22 april 2014

Kristineberg, byggplaner!

Egentligen borde jag börja skriva på mitt Första maj tal men kan inte låta bli att kommentera Bengt-Åke Gripes (M) påstående i veckans Mitti Vallentuna Steget. (S) och den övriga oppositionen har en annan tolkning av hållbart byggande än vad alliansen har. Alliansen är inte beredd att ställa krav på byggföretag och byggprocesser utan nöjer sig med Boverkets tämligen lama riktlinjer. Många kommuner i Sverige vill sätta fart på hållbara faktorer under hela byggprocessens gång utöver  på det färdiga produkten. Dessa kommuner har tagit lite av Boverkets roll och driver utvecklingen framåt i de frågorna.

Dessutom vill (S) att det byggs nära kollektivtrafiken. Bengt-Åke Grip (M) har inte läst våra förslag när det gäller bostadsbyggnadsplanerna. I våra förslag byggs det inte stadsradhus 50-100m från Roslagsbanan utan flerfamiljshus, alltså får vi fler bostäder på gångavstånd från buss och tåg. Som ett alternativ till Kristineberg har vi lyft Ubby/Molnby där även vatten- och avloppsledningar är dragna redan. Det finns förtätningspotential på flera ställen som inte ännu har tagits tillvara.

Det som stör mig mest är att inte ett endaste hus har byggts på östra sidan av järnvägen här i centrala Vallentuna men Kristineberg projektet forceras fram med hjälp av konsulter och genom att "glömma bort" att vi fortfarande inte har någon grönplan som skulle fastställa vilka grönområden och -stråk vi ska förvara och vilka kan vi tänka oss att bygga bort. Kom inte och påstå att detta är bara en tillfällighet. Det här är medveten (M) politik som möjliggör att vissa projekt kan ros i hamn innan mandatperioden är slut. (M):s "grönplan" (om den nu någon gång kommer upp på dagordningen) anpassas till färdiga byggplaner istället för att byggandet anpassas till grönplanen. Ju längre tiden går desto fler grönområden hinner planeras bort.

Vi ska se till att byggandet kommer igång i centrala lägen och att det byggs också hyresrätter i vår kommun om vi får förtroendet att styra.

16 april 2014

I onsdags hade Företagarna ett frukostmöte där de utsåg Sossemor till den mest företagarvänliga politikern i Vallentuna 2014.  Detta är ett erkännande som jag verkligen uppskattar. Det betyder att jag och (S) har prioriterat rätt: det är jobben som är viktigast. Företagare, precis som anställda bidrar till välfärden. Om jag som kommunpolitiker har en konstruktiv och regelbunden dialog med företagare så får jag veta företagarnas vardagsbekymmer och - glädjen och kan då från politikens håll se till att glädjeämnen överväger så att de kan fortsätta att försörja sig själva och sin familj och ev. anställa någon till. Då ökar slantarna i kommunens skattekista och vi kan satsa mer på att utveckla kommunen. 

Nu hoppas jag att jag och (S) får förtroendet att verkligen visa vad vår politik innebär i praktiken efter höstens val. Jag vill så gärna försvara min nya titel även nästa år!

15 april 2014

Studieresa

Jag medger ärligt att grupparbete på tåget med dessa fantastiska vyer var inte den lättaste kombinationen.  Och vad vore ett land utan IKEA? 
I Munchen fick vi kortare redovisningar om vilken betydelse Munchens flygplats har för stadens tillväxt, samarbetsformer mellan olika intressenter som t.ex. kommuner kring flygplatsen och hur kollektivtrafiklösningarna ser ut mellan Munchen och flygplatsen och hur de ska utvecklas vidare osv. 
Efter de "teoretiska" passen fick vi besöka  Ackermannbogen, ett område norr om Munchen. Området omfattar 2200 lägenheter, 550 arbetsplatser, studentbostäder, skola, förskola och affärer. Det fanns variation på bostäder och man hade lyckats skapa ett grönt bostadsområde även med större grönområde för spontanidrott och lek.

