31 maj 2013

Jag har haft anledning att fundera över alla råd jag får om hur jag ska vara, hur jag ska klä mig, vad, hur och när jag ska säga osv som politiker. De råd kommer ofta från personer som vill mig och socialdemokraterna väl. Det har faktiskt varit positivt hur många helt oväntade personer vill dela med sig sina kunskaper och ge råd, till och med vägleda. Jag är inte rutinerad politiker, tack och lov, och med det finska självkritiska förhållningssättet är jag oftast missnöjd med min insats och ser kontinuerligt förbättringsområden. Men jag måste lyssna på mig själv mest. Det betyder inte att jag ska inte lyssna på vad andra tycker och vill tipsa om. Men jag måste känna att det är jag, även med de misstag och fel jag gör och kommer att göra. Sossemor ska vara sig själv och lita på den egna inre känslan som har lett mig så här långt.

28 maj 2013

Måste bara tydliggöra gårdagens inlägg med att vi (S) begärde tre voteringar i går kväll på kommunfullmäktigemötet.
Den första handlade om att kommunen ska ta initiativ till att träffa både mark- och hästägare och börja arbetet med att planera ridstigar i kommunen = (DEX) motion.  De som röstade med oss, alltså de som var för  var: en centerpartist (Åke Udden), två miljöpartister av fyra möjliga  (Nicklas Steorn och Jennie Bergenholtz) och demoex ( Karin Forsell)och vänster (Jan Tingvall). Resten av KF-samling röstade emot förslaget.

I frågan om sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningarna så röstade dessa emot förslaget: hela (S)gänget, Lars Carlsson (C), Jan Tingvall (V) och Karin Forsell (DEX) resten röstade för eller några avstod från att rösta.  Ifall ni är nyfikna på hur just er politiker röstade.

27 maj 2013

På sådana här kvällar får jag bara lust att skrika ut till kommuninvånare att här får ni det ni har röstat fram. Är ni nöjda nu? Är det här det ni ville? Ska vi verkligen inte utreda om det går att anlägga badplats vid Vallentunasjön? Ta vattenprover och kontrollera att det inte finns bakterier eller främmande ämnen i vattnet? Titta på vilken plats vore lämplig? Ta reda på kostnader på att anlägga en badplats? Innan allt detta är färdigt så kanske har man fått det siktdjup (1m) som man eftersträvar. Nej, det vill inte Vallentuna alliansen. Utreda betyder inte att man beslutar att göra så. Det betyder att man har fakta färdig för att kunna fatta beslut när det är aktuellt.

Eller vill ni inte att kommunen, markägare och hästägare ska träffa varandra och börja titta på möjligheterna att planera för ett sammanhängande ridnät i vår hästrika kommun? För det vill inte Vallentuna alliansen! De tycker att det är finns bara hinder och svårigheter och vill inte ens påbörja arbetet.

Eller tycker Vallentunabor att kultur- och fritidsförvaltningar har inte fungerat tillräckligt effektivt för nu slås dessa två ihop just för att kunna åstadkomma effektiviseringsvinster. På vilka områden finns effektiviseringsutrymme fick jag inte veta i kväll på kommunfullmäktigemötet.

Visst syns det tydligt var alliansens politiska ambitionsnivå ligger: på utveckling eller på bevarande! Var det det ni ville?

26 maj 2013

Måndagen den 27 maj, kommunfullmäktigemöte på kvällen där sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningarna avgörs. Det ser mörkt ut! Snabba förändringar utan en ordentlig utredning av konsekvenserna. Allianspolitik som bäst?

22 maj 2013

I veckans Mitti Steget finns det artikel om centrumförsäljningen. Det stämmer att förra oppositionsrådet Hans Strandin och socialdemokraterna kritiserade högljutt centrumförsäljningen 2005/2006 när alliansen sålde centrumfastigheterna, där alla kommunala förvaltningar ligger, till en ensam spekulant utan att andra intresserade fick vara med att bjuda. Richter och GE Real Estate bildade ett gemensamt bolag som köpte fastigheterna för 140 miljoner. Det fanns intressenter som var villiga att betala uppemot 20 miljoner mer. Jag har fått höra ( inte fakta) att dagens köpessumma till Fastpartner är 450miljoner men då finns även Tellusfastigheterna med i det priset. Så visst var det "den dummaste affären kommunen någonsin har gjort" som det stod i tidningen. Det amerikanska riskkapitalbolaget kan sin sak och säljer naturligtvis inte till underpris och inte heller under de vinstmarginalen som deras ägare har bestämt, det kan vi vara säkra på. Vi visste att de fastigheterna som kommuninvånare hade finansierat via sina skattepengar var värda mer än 140 miljoner och vi påstår att kommunen förvaltade dessa fastigheter minst lika bra som Richter och GE gjorde.  Vallentuna alliansen hade en annan syn på saken och beslöt om försäljning.

