28 februari 2013

Det var väldigt intensiv men sååå lärorik seminariedag om plan- och bygglagen. Dagen var välförberedd med lagom långa pass och ytterst kunniga föreläsare. Tänk om man fick sådant här lite oftare och inte bara om samhällsbyggnadsfrågor utan även t.ex. om sociala frågor. Det gynnar ju hela kommunen om både tjänstemän och politiker får aktuell info om lagförändringar och annat liknande.

27 år sedan dödades Sveriges statsminister på öppen gata. Med den morden lyckades inte mördaren döda de åsikter och idéer som Olof Palme stod för. De lever vidare starkare än någonsin tidigare.

27 februari 2013

Den här "sportlovsveckan" har minsann inte varit någon lovvecka. Jag märker att jag har bokat in andra saker när veckan är fri från de kommunala mötena. Typiskt! I morgon är det en heldagsutbildning om nya plan- och bygglagen och S-kvinnors årsmöte på kvällen. Jag har inte haft bekymmer med fritiden under de senaste tio åren. Jag har lärt mig att ta vara på de lediga kvällar jag har. Samtidigt är det viktigt att man har annat vid sidan av det intensiva politiska arbetet. Vi har ju sett vilka konsekvenser det kan annars innebära.
Det har funnits väldigt många avhopp från politiska uppdrag från allianspartier i Vallentuna på sistone. De unga och unga vuxna attraheras inte av de tuffa villkoren som fritidspolitiker har idag. Alla partier är i situation där man är direkt beroende av att äldre partimedlemmar orkar ställa upp allt längre upp i åldrarna. Och de unga som visar det minsta intresse för politiskt arbete värnar man om med alla medel. Situationen är dock i längden ohållbar om inte en ny våg av politiskt intresserade hittar till maktens korridorer. Samhällsintresset belönas i allt annat än i kronor och i ören i de allra flesta uppdrag. Då blir det lätt att man väljer fritid med helt andra intressen och undviker binda sig till politiska uppdrag i fyra års perioder med upptagna kvällar och helger. Nu menar jag inte att det är enbart fråga om pengar utan man måste också kunna se att det går att påverka, att det går att förändra och utveckla annars är det ju slöseri med tiden. Medias bild av maktgalna politiker gör inte saken bättre.
Situationen är inte nattsvart! Varje medlem som vill hjälpa till och bidra är en tillgång. Alla kan göra någonting!

26 februari 2013

Såg precis ett finsk debattprogram om föräldraledighet i Finland. Endast 8% av pappor är föräldralediga i Finland jämfört med 25% i Sverige. Den diskussionen som fördes för ca 20 år sedan i Sverige förs nu i Finland. Ska statsmakten gå och styra pappor att ta mer föräldraledighet? Att amerikanska forskningsresultat visar att om män sover i en "familjesäng"(= med mamman och spädbarnet) så sjunker männens testosteronhalt är ett tydligt tecken på hur man kan med hjälp av "forskning" försöka skrämma eller förhala den självklara utvecklingen till att båda föräldrarna ska dela föräldraledigheten. De få finska män som tar föräldraledighet betraktas mer eller mindre hjältar i Finland. Vi ska vara stolta över att vi har kommit  långt i Sverige med att skapa förutsättningar att barnet har rätt till båda föräldrarna redan under spädbarnstiden.

Vi får se om (S) kongressen är modig nog att komma med nya besked i april.

25 februari 2013

Jag läste i någon ut av de senaste veckornas Dagens Samhälle tidning om hur ungdomar väljer bort yrkesprogrammen i gymnasiet. Björklund (FP) underskattade dagens ungdomar. De vill ha möjlighet att läsa vidare efter gymnasiet. Björklunds uppdelning till elever med läshuvud och de som inte har läshuvud är så dumt att det inte går att beskriva. Under de två åren då Björklunds reform har gällt har andelen elever som väljer yrkesprogram (som inte ger högskolebehörighet) sjunkit. Samtidigt säger representanter från olika branschorganisationer i näringslivet att yrkesprogram måste kunna attrahera ALLA sortens ungdomar inte bara "skoltrötta". Dagens och framtidens arbetsmarknad behöver duktiga elever och det får man inte med att sänka kraven när t.ex. industrisektorns krav ökar. Och allt detta sade (S) redan då när alliansen kom med sina "reformer" 2011. Naturligtvis ska även yrkesprogram ge behörighet till högskolestudier. Sedan är det en annan sak hur många fortsätter studera där.