Huset här ovan är ett exempel på byggemenskap-hus. Det innebär att i detta fall 8 familjer gick ihop och köpte en tomt och byggde sitt gemensamma hus. Det är ju inte vem som helst som har så mycket pengar att satsa men i Tyskland finns ett antal sådan här hus redan.  Lägenheterna var stora. den som fick fick besöka var över 200m2. Säkert spännande att vara med och planera och bygga alldeles ett eget höghus. 
På samma område fanns ett antal höghus där man har placerat solceller på taket för att värma upp vattnet i lägenheterna och värma upp lägenheterna på vintertid.  Ni ser solcellerna på taket och på kortändan av huset finns det ett stort rör som leder energin vidare. Spännande projekt som vi kommer att följa med stort intresse från Vallentunas sida.
Jag vet inte om det tyska köket är det mest kulinariska  i världen men jag hade inga som helst svårigheter att äta upp min " apfelstrudel".
Att kunna se andra europeiska städer  i närheten av flygplatsen med liknande problematik som vi har här ger oss både kunskap och idéer för vårt fortsatta arbete med Arlanda kommuner.

14 april 2014

Studieresa

Arlanda kommuner: Sigtuna, Upplands-Väsby, Knivsta, Vallentuna och Swedavia/Arlanda har tagit omtag i samarbetet. En överenskommelse undertecknades tidigare i våras om på vilka områden vi ska försöka se över våra egna kommungränser och se vad som är bäst för hela området kring Arlanda. Det är naturligtvis mycket infrastrukturfrågor som vägar och spår men också näringslivs- och boendefrågor där vi kan hitta "win-win"situationer. Att kommuner går ihop kring ett ett gemensamt intresse är inte unikt i övriga Europa heller. Vi var i Wien och Munchen på ett snabbbesök under veckan för att se, höra och ta lärdom om hur de har gått tillväga och vad de har åstadkommit gemensamt.
Kollektivtrafik och dess utveckling är lika aktuell fråga i Wien som här.  Vid Wiens flygplats pågick det  byggarbete för fullt för att bemöta ökad trafikering mellan flygplats och Wien centralt. 
Vi kunde se hur "Smart city Vienna"med ett nytt område Aspern växer fram. Fantastiskt att kollektivtrafiken var på plats innan området med 8500 bostäder är färdigt.  20000 nya invånare och 20000 nya arbetsplatser beräknas detta område omfatta. Grus/sandhögen på bilden är byggmaterial från området. För att minska transporter används grus från högen t.ex. för vägbyggen osv. 
Elcyklarna fanns på laddning nära tågstationen. Medvetenheten om energiförbrukningen i hela byggprocessen var imponerande. Samförstånd mellan byggföretag och kommunen fanns där när det gällde dessa frågor. Ja, det gäller att våga ta upp dem i diskussion även här på hemmaplan för att förändringen ska ske. 
Från Wien åkte vi tåg till Munchen. Tågresan användes till grupparbetet och fortsatta diskussioner. Jag kunde dock inte låta bli att ta också bilder på de vackra alpvyerna under resan som jag visar i morgon.

7 april 2014

Mat- och kulturresa på Vallentunas landsbygd

Alla dessa bilder är från gårdagens mat- och kulturresa på Vallentunas landsbygd organiserad av Vallentuna hembygdsförening. Lyckad resa! Se själv! 
Första stoppet var Husbystiftelsens gårdsmuseum i Markim. Patron Teodor Gustafson hade en fin vapensamling bland annat dessa lansar från 1600-1700 tal.
Löfsta säteris gårdsmejeri fick vi genomgång om hur osttillverkningen går till. Här produceras getost och ko-ost. 
Innan förmiddagsfikat i Hökeriet, besökte vi Granbyhäll som är till ytan den största hällen i Sverige. Lavan och mossan som fanns förra gången jag var här var borta. Hällen hade blivit renad.
På Löfsta fanns två helt underbara varghundar som jobbade flitigt med att hålla koll på små killingar som sprang runt omkring. Hundarna hämtade dem om och om igen tillbaks till dessa höpallar. Om du tittar noga så ser du en liten vit killing också på bilden.
Hamragård matade vi lamorna som stirrade på oss med sina stora vackra bruna ögon. Där kunde man också köpa alpaca-yllekläder.
Dagens mest känslosamma stopp för en lärare som jag blev skolmuseet vid Össeby-Garns kyrka. I den här gröna "kollektiva" sparbössan sparade hela klassen gemensamt. Alla hade sin egen siffra. man kunde spara för en klassresa eller till fattiga i Afrika.
Bild på skolsalen. Varje elev hade sin egen krittavla i bänken. 
Jag var tvungen att ta bild på detta dokument. Det är förteckning över elever men det första namnet Andersson Josef var förutom lärare också betydelsefull socialdemokratisk kommunpolitiker. 
Tårarna var inte långt borta när jag såg denna bild. Kriget och dess konsekvenser gjorde sig påminda.
Det finns mycket att se i vår fantastiska kommun. Vi borde bli duktigare att lyfta fram det, marknadsföra,  locka besökare, skapa arbetstillfällen, och först och främst bli själva medvetna om och visa för våra barn. Vallentuna är fantastisk!

