remissvar. Han hänvisade till 2014 och valet. Hur många val har det gått utan att ett endaste spadtag har tagits när det gäller centrala Vallentuna??? Kamrater, här är det inte fråga om valoro. Det finns helt andra "krafter" som vill påbörja exploateringen av Kristinebergsskogen än vanliga väljare. (M) kommer inte att förlora en röst om de inte har huggit ner skogen före valdagen! Inte (FP), (C) heller som röstade enligt Elwes förslag. (S)= Sossemor röstade emot. Vi har massor av byggplaner närmare kollektivtrafiken som SKA prioriteras först. Låt förtätningen av centrala Vallentuna ske först innan man börjar skövla kommuninvånarnas närskog och rekreationsområde!!!

P.S. Örjan Lid (M) anmälde sig vara jävig i denna fråga och lämnade ordförandeklubban till Elisabeth Rydström (C) när denna fråga beslutades. Hur kommer det sig? Folk är inte så dumma som de tror.

17 oktober 2012

Jag fick höra idag hur gymnasiefolket undrar över varför hållbarhets perspektivet och digitala perspektivet togs bort från gymnasiereformen men entreprenörsperspektivet fick stå kvar. Jag visste inte om att de olika perspektivalternativen har funnits med överhuvudtaget. Vi har ju märkt att Björklund (FP) har svårt med det digitala samhället och den snabba utvecklingen som sker på den fronten och kunna kombinera dessa nya krav på kunskaper i dagens skola. Tyvärr fixar han inte det. Det förvånar mig dock att skolfolket så öppet kritiserar regeringens nästan obetydliga intresse att se till att dagens unga får de redskap och kunskap som morgondagens arbetsmarknad och samhälle kräver.
Anders Engström berättade i kväll om Fairtrade i Åbybergskyrkan. Alla politiska partier var inbjudna och (S), (MP) och (FP) var representerade. Åbybergskyrkans pastorn inledde hela kvällen med att lyfta fram fattigdomen i världen och de miljoner barn som jobbar med farliga arbetsuppgifter av olika slag. Kan vi i Sverige göra något åt att förbättra dessa barns möjlighet att gå i skolan istället eller åtminstone försöka markera att vi inte accepterar barnarbete? Jodå! Att ställa krav på de varor vi köper  inte är tillverkade av barn  är att visa internationell solidaritet med världens andra arbetare. Att köpa Fairtrade-märkta varor bidrar till att t.ex. barnarbete motverkas, ekologisk produktion främjas och att hänsyn visas för miljön. Det borde vara tillräckligt många orsaker till att välja Fairtradevaror i allt större omfattning. När den enskilda odlaren får bättre ekonomiska villkor så kan han/hon skicka sina barn till skolan istället för att jobba på fältet med sina föräldrar.

51 kommuner i Sverige är certifierade Fairtrade city-kommuner. I Stockholms län finns det tre stycken: Botkyrka, Södertälje och Sigtuna. Vi (S) har föreslagit att Vallentuna skulle kunna vara den fjärde om inte någon annan kommun hinner före. 100 kommuner i landet är igång med detta arbete. Kommuner med olika politiska styren! Anders tog Lund som ett exempel. Lund som har ökat sin andel av Fairtrade kaffe inköp till 83% och fairtradepeppars andel är 56% av det totala. Stora städer likaväl som mindre lyckas öka rättvisemärkta varornas andel. Det är stora summor det handlar om. Kommuner som styr tillverkning och produktion till önskat riktning. Kommuners pengar gör skillnad! Det finns många  kommuner som kan bidra med erfarenhet och kunskap i detta område så slipper vi göra nybörjarfel.

På torsdag den 18/10 är det  fairtradefikadag. Bjud du också fairtradekaffe eller- te med fairtradechoklad eller någon annan av de 1396 fairtradeprodukter som finns ute i butikerna till dina arbetskompisar.

15 oktober 2012

Jag blev inspirerad av Stockholms stads remisshandling om "Stockholm  gröna promenadstaden" som finns bland nästa veckans ärenden. Vi har knappast något att säga om hur Stockholm vill utveckla grönområden men som inspirationskälla var den skriften värdefull.

