22 maj 2017

Det är handling, endast handling som duger för mig och troligen är det så för de flesta.

Jag har hört vackra ord, fantastiska löften och många målsättningar i olika sammanhang privat och i jobbet genom åren. Jag har lärt mig genom misstagen att inte tro på någonting innan jag ser handling och resultat. Jag gläds naturligtvis redan när det utrycks muntligt och helst också skriftligt ambitioner om någonting som jag länge har önskat t.ex. inom kommunpolitiken. Men heder och olika utnämningar ska ges först efter resultat även inom politiken tycker jag.

Jag är ingen gnällgumma även om jag påpekar detta på kommunfullmäktigemöte efter kommunfullmäktigemöte.  Oppositionen har också kontrolluppdrag över majoritetens politik. Och det gör jag/vi! Jag har alltid varit noga med mig själv och med vår grupp att vi gör vårt yttersta att hålla oss till sanning, fakta och regler. Misstag kan ske men det ska erkännas och tas lärdom av.

Sossemors egna tankar om hur det kan bli bättre från ord till handling:

- Lova det som kan hållas.
-  Sätt delmål på vägen så blir det lättare att se om utvecklingen går åt rätt håll.
- Gör din del.
- Dela arbetet mellan flera deltagare. Låt alla intresserade få vara med, speciellt dem som kritiserar högst. ( De brukar dock inte "orka" delta när det väl gäller.)
- Deppa inte vid motgångar utan analysera vad som bör ändras och testa på det istället.

Finns säkert mycket mer men det får jag lämna till en annan gång. Lite sömn behövs det före nästa veckas arbete.

15 maj 2017

Vallentuna, en kvalitetskommun?

Läser på kommunens hemsida att Vallentuna nu har kvalificerat sig bland finalisterna i utmärkelsen "Årets kvalitetskommun 2017". Man tittar på kommunens demokratiutveckling, arbetsmiljö och samhällsbyggande och värderar utifrån dessa faktorer kommunens kvalitetsarbete.

Jag är själv en tävlingsmänniska och presterar bättre i pressad situation trots jag inte föredrar det.
Jag unnar Vallentuna kommun sin finalplats men kan trots allt undra på vilka grunder man har kvalificerat sig dit.

1) Demokratiutveckling
Många om inte alla delaktighetsinitiativ under de senaste åren har kommit från S. Vissa våra förslag har avslagits, vissa har genomförts t.ex. Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktigemöten och möjligheten att prenumerera nämnd- och KF-handlingar. S har också konsekvent drivit frågan om  samrådsmöten ute i tätorterna och vi skulle vilja utveckla det arbetet ytterligare bl.a. inom näringslivsfrågorna. Det har inte ännu fått gehör.

Barn och ungdomar blir inte ännu hörda på strukturerat sätt i ärenden som rör dem. Samråd finns inte heller med de nationella minoriteterna och där det finns faktiskt lagkrav att det borde ske. Bara för att nämna två utvecklingsområden.

Delaktighet och insyn är oerhört viktiga komponenter i demokratiutvecklingen. Jag tycker inte att Vallentuna skulle ha gjort något anmärkningsvärt på den här fronten ännu, tyvärr. Flera andra kommuner har välutvecklat system att ta vara på kommuninvånarnas intresse att delta i samhällsutvecklingen.

2) Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är det andra utvärderingsområdet. Jag kan absolut inte påstå att jag är insatt i de faktorerna som spelar störst roll här. Jag ser området från oppositionens synvinkel. Kommunen har underhållsskuld av våra fastigheter som kommer att kosta hundratals miljoner att åtgärda. Flera förskolor och skolor är i behov av både yttre och inre renovering, skolgårdarna likaså. Det är ju barnens och personalens arbetsmiljö. I ärlighetens namn så har även alliansen insett situationens allvar och kommer att i kommande budgetar reservera pengar för fastighetsunderhåll. Hur mycket det blir får vi se i juni kommunfullmäktige när kommunplan tas.

Arbetsmiljö för mig är också frågan om arbetsbelastning. Då poppar socionomernas  och vårdpersonalens arbetssituation speciellt upp. Vi har både svårt att rekrytera dessa två kategorier av medarbetare och ännu svårare att behålla dem.

