1 november 2015

Vem har bråttom?

Arbetet av att ta fram ett miljöprogram för Kristineberg är i gång. Socialdemokraternas inställning till att exploatera östra sidan av Arningevägen är idag densamma som förut: VI VILL INTE BEBYGGA DEN SISTA TÄTORTSNÄRA SKOGEN I SÖDRA VALLENTUNA!!! Vi deltar dock i arbetet för att rädda det som räddas kan och för att kunna kräva största möjliga miljömedvetenhet i alla delar av planering och byggnation.

När Påtåkerplanen  (området mellan tippen och industriområdet) gick igenom tog det inte lång tid innan moderaternas intresse riktades mot Kristineberg. Påtåker skulle ju ha kommunal service i närheten i form av äldreboende, skolor och förskolor och en väg till den kommande Arningerondellen. Kristinebergsskogen låg ju strategiskt lockande nära och så skulle det bli. Vallentuna har kommunägd mark närmare kollektivtrafik som kan bebyggas innan vi behöver ta anspråk av jungfrulig skogsmark långt borta från Roslagsbanan och kommunal service. I demokratin vinner majoritet och med hjälp av KD, C och FP har moderaterna drivit Kristinebergprojektet med envishet och med hjälp av alla möjliga konsulter så nu är vi i ett fas att ta fram ett miljöprogram för Kristineberg.

Tjänstemännen gör grundjobbet men meningen är att en grupp av utvalda politiker kan aktivt vara med att utforma detta miljöprogram. De två tillfällen à 1,5 timmar som jag hitintills har varit med har haft ytterst intressant innehåll men tid för ordentliga diskussioner, hämtning av  bakgrundsfakta och   möjlighet att bekanta sig med redan fina exemplen i övriga Sverige har vi inte. "Någon" har beslutat att sätta en tidsgräns till julen. Vi pressas att göra ett dåligt underlagsarbete för någon har bråttom att få detaljplanerna ut "i tid". Jag är mycket kritiskt till detta sätt att arbeta. Det är vi politiker som beslutar när planerna uppfyller våra krav och önskemål innan dem skickas ut. Eller är detta bara skendemokrati? Hur kan vi påverka på riktigt när vi politiker=lekmän inte ges praktiskt möjlighet att sätta oss i de olika miljöaspekterna pga tidspress?

Jag skulle vilja plocka bort hela projektet och lägga den i lådan. Detta är inte seriöst!