Vi har vårt parkprogram väntandes på att grönplanen godtas först. Stockholms ambitionsnivå är hög. Som ett exempel kan jag nämna vidareutveckling av strandpromenader, tillgången och närheten till vattnet vid promenadstråk. Det vet vi att alla uppskattar. Vi har Vallentunasjön som har enorm utvecklingspotential. Det borde gå och tillgängliggöra strandkanten som ett promenadstråk.

 Det togs upp också fickparker i Stocholmsplanen. Att använda mindre ytor som gröna mötesplatser borde ingå också i våra boplaner. Vi har fantastiska naturvärden i vår kommun men byggnadstakten och omfattningen gör, att naturmarken försvinner allt längre bort som ska då kunna kompenseras med annat grönt i planeringen.Vi är naturligtvis mycket mindre kommun än Stockholm men vi kan faktiskt inte stoltsera över våra "parker" och gröna stråk. Det har verkligen inte varit något prioriterat område.

Ska vi inte höja ambitionsnivån? Nya bostadsområden kan bidra till att bevara eller/och utveckla det gröna inom områden och i nära anslutning av områden. Men då måste vi först fatta beslut om vad vi vill. Är det enbart ett antal bostäder eller är det boendemiljöer både inom och utomhus som ska inkluderas i planeringen i fortsättningen?

Det vore intressant att få läsa  kommunens fd trädgårdsmästares förslag till parkplan i Vallentuna. Moderata ordföranden i berörda nämnder och utskott borde ta förslagen fram och ge generöst tid för politiker och ALLMÄNHETEN att bidra med egna tankar och idéer.

11 oktober 2012

Det är alltid en chansning när man planerar att delta en hel temadag någonstans. Det kan vara värt att satsa en hel arbetsdag på eller det kan vara katastrofalt dåligt. Idag har jag lyssnat på "Samverkan för regional tillväxt" där Jernhusen stod som värd. När jag nu läser om mina anteckningar så märker jag att jag har lärt mig ett och annat = bra dag!

Allt kretsade kring spårbunden trafik och hur den påverkar tillväxten. Om sanningen ska fram så verkar det inte fungera optimalt med ett stort antal privata entreprenörer och staten med sina olika myndigheter och sedan ska de försöka samordna allas intressen ihop med underdimensionerad spårkapacitet. Fjärrtåg, regionaltåg och godståg, depåer och kombiterminaler och det finns ingen som har ansvaret för helheten. Trafikverket verkade inte ha det eller har inte fått det. Det borde de ha! De marknadskrafterna som nu råder om tåglägen som handlas INNAN man upphandlar tågen eller entreprenören visar hur bristfälligt det fungerar. Någon köper tåglägen men ingen vet om den verkligen kommer att använda dem medan någon annan kan inte öka turtätheten just för att tåglägen är "upptagna".

Ett annat område där marknaden inte klarar själv utan styrning är placering av depåer. Denna fråga berör oss i Vallentuna också. Det finns ingen myndighet som gör den övergripande kartläggningen VAR depåerna bäst passar att byggas utan varje enskild aktör ska separat testa olika alternativa platser och sedan få svar efter en kortare eller oftast en längre tid. Om man får nej så får man testa nästa läge och få möjligen nej igen. Helt galen arbetsordning! Naturligtvis måste det finnas samlad kompetens någonstans så att man kan snabba på processen och SPARA pengar både för de enskilda men också för  samhället i stort. I Vallentunas fall söker en aktör, SL depåplats i Molnby. Är det en bra plats? Vi får se hur det går med den depåplanen.

Ett tredje, intressant ämnesområde som togs upp idag var riksintressen. Det verkar inte vara ordning och reda på den fronten heller. Det finns ett stort antal områden för riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och infrastruktur i Sverige. Områdena är ofta stora och gränserna otydliga och dåligt värderade. Det finns förbättringspotential när det gäller dialogen med de berörda, för riksintressen verkar inte följa samhällsutvecklingen särskilt bra. Jag är mycket mån om att bevara eller försiktigt utveckla områden som ska skyddas för kommande generationer men det kan finnas orsak till att aktualisera riksintressen och förtydliga de värden som är orsaken till varför de är riksintressen överhuvudtaget. Det vore intressant att vår kommun jobbar fram nya värdebeskrivningar på de riksintressen som finns i vår kommun. Vi har duktigt folk både på kultur- och fritidsförvaltning som skulle kunna bilda en arbetsgrupp tillsammans med folk från länsstyrelsen. Jo och samhällsbyggnadsförvaltningsfolk med också. Bra idé tycker jag.