Nu ska vi inte sörja över det förgångna, men visst är det bra att folk kommer ihåg hur försäljningen egentligen gick till. Vi hoppas på dock precis som jag har skrivit tidigare, att den nya ägaren ser positivt på samarbetet med kommunen vilket är förutsättning till att centrumutvecklingen går framåt.

20 maj 2013

(S) i Landstinget bjöd idag till ett mycket bra seminarium om morgondagens busstrafik på eftermiddag. Helene Hellmark-Knutsson och Erika Ullberg hade inbjudit ett antal sakkunniga just i busstrafikfrågor som på ett roligt och tydligt sätt kunde visa både goda exempel och påpeka utvecklingsområden när det gäller busstrafiken. Jag är ju förespråkare för Roslagsbanan men åker väldigt mycket med bussen pga att jag råkar bo så nära busshållsplatsen. Jag har haft en lite sneddriven bild av busstrafikens utvecklingsmöjligheter i framtiden men idag fick jag mycket att smälta i.

Jag ger faktiskt mycket beröm till våra (S)  Landstingspolitiker som satsar på förhållandevis korta men effektiva föreläsningstillfällen. Förrutom ökade kunskaper föredrar jag också, precis som Helene och Erika, att stora dyra beslut baseras på vetenskaplig fakta, undersökningar och de erfarenheter/exempel som finns både i Sverige men även i utlandet. Det går att göra mycket om politisk vilja finns och om man räknar var pengarna gör mest nytta.

Busstrafiken finns idag på bilens villkor. Det är ett problem. Vi har reshastighet på rusningstrafiken i Stockholms innerstad på 11,9- 14,6 km per timme. Du går fortare! Kollektivtrafiken måste få bättre villkor för att kunna locka flera resenärer. Egna fil för bussar är ett alternativ. I Nantes i Frankrike har man satsat på busstrafiken med en 1/3 av vad det skulle ha kostat att ha spårväg. Där har man satsat först och främst på tillgänglighet: upphöjda körfält, snabb på- och avstigning (alla breda dörrar används, biljettläsare vid varje dörr) och bussens väg är alltid fri. Effekten är tydlig: halvering av privatbilism, mängden av kollektivresenärer har nästan tredubblats från 1996 till idag. De är snygga designade bussar med mycket bra komfort. Man satsar på underhåll och vips! kollektivtrafiken är ett seriöst och pålitligt alternativ till egen bil.

Busstillverkare poängterade att politiken ska inte detaljstyra vid upphandlingar. Politiken ska ställa krav på funktioner och låta branschen själva komma på lösningar. Det var nyttigt att höra! Överraskning var också hur långt planerna på eldrivna bussar har redan kommit.  Ja, vilken kunskapspaket jag fick idag av socialdemokratiska landstingspolitiker. Jag tackar och väntar redan på nästa tillfälle.

18 maj 2013

Sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningarna är ett aktuellt ärende i Vallentuna just nu. I torsdagens kommunstyrelsemöte röstade alliansen och miljöpartiet för förslaget och vi (S) ansåg att beslutsunderlaget var ofullständig och de påstådda effektiviserings- och samordningsvinsterna ytterst oklara för att det skulle vara motiverad att slå ihop dessa två förvaltningar. Alltså vi röstade emot. På nästa kommunfullmäktigemötet kommer ärendet definitivt att beslutas.

