27 februari 2014

Idag hade vi Erika Ullberg, trafiklandstingsrådet i opposition på besök i Vallentuna.  Olika kollektivtrafiklösningar för nordost Stockholm diskuterades, förbättringsidéer förmedlades och frågor ställdes. Mötesdeltagare var imponerade över hur påläst och kunnig Erika var och framför allt att hon är mån om att hitta lösningar samtidigt som hon tar ansvar för finansieringen av olika kollektivtrafiksatsningar. Vi är överens om att förbättringar behövs i alla olika trafikslag om Vallentuna ska växa i den takten som vi har planerat.

23 februari 2014

Aerosol

Vi har kunnat läsa i lokaltidningen om (M) förhållning till  en av kommunens största arbetsgivare, Aerosol. Den tillverkningen råkar ligga på fel ställe enligt moderaterna. Vallentuna kommun har vuxit och byggnationen har bit för bit krypit sig allt närmare fabriken. Platsen är inte optimal, det kan vi också tycka. Men nu finns den där och ger många arbetstillfällen. Många av dem som arbetar där bor i vår kommun. Det finns en säkerhetsrisk, liten, men den finns där. Det är därför både vi (S) och olika myndigheter har tyckt att tomten bredvid är inte lämplig för bostäder. Visst går det bygga "bunkerbostäder" som uppfyller alla sortens säkerhetskrav men vem vill bo i sådana lägenheter? Och naturligtvis är de fördyrande faktorer som sedan påverkar bostadspriset.

Att den omstridda tomtens ägare är själv (M) toppolitiker i kommunen är mycket besvärande faktor för ärendet. Jag är inte säker på att om det hade varit en vanlig "Svensson" som ägde den tomten och ville bygga bostäder där att hans ärende hade fått det bemötandet av alliansen som Ray Idermark får.

Vi inom (S) tycker att tomten kan bebyggas med handel/kontor och liknande verksamhet men den är inte lämplig för bostäder. Vi har byggbara tomter nära stationer som kan gott exploateras och förtätas. Vallentunas tillväxt hänger inte på den där tomten utan det kan vara bra att få nya arbetsplatser där.

Vi är också mån om de företagare som har etablerat sig i kommunen och skapar arbetstillfällen för våra kommuninvånare. Med kontinuerlig dialog med företagare kan vi utveckla kommunen tillsammans utan att det uppstår trista motsättningar.

20 februari 2014

Medlemsmöte!

Med ett konstruktivt och positivt lag kan man göra ett mirakel. Vet ni, jag har ett sådant lag!
Visst är det en fördel att vara medlem i ett stort parti med massor av olika kompetenser och synpunkter. Kvällens medlemsmöte var ett solklart exempel på hur mycket bättre vi kan göra saker tillsammans än ensamma. Det känns så skönt!

17 februari 2014

Ägardirektiv!

Jag har skrivardag idag. Och i samband med skrivandet så brukar jag rota i mina pappershögar för jag kastar aldrig bort någonting som jag kan behöva senare. Idag hittade jag Boverkets rapport från förra året där de redovisade bl.a. andelen kommuner i Sverige som använder det egna bostadsbolaget till att det byggs det som behövs när marknaden inte tar hänsyn till behoven utan bara ekonomin. Andelen kommuner som alltså ger ägardirektiv till att bygga hyresrätter var nästan 90%. (Jag kontrollerar siffran i morgon). Helt fantastiskt och helt rätt! Så skulle (S) naturligtvis  också göra. Eftersom Össebyhus är ett litet bolag så kan man inte belasta dem hela hyresrättsproduktionen men varje ny hyresrätt är mycket värdefull i vår kommun. Varje arbetande ungdom som slipper flytta från kommunen pga bostadsbristen ger en ekonomisk vinst för kommunen.  Detta är en ideologisk fråga där (S) är beredd att använda alla sätt att få fram valfrihet på boendemarknaden och där (M) litar på att marknaden ska sköta eller låta bli att sköta så som det är idag.

P.S. Vad tycker ni om Sossemors nya bloggdesign? Det är bara (S) rosen som saknas.

P.S. Den rätta siffran är 96% av allmännyttiga bostadsföretag har ett ägardirektiv t.ex för bostadssociala syften och för att främja bostadsförsörjningen generellt.

13 februari 2014

Sommarjobb!

Undrens tid är inte förbi!

 Idag kom Vallentuna allians med vårt (S) förslag om att erbjuda kommunens alla ungdomar (16-18 år) sommarjobb, 80kr/timme. Vilket härligt förslag och naturligtvis var vi alla överens om detta. Nu hade inte alliansen budgeterat för detta så som vi har gjort i våra alternativa budgetar under de senaste åren utan de får bekosta detta med kommunstyrelsens oförutsedda pengar.