10 oktober 2012

Det var ingen tillfällighet att jag skrev om respekten sist i min blogg. Samhället har blivit kallare, mindre tolerant, råare och våldsammare. Ohövligheter bland vuxna ger fel mallar för yngre. Bristen på respekten för människors lika värde orsakar exempelvis hatiska grupperingar där våldet mot varandra rättfärdigas, i vissa fall nästan uppmuntras.
I jakten på egen vinning och låt andra ta hand om sig själva/ vi ska inte blanda oss i- mentalitet ger ruttna frukter i längden. Man lär sig inte lyssna på varandra eller kompromissa. Och man lär sig att tysta ner samvetet. Att inte bry sig. Jag låter ganska dyster idag. Det beror säkert mycket på de senaste våldshändelserna  i vår kommun. Har kommunen= jag, du, kommunalrådet, grannen... gjort tillräckligt för att förebygga och hindra de händelserna som nu har lett till en ung människans död? Jag har inte gjort det! (S) har inte gjort det! Det har vi pratat om i (S)- gruppen. Vi har varit alldeles för engagerade i andra frågor. Vi måste hitta en bättre jämnvikt mellan olika ämnesområden så att vi kan politiskt göra vårt bästa att jobba förebyggande, omfördela resurser och skaffa nya resurser så att alla behövande får hjälp. Då behöver det inte gå så här långt. Ingen föds som mördare.  Motgångar, svårigheter, besvikelser kanske många gånger om i ens liv och då tror man att åtta knivhugg förbättrar eller löser någonting. Samhället har misslyckats i sin uppgift!

8 oktober 2012

Jag hoppas att jag har lyckats förmedla alla människors lika värde och respekten för andra människors åsikter och övertygelser till mina barn. Ordet förmedla låter kanske fel. Det är ju via mina handlingar jag ska visa vilka värden jag uppskattar och värdesätter mest och vill då gärna att även mina barn lär sig uppskatta dem också. Vad tråkigt det vore om alla tyckte likadant om allting.

 Man kan argumentera om åsikter men inte om personer. Det klarar inte alla av. Troligen inte jag heller i alla situationer. Om man är trygg i sin egen värdegrund så känner man inte de andras åsikter som ett hot. Hot och rädsla föder  ovärdigt beteende där den ömsesidiga respekten saknas. Det är sorgligt att märka att det finns vuxna som har svårt med exempelvis åsikts- och religionsfriheten, det som ska prägla en demokrati. Då blir det svårt att kräva det från unga.
Man har olika motiv för varför man skriver och vad man skriver. Jag som oppositionell politiker och vår  alternativa politik får inte samma utrymme =inget utrymme alls i de skrifter och annan material som kommunen publicerar för kommuninvånare och som bekostas av skattepengar. Att skriva blog är ett sätt att försöka föra ut ett politiskt alternativ. Jag informerar också allmänheten om det som tidningarna inte tycker är  värt att skriva om. Allmänheten har rätt att få veta vilka frågor vi behandlar och hur åsikterna kan vara olika mellan partierna i olika ärenden.

 Man får ofta höra att folk är inte intresserad av politik. Det tror jag inte ett dugg på! Det är ordet politik som kan väcka negativa associationer. Men om du frågar kommuninvånarnas åsikter om förskola, trafik, företagande osv så har alla en åsikt och väldigt ofta också ett eller flera ämnesområden där de har kloka och genomtänkta förslag på förbättringar och förändringar. Det är politik! Politik är att välja och vilja!

DN har förbättrat sin journalistiska nivå  ordentligt när det gäller granskande journalistik. Tänk på de artiklar om statliga förvaltningarnas och statliga företagens i många fall orimligt höga representationskostnader eller artiklar om skolan och skolresultat eller skogsvård. Det höjer tidningsartikelns trovärdighet när problematiken genomlysas från flera olika håll och synvinklar UTAN att tidningen redan från början tar ställning till vad som är rätt eller fel. Det får läsaren avgöra.

Det är mycket enklare att skriva om idrott eller kulturevenemang än om politik och konsekvenserna av  politiska beslut. Det är inte lätt att journalistiken lyckas hålla sig oberoende /opartiskt alla gånger när de redogör känsliga frågor, men det borde aldrig leda till att tidningar väljer bort något som har allmänt intresse. DN har inte haft det lätt med den frågan men de har förbättrat sig på sistone.