(S) i Vallentuna skrev en motion om kretsloppspark i kommunen förra året. (S) styrt Sundbyberg är på gång med något liknande. De kallar det för returpark där återvinning, återbruk och secondhandförsäljning samlas under samma tak. Helt fantastiskt! Samtidigt kan kommunen ordna arbetsträning i cafén och i reparationsverkstaden som också ska finnas i returparken. Sörab ska sköta detta. Hoppas att vår motion blir positivt bemött av Vallentuna alliansen så att vi också får tydlig grön satsning i detta område.23 februari 2013

Att vilja dela med sig sina kunskaper och erfarenheter utan egen vinning är någonting jag verkligen uppskattar speciellt i dagens samhälle där för varje tjänst oftast förväntas en motprestation av något slag.   Det absolut finaste och vackraste är när någon upprepade gånger finns där för stöd och hjälp. Inte för en gång och bara för att tysta ner ett dåligt samvete utan gång på gång. Inte heller för att det passar i "planerna" just nu. Äkta godhet föder ännu mer godhet.


21 februari 2013

Det går inte att ta miste på Åsa Westlunds (S) engagemang för miljöfrågorna. Hormonstörande  kemikalier var ett av kvällens ämne. Vi kan tyvärr alldeles för lite om vilka kemikalier som påverkar på oss människor och på vilket sätt. Kemikalier på livsmedelsförpackningar, hudvårdsprodukter och kosmetika exempelvis borde vi ha bättre kontroll över. Stor okunskap råder på detta område samtidigt som kemikaliers eventuella kopplingar till sjukdomar borde forskas mer om. EU:s miljöutskott har arbetat fram en kravlista. Vi ska inte glömma att här finns många andra intressen som lobbar emot ökade krav. De kemiska ämnen som finns i produkter som vi använder, borde naturligtvis vara säkra för alla att använda, inte bara för fullvuxna män i 60-års ålder sade Åsa. Hon har så rätt!

20 februari 2013

Åsa Westlund, vår EU-parlamentariker besöker Vallentuna i morgon på torsdag! Alla medlemmar och icke medlemmar är välkomna till Folkets hus kl. 19.00! Vi ses där!

19 februari 2013

Sorgperioden är över!!! Orkar inte älta gårdagens nederlag längre. Nej, beslut gäller tills ett annat är fattat. Jepp!

Läste i Mitti att (M) lovar att inte spara på skolan. Aha, vad gör de just nu? Inte kompenserar dagens skolpeng löneökningar. Om inte majoriteten ökar skolpengen till nästa år så blir skolorna tvungna att se över sin bemanning. Det finns ju inte annat att spara på. Redan idag använder flera skolor viss tids anställningar och anställer obehöriga som har lägre lön för att få ihop budgeten. Naturligtvis kan det vara svårt att i alla lägen få tag på behörig personal men jag anar att dessa obehöriga anställda kan ha "hjälpt till" att få pengarna att räcka till. Många kommunala förvaltningar räddar sin budget med att de inte besätter vakanser. Tomma stolar innebär besparing samtidigt som den växande kommunens service till kommuninvånare ska skötas av färre personer eller i vissa fall inte skötas alls. Osunt förhållningssätt!
18 februari 2013

Jag medger... jag är besviken, ledsen, slagen av alliansens totala nonchalans mot de synpunkter och åsikter som lyftes fram i samrådsvar om strukturplanen över södra Vallentuna/Kristineberg. Inga sakargument bet på alliansen i kväll, som vanligt. Inte bristen på miljökonsekvensbeskrivningen, bristen av riskanalysen, uppmaningen om att bygga närmare Roslagsbanan, bullret från Arningevägen, bristen på kollektivtrafiken osv. Nej, alliansen SKA BYGGA I KRISTINEBERGs skogen kosta vad som kostar, ingenting ska hindra dem. Så sorgligt! De vägrar  att göra grundjobbet ordentligt. Att börja med detaljplanearbetet innan man vet hur exempelvis bullret och riskerna kommer att påverka placeringen av bebyggelsen är i mina öron helt galet. Varför denna brådska??? Är det verkligen allmänhetens intresse som väger tyngst i beslutet?

Jag hoppas verkligen att jag aldrig blir en politiker som inte kan ändra sin uppfattning när sakargumenten säger emot mig. Jag MÅSTE vara modig nog och kunna säga: ja, jag hade fel och jag ändrar mitt tidigare ställningstagande. Jag sitter i kommunfullmäktige för att utveckla kommunen för invånarnas bästa!

