18 augusti 2015

Verksamhetsbesök!

Jag var och besökte Vintergatans förskola i våras. Kommunen byggde den på passivhusstandard och som ett  två våningshus. Extra tjocka väggar, sedumtak, fin färgsättning i lokaler, nytt och fräscht, precis som det ska vara när det gäller lokaler för de minsta kommuninvånares pedagogisk verksamhet. Där vistas ca 90 barn dagligen. 

Vi har lång rad av kommunala förskolor som är i stort behov av upprustning. Det är synd att majoriteten orkar inte sätta fart på underhållsplanerna och då riskerar vi att barn och personal vistas i icke acceptabel arbetsmiljö. Det är inspirerande att få göra verksamhetsbesök så som den i Vintergatan. Samtidigt blir det så tydligt att bara den fysiska standarden mellan förskolorna skiljer sig avsevärt.

För att kommunala förskolorna ska konkurrera på samma villkor som de fristående så kan vi inte låta de mögla sönder i väntan på alliansens vaknande. Videgården, kommunens äldsta förskola ska naturligtvis få nya lokaler på gamla Åbygläntans plats eller hur?

P.S. Vintergatan erbjuder 30 timmar till barn som har föräldralediga föräldrar. Heja Vintergatan!!!