Visst väljer jag också mina ämnen jag skriver om. Det är ingen vits att lyfta fram de ärenden där vi (S) och (M) tänker likadant. Det är skillnaderna som kommuninvånare har intresse att veta om. Alla partier kämpar för ett bättre Vallentuna på sitt sätt. Det är utvecklingsbenägenheten, takten och metoder där det skiljer sig. Och naturligtvis prioriterar vi olika politiska ämnesområden olika. Majoriteten ser inte alltid några problem i de områden där vi vill göra storsatsningar på.

Jag ser fram emot en ny intressant arbetsvecka!
7 oktober 2012

Om spelreglerna är klara för var och en, undviker vi missförstånd och orättvis behandlande av kommuninvånare och andra intressenter t.ex. exploatörer eller näringsidkare av olika slag. Vallentuna kommun behöver regler och policys på flera olika områden. Vi har föreslagit vissa exempelvis markanvisningspolicy och regler om hur ev. andra aktörer kan anmäla sitt intresse för att driva en förskola eller en skola. Och hur urvalet ska ske! Det ska var öppet och transparent system.

Jag har nästan läst färdigt Statskontorets rapport om hur markanvisningar sker och borde ske i landet. De sex kommuner som granskades närmare har alla något slags policy om hur prissättningen och markförsäljningen ska gå till. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna håller med om att en markanvisningspolicy behövs. Nu fattas bara ett politiskt beslut om saken innan tjänstemännen kan jobba fram ett förslag. Allianspartier verkar behöva ännu mer tid att fundera på saken, ska de ha regler och riktlinjer om markanvisningar eller inte. Jag är ärligt sagt lite förvånad över hur de mindre partierna låter (M) hålla på med och förhala beslutsprocessen. Jag vet att jag tjatar men grönplanen, energiplanen, miljöplanen... VI VÄNTAR!!!

Ordning och reda, likvärdig behandling, öppenhet och transparens! Det får vara nog med hemlighetsmakerier och inte politiskt förankrade löften eller beslut. Man ska absolut inte glömma bort att en kommun är en demokratiskt styrd institution, där demokratiska beslut sker FÖRE verkställandet!
4 oktober 2012

Det var lätt att hålla med om (S) skuggbudgeten på riksplan som Magdalena Andersson presenterade idag. Precis som vi har prioriterat barn- och unga på vår kommunbudget så prioriterar socialdemokraterna samma grupp på riksplan. Skolan får en storsatsning för att via mindre klasstorlek ge mer tid för läraren att ge mer individuell tid för varje barn i klassrummet under de första viktiga skolåren. Syftet är att förbättra de sjunkande skolresultaten.

Socialdemokraterna vill också att staten tar ansvar för den andra sjuklöneveckan vilket underlättar företagare och gör det lättare att våga anställa.  Ett välkommet förslag som lyfts fram också av våra lokala företagare.  Även pengapotten för exportfrämjande insatser gynnar företag som måste hitta nya marknader utanför Europa. Varje ny order ökar företagens möjlighet att kunna anställa flera. Klokt tänkt!

Det känns tryggt att budgeten har en konjunktursbuffert på 5 miljarder som kan användas om det ekonomiska läget försämras. Risken finns, för flera av europeiska länder verkar inte få folket med i de åtstramingarna som krävs att få den europeiska marknaden i gång igen. Deras bekymmer orsakar bekymmer också på vår arbetsmarknad.

Budgetförslaget finns i sin helhet att läsa och lyssna på på nätet.
2 oktober 2012

Just när man håller på och tappar bort nästan allt hopp så någonstans hittar man en pytteliten möjlighet och utan att tänka på konsekvenserna så tar man tag på det nästan instinktivt. Man vill inte missa chansen att lyckas trots att egentligen är risken att misslyckas mycket större. Jag blir lite förvånad över mig själv att jag testar mina gränser allt oftare.  Jag tror att jag är ännu mer medveten om nuets betydelse än tidigare. Jag vill absolut inte hamna i en situation där jag ångrar mig att jag inte sade eller gjorde något för att jag var rädd att misslyckas. Jag tror att misslyckandet är mycket större om jag inte ens vågar testa.