P.S. Det blev inte bifall för hemtjänstpersonalens vinterkläder heller. Besvarad blev det, arbete pågår... jämför detta med ärendet om förbättringar i Gustavs Udde där arbete pågår/är genomfört bara några fullmäktigemöten sedan??? Ännu har ingenting hänt där och om några veckor finns säkert inte isarna kvar heller. Lögn, lögn, lögn!

16 februari 2013

Demokratin tar tid. Alla måste ha möjlighet att säga vad de tycker. Alla röster är lika mycket värda men majoritetsbeslut gäller. Självklara saker för de flesta men i praktiken kan det vara svårt att följa. Jag var på ett årsmöte (inte socialdemokraternas) idag där folk fick säga vad de tyckte och röstningen genomfördes i de flesta val med hjälp av valsedlar. När 4-5 timmar hade gått så började jag betvivla om min demokratiska rättvisa räcker så länge till men det gjorde det. Efter 7 timmars möte hade medlemmarna fattat beslut i samtliga punkterna på dagordningen.

Den demokratiska uppfostran börjar tidigt, redan som små får vi lära oss att lyssna på varandra och lär oss att respektera varandras åsikter samtidigt som vi uppmanas att stå för våra åsikter och vi lär oss att motivera dem. Det fortsätter sedan under hela livet. Jag tycker väldigt annorlunda i vissa frågor än kommunalrådet och hans allierade men jag har respekt för majoritetsbeslut. Naturligtvis drivs jag av min övertygelse om att (S) kan utveckla kommunen bättre än (M). Det gäller att bilda en majoritet för det.

I ett stort parti som socialdemokraterna är finns det massor av olika åsikter innan beslutet är fattat. Många starka viljor och även starka känslor innan vi enas bakom ett beslut. Det krävs ständig utveckling av ordföranden eller gruppledaren. Det är alltid fördel om man kan fatta ett beslut som alla känner sig bekväma med, men det är inte alltid möjligt. Då gäller det att försöka se det lite ovanför och avgöra är det värt en fortsatt tvist eller ska man fokusera på andra frågor istället. Att satsa energin på det positiva och konstruktiva istället.


Kommunala gruppens verksamhetsberättelse blev nästan färdig idag. Själva skrivandet kanske inte tar så mycket tid men att leta fram all info som behövs är lite tidskrävande: vilka motioner, enkla frågor, interpellationer vi har lagt i kommunfullmäktige under det senaste året, vilka (S) förtroendevalda har lämnat sina uppdrag och vilka har valts istället för dem osv. Det är viktigt att dessa årsmöteshandlingar görs noga så att allt sedan finns nedtecknad för eftervärlden att forska om.
Ing-Marie och jag åkte på eftermiddagen till Sigtuna för att tacka av Anders Johansson som lämnade kommunalrådsuppdraget vid årsskiftet till Lars Bryntesson. Jag har inte riktigt förstått varför han gjorde det. Jag undrar om Kombi-lotteriets VD jobb är tillräckligt utmanande för honom. Det är inte min sak att avgöra och jag anar att det tar mycket ork och kraft att sköta en kommun. Det orkar man inte göra hur länge som helst. Inte i den takten som han höll. Jag är inte det minsta orolig för Sigtunas del. Jag vet Bryntessons kapacitet också. Jag vill bara att Anders kunskaper och erfarenheter tas tillvara på bästa sätt i socialdemokraternas politiska arbete.
Nu undrar ni säkert också om att hur dessa kyrkobilder hör ihop med Anders avtackning. Ju, platsen för avtackningen var i en syrisk-ortodoxa kyrkan i Valsta. En nybyggd vacker kyrka med stor festlokal. Besime guidade oss i kyrkan och svarade på våra frågor. Hela den internationella syriska församlingen i världen har bidragit till att få ihop tillräckligt många miljoner för att bygget blev möjligt.  Rysk konstnär har målat takmålningarna.
Visst är altaret väldigt vackert? Kyrkan var utrustad med en projektor som visar texterna på svenska så att man hänger med vid Gudstjänsten även om man inte kan arabiska. 


