11 mars 2015

Kvinnojouren!

Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna hade sitt årsmöte i kväll. Den är en ideell förening med Micaela Negert som ordförande. Sedan några år tillbaka driver de yngre kvinnorna i föreningen Tjejjour t.ex. med chattmöjlighet för stödsökande tjejer på måndagskvällar. Jag blev glad att se att en ny generation kvinnor engagerar sig i denna viktiga verksamhet. Det visar att föreningen är ytterst livskraftig och med breddat utbud når man ut till flera våldutsatta kvinnor och kan informera, stödja och hjälpa dem vidare.

8 mars 2015

Vilken jobbig arbetsvecka det har varit! Tack och lov så hade jag en härlig vecka på hemmaplan med mina franska gäster som motvikt. Man kan inte gardera sig mot allt, alltså får man vara beredd för överraskande händelser i kommunal verksamhet. Man har inte heller alltid erfarenhet eller utbildning i alla frågor som skulle kunna vägleda vid svåra situationer. Då har man inget annat val än köpa in kunskap och fatta beslut utifrån deras råd.  Jag och alla andra kommunpolitiker har en ambition att göra det bästa möjliga utifrån de förutsättningarna som råder.

Idag firas den internationella kvinnodagen. Bra med uppmärksamhet om de ojämna villkor som råder men det räcker inte. Vi kan på kommunalplan göra väldigt mycket för att minska dessa ojämlikheter mellan män och kvinnor. Barnomsorg på obekväm arbetstid (kvällar, nätter, helger) var en fråga som vi socialdemokraterna i Vallentuna drev under flera års tid. Många kvinnodominerande yrken har oregelbundna arbetstider (sjuksköterskor, handel...).  Idag erbjuder kommunen "nattis". Den verksamheten går att utveckla men nu behöver inte föräldrarna tacka nej till ett arbete pga att förskolan stänger kl. 18.00 på kvällar och arbetspasset kanske först kl. 21. Ett steg åt rätt riktning för att skapa lika villkor för kvinnor och män på arbetsmarknaden.

En annan viktig fråga är rätten till heltid. Där har vi inte ännu lyckats övertyga alliansen. Omsorg och vård är områden där deltider är vanliga. Samtidigt är löneläget lågt på dessa yrken. Schemaläggning och de anställdas behov att kunna försörja sig med sin lön går inte alltid ihop. Där kan kommunen kräva heltider som utgångspunkt vid anställningar.  Tillräcklig bemanning är en annan faktor som krävs att de anställda orkar jobba heltid.  Att realisera vackert kvinnodagsprat kostar. S tycker att kostnaden för kvinnor och män på kommunal arbetsmarknad ska vara likvärdig!