I (S) budgeten har vi reserverat 1 miljon kronor för detta. Det är faktiskt roligt med valår: mycket extra jobb men vad gör det om även alliansen börjar genomföra våra gamla idéer. Min son blev ju jätteglad när jag berättade  att han kommer att få sommarjobb denna sommar på hemmaplan och många, många fler ungdomar. Bra jobbat Vallentuna alliansen! Kolla gärna vårt budgetalternativ på vår hemsida. Där finns flera bra förslag att ta. Jag bjuder det för Vallentunas bästa!

11 februari 2014

Gröna kilar

Vallentuna är med både i samarbetet kring Rösjökilen och Angarn- och Bogesundskilen. Det är väldigt roligt och stimulerande att jobba med dessa "gröna" frågor. En av årets viktigaste frågor är att göra dessa fantastiska naturområden kända bland kommuninvånare och underlätta flera att ta sig ut och vandra, fiska eller bada i hemkommunen eller i de närliggande kommuner. Information och tillgänglighet är då nyckelorden för uppnå detta mål.
Vi pratade mycket om att ta fram en gemensam app. Om allt går enligt planerna så kan åtminstone Rösjöappen vara färdig före sommaren. Då skulle den verkligen kunna testas av alla friluftsintresserade under semestermånaderna och ev. då komma med synpunkter och förbättringsalternativ till hösten.
Tydliga markeringar och skyltning av vandringleder finns också med på "att göra listan" för i år.
Nu gäller det att vi sprider vetskapen om vår naturskatt så att fler hittar ut och kan njuta av våra gröna kilar!

6 februari 2014

Alla personer har sin roll i ens liv, men ett antal personer betyder faktiskt mer eller mycket mer än de andra.  Vissa har funnits där sedan barndomen, andra har dykt upp under årens lopp och om man har tur så står det en dag ännu en ny person som får dig direkt känna att den hör till dit liv och kommer att ha en betydelsefull roll. Jag känner mig lyckligt lottad för runt omkring mig finns det fantastiska människor som jag inte vill leva utan.

Och sedan händer det... någon av dessa betydelsefulla personer är borta. Den smärtan och längtan efter henne/honom är någonting obeskrivligt. Det gör så ont! Och dessa ångerkänslor som man känner över att inte ha visat den uppskattningen och den kärleken som personen borde ha fått är också en pina. Varför snålar vi med det goda budskapet? Varför ger vi inte den där extra kramen bara för att vi känner så? För en dag vill vi ger den och då är det kanske för sent.

Jag har idag förlorat en mycket viktig person i mitt liv och jag saknar henne.

5 februari 2014

Kommunalråd!

Jag är full av mycket starka känslor just nu. Jag är innerlig tacksam, glad men också ödmjuk över att mina partikamrater har gett mig fortsatt förtroende att vara socialdemokraternas kommunalrådskandidat i Vallentuna inför nästa mandatperiod. Det är stort, det är större än första gången för nu vet de vad Sossemor är för någonting och de vill ha mig som sin företrädare i alla fall. Samtidigt är det mycket ansvarsfullt att få representera Sveriges absolut bästa parti. Ett parti som har påverkat så mycket och så positivt i vår samhällsutveckling.  Att få vara med och påverka, driva och förmedla socialdemokratiskt politik i Vallentuna, att få vara del av vår nutida (S) historia, det är stort för mig. Tack!

2 februari 2014

Skattesubventioner

Det stör mig oerhört att man tipsar eventuella fastighetsköpare som tänker köpa bostad utomlands om möjligheten att dela ägandet  mellan makar och vuxna barn för att kunna använda maximalt ROT och RUT utomlands för reparationer exempelvis. Jag förstår att reglerna medger det idag men att ett par med två vuxna barn kan göra ett skatteavdrag på 200 000kr för ombyggnads- eller reparationskostnader i sitt semesterboende på spanska solkusten får mig se rött. Mina skattepengar ska användas till de äldre och barn, inte till skattesubventioner till dem som  faktiskt själv har råd att betala sina renoveringar.

1 februari 2014

LOV eller LOU?

Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att skrota av LOV och återgå till LOU (=lagen om offentlig upphandling) inom hemtjänsten. De har utvärderat och följt upp LOV och de var inte nöjda med hur skattebetalarnas pengar användes. Brister fanns både i personalens kompetens, scheman och verkligheten stämde inte heller och det fanns även LOV-företag som bröt mot arbetslagstiftningen. Nu ska de upphandla 4-5 privata alternativ förutom det kommunala alternativet. Valfriheten kommer  alltså att finnas kvar.

Vallentuna har också haft LOV inom hemtjänsten under några år. Det kan vara dags att utvärdera vad det har inneburit ekonomiskt, kvalitetsmässigt och i hur fördelningen mellan kommunal och privata ser ut. Det kan ha gjorts en sådan uppföljning redan, men jag har inte vetskap om det. Kommunen har ansvaret att kunna genomföra både anmälda och oanmälda besök i alla skattefinansierade verksamheter och se till att de levererar det de har lovat. De äldre kan känna sig vara i en beroendeställning och ev. brister eller missnöje kan vi inte räkna med att de kommer att förmedla till kommunen. Det blir intressant att få veta hur LOV situationen hos oss ser ut.