15 februari 2013

Bland dagens handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott fanns ett och annat intressant att läsa. Det finns nämligen mycket information att hämta i tabeller och redovisningar som finns som bilagor till beslut. Jag väljer nu ett exempel ur kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. År 2009 var kommunens innehav av separata cykel- och gångvägar 50,7km. Tre år senare 2012 hade kommunen 51,9km, alltså 1,2 km mer! Detta är ett typexempel på en fråga som oppositionen och några av alliansens småpartier tycker är viktig att satsa på. Tyvärr har moderaterna inte samma prioritetsordning vilket gör att regelbundna satsningar t.ex. på cykelvägar uteblir. Nu befinner vi i en situation där det finns flera viktiga cykelvägssatsningar att ta ställning till men pengarna kommer inte att räcka till allt. (S) föredrar en regelbunden satsning på gc-vägar så slipper vi den här anhopningen av sträckor som behöver byggas. 
Nu kan jag ana att någon kan påpeka faktumet att kommunen håller på och ta fram cykelplan. Utmärkt! Bättre sent än aldrig men alliansen/borgerligheten har haft tid alla år, alla årtionden de har styrt kommunen att fixa en cykelplan. Men oroa er inte! Planen blir färdig lagom till valrörelsen!

12 februari 2013

 Hur många år fick vi socialdemokrater kämpa för att få nattis i kommunen? Vi skrev motioner och insändare, vi ställde frågor till alliansen i fullmäktige om behovet av barnomsorg som finns i 24-timmars samhälle. Nu till sist har kommunen tagit ett viktigt steg åt rätt riktning. Nattis provperiod börjar nu på våren fram till årets slut. Alliansen har fått konkret erfara att det finns efterfrågan på barnomsorg även på kvällar, nätter och helger. Det behovet har funnits redan länge. Delvinst för (S), även om varken majoriteten eller lokalmedia unnar det till oss.

11 februari 2013

Hur resonerar alliansen i Vallentuna egentligen om strukturplanen för södra Vallentuna/Kristineberg när de godkänner planen med alla de kontroversiella delarna som den innehåller? Bostäder är placerade alldeles för nära Arningevägen som är transportled för farligt gods + bullerproblematik exempelvis. Det har inte alliansen några som helst bekymmer med. De har avslagit vårt förslag om att göra en riskanalys i BÖRJAN av planeringsprocessen.
Alliansen har gått med på att göra en miljökonsekvensbeskrivningen i samband med att den första detaljplanen för Kristineberg tas fram. (S) vill göra den innan man börjar detaljplaneläggningen. Vad är då skillnaden? Om miljökonsekvensbeskrivningen visar att förändringar i strukturplanen är att föredra så behöver detaljplanearbetet göras om, vilket innebär större kostnader. Det är inga småpengar som detta handlar om. Jag och många med mig förstår inte alls detta brådska med att göra saker i FEL ordning.
I Karby/Brottby planen som också pågår finns det en arbetsgång som jag gärna skulle ha också när det gäller Kristineberg. Där görs det miljökonskevensbeskrivning direkt och man planerar att ha samråd med allmänheten i Karby/Brottby. Helt fantastiskt! Att just Kristinebergområdet behandlas styvmoderligt är ytterst olyckligt eftersom det då verkar att andra intressen än de allmänna väger mer. Låt oss göra saker grundligt och i rätt ordning!

9 februari 2013

Sossemor var utan el igår fram till morgonen idag. Den ena av de två jordfelsbrytarna hade gått sönder vilket orsakade mörk tillvaro men värmepannan, spisen och ugnen fungerade dock tack och lov. Jag hade min lässtund i lyset av ett antal ljus vilket var ett sätt att ha fredagsmys men fick samtidigt erfara hur sårbar vår tillvaro är utan el. Det var ingen större fara med oss men hur skulle en längre tids elavbrott påverka livet i ett äldreboende exempelvis. Fungerar vårdrutinerna tillfredsställande då? Finns det reservel för dem som kanske är beroende på att apparater av olika slag fungerar mer eller mindre dygnet runt? Vi tar alldeles för många saker som självklara. Idag är jag extra tacksam för att jag kan använda min dator, lyssna på radio och ha ljuset på när man lagar mat. Detta tål dock uppskattas dagligen.

7 februari 2013

Socialdemokraterna kommer att delta i höstens kyrkoval med en partilista precis som vid förra valet. Flera av de andra etablerade partierna har sedan tidigare beslutat att inte färdigställa partilista. De enskilda politikerna från olika partier går istället ihop med andra likasinnade och ordnar en gemensam valsedel. I en liten kommun blir det dock ingen större skillnad i praktiken. Borgerliga politiker bildar en allianslista men med ett annat namn bara. Vi inom (S) har under årens lopp funderat på olika varianter men än så länge går vi in i kyrkovalsrörelse med en äkta sosselista med renodlad sossepolitik. Det känns bäst så. Då vet folk vad de får för kyrkopolitik från vårt håll.
Nu är samarbetet väldigt väl fungerande mellan de olika "nomineringsgrupperna"i kyrkan. Där verkar det inte vara någon prestigefråga att acceptera förslag även om de råkar komma från vänsterhåll. Valdeltagandet är lågt så det blir en utmaning att försöka få folk att gå och rösta på i kyrkovalet.

