22 december 2013

Minst 16000  människor samlades idag i Kärrtorp för att demonstrera mot rasism. Det var kallt, det var grått! Alla tal och all musik värmde dock hjärtat. Jag fick tårar i ögonen av ungdomarnas ord. De berättade om sin kärlek till sitt land, Sverige. De var beredda att kämpa för ett öppet, solidariskt, rättvist och jämställt samhälle. De bad oss vuxna att delta i den kampen och tydligt visa att vi inte tolererar rasism. Tystnad är rasismens vän! Människornas lika värde är demokratins grundpelare. Jag ska stå bredvid ungdomarna tillsammans med många fler och ta strid för dessa värden.


17 december 2013

Idag fick jag en akut "blodtryckshöjning" när jag läste kallelsen till barn- och ungdomsnämndens möte som ägde rum idag. Det är bara några kommunfullmäktigemöten sedan när vi (S) hävdade i talarstolen att gå nu inte och ändra på fördelningen av strukturbidraget INNAN man har tagit reda på konsekvenserna av det beslutet. Moderaterna tycker inte om att ta reda på konsekvenserna, varken de ekonomiska eller i längden de verksamhetmässiga. Och de röstade ner vårt förslag! (som vanligt) Vet ni, jag är inte glad att ha rätt igen! Jag tycker så synd om att majoriteten inte kan lyssna på råd och förslag som de kommer från oss. Det är verksamheten som blir lidande av det, inte (S).

Man har nu i EFTERSKOTT kommit fram till att denna fördelningsförändring slår väldigt hårt mot de flesta skolor i Vallentuna.   Det blir tufft för skolorna att täcka dessa minusposter utan extra pengar från nämnden. Och varifrån tar man då dessa extra pengarna, ju i den redan halverade pengapåsen som skulle fördelas mellan skolorna utifrån de socioekonomiska faktorerna. De pengarna skulle jämna ut exempelvis skillnaderna bland föräldrarnas utbildningsbakgrund, andelen utrikesfödda osv. så att alla elever får likvärdiga förutsättningar att lyckas med sina studier oavsett om deras föräldrar är akademiker eller sådana som inte har ens fullständiga gymnasiestudier. SKOLAN SKA VARA DEN KOMPENSATORISKA FAKTORN!!! Det kompensatoriska uppdraget kostar olika mycket i olika skolor beroende på elevernas bakgrund.  Nu vet jag inte vad beslutet i nämnden blev ikväll men jag är orolig för alliansens experimenterande i skolan. Sådana här inte genomtänkta förslag leder till färre lärartjänster ute i våra skolor. Det är våra barn som får lida ut av det!


10 december 2013

En kort fundering efter förra veckans Pisa resultat (= årskurs 9 elevers studieresultat i matematik, naturvetenskap och läsförståelse jämfört med andra länder). Tror man verkligen att lärarens status och elevers kunskapsnivå höjs med att man kan få lärarlegitimation/behörighet att undervisa och betygssätta utan ämnesstudier? I början av december blev det möjligt att söka legitimering i ämnen som man har undervisat minst 8 år som obehörig lärare. Det är helt tokigt hur hela ambitionen med lärarlegitimationen bortkastas med detta kryphål. Det innebär ju i praktiken att utbildning lönar sig inte. Att ämnesstudier kan inhämtas med att undervisa. Det kommer att ta låååååång tid innan vi ser vändning av studieresultaten i svensk skola!!! Jag ställer igen mig själv en fråga: vill jag att min son får fysikundervisning av en lärare som har undervisat i ett ämne eller vill jag att läraren har ämnesstudier i ämnet? Vad är skolkvalitet för mig? Jag vet vad jag skulle svara!

6 december 2013

Hemligheten bakom framgången är ett hårt arbete och gruppen som jobbar mot samma mål. Det gäller även inom  politiken. Nordost samarbetet (mellan Vallentuna, Täby, Österåker, Vaxholm, Norrtälje och Danderyd) är ett typexempel på detta. Vi tillsammans blir en mycket starkare röst i regionala frågor. Alla länets kommuner kämpar för sina trafiksatsningar och pengapåsen räcker inte till att genomföra allt inom planperioden. Då gäller det att prioritera. Nordostkommunerna har enats om att driva samma önskningar för att få bättre genomslagskraft. Vi är över 230 000 invånare och omfattar över 40% av länets yta.  Det tål nämnas att allianspartier och socialdemokrater står bakom detta tillsammans, alltså vi prioriterar precis samma spårsatsningar som majoriteten.

5 december 2013

Kommunens trogna anställda firades i kväll med en fin middag på gymnasiet. Det är mycket viktigt att kommunen kan behålla de erfarna medarbetare som kan bidra till stabilitet och kompetensöverföring även i fortsättningen. Kvällen middag är ett sätt att visa denna tacksamhet. Vi inom (S) vet flera sätt :)

4 december 2013

Jag deltog i vår kurs om "Samtalston i politiken"i kväll. Det är SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) undervisningsmaterial på nätet. Undervisningsmaterialet är mycket välgjort och situationerna mycket realistiska. Vi känner igen mycket av det som finns med i videosnuttarna. Alla fula knep i debattsituationer i kommunfullmäktige eller på möten/nämnder har flera av oss upplevt på riktigt. Det är nyttigt att få diskutera om hur vi bemöter sådant och påminna oss själva om att vi måste alltid behandla våra politiska motståndare korrekt. Det är sakfrågorna som strider mot varandra, inte personerna. 

 

2 december 2013

Hur mycket vet jag/vi egentligen om vad som pågår i våra kommunala skolor? Vi får beslutsunderlag, siffror och statistik när vi ska fatta beslut. Efter alla mina år i lokalpolitiken har jag hunnit få min bild av verksamheten som inte alltid är aktuell. Därför är det viktig att göra verksamhetsbesök även om man inte hinner eller kan se och uppfatta allt så ger dessa besök trots allt viktig information utöver de skriftliga dokumenten vi får.

Idag besökte jag Hammarbackskolan. F-9-skola med rymliga lokaler som dock behöver rustas upp efter snart de 4 decennier som skolan har varit verksam. Vad mötte jag då? Jag mötte arbetsro, lugnet även på rasterna, många halvklasstimmar,  och målsättningar som tilltalade mig.  Och observera åtgärder och strategier hur man ska nå dem. Jag måste speciellt nämna fritidsverksamheten som med sin professionalism aktivt stödjer skolans uppdrag utan att glömma bort sin egen viktiga roll. Skolans ledning har ett ett viktigt arbete att få alla verksamheterna ta sikte på de gemensamma målen och få de att nå dit gemensamt. Där har skolledningen i Hammarbacken lyckats mycket bra!

Här är en bild på högstadiecafererian.