 Det som förvånar mig är  bl.a. en av de argumenten som förekommer i alliansens motivering till beslutet är att dessa två förvaltningar är så små och det finns knappast någon annan kommun i Sverige som har två separata kultur- och fritidsförvaltningar eller nämnder. Invånare i Vallentuna ger de högsta betygen till just de verksamheterna som dessa två separata förvaltningar ansvarar för.  Den ekonomiska effekten av sammanslagningen uppskattar kommundirektören till en miljon kronor, en förvaltningschefstjänst mindre. En enhetschef måste rekryteras och den nya förvaltningschefen har rätt att forma sitt eget nytt lag så summa summarum är att för alliansen spelar storleken roll medan (S) värnar om dessa  verksamheter och ser varken ekonomiska eller verksamhetsmässiga vinsterna med att slå ihop dessa två förvaltningar.

På nästa kommunfullmäktigemötet kommer flera intressanta ärenden uppe på dagordningen. Det ser vi fram emot!

14 maj 2013

Dagens stora nyhet är utan tvekan det att Vallentuna Centrum AB som äger bl.a. fastigheterna i centrum där kommunen har sina kontor, har blivit såld. Det kom lite oväntat. Visst har vi socialdemokraterna varit medvetna om att den amerikanska ägarhalvan vill sälja direkt när möjlighet finns och priset är det rätta. Men trots det så blir man överraskad i alla fall. Kommunen får nu en ny samarbetspartner när det gäller centrumutveckling. Det blir naturligtvis intressant att få höra vilka ambitioner FastPartner (nya ägare) har. Vi har ju kommit ganska långt i planerna, synsättet och ambitionsnivån med familjen Richter som ägde den andra halvan av centrumet.  Må utvecklingen fortsätta i samma positiva inriktning även med den nya ägaren.

10 maj 2013

Ordföranden i kommunfullmäktige, Ray Idermark (M) äger tomten mittemot Aerosol. Den marken har varit planlagd för småindustri. Det vill Ray Idermark nu ändra på och har då sökt ändring av detaljplanen till bostäder. Vi (S) har sagt att visst är läget idealisk för bostäder men så länge vi har Aerosol mittemot med de säkerhetsrisker som det innebär så är vi emot bostadsbyggnation.

 Det här ärendet är mycket intressant att följa eftersom en ledande moderat har sina egna intressen i spelet. Han deltar naturligtvis inte i själva handläggningen men hör till den innersta kretsen av styrande moderater, innegänget så att säga. 160 st lägenheter på den tomten skulle då byggas enl. bostadsbyggnadsprognosen. Jag vill tydligt poängtera att det är inte förbjudet för en politiker  oavsett partifärg att exploatera sin mark och tjäna stora pengar. Det är inte det vi är emot. Vi är emot det att alliansen verkar vara beredd att nonchalera de faktorer som påverkar lämpligheten av platsen för bostäder och de risker som Aerosols verksamhet innebär.

Att bygga bostäder på den tomten är ett effektivt sätt för alliansen att försvåra Aerosols möjligheter att bedriva sin verksamhet. De ger ca 60 personer arbete vilket gör dem till en av största arbetsgivare i kommunen. Jag håller med om att det vore mycket bra om vi kunde hitta en lösning, en annan placering, som ger Aerosol möjlighet att utveckla sin verksamhet men nu lever vi i det här dilemmat och måste då fatta beslut utifrån det som gynnar KOMMUNEN med sina kommuninvånare mest både ekonomiskt och säkerhetsmässigt.


9 maj 2013

Förslaget om att slå ihop kultur- och fritidsförvaltningar väcker många frågor som inte ännu har blivit besvarade. (S) föreslog om att en konsekvensanalys ska göras innan beslut fattas. I beslutsunderlaget till kommunstyrelsens möte i måndags fanns en riskanalys som tyvärr saknade flera aspekter. Konsekvenserna saknas totalt! Vad innebär en sådan organisationsförändring både ekonomiskt och verksamhetsmässigt? Det räcker inte att säga att vi sparar en förvaltningschefstjänst. Vi måste ju få veta organisationen före och efter, ansvarsfördelningen mellan den högsta chefen och enhetschefer, arbetsbelastningen,  hur mycket sparar man med förändringen, hur kommer det att påverka på kvalitet i verksamheten, fördelarna och nackdelarna osv.
Föreningsfolket undrade idag på mötet, dit de hade kallat oss politiker, om varför har dem inte blivit hörda i detta ärende. Roger Gadde (M) svarade att det är kommunstyrelse som fattar beslut. Man kan inte lyssna på vissa föreningarnas särintressen. Visst är det så att ärendet beslutas både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige men det finns ingenting som hindrar oss politiker att fråga vad föreningslivet eller facknämnderna tycker ni om förslaget INNAN vi fattar beslutet. Detta skulle passa perfekt som ett ärende som kunde beredas i någon form av medborgardialog (= vårt senaste motionsförslag).
Det verkar som de andra partierna bryr sig inte ett dugg om vad den bortglömda konsekvensbeskrivningen skulle kunna ge för fakta utan de har redan mer eller mindre bestämt sig för ett ja till sammanslagningen av förvaltningarna. Är ev. besparing i kronor värt de konsekvenser som beslutet medför?   Kan vi även i fortsättningen erbjuda lika uppskattad fritids- och kulturverksamhet som tidigare?
Vi inom (S) har hitintills sagt nej till förslaget för vi tror inte att eventuell besparing är värt detta. Det krävs ordentligt med fakta och konsekvensbeskrivning med flera tydliga fördelar beskrivna innan vi ändrar vårt ståndpunkt.