1 oktober 2012

Jag har två STORA funderingar efter kvällens kommunstyrelsemöte:

Det första: Varför lyfte Örjan Lid (M) ärendet om "insamling av matavfall i Vallentuna" bort från dagordningen.

De två föreslagna beslutsmeningar som Teknik- och fastighetsutskott kom med till KS med lyder följande:
1. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna tilläggsavtal med nuvarande renhållningsentreprenör och inleda en separat insamling av matavfall under våren 2013 i begränsad omfattning.

och

 2. Upphandla insamling av utsorterat matavfall från villor och flerbostadshus i hela kommunen under nästa entreprenadperiod för sophämtning från 2014-04-01.

Jag fick inga svar av kommunalrådet om varför han lyfte bort matavfallsfrågan men förhoppningsvis kommer detta upp redan på nästa möte. Jag har verkligen ropat hurra för att vi har kommit så här långt och nu i mållinjen stoppas det. Men som sagt om det är fråga om en månads extra väntan så är det inget problem. Konstig transparens och öppenhet att de kunde inte berätta varför de agerar så.

Den andra funderingen handlar om (S) och (V) motionen om ungdoms- och studentbostäder. I den föreslog vi att "kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnd i uppdrag att UTREDA frågan om förutsättningar för att bygga studentbostäder och bostäder för unga vuxna." Vad svarar alliansen? De avslår motionen dvs. de vill INTE UTREDA då "förhandlingar pågår med en privat entreprenör". Alliansen vill alltså inte veta i vilken omfattning det kan behövas studentbostäder, var någonstans kan det vara lämpligt att bygga sådana osv. utan grundfakta slår de till. Är det seriöst? Förresten är inte studentlägenheter detsamma som bostäder för unga. Bostäder för unga kan vara små bostadsrätter exempelvis.

I detta ärende beslöt alliansen också att plocka bort några meningar från tjänstemannaskrivelsen i kommande protokollet. De vill inte ha med följande meningar:"Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det kommunala bostadsbolaget Össebyhus inte har resurser att bygga hyresbostäder i egen regi." Och meningen "Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att markanvisning sker genom anbudsförfarande." skulle bort. Det motsatte vi oss naturligtvis! Jag delar inte uppfattningen om att Össeby hus inte skulle kunna bygga hyresrätter. Det gör de ju just nu. Trygghetsboende är hyresrätter! Men jag måste respektera det som tjänstemännen skriver som sakkunniga. Sedan får jag fatta vilka beslut jag vill som politiker.

Det verkar var mycket känsligt för alliansen att det faktiskt går att bygga hyresrätter (och de har inte nyttjat den möjligheten) och att det finns andra än oppositionen som säger det. Vi har hävdat många gånger om att markanvisningen är ett utmärkt sätt att få byggbolag att bygga hyresrätter.

Vem säger att politik är tråkigt? Det stämmer absolut inte! Alliansen ser till att det blir överraskande beslut nästan varje möte.


Landshövdingen var på besök under veckan. I samband med hennes besök gjorde vi en snabbvisit på nya kultur- och bibliotekshus. Jag frågade kommunfullmäktiges ordförande R. Idermark (M) om hur långt har arbetet med webbsändningen av fullmäktigemötena kommit. Svaret var: ingenstans. Det har inte tagits upp i diskussion hos moderaterna trots de lovande uttalanden i samband med att de avslog vår motion om att webbsända KF-möten. De sade då att det är ingen idé att installera nödvändig teknik i gymnasieaulan när man håller på och bygger en modern biblioteksbyggnad där KF-möterna kommer att äga rum. Det som är dock positivt är att tekniskt sätt så borde det gå ganska lätt att få dit nödvändig utrustning så att kommuninvånare kan följa "sina" politiker och den demokratiska beslutsprocessen.

Den 17 november invigs kultur- och bibliotekshuset. Troligen senast efter årsskiftet flyttar KF- mötena dit. Moderaterna med sina alliansvänner lade ner Frågepanelen på kommunens hemsida och har därmed försvårat kommuninvånarnas möjligheter att få insyn, och delaktighet i det politiska arbetet. Att inte rusta nya fullmäktigelokal med webbtekniken ger en bild att alliansen är inte för den öppenheten och insynen som de annars så gott talar om.

