27 november 2010

Jag fick en anonym kommentar i form om ett avsnitt från ABC-nyheter angående fri skolval. Tack för det tipset! För första gången sade Vallentuna kommuns utbildningschef Roland Beijer att KOMMUNEN HAR INTE RÅD ATT LÅTA BARN MED FUNKTIONSHINDER VÄLJA SKOLA. Vallentunas valfrihet verkar gälla bara vissa. Inget nytt i för sig men väldigt illa rimmar det med moderatstyrda skolpolitikernas vallöften och de fastlagda kommunala mål i kommunplanen. Har de inte förstått att barn ÄR OLIKA och kräver olika stora resurser? Det här är en naturlig fortsättning på borgerlig valfrihet:

1) Valfrihet inom boendet: villa eller bostadsrätt
De som inte hittar den rätta formen av boendet bland dessa får hitta sitt hem
någon annanstans.

2) Valfrihet inom utbildning för er som har barn utan funktionshinder.
Ni andra som inte kvalifiserar er i denna grupp ska börja i den kommunala skolan
eller flytta någon annanstans.

3) Valfrihet inom äldreomsorg? (Oklart för mig och troligen även för de styrande hur
den har börjat fungera.)


De borgerliga partierna och vi socialdemokraterna har beslutat att valfrihet ska råda när det gäller utbildning. Vi har aldrig tagit ställning till att valfrihet skulle gälla bara vissa elever. I praktiken har det tydligen blivit så att eftersom den borgerligt lagda budgetten är så knapp är tjänstemännen tvungna att begränsa valfriheten i praktiken.
Valfriheten kostar. Det har vi fått erfara när det gäller t.ex. gymnasieutbildningar. Socialdemokraterna gick ut i val med 1 kr:s skattehöjning. Inte för skojs skull utan pga behoven i kommunal verksamhet och för kvaliténs skull. Folk har talat som Örjan Lid (M) sade i sin presentation i den Nya Vallentuna-tidningen och folk sade att de vill inte ge de 200-250 kr extra per månad som S-skattesats skulle ha inneburit. De ville behålla den summan och göra någonting annat med dem. Alltså bl.a. valfriheten fungerar inte i praktiken. Kommunen har inte råd!!!

Jag är övertygad om att den kommunala skolan för aspergerbarn är en bra skola. Om skolan får de resurser som krävs att ha en hög kvalitét på utbildningen så behöver inte fria skolvalet för alla innebära att alla vill byta skola till Täby. Kommunala skolan ska vara konkurrenskraftig alternativ till de fristående alternativen. Men allt detta ska inte påverka fria skolval. Valfriheten inom utbildningen ska fungera!!! Det är föräldrarnas och elevernas sak att välja skola, inte oss politikernas eller tjänstemännens sak. Om borgerliga vill ha förändring i detta så borde de ta upp frågan på dagordningen. Det har de inte gjort. Vi (S) kommer inte att ändra på detta. Valfrihet för alla!

Jag kommer att ställa en enkel fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Raimo Vuojärvi (M) hur det fungerar med fri skolval med elever med funktionshinder på nästa kommunfullmäktigemöte den 13 december på Vallentuna gymnasium. Kom och lyssna på hans svar. Kommunfullmäktigemötena är öppna möten där alla är välkomna. Kommuninvånare ska noga granska de politiker de har valt att förvalta våra gemensamma skattepengar och den kommunala verksamhet vi bedriver. Det är viktigt!

25 november 2010

Med finsk sisu klarade jag mig genom hela arbetsdagen igår. Jag mådde sååå dåligt, snuva, torr hosta, huvudet kändes tungt vilket visade sig vara feber osv. Jag fick lite dålig samvete när jag gick från biblioteket igår trots det var ett och annat kvar att göra efter Nalins besök. Tack Ing-Marie, Sven och Birgitta att ni tog hand om resten!!!

Idag fick jag uppleva någonting som jag innerligt hoppas slippa uppleva igen.Samtidigt ser jag det lilla positiva i det nämligen att jag påminns om att vissa självklarheter inte är självklarheter i allas liv och hur det kan kännas. Viktigt, mycket viktigt för mig och för oss alla att komma ihåg att kunna sätta sig i den svagas situation. Att inte stirra på hinder utan försöka hitta på lösningar.