5 april 2014

Karbyskolan och målstyrning!

Gårdagens konferens om målstyrning gav tips om tydligare struktur också för vårt arbete. Även om vi vet vilket samhälle vi vill ha, behövs det tydliga delmål. Det finns större utmaning än man anar att få alla att jobba åt samma riktning. Jag vet att dialogen mellan tjänstemän och politiker är den enda vägen. Med dialogen menar jag inte att politiken meddelar beslutet och då verkställer tjänstemännen beslutet. Jag tror mer på att man mer eller mindre jobbar fram beslutet tillsammans hela vägen även om det är politiken som visar riktningen och just målet. Den gemensamma processens fördel är att tjänstemännen är väl insatta i hur politiken tänker och onödiga feltolkningar undviks.

Jag deltog också i föräldraföreningens möte i Karbyskolan igår. Väldigt många föräldrar var på plats.  Bygdens föräldrar var samlade, matsalen var full. Kvällens huvudtema var de besparingsåtgärderna som rektor hade gått ut med inför nästa läsår pga minskat elevunderlag, små klasser och minskat strukturbidrag. Klasser slås ihop vilket ger uppemot 25-32 elever per klass. Jag hade ringt rektorn innan och bett honom att berätta om situationen. Nu var det föräldrarna som berättade sin syn på saken. Frågor ställdes. Exemplen gavs. Oron var stor. Konstruktiva förslag lyftes  också fram för att kunna rädda situationen.

Lösningen i situationen i Karby skolan blir varken lätt eller snabb men det går om alla hjälps åt, både politiken, skolan och föräldrar. Det måste göras för den fortsatta utvecklingens skull i Karby/Brottby men först och främst för Vallentunas framtids= våra barns skull. Vi ska vända denna negativa utveckling. Alla barn ska bli sedda och känna sig trygga i skolan, få den hjälp de behöver och kunna nå kunskapsmålen. Vi har inte råd att låta bli att satsa på våra barn!!!

1 april 2014

Hyresrätter

Det råder mycket stor brist på hyreslägenheter av alla storlekar  i Vallentuna kommun.Alliansen har inte lyckats skapa en balans mellan de olika upplåtelseformerna. Endast 2,2% hyresrätter i flerfamiljshus är totalt underkänt!!! Moderaterna har haft makt tillräckligt länge under flera decennier för att kunna ändra på detta om de hade haft viljan.  Detta är resultat av medveten  (M) bostadspolitik. Det är inte medborgarnas behov och efterfrågan som har fått styra moderaternas politik. Det byggs hyresrätter i 16 kommuner i Stockholms län under detta och nästa år men inte en endaste i Vallentuna. Även i lilla Nykvarn byggs det 44 hyresrätter.

Alliansen använder inte de verktyg/metoder som finns till hands t.ex. att ge ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget att bygga hyresrätter, markanvisningar med krav på hyresrätter ( 13 av länets kommuner har använt detta under de 2 senaste åren men inte (M) i Vallentuna), tomträtt som Botkyrka, Nacka och Stockholm använder för att styra upplåtelseformerna åt önskad riktning under 2014, prissättning av marken. Kommunen äger själv också mark som är lämplig för bostadsbyggande.

Avkastningskravet på 15% på eget kapital för ett eget kommunalt bostadsbolag låter också för högt, nästan girigt.

Vår bostadspolitik kommer att genera hyresrätter utöver de bostadsrätter och äganderätter som byggs. Men det är ytterst viktigt att byggandet av hyresrätter kommer igång.. Hyresrätter behövs för våra ungdomar, för seniorer och för företagen och kommunen som behöver rekrytera arbetskraft. Det är vårt ansvar att bygga ett samhälle för alla och det gör Socialdemokraterna i Vallentuna!

P.S. Faktakälla: Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkäten 2014