27 september 2012

Jag kom hem redan efter kl. 20 i kväll och hann se nio nyheterna på TV. Inslaget om apoteket och 24-timmars regeln har jag inga egna erfarenheter om. Jag märkte dock sist jag handlade i Vallentuna apoteket att bredden av utbudet av varor har minskat. Jag hittade knappt Alvedon som jag var ute efter för de hade ställt sin egen variant av värktabletter framme och som tog nästa hela hyllmetern och Alvedon hade en liten hörn med mycket mindre utbud av storlekar och så. Det är naturligtvis självklart att om någon läkemedelsfirma satsar och öppnar/köper apotek så vill de sälja sina egna varor och inte ge det bästa skyltläget till konkurrentens varor. Jag föredrar bred sortiment av allas varor och om jag märker att utbudet styrs enbart och i allt större omfattning av enskilda läkemedelsföretagens varor på bekostnad av "valfrihet" av olika produkter så byter jag apotek.
Vilket medlemsmöte! Trots flera tuffa ärenden så klarade vi det hem med heder i behåll. Förrutom det formalia så hade vi genomgång av de två aktuella byggplanerna: centrala Vallentuna och södra Vallentuna. Vi är tyvärr inte det minsta nöjda med planen om södra Vallentuna. Vi får ha en djupare diskussion om hur vi kommer att agera i fortsättningen i den frågan.

Nomineringar av kongressombud är klara och jag får vara med på vallistan med alla de andra nominerade och "tävla" om att få vara bland de fem stycken ombud i vår valdistrikt som får åka till stora partikongressen nästa år och besluta om partiets fortsatta politik. Vallentuna har varit lyckosam med ombudsmannavalen under de senaste åren. Två år sedan fick jag och arbetarekommunens ordförande åka till kongressen och förra årets extra kongress fick arbetarekommunens ordförande och vår ungdomslöfte Kajsa åka. Det krävs högt valdeltagande bland våra egna medlemmar i Vallentuna för att ha en chans över huvud taget. Hoppas någon av oss Vallentuna sossar får möjlighet att åka dit.

Nej nu får jag gå och sova. Det har varit en lång men en bra dag!

25 september 2012

Kommunalrådet kommenterar i Mitt i Vallentuna om att det inte finns pengar i 2013 års budget för konstgräsplanen i Össeby. I kommunplanen finns investeringsplanen där kommande investeringar finns listade och prissatta. Kommunen har inte några egna sparade pengar utan alla investeringar finansieras med lånade pengar. Jag medger att listan är ganska lång och pengasumman stor men det finns inte mycket som går att stryka med dagens bostadsbyggnadstakt. Nya bostäder innebär ny kommunal service till nya invånare.

Att ta med Össeby konstgräsplan på listan gör ingen stor skillnad i slutresultatet. Det är mer en principiell fråga att lyfta fram den. Vi/(S) tog den med i investeringsplanen för nästa år men som jag påpekade i tidningen så kunde alliansen använda en del av de försäkringspremierpengarna som kommunen får vid årsskiftet. I tidningen lät det som det skulle vara en jättestor överraskning. Nästan som de ville få oss att verka slösaktiga när det gäller pengar. Det stämmer inte alls! Jag har nog varit den som har inofficiellt varit mest kritisk mot t.ex. de dyra stenköp för torgytorna och mot byggplaner som gynnar enskilt näringsidkare. Bara dessa två projekt kostar över 100miljoner kronor. Att satsa 10-13 miljoner på folkhälsan på annan tätort än Vallentuna c är seriöst och ansvarsfullt. Socialdemokraterna är ett parti för HELA kommunen och vi jobbar aktivt för att utöka vår kunskap om vilka behov det finns i alla delar i kommunen.

24 september 2012

Kommunalrådet Örjan Lid berättade i kväll på kommunfullmäktiges möte om ett byggföretag som är villig att bygga många bostäder i Vallentuna och även studentlägenheter. Det är inte ovanligt att byggföretag vill bygga i en tillväxtkommun som Vallentuna. Men det händer inte varje dag att byggbolag vill frivilligt bygga studentlägenheter. Här finns nämligen inga stora ekonomiska vinster att hämta. Det verkar som förhandlingar har bedrivits i all hemlighet. Jag vet att det finns ett byggföretag som har ett  intresse att bygga studentbostäder i Rosendals område. Intentionen är bra men läget är fel. Det området ligger alldeles för långt borta från Roslagsbanan. Det ska vara enkelt att ta sig till stan med tåget, inga byten med andra ord.