Den mest segregerade skolformen i Vallentuna, den kommunala musikskolan bjöd det bästa idag på den konsert jag var ikväll på Hjälmsta skolan. Mycket duktiga musikanter och sångare bl.a. min egen son. När jag tittade på de ungdomar som spelade, kunde jag inte låta bli att tänka på hur mycket kommunen kan ha sparat ekonomiskt i och med dessa ungdomar har musiken och gemensakapen i musiserandet istället för någonting annat. Hur många ungdomar/barn inte får möjligheten att delta i den verksamheten?
Klyftan mellan de rika och fattiga växer idag, barnfattigdomen ökar i Sverige.Sanningen är att den 1200kronors terminsavgift till att kunna delta i kulturskolans undervisning kan vara alldeles för mycket för alldeles för många familjer också här i Vallentuna. Musiken spelar mycket viktig roll i de ungas liv. Jag är inte den politikern som vill bygga staket runt vår kulturskola med 1200 kr entrepris. Jag kan bara inte utesluta några som vill och vill mycket men inte har råd. Inte barn! Inte ungdomar! De ska inte bära konsekvenserna på föräldrarnas arbetslöshet, lägre utbildnings och därmed lägre inkomstnivå, ensamma föräldrars utsatta situation... Kulturen ska vara tillgänglig för alla, inte bara för de rika.

Det pratas om avsaknaden av politikernas visioner. Stämmer inte! Sossemor och hela sosserörelsen vill se kulturskolan som en naturlig del av skoldagen, avgiftsfri, tillgänglig för alla. Vad har vi att förlora? Ingenting, absolut ingenting! Våra barn är värda de miljoner som det skulle kosta. Jag lovar!

23 november 2010

Nalin Pekgul kommer imorgon till Vallentunasalen och berättar om "Kvinnor och islam". Det blir mycket intressant att få höra hur det är att leva som troende muslim i dagens Sverige där många har knappa kunskaper om andra religioner och ser det som ett hot eller med oro att det råder mångfald även bland relionsuppfattningar i landet. S-kvinnor tror definitivt att det lönar sig möta okunskap och fördomar med information och åter information och att lära känna folk med olika bakgrund. Se och uppleva vilken rikedom olikheten på olika områden är. Välkomna allihopa kl. 19!

Jag läste med en stor glädje i DN idag att Yvonne Hirdman har fått Augustpriset/fackbok för sin bok "Den röda grevinnan", en biografi över hennes mamma. Den boken står på Sossemors julklappsönskelista. Yvonne Hirdman är mycket speciell kvinna i positiv bemärkelse. Hon är nog den mest intelligenta människan jag har mött hitintills i mitt liv. En riktig förebild för alla genusintresserade människor. Grattis Yvonne!!!

20 november 2010

Håller totalt med på vårt distriktsorförande Mikael Damberg som talade idag för oss kongressombud om att media håller på och väljer partiordförande för oss sossar. Det är faktiskt vårt jobb! Media har ingenting med den valprocessen att göra: inte vaska fram kandidater, intervjua, sortera dessa i olika fack i någon skala eller något annat. Vi gör detta bäst alldeles själva. Jag förstår att det kan råda en nyhetstorka i pressen när den inte längre har fullt intresse att hacka ner och misstänkliggöra vår nuvarande partiordförande. Jag föreslår att ni riktar ert intresse i moderatledningen och börjar rota i deras liv. Det kan finnas ett och annat rubriksämne ÄVEN där.

19 november 2010

Jag har frusit idag på facklig-politisk konferens i stan. Lokalen var vacker men kall. Liten besvikelse var dagen eftersom jag trodde att vi skulle få möjlighet att spåna nya nya idéer och ta lärdom av andras goda erfarenheter.Det var mest föreläsningar och redovisningar av allt som har med val att göra. Jag och de lokala aktiva från facken får fortsätta arbetet här hemma vilket jag ser verkligen framemot.

18 november 2010

Jag lyssnade idag kommundirektörens presentation över ett uppdrag vi (=kommunstyrelse) gav henne för ett tag sedan. Hon förklarade vad och hur hon har jobbat hitintills, hur hon skulle gå tillväga i fortsättningen. Dessutom hade hon lagt ner en hel del tankearbete på att analysera de faktorer som påverkar hela den här processen som hon håller på. Hon visste vart hon ville och man kunde se att hon VILLE genomföra detta arbete.
Den där viljan att förändra och att utföra ett arbete på bästa möjliga sätt (utifrån den politiska viljan naturligtvis) och få andra med på tåget är en av de absolut viktigaste kvalitéerna hos henne. Varför tar jag upp detta? Jo, ledarskapet är den avgörande faktorn om vi ska lyckas med de kommunala uppdrag/ service vi har lovat till kommuninvånare med de pengarna vi har. Tack och lov är hon inte den enda duktiga ledaren vi har i kommunen (trots flertalet duktiga chefer som har slutat i kommunen under de senaste åren), men väl den främsta. Hoppas bara de alla är så pass trygga i sin yrkesroll att de vågar utmana oss lekmannapolitiker med sina sakkunskaper när vi tror vara "proffs".

17 november 2010

Tänk att i Finland kan man driva tvåspråkiga skolor i kommunal regi!!! Vi hade en grupp lärare i besök från finsk-estnisk skola i Helsingfors. Det finns ingen risk att pengar avsedda för skolan/elever/lärare hamnar i riskkapitalbolagets vinstkonton utomlands i det finska skolsystemet. Känns säkert tryggt som skattebetalare.

