2 september 2019

Värdig ålderdom

De senaste arbetsdagarna har jag läst mycket om vad skälig levnadsnivå innebär egentligen. Jag har inte lyckats få fram en definition eller tydliga riktmärken. "Skälig levnadsnivå" är ett typexempel på ett begrepp som ger full tolkningsrätt till kommuner och andra berörda instanser. Bakom det begreppet kan snåla kommuner gömma sig utan att behöva stå tills svars. Urdåligt! Gissa bara vilken motion jag kommer att skriva om till nästa distriktskongress.

Kommunen styrs av en politisk majoritet (oftast men minoritetsstyren förekommer också). Politiken grundar sig på partiernas ideologi. Och ideologin styr vilka ambitioner man vill förverkliga och på vilken nivå dvs till vilken kostnad. Det som nästan aldrig lyfts fram är hur mycket styr ens samvete. Har politiker ett samvete? Eller styrs dem av makt och positioner på bekostnad av allt tystare samvete?

Jag skrev en motion till kommunfullmäktige i Vallentuna år 2017 om att det vore väl dags att öka tiden för äldres utevistelse. Det är en ytterst viktig fråga som alliansen lät ligga i byrålådan till efter valet 2018. Nu 2019 i september tar man upp frågan till beslut. De hoppas på att väljare hinner glömma bort deras avslag/nej till nästa val 2022. Och troligen gör de det också precis så som med andra tråkiga beslut alliansen har fattat om genom åren.

Idag får äldre som inte klarar själva att gå ut  30 minuters utevistelse per vecka. 30 minuter per vecka!!! Vallentuna kommun tolkar den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen så att 30 minuter ger de äldre möjlighet till social och kulturell delaktighet och uppfyller därmed kravet på skälig levnadsnivå.

Jag säger att Vallentuna behöver ett nytt styre. Ett styre som vågar säga att det är inte människovärdigt att låta kommunens äldre sitta inomhus året om. Jag är övertygad om att de allra flesta kommuninvånare är beredda att acceptera en skatteökning när de tydligt kan se vart pengarna  går och hur de används.