5 februari 2013

Socialdemokraterna har kommit med förbättringsförslag i förskolan. (S) föreslår att alla barn från 2 års ålder ska ha rätt till allmän förskola. Idag gäller 3 års gräns. På sikt vill vi att förskolan ska var avgiftsfri. Det tycker jag är självklart. Förskolan med sin pedagogiska verksamhet ska naturligtvis vara lika självklar som grundskolan. Det livslånga lärandet grundas i tidig ålder då språket och andra färdigheter utvecklas som allra snabbast.
(S) vill också investera i förskolepersonalens kompetensutveckling. Mindre barngrupper är säkert en av de främsta önskemål föräldrar har. Det känns tryggt om man vet att personalen har tid att trösta, byta blöjor när det behövs, kunna ge uppmärksamhet, ha dialoger med barnen. Jag uppskattade  förskolans utflykter i närskogen, turerna i pulkabacken mest som småbarnsmamma. Mycket utevistelse och gärna utanför förskolans gård. För utflykterna behövs det mer personal och då är denna personalsatsning på sin plats.
Vi ska naturligtvis inte utesluta några som helst barn från denna pedagogiska verksamhet. Alla barn, även barn till arbetssökande och föräldralediga ska ha tillgång till förskolan. Förskolan är för barnen, inte för föräldrar!
Allt har gått så snabbt idag. Dagen är plötsligt slut. Jag finns kvar i vissa stunder fortfarande i mina tankar.

Jag fick ett oväntat besök idag av en partimedlem som har gått och funderat på vårt f.d landsmärke Kvarnen och om det gick att bygga upp den igen. Vi inom (S) i Vallentuna har inte sagt definitivt nej till eventuella uppbyggnadstankar. Med lokala hantverkskunniga krafter, frivilliga pengagåvor, kanske EU-pengar, kommunens och näringslivets insats osv kan man ordna ihop de nödvändiga pengarna.  Det kräver jobb och slit men är inte omöjligt. Kvarnen mitt i byn, på en naturskön kulle där den syns överallt för alla som passerar kommunen, där nytt och gammalt och centrumens vimmel och naturens lugnet möts... lockande tanke.
3 februari 2013

Jag lyssnade på melodifestivalens första deltävling med ena örat igår kväll. Den slutgiltiga vinnarlåten fanns nog inte bland de som gick vidare från denna omgång är Sossemors gissning.  Det är någonting väldigt speciellt med musiken och hur den påverkar oss. När jag är på dålig humor eller ledsen så finns det två "botemedel" som  jag brukar själv använda. Den ena är att gå ut på en promenad eller bara sätta sig ute i trädgården eller så lyssnar jag på musik. Naturen har sin egen musik som man kan njuta av.

Konstigt hur man vänjer sig att lyssna på olika sortens musik och till sist kan man även njuta av den. En av mina bröder var punkare och med regelbunden tvångsmatning av punkmusik lärde jag mig hitta det njutbara också i den sortens musik. Han brukar fortfarande hålla mig a jour med dagens finska favoriter.

 När mina barn var små så hade musiken en mycket viktig roll som kulturförmedlare. Vi sjöng och dansade. I tonårsålder kunde döttrarna inte göra någonting utan att musiken var på högsta volym. Då lärde jag mig att anpassa till andras musiksmak och blev en aning dövare. Idag får jag hjärnmassage när sonen spelar piano och döttrarnas och min musiksmak har närmat sig avsevärt. Min franska lärare tipsade om musikens betydelse för språkinlärning. Jag har varit lydig elev och försöker hinna med att nynna sånger på franska ofta mitt i natten.

Jag kan inte tänka mig livet utan musik!  Vilken njutning!


1 februari 2013

Jag har varit orolig för all tidigare kompetensflykt från kommunen och inte alltid utan anledning. Men idag fick jag uppleva en stor lättnad på ett möte med revisorerna när våra ledande tjänstemän redovisade på hur saker och ting håller på att förbättras och utvecklas. Att det finns ett strukturerad arbetssätt att gå tillväga och mest av allt att det finns tjänstemän som känner ansvar för det arbetet och har kontroll över läget! Så skönt!!!