16 november 2010

Ursäkta att jag upprepar mig själv men jag har aldrig känt mig ideologiskt så säker som nu samtidigt som så många andra sossar säger sig vara vilsna (och utan ledare).

15 november 2010

Dottern kommer hem från Finland där hon testade en utbildning. Livet kommer att återgå igen till det "normala".

Kan inte låta bli att kommentera kommunplanen 2011-2014 där Ormsta skolans öde (om- och tillbyggnation)planeras vara färdig först 2017!!! Vilken annan skola i kommunen har lika tålamodigt väntat på att någonting ska hända. Igen ska Ormsta vänta tills Kristineberg har fått sin skola, sedan Haga och sist Ormsta. Jag tycker att det är trots allt konstigt att allt med Kristineberg sker i väldigt raskt takt och är först i alla prioriteringar. Hur kommer det sig???

Sossemor kommer att yrka att Ormsta ska först på listan. Det är inte mer än rättvist.

14 november 2010

Tyvärr blir det ingen motion idag till distriktskongressen om företagshälsovård som jag lovade Ing-Marie. Mina tankar är annanstans.

Imorse läste jag i DN Peter Wolodarskis ord om moderaternas lyckosam resa med koncept där de har kopierat våra socialdemokratiska styrkor som sina egna t.ex. ordning och reda i statens finanser, ekonomiska förslag som gynnar breda väljargrupper plus vår "historiska" syn på utbildning, arbete och personligt ansvar. Även den kanske mest borgerligt sinnade ledarskribenten medgav att "Arbetarrörelsen traditionella inställning till skolan ligger fjärran från kravlöshet och flum. Att skaffa sig en egen försörjning och inte ligga andra till last, har en djup moralisk innebörd för en äldre generation partiaktiva." Peter och ni andra tvivlare, detta gäller fortfarande!!!

Sedan kom beskedet att Mona avgår vid mellankongressen i mars. Jag har förundrat hur länge kan en människa orka höra allt det hon har fått göra av media och av sina egna partikamrater. Skulle det har varit liknande tryck på avgång om det hade varit en man i ledning? Vi valde henne enhälligt som vår partiordförande. Ska man "offra" henne vid motgång? Är hon skyldig? Blir allt bra nu? Är folk nöjda nu? Kommer människor att rösta på oss nu? Om det vore så enkelt!!! Vi borde stå enade bakom vår partiordförande. Den första kvinnliga partiledaren i vårt parti! Vem vill ta ett sådant uppdrag efter allt detta? Vem är den mirakel mannen eller kvinnan? Jag är så besviken över detta.

13 november 2010

Jag är inte död. Socialdemokratin är inte död. Solidariteten, rättvisan och jämlikheten kommer ALLTID att leva. Allt prat om att socialdemokratin ska omvärdera sin politik, förnya sin politik... Vilka delar menar de då? Ska vi ändra vår syn om socialpolitik och apa efter (M) syn om vilka ska ha rätt till ersättning och rehabilitering från socialförsäkringen? Eller ska vi ha borgerligt sätt att tänka om boendet, vården, utbildningen... Jag förstår INTE vilken del eller delar är utbytbara i vår politik! I dagens DN stod det om fastighetsskatten och något om förmögenhetsskatten. Visst vissa delar tål tittas närmare på. Men samtidigt måste vi kunna vara ärliga och säga att då finns det si och så mycket MINDRE PENGAR i statskassan och då måste man minska någon annanstans. Vi har inte kunnat hitta sådana budgetposter/verksamheter där de hade varit klokt att minska resurserna i den storleken som fastighetsskatten ger inkomster i statskassan. Har vi gjort det nu??? Jag har inte. Jag står för vår politik! Vi har den absolut bästa politiken för alla anställda i Sverige och för de allra flesta småföretagare.

Jag har under de senaste fyra dagarna fått lära mig massor om kollektiva lärandet, om lönespridning, om tid för pedagogiskt utvecklingsarbete, om den låga lönenivån som lärare i Sverige har, om systematiskt arbetsGLÄDJEarbete, och några enkla streetdance steg osv. Jag har bekantat mig med massor av härliga, trevliga, kunniga personer från hela Sverige. Jag har fått inspiration att driva och lyfta fram skolfrågorna ännu tydligare i mitt politiska arbete.

5 november 2010

Jag har skickat iväg min insändare i hopp om att den blir publicerad och har skrivit en motion till socialdemokraternas distriktskongress nästa år och lite annat smått och gott. Det får räcka för en halv arbetsdag.

Sonen kommer hem från sin lovresa. Härligt!

4 november 2010

Jag har inte haft någon vidare lust att skriva på min blogg under denna vecka. Det beror på dessa förhandlingar om mandatfördelningar i nämnder och styrelser mellan olika partier. Hoppas vi kan enas om en lösning där både majoriteten och oppositionen kan känna sig nöjda. Det har verkligen inte varit någon lovvecka för min del.