1 december 2015

Bisysslor!

Det finns ett nytt förslag om "Regler för anställdas bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet". Revideringen är välkommen speciellt efter vårens händelser i Bällstabergsskolan. Det ska vara klart och tydligt att det är fritt fram att ha bisysslor vid sidan av anställningen i Vallentuna kommun  med vissa förbehåll: den ska inte vara arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerande med  huvudsysselsättningen.

I det nya förslaget finns ett nytt stycke som vi inte ha haft innan och som lyder: "Dessa uppdrag kan i  sig vara förtroendeskadliga enligt LOA och ska alltid prövas av närmaste chef:
- Förtroendeuppdrag inom facklig, politisk eller ideell organisation"

Det här formuleringen ställer vi Socialdemokrater inte bakom. Vi medger att det kan finnas situationer där dessa uppdrag kan skada förtroendet men att det ska "alltid prövas av närmaste chef" är överdrivet och integritetskränkande. Om man har betydelsefulla uppdrag i  fackliga, politiska eller ideella organisationer så är det ju känt i alla fall. Men att vara kassör i ett politisk parti, styrelseledamot i Naturskyddsförening eller lokalombud i förskolan är inte att betrakta som bisyssla. Det görs det inte heller i många kommuner t.ex. i  Stockholms stad och i Huddinge. Jag har inte hittat en kommun som skulle ha en liknande formulering i sina regler.

Jag uppfattar detta nya  stycke som kränkande och som ytterst negativ mot de personer som engagerar sig i olika föreningar på sin fritid.

I Allmänna bestämmelser (avtalet) under Mom. 2 Förklaras följande: " Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB och kan därför inte åberopas som grund för att förbjuda en bisyssla."