3) Samhällsbyggande
Det sista område som nämns på kommunens hemsida är samhällsbyggande. Under de fem senaste åren har antalet färdigställda bostäder minskat år efter år och ligger på ca 170 st 2016. Inga höjdarsiffror måste man säga. Gång- och cykelvägar byggs mindre en kilometer per år. Vägunderhållet är ingenting kommunen kan vinna en kvalitetskommun benämningen  heller.

Jag vill så gärna att kommunen profilerar sig som kvalitetskommun men först måste det väl finnas en "slitperiod" då man jobbar intensivt inom de nämnda områdena och kan visa konkret vad man har åstadkommit. Det kan väl inte räcka med drömmar och policys för att bli Sveriges kvalitetskommun eller?

6 april 2017

S-Partikongress!

Socialdemokraternas partikongress närmar sig! På lördag kl 14.00 startar den i Göteborg. Över 2000 motioner ( 20-tal från Vallentuna 😀 ) som har inskickats från alla olika håll i Sverige ska tas ställning till. Partiets riktlinjer i olika politikområden (som skola, jobb, migration, sjukvård, kultur och mycket mer) ska fastställas för de kommande åren.

Det känns speciellt att få vara utvald bland de 350 socialdemokrater från hela landet som har ansvaret att fatta beslut som kommer att påverka vår vardag ett antal år framåt. Jag har varit kongressombud tidigare men denna gång känns det extra viktigt eftersom situationen i världen ser dystrare ut än tidigare, tycker jag.

Det finns många otroligt duktiga politiker i vår partitopp som också är kompetenta inom sina ansvarsområden och som drivs av viljan att skapa bättre livsvillkor för alla. OBS! för alla, inte enbart för en själv. Att ha förmågan att se vad som är det bästa för flertalet och kunna se saker utifrån rättviseaspekten och sedan orka fatta de rätta besluten kommer att krävas även under denna kongress. Och i allt detta har vi trots allt begränsade ekonomiska resurser och måste prioritera bland alla fina förslag.

Jag ser fram emot livliga debatter i vissa frågor!

3 april 2017

Husbygård

Det står bl.a. följande i kulturnämndens reglemente i  1. Övergripande uppgifter:

" Ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv."

" Verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller för den lokala miljön karakteristiska byggnader."

Husbygårdens museum är i ett akut behov av att byta till ett nytt VA-anläggning. Museet drivs av icke vinstdrivande stiftelse som har satsat sina sparade medel på att rusta upp huvudbyggnaden. Nu är pengakistan tom och kommunen hotar med vitesförläggning pga icke godkänd avloppsanläggning.

Stiftelsen har äskat ett bidrag på ca 150 000kr för kunna åtgärda detta. Tjänsteskrivelsen grundar sig på den strikta tolkningen av likvärdighetsprincipen där beviljandet i detta fall skulle tvinga kommunen att bekosta alla kommande förenings vatten- och avloppsanläggningar. Socialdemokraterna beslöt med alliansen att inte bevilja bidraget men uppdrag gavs samtidigt till kommundirektören att hjälpa stiftelsen att hitta andra finansieringsalternativ. Sådana har inte hittats.

I detta nya läge där museets öde står på spel ser vi att "sakliga skäl finns" att bevilja bidraget. Socialdemokraterna ser en stor potential i besöksnäringen i vår kommun. Husbygårds museum spelar där  en viktig roll. Gården med dess fina samlingar levandegör bygdens historia och kan locka mångdubbelt fler turister dit om viljan finns. Kommunen bör bevilja bidraget till Husbygården!

P.S. Vi har tidigare hjälp olika föreningar i nöd. Senast Saga bio i Ekskogen vilket har visat sig vara ett av de klokaste besluten kommunen har tagit.  Låt oss upprepa detta nu med Husbygård.31 mars 2017

Roslagsbanan!

Igår fick vi veta det glädjande resultatet av Sverigeförhandlingen att Roslagsbanans förlängning till T-centralen blir av. Förlängningen kommer att ge restidsnytta vilket  kommer säkerligen locka flera att ta  Roslagsbanan istället för bilen. Idag sker 79% av arbetspendlingen med bil och endast 21% med kollektivtrafik i Vallentuna vilket resulterar enorma bilköer och CO2-utsläpp.