Jag är glad över alliansens framsteg i ämnet men undrar samtidigt kan de ingå ett avtal med någon byggherre utan att opposition är informerad eller utan politiska beslut och vad lovar kommunen i gengäld. Det är ingen idé att tro att byggföretagen driver frivilligverksamhet utan alla bolag har stort eller litet avkastningskrav.

Varken Hälsans stig eller konstgräsplanen i Össeby gick igenom. Alliansen driver sina principer till absurdum. Kommunen får tillbaka försäkringspremier på ca. 18 miljoner var av alliansen har öronmärkt en mindre del till skolan och socialnämnden. Det finns 50 000kr till Hälsans stig och det finns pengar till konstgräsplan i Össeby IP, men de vill inte.

18 september 2012

I brist på dagens Mitt i Steget Vallentuna kommenterar jag förra veckans artikel om att förskolekrisen ska byggas bort. Storsatsning, skriver Mitti. För mig är det en självklarhet att de kommunala investeringar ska följa antalet påbörjade/planerade bostäder. Just nu ligger vi efter. Vi har ju fått läsa om kommunens mindre lyckade försök att öppna avdelningar i Bällstabergsskolan i vintras. Varje villa betyder ett par barn till i förskolekön. Så enkelt är det.

 Flera av förskolorna har begärt att få utöka antalet inskrivna barn jämfört med avtalet. Kommunen ger välvilligt lov till detta för annars ökar risken att inte alls kunna erbjuda förskoleplatser. Man utökar platser "Med bibehållen pedagogisk kvalitet" säger man. Vem garanterar det? Om lokaler och personalstyrkan är anpassad för två barn mindre så hur går ekvationen ihop med ytterligare två barn till? Man kan naturligtvis tycka att två barn hit eller dit spelar väl inte så stor roll men så är inte fallet. Varje barn har rätt att få pedagogisk verksamhet och omsorg i den utsträckningen som han behöver. En eller två barn till kommer att försvåra situationen. Samtidigt väger föräldrarnas behov av att få återgå till arbete också mycket. Kommunen har inte varit tillräcklig alert på att hålla jämna steg med nyinflyttade och antalet förskoleplatser. Nu måste man låna stora summor för att kunna erbjuda den här kommunala servicen.

Det som vi socialdemokrater är mycket kritiska mot är att alliansens har ändrat sina planer om att bygga en ny förskola på nuvarande Åbygläntans tomt när Åbygläntan får nya lokaler i Ormsta. Istället för de eftertraktade förskoleplatserna tänker alliansen bygga en F-6 skola. De förskolebarn som är i behov av plats kommer att placeras på tillfälliga baracker på Hjälmstaskolans redan fulla tomt. Jag skulle inte kalla detta för storsatsning!!! Kommunens yngsta invånare är värda en riktig förskola med tillhörande tomt och inga tillfälliga lösningar. Åbygläntan ska även i fortsättningen vara en förskola och ingenting annat! Det är behovet som ska styra de politiska beslut och ingenting annat!!!

Kommunens fastigheter har under åratal haft bristande underhåll. Det är en av orsakerna till att Ormsta skolan ska byggas på nytt. Bristande underhåll är inte bara skolbekymmer utan även andra kommunala fastigheter ligger risigt till (jmf t.ex. Veda). Tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen har nu påbörjat arbetet med att göra underhållsplaner för varje fastighet. Någonting som man skulle ha haft redan långt tidigare. Den frågan har inte varit prioriterad hos alliansen för det innebär kostnader och då kan man kanske inte hålla den låga skattenivån som vi har. Problemen har hopat sig och vi kommer att få betala mer nu än att vi hade kontinuerligt tagit hand om våra fastigheter utifrån planerade underhållsplaner  och på det sättet kunnat minska akuta dyra åtgärder.

17 september 2012

Vissa dagar är jag mer eller mindre förtvivlad och väntar på svar eller livstecken från olika personer. Sedan finns det dagar som idag då svaren kommer på löpande band och möten med andra ger även andra värden än bara det primära. Det måste kanske svänga så här kraftfullt så att jag verkligen får anledning till att uppskatta och värdesätta personer på jobbet och andra personer  i mitt liv. Jag tackar er, det gör jag, men egentligen vill jag också ge en bamsekram på er allihopa.

