31 augusti 2014

Kårstabygdens dag!

Solen sken igen igår när Kårstas befolkning samlades på Kårevallen för att fira Kårstabydgens dag. Flera partirepresentanter fanns också bland besökare till valårets ära. Det var massor av unga familjer med flera barn som vimlade runt på Kårevallen. Det finns stor utvecklingspotential i Kårsta. Skolan växer till elevantalet och just det att unga familjer bosätter sig på orten gör att det är dags att kommunen gör sin del att stötta denna positiva samhällsutveckling. (S) har sedan tidigare lovat bl.a. den konstfrusna isbanan och  driva frågan om bättre kollektivtrafik. Jag tror att med landsutvecklingspengar /EU+ kommunen kan vi ekonomiskt stötta en och annan lokal projekt som också gynnar Kårstas utveckling. Det gäller att fortsätta att valkampanja och övertyga väljare att låta (M) vila en eller två perioder och ge (S) möjlighet att ge fart på utvecklingen.

20 augusti 2014

Valaffischer!

Jag blir riktigt sur när jag ser att valaffischerna förstörs gång på gång. Jag undrar om folk tänker hur mycket jobb det finns bakom dessa: snickra ihop, klistra bilder, köra runt och kontrollera före eller efter jobbet osv. Jag förväntar mig inte att alla ska sympatisera med alla när det gäller ideologier men dessa valtavlor är tecken på demokrati, pågående demokratisk process och yttrandefrihet och ska respekteras oavsett parti.

Hoppas vi alla kan hjälpas åt att hålla koll på valaffischerna så att detta skadegörelse minskar.

18 augusti 2014

Tidningsartiklar!

"Välkommen till Vallentuna"-skriften har nu skickats ut till alla Vallentunahushåll. I den gör de styrande nämndordföranden reklam för kommunen och för sig själva. Denna gång undertecknar de var sin sida UTAN partiförteckning  vilket ska tolkas positivt speciellt nu när det är ett valår. Ray Idermark  (M) är ordförande i kommunfullmäktige och har också fått sin egen sida i tidningen. Det som förvånar mig mer än jag kan beskriva är att han lyfter fram delaktighet och insyn i sin artikel, ämnen som har verkligen inte varit moderaternas hjärtefrågor. Han skriver om frågestunder och webbsändningar, två saker som jag och (S) har drivit som dårar under flera års tid. När jag år 2010 skrev motionen om att webbsända kommunfullmäktigemöten så avslog han det 2011 tillsammans med sina alliansvänner. Intresset att låta kommuninvånare få insyn hur politikerna sköter sig fanns inte. Oppositionens olika förslag möttes ofta av arrogans och det skulle ju inte gynna (M) att visa det för väljare. Man hänvisade dock till höga sändningskostnaderna och då det blev ingenting. Vi gav dock inte upp utan fortsatte driva frågan och för ca ett år sedan började vi testsända och nu har man permanentat det hela till helt rimlig kostnad.
Den andra frågan som Idermark stoltserar med i artikeln är frågestunder vid fullmäktigemöten, vilket också är ett (S) förslag från 2012. I samma motion föreslog vi också medborgarförslag vilket alliansen inte tyckte om, men frågestunden fick vi igenom vid VISSA möten. Jag skrev en motion till där jag yrkade om att man skulle naturligtvis ha frågestund vid alla KF-möten. Kommuninvånare har svårt att hålla koll på vid vilka möten man får ställa frågor och vilka inte, speciellt när det kan bli inställda möten också. Om man vill ge invånare denna möjlighet så ska man inte försvåra det hela. Vi har inte ännu fått svar på om (M) kan tänka sig låta kommuninvånare ställa frågor vid varje möte eller inte. 
Och sedan Vallentuna Nyas artikel om (S) och om mig. Jag blev överraskad över alla positiva kommentarer och hejarop från "främmande" ute i byn efter att artikel publicerades. Det jag vill säga är att (S) har ett mycket bra handlingsprogram inför nästa mandatperiod. Framtidspartiet Socialdemokraterna är beredd att visa att det går att göra så mycket mer i Vallentuna och vi vill göra Vallentuna till en framgångskommun inom utbildning, vård-och omsorg och miljö. Vi vill göra det tillsammans med kommuninvånare i samverkan och dialog. Vill du vara med? 