7 maj 2013

Nordostkommunerna hade en pressträff i samband med lansering av kartan till vår gröna kil, Angarn- och Bogesundskilen idag. Det här ett praktexempel på samarbetets fördelar. Att komma överens om att tydliggöra och tillgängliggöra våra naturområden i nordost är någonting jag är faktiskt stolt över. Och då menar jag inte att arbetet är över utan att det är skönt att redan nu har vi en karta till "vår vildmark inpå knuten" som är full med tips på fantastiska besöksmål. Sedan finns det mycket mer med skyltning, appar osv att jobba vidare med.
För mig som inte är en infödd Vallentunabo finns flera för mig nya och gamla smultronställen som jag gärna besöker denna sommar. Vem vet, kanske blir det en vandring exempelvis längst Roslagsleden i urskogsmiljön vid sjön Tärnan.
Passa på och hämta kartan från kommunhusets reception och troligen kommer den att finnas även i kultur- och bibliotekshuset.

3 maj 2013

Det är aldrig för sent att lära sig någonting nytt. Man kan lära sig nytt på flera olika sätt. Idag har jag lärt mig nytt genom att lyssna på andra. Jag har nämligen träffat några väldigt olika personligheter idag men som har en gemensam nämnare: de drivs av sina idéer och visioner och de har också kunnat redan förverkliga sina ambitioner i verkligheten. Men de verkar inte bli färdiga och helt nöjda trots det utan ju mer resultat de ser desto mer vill de göra. Visst, jag pratar om Vallentunas entreprenörer, motorer som har ett viktigt uppdrag att tillsammans med kommunen hålla samhället i gång och levande.  Näringslivet och kommunen är beroende av varandra. Vår/ (S) och min ambition är att sträva efter den maximala symbiosen där både näringslivet och kommunen mår prima.

Jag fick höra en och sanning om mig själv också idag. Nyttigt måste jag erkänna. Jag har nu satt lite delmål för mig själv i vissa områden. Får se om jag lyckas.

Sedan har jag funderat på vad tystnaden har att säga, hur ska jag tolka den. Egentligen vet jag vad den säger men jag vill bara inte acceptera budskapet. Någonting i mig säger att jag ska inte ge upp ännu. Tålamod, tålamod Sossemor!

2 maj 2013

Sossemor hörde via ryktesvägar att kommunalrådet Örjan Lid (M) hade fortfarande svårt att hålla vårtal på Valborgsmässoafton vid majbrasan utan det lär ha blivit mer som ett valtal. Jag var inte själv på plats denna gång men har hört liknande kommentarer tidigare år. Jag hoppas bara att han inte tog upp hur tryggt det är att bo i Vallentuna. Det skulle kännas väldigt ironiskt med de dödsfall och flödet av alkohol och narkotika som vi har i kommunen. Jag vet hur svårt det är att inte blanda in ens egna ideologiska övertygelser i talet men jag har lättare sits eftersom jag får basunera ut vårt budskap under Första maj firandet hur mycket jag vill. Dit kommer folk som vill höra socialdemokratiska tal. Folk kommer till majbrasan för att lyssna på hyllning till vårens ankomst. Det är inte moderaternas eller alliansens alternativa första maj firande eller kommuninformationsevenemang.