Det är faktiskt 42 000 påstigande per dag sammanlagt på de tre olika grenarna av Roslagsbanan. (När det väl är igång ;) ) Det har ökat ganska kraftigt på senaste åren troligen pga ökad bostadsbyggnation i våra NO-kommuner.  Det är väldigt många människor som är beroende av Roslagsbanan för kunna komma  till arbete. Vallentuna är ju mer eller mindre en sovstad vilket har lett till att folk har sina arbetsplatser t.ex.  i Täby, Danderyd och i Stockholm.

Nu hoppas vi på att den pågående upprustningen av Roslagsbanan håller sin tidtabell och att planerna för förlängningen kommer snarast i gång. Vi i vår sida kommer att få det svettigt att leverera alla dessa bostäder vi lovat. Nu gäller det att satsa på ordentliga samråd så planerna inte fastnar i överklaganden.29 mars 2017

Företagandet!

Jag ser det mycket positivt att kommunalrådet lyfter fram företagarfrågorna.  (se Mitti) Vissa utbildningssatsningar har gjorts bland tjänstemän och allmän medvetenhet om vikten av att ha en bred bas av livskraftiga företag har ökat vilket gynnar hela kommunens utveckling. Kommunen har både näringslivschef och näringslivsstrateg. Dessa är viktiga funktioner för fortsatt arbete.

Socialdemokraterna jobbade fram ett eget näringslivspolitiska program för ca två år sedan i ren desperation av passiviteten som rådde då. Den delade vi ut även till kommunens näringslivsansvariga för att på detta sätt bidra till att påskynda processen med att bli en företagarvänligare kommun.

För oss är en företagarvänlig kommun mycket mer än enstaka studiebesök i lokala företag. Det är strukturerat arbete i samverkan och i dialog med företagare. Konkreta åtgärder och förbättringar som företagare märker i sin vardag. Där behövs det väldigt mycket mer arbete.

Vi socialdemokrater som sitter i kommunens NÄRINGSLIVS- och planarbetsutskottet har under de senaste åren undrat över varför finns det aldrig några näringslivspolitiska ärenden på dagordningen förutom några eviga planärenden om industrimark som aldrig blir färdiga. Vilka praktiska handlingar är på gång eller försöker man klättra i olika näringslivsrankingar med hjälp av fika och retorik? 

28 mars 2017

Sossemors återkomst!

Konstigt vad lokaltidningarna kan få för en effekt! Sossemor är här igen.

 När Mitti Vallentuna skrev om partierna på sociala medier nämnde de om det att jag brukade vara lokalpolitisk bloggare. Det tände en liten längtan efter  om att börja igen. Jag vet att det är "gammaldags" att blogga. Jag borde ju twittra och ta snapchats istället. Vem vet, det kanske bli det också. Just nu får jag återta vanan att skriva om det som tynger mitt sossehjärta.

Moderaterna har fattat beslut om att inrätta förste rektorer i Vallentuna. Fem kommunala rektorer och fem rektorer från de fristående skolorna ska  bilda denna skolutvecklingsgrupp. Fem kommunala rektorer blir utanför denna grupp. Fler än så är de inte sammanlagt. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet.

Skolutvecklingsarbete är enormt viktigt i ALLA skolor i Vallentuna och i alla andra kommuner likaså. Vallentunas skolresultat har länge legat lägre nivå än förväntat. Att i detta skede dela rektorsgruppen i förste och andre rektorer är mycket olyckligt. Alla rektorer måste ges praktiska och ekonomiska möjligheter att delta i skolutvecklingsarbetet. Jag tror inte en sekund på att vi får bättre måluppfyllelse genom att bygga upp hierarkier av olika slag i skolans värld.

Jag har följt reaktionerna inom lärarkåren efter förstelärarsatsningen och nu i höstas lärarlönelyftssatsningen. Sveriges lärarkår ska ha högre löner. De är värda det. Att dela lärarkåren i tre kategorier har lett till att lärarkåren mår dåligt idag. Jag är faktiskt också besviken på fackföreningarna som inte ha agerat mer kraftfullt att stå emot detta och jobba fram en generell löneökningsram för lärarkåren i sin helhet.

Nu ska Vallentuna gå i spetsen och göra samma misstag med rektorer. Det är inte lätt att rekrytera kompetenta och duktiga rektorer idag. Jag tror att denna försterektorsatsning kommer att öka rörligheten inom rektorsgruppen. Ingen vill bli stämplad som andre rektor. Sossemor yrkar avslag till detta förslag!