10 augusti 2014

Valupptakt i Vasaparken!

Jag är så stolt över dessa (S) kandidater till Riksdag, Landstinget och Stockholms stad! De är duktiga, engagerade och kämpar för att alla i Sverige ska få det bättre. Det känns härligt att få starta en valkampanj och kämpa för att vi här i Vallentuna och på riksnivån får möjligheten att börja förverkliga våra planer.

9 augusti 2014

Valkampanjen!

I morgon kl. 12 i Vasaparken startar vi vår (S)-valkampanj för bättre Sverige.  Vårt partiordförande Stefan Löfven talar kl 13. Kom gärna och lyssna! 
De närmaste veckorna kommer att innebära oerhört mycket jobb. Samtidigt är det en period som jag själv föredrar för all politisk verksamhet är då utåtriktad och vi träffar mycket folk. Det är i dessa samtal man hämtar sin energi för fortsatt politiskt arbete.

(S) är beredd att styra i Vallentuna! Vi har på vår politiska agenda de frågor som vi sedan tidigare har lyft fram i skuggbudgetar. Nu ber vi kommuninvånarnas förtroende att förverkliga vårt handlingsprogram. Handlingsprogrammet täcker de stora riktlinjerna och ger en tydlig bild om vad (S) i Vallentuna prioriterar. Vår framtid är barnen och ungdomarna! Vi ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna att de får de kunskaper och färdigheter som behövs att de ska lyckas i livet: trygga och sunda skollokaler, kompetenta och engagerade pedagoger, rik fritid, stolthet över sin hembygd. Vårt motto är att jobba förebyggande, satsa direkt när problemen, svårigheterna dyker upp. Vänta inte, låt inte de små bekymren växa till enorma motgångar som bryter ner barnens självkänsla och i värsta fall även hälsa.

Vi har bra blandning av olika kompetenser och erfarenheter på vår fullmäktigelista. Speciellt de 20 första namn kommer att synas och höras på torget och vid dörrknackningar. Kom och berätta vad du vill och vilka är dina förväntningar på oss.

8 augusti 2014

Småföretagarlivet!

Årstider påverkar ju affärer på olika sätt. Vissa gynnas av det och andra inte. När solen skiner och värmen stiger närmare 30 grader så lockar stranden mer än shopping. Vi som är "vanliga" löntagare får vår lön i slutet av varje månad oavsett väderlek. Speciellt för småföretagare varierar inkomsterna ofta under året. Tyvärr följer inte de fasta utgifterna samma mönster alla gånger utan man får försöka klara av de "magra" månaderna så gott det går. Det kan betyda att att ens egen lön blir betydligt mindre vissa månader. Småföretagare är ett tåligt släkte som måste orka le och slita vidare trots oron över minskade antal slutförda affärer. Det krävs ju att  pengar kommer in för att kunna betala lokalhyran och annat.
Små butiker med sina individuella utbud av varor är en nödvändig krydda i marknaden. Utan dem saknar vi möjligheten till personliga inslag när det gäller t.ex. mat, kläder, inredning, möbler osv.  Det är vi konsumenter som avgör om vår centrum/ kommun har rikt utbud av butiker eller om vi får enbart handla hos stora butikskedjor. Makten är vår!

6 augusti 2014

Företagande, service

Dagens bild symboliserar det bemötande man får i vår egen centrum i Vallentuna. Oavsett om man handlar för mindre eller större summa så blir man alltid  mycket vänligt och proffsigt bemött. Och det fantastiska är att det gäller alla butiker!  Det är något som vi Vallentunabor ska värna om, alltså föredra att handla på hemmaplan så att vi kan ha allt fler småbutiker av olika slag i vår centrum.