15 september 2012

 Ordföranden avgör om ärendet ska upp på dagordningen. Den makten använder majoriteten. Det att vi får vänta länge på att våra motioner kommer upp på dagordningen är mer en regel än undantag. Jag vet att tjänstemän har utvecklat ett matrissystem som gör det lättare för alla att följa hur långt ett ärende har kommit och när kan man förvänta sig att tjänstemännen är klara med beslutsunderlaget. Det är viktigt att man försöker behandla alla förslag så snart som möjligt men helst inom ett år. Nu råkar sanningen vara så att de politiskt känsliga motionsförslag tar konstigt nog lite längre tid än de andra. Det finns alltså ärenden där tjänstemännen har gjort sitt men som ordföranden inte tar upp i alla fall. Varför?

Ordföranden Örjan Lid tog bort tre ärenden från dagordningen i torsdags på kommunstyrelsens arbetsutskott:
- vårt förslag om att bygga hyresrätter på kommunens egen mark
- vårt förslag om att det ska jobbas fram en markanvisningspolicy
- alliansens miljöpolicy

Vi fick ingen förklaring till ordförandens agerande. Beslutsunderlaget är färdigt i alla de ärenden. Tjänstemännen håller med oss (S) att det behövs en markanvisningspolicy. De skriver också att det behövs fler hyresrätter men föredrar anbudsförfarande inom kommande detaljplaneområden. Det innebär inte att våra förslag om att använda markanvisning eller tomträtt är omöjliga metoder. Tomträttens största fördel är att på det sättet garanterar vi att hyresrätten kvarstår som hyresrätt en längre tid och inte omvandlas till bostadsrätt när ägaren får det för sig.

Det finns några ärenden till som verkar ta ovanligt lång tid för ordföranden att ta upp på dagordningen och en av dem är grönplan som jag har nämnt ett antal gånger tidigare. Tjänstemännen har gjort sitt men ordföranden har inte velat ta upp det. Vad kan vara orsaken till det? Vill man att vissa byggplaner ska fastställas innan grönplanen släpps fram? Grönplanen kan ge riktlinjer och information som förändrar vår syn på vissa planer som då kanske behöver ritas om. Är det det majoriteten vill förhindra?

Om man har öppenhet som ledord så kan man gott säga orsaken till fördröjningen. På det sättet slipper man spekulationer och misstro. Vill majoriteten inte det?

14 september 2012

Jag fick en intressant genomgång på Sörabs styrelse idag av vad statens Avfallsutredningen föreslår för att Sverige ska uppnå de uppsatta målen. Vissa centrala delar som fastighetsnära insamlingsmöjligheter och att få cirkulation av t.ex. textilier i gång i större utsträckning känns mycket kloka förslag som jag kan stödja på en gång. Det gäller att vara ett steg före och ha dessa tankar med när vi planerar nya bostadsområden och förhandlar med olika aktörer på byggmarknaden att de redan i tidigt skede reserverar mark/utrymme för kretsloppstanken.

Vallentuna kommun som en stor markägare och ägare till ett bostadsbolag kan visa vägen för de andra hur man bygger hållbart. Tyvärr har jag inte lyckats övertyga majoriteten/alliansen att det räcker inte att titta på vid sidan av utan vi har en utmärkt möjlighet att agera själva, först i en liten skala och sedan utöka allt eftersom. Att alltid vänta på att någon annan ska göra något resulterar ofta att ingenting blir gjort. Det har vi testat under några decennier utan resultat.


12 september 2012

Jag har läst handlingarna inför kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivs-och planarbetsutskott. Speciellt planarbetsutskottens handlingar kräver mycket tid. Jag skulle nog behöva ännu mer tid för att alla planer har så omfattande beslutsunderlag att jag kan omöjligen hålla koll på allt. Jag hoppas att det blir, trots tidsbristen,  genomgångar av tjänstemän.

Det finns dock ett antal motioner också på ärendelista. Flera är våra =(S): inrätta en kommunal tomtkö, bygga ungdoms-och studentbostäder, ta fram en markanvisningspolicy, bygga hyresrätter på kommunägda marken och till sist bygga gång- och cykelväg från Vallentuna till Karby. Av dessa utmärkta förslag föreslås alla utom en bli avslagna. Bara markanvisningspolicyn kanske kan bli bifallen. Det får jag se i morgon. Nej, nu får jag lämna dessa tankar och besöka drömmarnas rike för en stund.